5 job matcher din søgning 5 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 5 af 5 resultater.
Autisme Center VestsjællandPædagog og SSA til nyt botilbud

Autisme Center Vestsjælland

Autisme Center Vestsjælland søger en pædagog og SSA til vores nyetablerede botilbud på Rosenkildevej 77, Slagelse. Stillingerne er på 32 timer pr. uge, eller mere efter nærmere aftale.

Autisme Center Vestsjælland er et kommunalt specialcenter med tilbud til børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er oprettet efter SEL §§ 36, 66.6, 104, 107 og 108, ABL § 105 (med støtte jf. SEL §§ 83 og 85), Folkeskolelovens § 20.2 samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv er høj socialpædagogisk autismefaglighed. Vi har tydelige - og ufravigelige - forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.

Hvidovre KommuneLogopæd barselsvikariat

Hvidovre Kommune

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hvidovre søger uddannet audiologopæd eller logopæd til barselsvikariat for perioden 1. oktober 2020-31. august 2021. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og der arbejdes efter en årsnorm.

PPR bidrager med viden og indsatser i udviklingen af inkluderende fællesskaber for alle børn og unge på almen- og specialområdet. Vi sigter efter at styrke børns læring, understøtte deres trivsel samt fremme deres dannelse. Dette ud fra en vision om, at vi i fællesskab kan åbne verden for alle børn.

Vi søger en logopæd med et højt fagligt niveau, der har kompetencer og engagement til arbejdet med den tidlige tværfaglige indsats. En indsats båret af et ressourceorienteret og understøttende syn på børns og familiers udviklingsmuligheder.

Vordingborg KommuneSynskonsulent (børn og unge) til Synscentralen i Vordingborg

Vordingborg Kommune

Er du vores nye synskonsulent til børn og unge med nedsat synsfunktion? Har du lyst til at arbejde med rådgivning, vejledning og undervisning af forældre, fagpersoner og børn på skoler og institutioner, så er det måske dig vi søger?

Du skal rådgive, vejlede og undervise forældre og fagpersoner, så børnene og de unges udvikling og læring sikres bedst muligt trods funktionsnedsættelsen. Derudover skal du arbejde med oplæring af børnene og de unge i kompenserende teknikker og hjælpemidler. Arbejdsområdet er primært børn og unge (og i et vist omfang voksne) med yderligere funktionsnedsættelse end synsnedsættelsen.

Du har uddannelse eller erfaring inden for synshandicapområdet og kendskab til specialindsatserne på institutions- og skoleområdet. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til mange forskellige målgrupper (børn, unge, forældre, undervisere, kommunale myndigheder mv.).

Logopæd til PPL (Pædagogisk Praksis og Læring)
Brænder du for at arbejde med børns sproglige udvikling og deres mulighed for deltagelse i sunde børnefællesskaber, så er denne stilling helt sikkert noget for dig!
PPL - Logopædteamet, Viborg
Jobcenter
Talehørekonsulent/audiologopæd til Specialrådgivningen, Center for Høretab
Region Syddanmark Specialrådgivning til børn og unge med høretab 0-18 år søger en talehørekonsulent/audiologopæd, som kan varetage rådgivningsforløb...
Region Syddanmark, Region Sjælland
Region Syddanmark