85 job matcher din søgning 85 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederiksberg KommuneUdekørende fysioterapeut til Frederiksberg Sundhedscenter

Frederiksberg Kommune

Ambulant Genoptræning & Rehabilitering på Frederiksberg Sundhedscenter, søger en udekørende fysioterapeut til 3 måneders vikariat på 37 timer pr. primo oktober 2021 i geriatrisk gruppe.

Vi søger en fysioterapeut med interesse og erfaring indenfor det geriatriske område. Derudover vil erfaring indenfor det ortopædkirurgiske område (primært relaterende sig til underekstremiteten) være en fordel. Du skal være indstillet på at cykle ud til borgere på Frederiksberg, da opgaverne i denne stilling hovedsageligt vil være rettet mod hjemmetræning. Du skal kunne vurdere og teste borgere samt udarbejde træningsprogrammer og handleplaner for forløbene. Endvidere skal du kunne varetage såvel holdtræning som individuel træning. Du skal arbejde ud fra det rehabiliterende paradigme.

Ballerup KommuneNeurologisk fysioterapeut til Træning og Aktivitet

Ballerup Kommune

Har du lyst til at arbejde med neurologi i kommunalt regi? Så skal du søge et job hos os.

Du ønsker at være ansat i en fast stilling 37 timer/uge, hvor du bruger dine faglige kompetencer og erfaring med genoptræning inden for neurologi på avanceret niveau. Du skal indgå i et team som både hjælper og udfordrer hinanden i en selvtilrettelæggende hverdag.

Du kommer til at arbejde med ambulante borgere på hold og individuelt. Borgerne træner i sundhedshuset, i eget hjem og i vores varmtvandsbassin.

Træning og Aktivitet varetager ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud efter Sundhedsloven samt Lov om Social Service. Vi er i alt 48 ansatte fordelt på 15 ergoterapeuter, 28 fysioterapeuter, 2 træningsassistenter og 3 admini­strativt personale. Vi holder til i Sundhedshuset i Ballerup.

Rudersdal KommuneBarselsvikariat for Børnefysioterapeut i PPR

Rudersdal Kommune, Birkerød

PPR understøtter primært dagtilbud og skoler i deres kerneopgave med børn i alderen 0-17 år.

Fys/ergo gruppen varetager både konsultative opgaver, vedligeholdende træning og genoptræning af børn/unge inden for almen- og specialområdet.

Vores nye kollega skal primært varetage vedligeholdende træningsopgaver, inden for både special- (0-6 år) og normalområdet samt genoptræningsopgaver.

Du er autoriseret fysioterapeut, og har gerne erfaring med børnefysioterapeutisk undersøgelse/test, og kan udføre veltilrettelagte træningsforløb.

Du har kendskab til, og kan vurdere behovet for hjælpemidler til børn med særlige behov.

Du er ansvarsbevidst, og kan arbejde selvstændigt.

Greve KommuneErgo- eller fysioterapeut søges til Strandcentret Plejecenter

Greve Kommune

Vi søger en engageret terapeut, som brænder for at arbejde på et veldrevet plejecenter i Greve lige ved Hundige station.

De primære arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • At varetage opfølgning på relevante hjælpemidler hos den enkelte borger i samarbejde med plejepersonalegrupperne.
 • At fungere som sparringspartner mellem Hjælpemiddelenheden og Strandcentret Plejecenter.
 • At varetage identifikation af aktivitetsproblematikker hos den enkelte borger og videre målsætning for vedligeholdende træning i samarbejde med borger og dennes kontaktperson.

Strandcentret Plejecenter er et attraktivt og aktivt plejecenter med 91 boliger. Vi gør os meget umage for at tilbyde borgerne en ordentlig og værdig pleje, omsorg og hjælp.

Den selvejende daginstitution StæreboPsykomotorisk terapeut 37 timer ugentligt til vuggestue

Den selvejende daginstitution Stærebo, København

Den selvejende daginstitution Stærebo mangler dig til vores vuggestueafdeling!

Idrætsinstitutionen Stærebo tager i det pædagogiske arbejde udgangspunkt i sundhed, krop og bevægelse med pædagogisk idræt som metode.

Vi ser frem til at arbejde sammen med dig, som er uddannet psykomotorisk terapeut og brænder for arbejdet med vuggestuebørn.

Hos os kan du forvente en:

 • arbejdsplads hvor brug af kroppen er udgangspunktet.
 • velfunderet personalegruppe, der brænder for arbejdet med børnegruppen.
 • velfunderet personalegruppe, der sætter børns trivsel og udvikling i højsædet.
Gem
Unique Human CapitalSalgskonsulent/Produktspecialist

Unique Human Capital søger for Winncare

Kommerciel profil med fysioterapeutisk baggrund til spændende salgsstilling.

Hos Winncare søger de en ny kollega, som har lyst til at blive en del af deres Winncare-team med fokus på salg af deres vægtaflastningssystem, ErgoTrainer.

Du vil komme til at udvikle og vedligeholde både eksisterende og potentielle kunderelationer i hele Danmark via aktivt salg, workshops og sparring. Din baggrund som fysioterapeut giver dig et solidt udgangspunkt for at forstå kundernes behov, samt at kunne rådgive kunden under hele beslutnings- og købsprocessen.

Københavns KommuneFysioterapeut til barselsvikariat i demenscentret Pilehuset

Københavns Kommune

Vi er et demenscenter, der prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt, bl.a. gennem supervision, faglig vejledning, tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Som en del af det tværfaglige team indgår du i arbejdet omkring borgerne i alt fra aktiviteter til personlig pleje, men vi forventer, at du med din særlige profil og faglighed bidrager med dit perspektiv på borgerne – og formår at inspirere dine kolleger.

Dine specifikke arbejdsopgaver som fysioterapeut er desuden: helhedsvurderinger af borgeren gennem ADL-taksonomier og udarbejdelse af handleplaner for vedligeholdende træning, sanseintegration og genoptræning i samarbejde med kolleger.

Frederiksberg KommuneBarselsvikar for visitator

Frederiksberg Kommune

Visitation og Hjælpemidler i Frederiksberg Kommune søger pr. 1. november 2021 en barselsvikar som visitator. Vikariatet løber i 1 år.

Visitation og Hjælpemidler beskæftiger sig med visitation til hverdagsrehabilitering, hjemmehjælp, hjælpemidler, boligindretning og biler.

Du bliver en del af vores gruppe af visitatorer, hvis primære opgave er sagsbehandling efter besøg i borgernes hjem med fokus på hverdagsrehabilitering og hjemmehjælp samt mindre hjælpemidler/boligændringer. Du indgår imidlertid i et samlet team af 18 visitatorer, der møder borgerne på hospitalet, i telefonen og i hjemmet – og som supplerer, støtter og hjælper hinanden i opgaveløsningen.

Dansk Erhvervspsykologi A/SSagsbehandler med interesse for psykologisk rådgivning

Dansk Erhvervspsykologi A/S, København

I Dansk Erhvervspsykologi A/S og Dansk Krisekorps A/S - hjælper vi en lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer med akut krisehjælp og psykologisk rådgivning til deres medarbejdere. - Kan du se dig selv give vores samarbejdspartner en god kundeoplevelse og har du lyst og interesse for at arbejde med kundeservice? Så kan du blive vores nye kollega!

Som sagsbehandler trives du med at tale i telefon med vores kunder størstedelen af din arbejdsdag. Det er dig, der modtager anmeldelsen og har den telefoniske og skriftlige kontakt med kunden. Du træffer selvstændige afgørelser ud fra de oplysninger, du har indhentet, og du følger sagen hele vejen til vores netværkspsykologer. En del af dit job vil også være at håndtere sager, hvor der er misforståelser eller hvor forventningerne ikke er indfriet.

Ballerup KommuneTeamledere til Ballerup Kommunes Hjemmepleje

Ballerup Kommune

Brænder du for at lede selvstyrende teams, der kan samarbejde med og om borgerne og skabe de gode løsninger sammen? Drives du af at være den faciliterende leder, der får dine medarbejdere til at være succesfulde i det tværfaglige samarbejde om borgerne?

Vi er et engageret lederteam på 7 kollegaer, der ser frem til at få to nye kollegaer med ombord. Vi ønsker at styrke vores ledelseskraft, så vi kan lede tæt på praksis og understøtte de selvstyrende teams og den kulturudvikling, det kalder på.

Kan du lede, engagere og understøtte medarbejderne i Ballerup Hjemmepleje, og samtidig skabe bedst mulig livskvalitet og sundhed for borgerne i Ballerup Kommune, så vil vi gerne høre fra dig.

Som teamleder, har du ansvaret for ca. 40-50 medarbejdere, der er uddannet social- og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere.

Frederiksberg KommuneForflytningskonsulent/visitator

Frederiksberg Kommune

Nyoprettet, spændende stilling 37 timer ugtl. med flere funktioner og udviklingsmuligheder i Visitation og Hjælpemidler i Frederiksberg Kommune

Vi søger en ergoterapeut eller fysioterapeut fra 1. november 2021 med erfaring og kompetencer inden for ergonomi og forflytninger, og som er fagligt skarp ift. nyeste viden om arbejdsstillinger og forflytningshjælpemidler.

Som forflytningskonsulent vil din hovedopgave være at rådgive, vejlede og undervise hjemmeplejens forflytningsvejledere og medvirke til, at den politisk vedtagne forflytningspolitik udvikles og overholdes.

Du skal desuden lejlighedsvist fungere som konsulent i særligt vanskelige enkeltsager samt i mindre grad fungere som rådgiver og underviser af personalet på kommunens sociale institutioner og plejehjem.

Københavns KommuneErfaren visitator (uddannet sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut) til Visitation Syd

Københavns Kommune, Vanløse/Valby

Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Vi søger en visitator til Visitation Syd i afdelingen Borgerindgang – Råd og Vejledning, som er en bydækkende funktion.

Borgerindgangen – Råd og Vejledning er indgangen for alle nye borgere og pårørende, almen praksis, speciallæger og hospitalsafdelinger m.fl., der har behov for service- og eller sundhedslovsydelser.

Vi yder råd og vejledning til borgere og pårørende og sikrer, at borgere med behov for yderligere udredning og/eller støtte tilknyttes rette myndighedsafdeling. Vi yder rådgivning inden for både service- og sundhedslov og kan hvor nødvendigt igangsætte akut hjælp og sygepleje og bevilge udskrivningsbetingede hjælpemidler og arbejdsredskaber.

Den Sociale Udviklingsfond
Socialkonsulent til BOAS Valby

Den Sociale Udviklingsfond

Er du vores nye socialfaglige medarbejder i et botilbud i Valby målrettet unge med autisme?

Ser du et job for dig, hvor du hver dag er med til at gøre en forskel for unge mellem 18 og 35 år med autisme? Og har du lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor hjørnestenene hedder høj faglighed, selvledelse og teamspirit?

Så er det nu, du skal søge 37-timers stillingen som socialkonsulent i botilbuddet BOAS Valby, der er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond.

Som socialkonsulent er du en daglig støtte for de unge, og du arbejder målrettet med at styrke den enkelte i forhold til såvel psykiske som sociale udfordringer.

Den Sociale Udviklingsfond
Frederiksberg KommuneFysioterapeut til Frederiksberg Sundhedscenter

Frederiksberg Kommune

Ambulant Genoptræning & Rehabilitering på Frederiksberg Sundhedscenter søger en fysioterapeut til en fast stilling på 37 timer pr. 1. december 2021 til varetagelse af opgaver i ryggruppe og skuldergruppe.

Vi søger en fysioterapeut med interesse og erfaring inden for rygområdet og skulderområdet. Du skal kunne vurdere og teste borgere samt udarbejde træningsprogrammer og handleplaner for forløbene. Endvidere skal du kunne varetage såvel holdtræning som individuel træning i centeret og i borgers hjem. Arbejdet tager udgangspunkt i det rehabiliterende paradigme.

Det er dig vi søger, hvis du vil være en del af:

 • En travl arbejdsplads, der konstant arbejder på at effektivisere og udvikle vores tilbud
 • En velfungerende terapeutgruppe, der prioriterer trivsel højt
Vallensbæk KommuneSjældent udbudt visitatorstilling

Vallensbæk Kommune

Da vores kollega har søgt nye udfordringer, har vi nu en ledig stilling som visitator i Vallensbæk Kommune.

 • Er du erfaren visitator med sundhedsfaglig baggrund?
 • Vægter du ordentlighed, høj faglighed samt klar og respektfuld kommunikation?
 • Opfatter du inddragelse af borger, pårørende og relevante samarbejdspartnere som en selvfølge i dit arbejde?
 • Har du flair for og trives du i en politisk styret organisation, med rammer og lovgivning og med plads til den individuelle vurdering ved behov?

Kan du nikke JA til ovenstående, så er du lige den med arbejder, vi søger.

SamFocusKompetent, engageret og ambitiøs coach/mentor søges til vores afdelinger i Søborg og Slagelse

SamFocus

Brænder du for at arbejde med mennesker, så kan SamFocus tilbyde dig en spændende og konstant udviklende stilling.

SamFocus er en velfungerende og dynamisk virksomhed i vækst, der leverer håndholdt formidling til mennesker i forandring bl.a. gennem ”Den Motiverende Samtale”.

Som coach bliver du en del af et fagligt kompetent og engageret hold, der samarbejder målrettet med kandidater om at udvikle ressourcer i relation til at knytte dem til uddannelse eller arbejdsmarked. Der arbejdes ’’hands-on’’ og proaktivt på at gøre kandidaterne klar til at tage ansvar for egen situation, og resultatet er, at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse, samt at de kan opleve en mere aktiv livsudfoldelse.

Ballerup KommuneSagsbehandlende ergo- eller fysioterapeut

Ballerup Kommune

VIL DU VÆRE MED TIL, AT

 • Gøre en forskel for borgerne
 • Bidrage til god sagsbehandling i samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere
 • Sagsbehandle med udgangspunkt i borgerens ressourcer frem for begrænsninger
 • Arbejde og fordybe dig i Servicelovens mange indsatser
 • Understøtte, at borger lever tættest muligt på det vante.

Så er du måske vores kommende kollega i Hjælpemiddelteamet.

Stillingen er ledig pr. 1. december 2021, 37 timer om ugen. Jobbet forudsætter, at du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut.

Høje-Taastrup KommuneTeamleder til Sundhedstjenesten

Høje-Taastrup Kommune

Kan du se dig selv i et job, hvor din stærke sundhedsfaglige viden og erfaring kommer i spil både i forhold til børn og deres forældre, men også i et tværfagligt samarbejdet med de andre aktører på børneområdet Vi arbejder ambitiøst og målrettet på at styrke alle børn og unges muligheder for at udvikle deres potentialer. Sundhedstjenestens opgave er at bidrage med sundhedsfaglig viden og perspektiver ind i dette arbejde

Vi søger en leder med relevant sundhedsfaglig uddannelse til start 1. december. Du vil indgå i et ledelsesteam for sundhedstjenesten. I dette ledelsesteam vil du få særligt ansvar for børneterapien, og vil få base både i børneterapien og på rådhuset. Stillingen er nyoprettet og du vil få gode muligheder for at præge den.

Den Sociale Virksomhed
Ergoterapeut/pædagog med lyst til tværprofessionelt teamsamarbejde og selvledelse

Den Sociale Virksomhed, Kastrup

Botilbuddet Kamager, Region H, søger en ergoterapeut/pædagog med lyst og interesse for at arbejde med hverdagslivet. Du drømmer om at være med til at levere en højt specialiseret pædagogisk indsats, hvor du med din ergoterapeutiske eller pædagogisk vinkel kan bidrage til, at beboerne på Kamager får en meningsfuld hverdag med fokus på det gode liv.

Vi søger en kollega med positivt sind og evnen til at prioritere og bevare overblikket. Vi tilbyder en arbejdsplads med solide faglige ressourcer, et godt samarbejdsklima samt store udviklingsmuligheder.

Vi lægger vægt på introduktion og mentorordning samt kompetenceudvikling, så alle kan bidrage til at fastholde og udvikle Kamagers faglige niveau, positive og glade stemning og særlige selvledelseskultur.

Den Sociale Virksomhed
Vallensbæk KommuneNy leder til Genoptræningen

Vallensbæk Kommune

Er du erfaren leder eller er du klar til dit første lederjob? Vil du være med til at starte et nyt genoptræningscenter op i Vallensbæk Kommune?

Vallensbæk og Ishøj kommuner har tidligere samarbejdet om genoptræning til borgerne i de 2 kommuner 1. januar 2022 skal Vallensbæk selv skal stå for genoptræningen af egne borgere.

Vi søger snarest en leder, der kan opbygge den nye Genoptræning i Vallensbæk, sammen med de dygtige medarbejdere. Udover ledelse skal du også selv levere genoptræning til kommunens borgere. Vi afklarer omfanget sammen med dig.

Du får personale- og budgetansvar for Genoptræningen og bliver en del af lederteamet i Center for Sundhed, Kultur og Fritid sammen med 9 andre ledere. og en del af Vallensbæk Kommunes lederforum, hvor alle ledere mødes på tværs.