19 job matcher din søgning 19 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Hjørring Kommune
Socialrådgiver til Fleksteamet

Hjørring Kommune

I Fleksteamet sætter vi ekstra stort fokus på de borgere, der er ledige og skal ansættes i fleksjob. Det betyder, at vi opnormerer på området, og vi søger derfor en uddannet socialrådgiver/socialformidler til at arbejde med ledige fleksjobbere. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra området.

Dine opgaver bliver blandt andet:

  • afklare og udvikle den enkelte lediges ressourcer i forhold til at få et fleksjob.
  • matche borgeren til ledige stillinger.
  • afholde jobsamtaler/sygeopfølgninger.

Vi er et rigtig godt team med ca. 25 medarbejdere, som har stor fokus på høj faglighed, ordentlighed og et godt arbejdsmiljø i en travl og spændende hverdag.

Hjørring Kommune
Frederikssund Kommune
Fastholdelses- og virksomhedskonsulent til Jobcenter Frederikssund

Frederikssund Kommune

Vi søger en kollega, der kan bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Har du viden, erfaring, flair for eller lyst til at vende tilbage til faget, hvor du ønsker at bidrage med dine kompetencer indenfor beskæftigelsesområdet, så se nedenfor, hvad jobbet går ud på, og send os din ansøgning.

Du bliver ansat i Virksomhedsservice, hvor vi er en teamleder og 15 konsulenter, som løser opgaver på tværs af hele Jobcentret. Du vil blive tilknyttet sygedagpenge og arbejdsfastholdelsesafdelingen, hvor der i forvejen er tilknyttet 2 fastholdelses- og virksomhedskonsulenter. Fastholdelses- og virksomhedskonsulenterne understøtter arbejdsfastholdelse - udvikling af arbejdsevne hos borgerne og den virksomhedsrettede indsats for vores borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Grønlands Selvstyre
Ilisimatusarfik, Afdelingen for Samfundsvidenskabelige Studier, søger Professionsfaglærer til Socialrådgiveruddannelsen

Grønlands Selvstyre

Til socialrådgiveruddannelsen søger vi en ny kollega til at indgå i vores underviserteam.
Stillingen byder på gode faglige udviklingsmuligheder og faglig sparring.
Tiltrædelsen kan ske 1. august 2021 eller snarest derefter.

Stillingen ønskes besat af en uddannet socialrådgiver, gerne med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau, eller med andre uddannelser og kurser samt erhvervserfaring, der kan kompensere for en manglende kandidat/masteruddannelse. Ved eventuel ansættelse vil der blive lagt vægt på, at der laves en kompetenceudviklingsplan for den ansatte med henblik på videreuddannelse.

Grønlands Selvstyre
Høje-Taastrup KommuneResultatorienterede virksomhedskonsulenter til fremskudt beskæftigelsesindsats

Høje-Taastrup Kommune

Er du en ildsjæl, og falder det dig naturligt at sælge dine ideer og budskaber? Har du et positivt livssyn, trives i et tværfagligt samarbejde og er dygtig til at matche ledige borgere og virksomheder? Så bliv en del af den fremskudte beskæftigelsesindsats og vær med til at:

  • Levere job og praktikker
  • Gøre en forskel for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
  • Etablere positive dialoger med borgere og virksomheder
  • Rådgive borgerne om at skrive ansøgninger, lave CV og gennemføre ansættelsessamtaler

Din fornemmeste opgave bliver at skabe job- og praktikåbninger for borgere med udfordringer og ingen eller lille erfaring fra arbejdsmarkedet i et aktivt samarbejde med jobcentres øvrige medarbejdere. Du formår at få øje på potentialet i alle mennesker og hjælper dem til at sætte ord på deres mål, så de kan tage de første skridt mod et arbejdsliv.

Furesø KommuneTo socialrådgivere, som vil og kan gøre en forskel for udsatte børn

Furesø Kommune, Værløse

Kan du tage den gode dialog med Furesøs børn og deres familier, selv når den er sværest? Er du den, der kan sætte foden ned, når det er til børnenes bedste?

Så søger vi i foranstaltningsgruppen i Furesø Kommune to nye kollegaer, der vil være en del af vores gode og fagligt stærke fællesskab.

Vores primære arbejdsopgaver består i iværksættelse og opfølgning af alle forebyggende og anbringende foranstaltninger, herunder afholdelse af handleplansmøder, børnesamtaler og statusmøder, udarbejdelse og revision af handleplaner, samt løbende matchning mellem barn og foranstaltning. Rådgiverne i afdelingen har i gennemsnit omkring 25-30 børnesager. Udover arbejdet med egne sager, indgår hver af rådgiverne ligeledes i vores dagvagtsordning 2-3 dage om måneden, hvor der håndteres risikovurdering af underretninger og akutte handlinger, eksempelvis i overgrebssager.

Tuwano ApSProfessionel mentor med socialfaglige egenskaber

Tuwano ApS, Taastrup

Vi er fortsat i rivende udvikling, og derfor søger vi en fagligt dygtig konsulent med gode mentoregenskaber og en verdensklasseevne til at skabe relationer.

Du vil som konsulent få et stort selvstændigt ansvar, masser af afveksling i såvel opgaver som jobindhold og ikke mindst en bred kontaktflade til vores samarbejdspartnere, kollegaer og eksterne virksomheder. Spændvidden i opgaverne er stor, men din primære opgave vil være at yde støtte til borgere under beskæftigelsesloven samt serviceloven.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af

  • Coache og motivere socialt udsatte borgere hen mod en selvforsørgende tilværelse.
  • Opsøge private såvel som offentlige virksomheder med henblik på etablering af virksomhedspraktikker/løntilskud og ordinære jobs.
  • Deltagelse ved forvaltningsmøder samt praktik- og jobsamtaler.
Hillerød KommuneMentor til FGU Nordsjælland

Hillerød Kommune

Nu har du chancen, hvis du brænder for at støtte sårbare unge i deres skolegang?

FGU-Nordsjælland har udviklet et nyt og spændende inklusionsforløb for sårbare unge mellem 15-25 år, og vi søger derfor en kompetent mentor til at støtte op om de unges sociale og faglige deltagelse i klassen.

Som mentor i FGU-IN bliver du en del af en ramme bestående af faglærere, vejledere, administration og eksterne samarbejdspartnere og du vil komme til at arbejde med en bred ungemålgruppe. Fælles for de unge er, at de ikke kan indgå i det ordinære spor på FGU’en, da de har behov for yderligere struktur, forudsigelighed og støtte for at kunne gennemføre deres skolegang.

En stor del af mentors hverdag vil bestå i at deltage i undervisningen sammen med de unge, afholde motiverende samtaler når behovet opstår og i planlagte tidsrum, samarbejde med lærerne på forløbet, samt stå for netværksmøder med fagpersoner i den unges liv uden for skolen.

LEVKLAPjob søger jobkonsulent i Nordjylland

LEV

Lev – livet med udviklingshandicap opruster sin indsats KLAPjob, der skabre job til mennesker med kognitive handicap. Derfor søger vi en KLAPjob-konsulent, der vil dække vores nordjyske distrikt.

Banker dit hjerte for de ressourcesvage borgere, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, og kan du åbne dørene i de mange virksomheder, der ønsker at ansætte dem – så er du måske lige den konsulent, vi står og mangler.

Levs KLAPjob er den mest succesfulde beskæftigelsesindsats indenfor handicapområdet nogensinde!

Holbæk KommuneResultatorienteret virksomhedskonsulent til Ressourceforløbsteamet – genopslag

Holbæk Kommune

Vi søger en engageret virksomhedskonsulent, som vil være med til at sikre en beskæftigelsesrettet og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Vi søger en kollega, der har viden om udsatte borgere med komplekse problemer udover ledighed og er parat til at arbejde jobrettet med udgangspunkt i borgernes situation og behov.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb over 30 år. I løbet af ressourceforløbet skal borgeren parallelt med den øvrige indsats i f.eks. social- og sundhedsområdet understøttes i udvikling af sine kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via bl.a. virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære lønnede timer.

Kendetegnet for målgruppen er, at det er borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet i længere tid, og som har komplekse problemstillinger – ofte inkluderende psykisk sårbarhed, der skal løses via en tværfaglig indsats i de forskellige forvaltninger.

Botilbudet LindholmSocialfaglig medarbejder med skarp faglighed søges til særforanstaltning

Botilbudet Lindholm, Aalborg

Særforanstaltningen er etableret som selvstændig projektorganisation under Den selvejende institution Fonden Botilbudet Lindholm og er et enkeltmandsprojekt for en kvinde i 30erne, der er diagnosticeret med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (borderline).

Som det er gældende for borgere generelt i særforanstaltninger, er det også for denne borger sådan, at der er tale om komplekse problemstillinger og behov for intensiv støtte. Og det skal du som medarbejder have både fagligheden og rummeligheden til at navigere i.

Særforanstaltningen er placeret i udkanten af Aalborg. Der er mulighed for stillinger med forskellige timetal, så angiv i din ansøgning, hvilket timetal du kan være interesseret i (eller evt. har krav om). Ligeledes bedes du også angive, hvornår du tidligst vil kunne opstarte i særforanstaltningen.

Jobcenter Holbæk søger jobkonsulent til Fleksjobindsatsen
Vi søger en erfaren fleksjobkonsulent, med blik for virksomhedsrettet indsatser og en god portion humor.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket: 
Beskæftigelsesfaglig Job&Krop Konsulent
Genopslag – Nu fast stilling i 25 – 30 timer ugentligt.
Udviklingshuset Brain & Body ApS, København K
Jobcenter
Indrykket: 
Casemanager søges – barselsvikariat
Har du flair for at arbejde med målgrupper i udsatte positioner?
Public Capacity, Grenaa
ASE Selvstændig
Indrykket: 
Jobkonsulenter til vikaransættelser året ud
Vi har i Rødovre Jobcenter ekstra fokus på, at hjælpe ledige tilbage i beskæftigelse.
Rødovre Kommune, Rødovre
Jobcenter
Indrykket: 
2 virksomhedskonsulenter til Center for Job og Integration, Aarhus Kommune
Vi søger to virksomhedskonsulenter til henholdsvis en fast stilling samt en etårig stilling, begge med start den 1. august 2021.
Aarhus Kommune, Aarhus C
Jobcenter
Indrykket: 
Engageret fleksjobkonsulent
Vil du være en del af et fleksjobteam, hvor høj faglighed, – helhedstænkning og godt kollegaskab er helt centralt i det daglige arbejde?
Odsherred Kommune, Højby
Jobcenter
Indrykket: 
Beskæftigelsesrådgiver til Jobcenter Vejle
Vi søger en dygtig beskæftigelsesrådgiver med stærke myndighedskompetencer til fleksjobafsnittet, som kan hjælpe borgere,...
Vejle Kommune, Vejle
Jobcenter
Indrykket: 
Projektmedarbejder til ungeområdet, barselsvikariat
Barselsvikariat: projektmedarbejder med stærke relationskompetencer søges til tværgående, beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats for udsatte unge.
Hørsholm Kommune, Hørsholm
Hørsholm Kommune
Indrykket: 
Familierådgiver
Vi har fået en opnormering – så vores sagsantal svarer overens med de forventninger der er til opgaveløsningen.
Familierådgivningen, Hvidovre
Jobcenter
Indrykket: