18 job matcher din søgning 18 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Folketeatret
Ny foyerchef

Folketeatret, København

Er du en dygtig organisator, fyldt med energi og begejstring for teater, har du sans for at skabe stemning omkring arrangementer og lyst til at lede vores forhuspersonale, så læs mere her!

Som foyerchef får du ansvaret for foyeren, herunder 20 til 25 løstansatte foyermedarbejdere, som tager imod vores publikum, tjekker billetter, står i baren, serverer ved arrangementer og i det hele taget giver alle vores kunder og publikummer en god oplevelse.

Du får også ansvaret for den praktiske koordinering og gennemførsel af arrangementer samt planlægning, indkøb og indretning af foyeren ift. salg af merchandise, udsmykning osv.

Stillingen refererer til vores nye salgschef, som vi forventer at have ansat pr. 1. januar 2023.

Danmarks Idrætsforbund
DIF søger digital playmaker

Danmarks Idrætsforbund, Brøndby

Vil du være med til at styrke den digitale udvikling i idrætten – så er du måske vores nye digitale playmaker!

Som digital playmaker skal du understøtte forbundene med at identificere behov, scanne markedet og finde de mest egnede løsninger.

Du vil inspirere forbund med helt nye digitale løsninger og facilitere vidensdeling på tværs, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken igen og igen.

Det involverer fx events og netværk, hvor du bidrager til at bringe kompetencer, erfaringer og viden i spil på tværs af forbund.

Konkret vil du skulle bidrage med:

 • At researche og skabe overblik over eksisterende løsninger og nye digitale værktøjer.
 • At rådgive forbund om valg af digitale løsninger.
 • Facilitering af forløb på tværs af flere forbund.
Dansk Kulturinstitut Regional chef for de østlige naboskabslande

Dansk Kulturinstitut, København

Dansk Kulturinstitut har de seneste år udvidet sine aktiviteter i de østlige naboskabslande, ikke mindst gennem programledelsen for Den Ny Demokratifond og Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus i Kyiv. Som chef for området, bliver du ansvarlig for programmernes rammer og udvikling samt Dansk Kulturinstituts øvrige kunst- og kulturaktiviteter i regionen.

Vi søger en erfaren leder, der har teknisk erfaring med at arbejde inden for EU’s og Danidas programmer, kan lede store internationale projekter og har indgående kendskab til de østlige naboskabslande. På grund af den sikkerhedsmæssige situation er stillingen foreløbigt i København, men på sigt tænkes basen i Kyiv.

Som regional chef indgår du i et hold af dedikerede internationale institutledere, der udfolder og udvikler visionen for Dansk Kulturinstitut, og som hver især står som brobyggere mellem Danmark og verden.

Mercuri Urval
Direktør

Mercuri Urval søger for Teatercentrum i København

Teatercentrum søger udadvendt og relationsstærk direktør til at stå i spidsen for udbredelsen af scenekunst til alle børn og unge i Danmark.

Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af professionel scenekunst for børn og unge og en selvejende institution under Kulturministeriet.

Arbejdet med at udbrede scenekunst til børn og unge sker bl.a. gennem Aprilfestivalen, udgivelse af et sæsonkatalog, facilitering af dialog om B & U-forestillinger på internetportalen Teateravisen.dk og de sociale medier, gennemførelse af workshops, seminarer og formidlingsprojekter for indkøbere, teaterfolk, børn og unge samt faciliteringen af og deltagelse i nationale og internationale netværk. Herudover arbejder Teatercentrum med at forbedre de strukturelle vilkår for scenekunst for børn og unge og som rådgiver ift. scenekunstindkøbere og de enkelte teatre.

Mercuri Urval
Gem
Kulturministeriet, Departementet Rigsarkivar, som vil stå i spidsen for Danmarks digitale hukommelse

Kulturministeriet, Departementet, København

Som rigsarkivar vil du stå i spidsen for en stærk faglig institution og have det overordnede ansvar for Rigsarkivets samlede virksomhed såvel økonomisk som fagligt.

Rigsarkivet er i gang med en gennemgribende moderniseringsproces med det overordnede mål at sikre en dækkende dokumentation af samfundets udvikling og stille den viden og indsigt til rådighed for alle.

Du vil som rigsarkivar få den øverste ledelse af knap 300 medarbejdere fordelt i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Du vil derudover have ansvaret for bl.a.:

 • At fortsætte udviklingen af Rigsarkivet som relevant og efterspurgt dataleverandør med afsæt i borgeres, forskeres og offentlige myndigheders behov
 • At sikre udvikling af den digitale infrastruktur, der understøtter en effektiv indsamling og bevaring af data fra offentlige myndigheder
Københavns Kommune Kultur- og idrætsudvikler med koordinerende funktioner til Korsgadehallen

Københavns Kommune

Har du lyst til at understøtte og udvikle kultur- og idrætsaktiviteter i Korsgadehallen på indre Nørrebro, og vil du indgå i det tværgående arbejde med kultur og fritid på Nørrebro? Har du lyst til at være en del af en stærk og kommunal kulturaktør i en levende bydel, hvor vi er optaget af stærke tilbud inden for kultur og fritid til borgerne i et samarbejde med andre aktører, samtidig med at vi vil styrke den interne koordinering og udvikling mellem vores huse i bydelene?

Vi leder efter en kollega med en rigtig god forståelse for idrætsaktiviteter i en kommunal kontekst. En, der forstår vigtigheden af det gode samarbejde med lokale nøgleaktører, som er foreninger, skoler, klubber m.fl.

Det er et krav, at du kan håndholde og gennemføre forskellige projekter og er rutineret i at skrive ansøgninger, styre mindre budgetter og regnskaber samt afrapportere til tilskudsydere.

Nærum Menighedsråd Kirketjener søges

Nærum Menighedsråd

Da vores værdsatte og dygtige kirketjener har besluttet at rejse ud i verden, søger vi en ny, der er udadvendt og serviceminded, og som kan indgå i et nært samarbejde med kirkens præster, menighedsråd og øvrige personale.

Nærum Kirke er som arbejdsplads præget af en humoristisk og venlig omgangstone, ligesom vi planlægger i god tid bl.a. på ugentlige møder.

Kirketjeneren skal primært varetage følgende opgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Rengøring og pasning af kirkens bygninger og udendørs arealer
 • Kontakt til håndværkere
 • Forberedelse til møder og arrangementer
Vedbæk Sogns Menighedsråd Kirketjener

Vedbæk Sogns Menighedsråd

Vedbæk Sogn søger pr. 1. december 2022 eller snarest muligt en imødekommende og engageret kirketjener, som har lyst og evne til at arbejde i et aktivt sogn med dygtige medarbejdere.

Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt.

Som kirketjener skal du i samarbejde med sognets øvrige kirketjenere bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Kirketjeneste hver anden weekend og på visse helligdage, herunder gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger, koncerter m.m.
 • Rengøring af kirke og menighedslokaler.
 • Foretage indkøb i samarbejde med øvrige ansatte og forberede servering ved møder, undervisning og aktiviteter.
 • Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde.
Live Nation Denmark ApS DANMARKS STØRSTE KONCERTARRANGØR SØGER ERFAREN PRODUCTION MANAGER

Live Nation Denmark ApS, Frederiksberg

Har du lyst til at arbejde i et levende miljø hos Danmarks største koncertarrangør? Kan du se dig selv stå midt i en arena med en stor udenlandsk artist på vej på scenen og 15.000 forventningsfulde publikummer?

Vi søger en dygtig og erfaren Production Manager som kan indgå i vores produktions team. Vores koncerter spænder fra mindre venues til landets største arenaer og stadions.

Som Production Manager er det dit ansvar at sikre en solid produktionsplanlægning, at være arrangørens produktionelle bindeled mellem artist og venue, at alle implicerede kender deres opgaver på showdag og afviklingen er i top, at kommunikationen er klar i hele processen, så alle er klædt på til opgaven samt at du dedikeret sætter publikums oplevelse af koncerterne højt.

Sankt Markus Kirke Kordegn på Frederiksberg pr. 1. december 2022

Sankt Markus Kirke

Sankt Markus er en kirke med mange spændende aktiviteter ud over de kirkelige handlinger. Kirken ligger i det centrale Frederiksberg tæt på Metroen.

Vi lægger vægt på kvalitet og nærhed i aktiviteterne som vores nye kordegn er med til at administrere i den daglige drift sammen med de øvrige ansatte.

Timetallet er fastsat til 30 timer ugentligt med 4 hverdagsarbejdsdage (mandag fri). Der er p.t. ikke afsat timer til aftenmøder i Menighedsrådet, men såfremt dette har interesse, er vi åbne for udvidelse af timetallet.

De vigtigste opgaver er

 • personregistrering og registrering af kirkelige handlinger under ledelse af den kirkebogførende præst
 • planlægning af kirkelige handlinger og aktiviteter i samarbejde med øvrige ansatte
 • registrering af ferie og sygdom m.v. af personalet
Kordegn søges til Hans Egedes Kirke, København
En deltidsstilling (30 timer ugentligt) som kordegn i Hans Egedes Sogn, Holmens og Østerbro Provsti, er ledig til besættelse hurtigst muligt.
HANS EGEDE KIRKEN, København Ø
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Svømmestærk idrætsmedarbejder til SSB Vesterbro Idrætsforening
DGI Storkøbenhavn og SSB har indgået et partnerskab som skal sikre flere børn og unge adgang til foreningslivet.
SSB, København V
SSB
Indrykket:
Organist til Frederiksberg Sogn
Frederiksberg Sogn søger en organist med højeste uddannelse på fuld tid.
Frederiksberg Sogn, Frederiksberg
Jobcenter
Indrykket:
Produktionsleder
EVENTYRTEATRET SØGER EN ERFAREN PRODUKTIONSLEDER med stærke kompetencer i produktionsplanlægning.
Eventyrteatret, Søborg
Jobindex
Indrykket:
Provst for Greve-Solrød Provsti og sognepræst i Hundige-Kildebrønde Pastorat i Roskilde Stift
Stillingen som provst for Greve-Solrød Provsti og sognepræst i Hundige-Kildebrønde Pastorat i Roskilde Stift er ledig pr. 1. januar 2023.
ROSKILDE STIFTØVRIGHED, Greve
Jobcenter
Indrykket:
Det Kongelige Teater søger en erfaren forestillingsleder til Operaen
Vi søger en forestillingsleder med erfaring inden for Opera, Musical eller store forestillinger.
Det Kongelige Teater og Kapel, København K
Jobcenter
Indrykket:
Sopransanger og altsanger, Glostrup Kirke
Glostrup Sogn søger både en sopran- og en alt-sanger til ansættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.
GLOSTRUP SOGN, Glostrup
Jobcenter
Indrykket:
Gem
Overenskomstansat sognepræst ved Sankt Markus Kirke (50%) i Københavns stift
Stillingen som overenskomstansat sognepræst ved Sankt Markus Kirke (50%) i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.
Københavns stift, Frederiksberg C
Jobcenter
Indrykket:

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV