107 job matcher din søgning 107 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 107 resultater.
Bostad DS 2 ApSEjendomsfunktionær til BoStads sjællandske ejendomme

Bostad DS 2 ApS, Ringsted

Til BoStads ejendomsportefølje på Sjælland søges en ejendomsfunktionær på fuld tid med tiltrædelse den 1. januar 2021 (eller snarest muligt).

Arbejdssted vil være varierende, da ejendommene er beliggende i forskellige byer, herunder Ringsted, Næstved, Holbæk, Slagelse og Sorø.

Du har i samarbejde med dine kolleger det daglige ansvar for:

 • Daglig drift af ejendommene, herunder beboerservice, småreparationer og øvrige forefaldende opgaver.
 • Renholdelse og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, herunder fejning, oprydning, affaldshåndtering mv.
 • Pasning af grønne arealer, herunder græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, klipning af hæk mv.
Danish Crown Foods (tidligere Tulip Food Company)
Teknisk Chef

Danish Crown Foods (tidligere Tulip Food Company)

Vil du bruge dine stærke ledelsesevner og tekniske forståelse til at sikre, at vores produktion fungerer optimalt? Og tror du på samarbejde og gennemsigtighed, så er her din åben invitation til at påvirke agendaen.

Du får ledelsesansvaret for 3 linjeledere samt 6 specialister, som tager sig af den tekniske drift og vedligeholdelse. Her er det din vigtigste opgave at sikre daglig ledelse og motivation af dine linjeledere og specialister samt give løbende coaching og sparring. Det er den tekniske chefs ansvar, at processen omkring forarbejdningen af grisen/grisene og optimering af produktionen kommer i centrum.

Derudover er dine arbejdsopgaver:

 • gennemføre en effektiv og bæredygtig vedligeholdelsesplan
 • varetage det tekniske budgetansvar for området
Danish Crown Foods (tidligere Tulip Food Company)
Region SjællandElektriker til Teknisk afsnit, Ringsted Sygehus

Region Sjælland

Er du teknisk velfunderet og en teamplayer?

Region Sjælland

Så tilbyder vi en arbejdsplads fyldt med spændende tekniske løsninger, det er en alsidig og dynamisk arbejdsplads, hvor der bliver stillet krav til faglig stolthed og vores primære formål er at sikre en stabil drift for vores personale og regionens datacenter.

Du bliver en del af en mindre gruppe, hvor du får ansvaret for dit eget fag og vil have et tæt samarbejde med din kollega, som dækker VVS-området. Derfor er det vigtigt, at du har lysten til et tværfagligt samarbejde.

Opgaverne vil være:

 • Reparation, ombygning og forebyggende vedligeholdelse af husets tekniske installationer, som f.eks.
  • El-installationer
  • ADK
  • Nødstrømsanlæg
  • Ventilation
  • Køleanlæg og meget andet
EY
Revisortrainee i EY

EY, Aabenraa, Aarhus, Esbjerg, Haderslev, Herning, Horsens, København, Odense, Sønderborg og Vejle

Bliv revisortrainee i EY, og tag dine første skridt mod en spændende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. I EY får du rig mulighed for at udvikle dig og udleve dit potentiale.

Hos EY går vi meget op i, at alle revisortrainees får den bedst mulige start - både fagligt og socialt. Uagtet dit uddannelsesniveau vil du blive klædt på af dygtige eksperter, og du vil fra første dag i dit traineeforløb blive tildelt en mentor (også kaldet en counselor) og en ”buddy”. Samtidig vil du være omgivet af dedikerede kollegaer, som vil coache og vejlede dig igennem dine første år som trainee.

Som revisortrainee hos EY får du fra starten af et stort ansvar, og du får mulighed for at arbejde med kundeopgaver fra din første arbejdsdag.

EY
Banedanmark
Contract Manager til vedligehold af jernbanen

Banedanmark, Ringsted

Er du skarp til udbudsret? Vil du være med til at udbyde og styre vigtige og komplekse kontrakter indenfor vedligeholdelse af jernbanen? Så kan du blive en del af det team, der varetager Banedanmarks vedligeholdelsesstrategi.

I Økonomi og Kontrakter bistår vi hele Banedanmarks Infrastruktur, som er Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, med udbud, kontrahering, kontraktstyring, analysearbejde, økonomiopfølgning og forvaltning af bevillinger.

Du kommer til at indgå i sektionens kontraktteam, som understøtter forretningen med gennemførelse af udbud, kontraktstyring, håndtering af claims, forhandlinger, compliance indkøbsanalyser mv.

Banedanmark
Region SjællandPMO-konsulent til Koncern IT

Region Sjælland, Ringsted

Har du erfaring med at arbejde i et projektstyringskontor – og vil du være med til at gøre en forskel?

Vi har brug for dig til at være med til at understøtte og udvikle området for IT Projektledelse i Koncern IT, Region Sjælland.

Region Sjælland

Du vil komme til at arbejde med en portefølje på ca. 90 it-projekter inden for følgende områder: it-applikationer, patientsikkerhed, informationssikkerhed, it-opgradering, sundhed og forandringsledelse.

Dine opgaver vil spænde vidt, eksempelvis:

 • Være med til at udarbejde fælles standarder, metoder og processer, der skal anvendes i projekter og programmer – herunder implementering og uddannelse
 • Sætte retningslinjer for og lave review af projektdokumentation
 • Kvalitetssikre beslutningsoplæg og notater til behandling i it-chefgruppen og styregrupper
ZBC
ZBC – En af Danmarks største erhvervsskoler – søger jurist til HR

ZBC, Ringsted

Har du erfaring med HR-jura, og kan du bidrage til en sikker personalejuridisk sagsbehandling af høj kvalitet? Er du velbevandret i ansættelsesret og personalejuraområdet, forvaltningsloven, overenskomstområdet, juridiske regelsæt samt behandling af og deltagelse i sygefravær-, afskedigelses- og disciplinærsager? Brænder du for at bringe dine kompetencer og faglighed i spil i en organisation, som hver dag arbejder dedikeret for at uddanne til erhvervslivet? Så er ZBC måske din næste arbejdsplads.

Som en del af HR-jura er dine opgaver at sikre og understøtte, at ZBC kan løse sin opgave inden for rammerne af lovgivning, overenskomster og lokale aftaler. Du bliver ledelsens primære sparringspartner i forbindelse med personalejuridiske sager.

Vi forventer, at du som specialist kender til og arbejder inden for de rammer, som ledere skal agere inden for på HR-jura-området.

Region SjællandApplikationskoordinator til Sundhedsplatformen

Region Sjælland, Ringsted

Vil du arbejde med tilpasning og optimering af Sundhedsplatformen? Så er du måske vores nye kollega i Kliniske Applikationer, Koncern IT, Region Sjælland.

Region Sjælland

Til det kliniske område Medicinering under Sundhedsplatformen søger vi en Applikationskoordinator (bygger), der brænder for at være med til at optimere og konfigurere de arbejdsgange i Sundhedsplatformen, der understøtter arbejdsgange i relation til medicinering.

Du vil komme til at bevæge dig i spændingsfeltet mellem it-fagligt personale og klinisk personale på sygehusene. Du skal løfte opgaver, der spænder lige fra analyse af problemer i systemet, facilitering af møder, samarbejde med leverandøren EPIC, til styring af opgaver relateret til området.

Ringsted KommunePlejecenter Solbakken søger social- og sundhedsassistent til demenshusene, i et vikariat fra 1. december 2020 til 31. juli 2021

Ringsted Kommune

Solbakken er et moderne plejecenter, som ligger centralt i Ringsted. Centret består af 8 selvstændige huse, hvoraf de tre er skærmede enheder. Den ene af de skærmede enheder er højskærmet, hvilket betyder at vi modtager borgere med særlige kognitive vanskeligheder. Solbakken rummer yderligere daghjemmet Oasen, som er et tilbud til hjemmeboende mennesker med demens.

I demensenheden gør vi os umage for at skabe de bedst mulige rammer for beboerne. Det veksler meget, hvad der er det bedste, så vi arbejder i en meget foranderlig og kreativ hverdag. Vi har et tæt samarbejde med blandt andre Distriktspsykiatrien og kommunens demenskonsulent. Vi arbejder ud fra socialpædagogisk metode og anvender pædagogiske handleplaner som arbejdsredskab. Vi arbejder med tidlig opsporing og rehabiliterende tilgang.

Ringsted KommuneKnud Lavard Centret søger tværgående sygeplejerske i fast aftenvagt

Ringsted Kommune

Du får en tværgående funktion for hele huset, der også består af 4 somatiske afdelinger, et demensafsnit samt en afdeling for midlertidige pladser. Du vil være sparringspartner for medarbejderne og have en rolle i forhold til delegering af sundhedslovsydelser, herunder også oplæring og undervisning.

Midlertidige Pladser modtager både borgere direkte fra sygehuset til et rehabiliteringsforløb samt borgere fra eget hjem, der visiteret til en akutplads via egen læge, som alternativ til en indlæggelse.

Opgaverne spænder bredt og giver mulighed for at du kan udvikle dig både fagligt og personligt. Vi arbejder med komplekse borgerforløb herunder kompleks sygepleje, koordinering af tværfagligt samarbejde, rehabiliteringsforløb, og helhedspleje med kontaktpersonssystem. Vi arbejder med Rehabilitering, triagering, og tidlig opsporing. Og vi tilbyder grundig introduktion og tæt opfølgning.

Ringsted KommuneKnud Lavard Centret søger social- og sundhedsassistent til fast dagvagt på Midlertidige Pladser

Ringsted Kommune

Midlertidige Pladser modtager både borgere direkte fra sygehuset til et rehabiliteringsforløb samt borgere fra eget hjem, der visiteret til en akutplads via egen læge, som alternativ til en indlæggelse.

Opgaverne spænder bredt og giver mulighed for at du kan udvikle dig både fagligt og personligt.

Vi arbejder med komplekse borgerforløb herunder kompleks sygepleje, koordinering af tværfagligt samarbejde, rehabiliteringsforløb, og helhedspleje med kontaktpersonssystem.

Vi arbejder med Rehabilitering, triagering, og tidlig opsporing samt tilbyder grundig introduktion og mentorordning.

AgroviAgrovi søger revisorassistenter

Agrovi, Hillerød eller Ringsted

Hos Agrovi har vi et klart mål: At hjælpe med det, der betyder mest for vores kunder og for den jord, de træder på. Det kræver nærhed og nærvær. Og det kræver, at vi har de bedste medarbejdere. Mennesker, der ved, at gode løsninger kræver mere end et hurtigt kig i regnskabet og et gæt fra distancen.

Du har erfaring fra en tilsvarende stilling som revisor-, regnskabsassistent eller trainee. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til landbrugsregnskaber og Ø90 - men ikke et krav, da du ellers vil blive lært op. Dine opgaver omfatter bl.a. bogføring, afstemning, moms, og udarbejdelse af regnskabsopgørelser.

Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team, der omfatter 95 gode kollegaer og høj arbejdsglæde i hverdagen.

AgroviRevisor

Agrovi, Hillerød eller Ringsted

Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende, herunder landbrug. Vi opruster revisionsafdeling og mangler derfor en dygtig revisor i Hillerød eller Ringsted.

Du får ansvaret for en kundeportefølje og sammen med gode kollegaer, sikrer du, at kundernes regnskabsmæssige og skattemæssige forhold er korrekte og optimerede.

Hvilke opgaver skal du løse for vores kunder?

 • Regnskabsmæssig assistance og rådgivning hertil
 • Opstilling af årsrapport og selvangivelse for selskaber og selvstændige erhvervsdrivende
 • Kundemøder og afrapportering
Region SjællandService Delivery Manager for de tekniske leverancer omkring Sundhedsplatformen

Region Sjælland, Ringsted

Sundhedsplatformen er et fælles it-system mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor Region Sjælland har driftsansvaret og Region Hovedstaden ansvaret for den funktionelle del.

Region Sjælland

Vi søger en profil der, i tæt samarbejde med de tekniske teams, vil være ansvarlig for at sikre en professionel driftsservice med høj kvalitet samt at infrastrukturservicen under Sundhedsplatformen bliver leveret med de krav, der forventes til sundhedsfællesskabet mellem de to regioner.

Dine primære opgaver bliver:

 • Overordnet ansvarlig for den tekniske drift af Sundhedsplatformen, herunder styring af forecast og kapaciteter i samarbejde med den tekniske chef for Sundhedsplatformens infrastrukturdrift
 • Varetage det daglige samarbejde med vigtige stakeholders, herunder eksterne it-partnere og Region Hovedstaden
 • Sikre stabil teknisk drift af Sundhedsplatformen
Eurofins Miljø Vand A/SSelvstændig og fleksibel prøveudtager til udtagning af drikkevandsprøver

Eurofins Miljø Vand A/S, Ringsted

Har du lyst til at være en del af en spændende virksomhed, hvor du vil være ansvarlig for kvalitetsorienteret udtagning af drikkevandsprøver?

Eurofins Miljø A/S

Du vil blive tilknyttet vores depot i Ringsted. Arbejdet omfatter hovedsageligt udtagning af prøver på drikkevand, bassinvand og tandlægeunits. I forbindelse med prøvetagningerne gennemføres en række målinger med feltudstyr. Det er derfor yderst vigtigt for os, at du er kvalitetsbevidst og har en naturlig interesse for at sætte dig ind i kvalitetsdokumenter og følger dem.

Opgaverne planlægges centralt af logistikafdelingen, og kommunikeres ud online via udstyr i bilen, som også benyttes til registrering af feltdata. Det er vigtigt, at man trives med forandringer i planer, er god til at bevare roen i travle perioder samt kan udvise fleksibilitet ift. arbejdstid, hvis vi får hasteprøver eller lignende.

Banedanmark
Økonomikoordinator

Banedanmark, Ringsted

Har du en regnskabsmæssig baggrund og lyst til at arbejde med økonomistyring?

Vi er et team på 9 medarbejdere, heraf 5 økonomikontraktkoordinatorer, som søger en kollega, der har lyst til at blive en del af vores team.

Vi arbejder med økonomistyring i forhold til vedligeholdelsesopgaver på jernbanen, hvor vi følger op og afrapporterer på projekter, vedligeholdelse og driftsøkonomi.

I stillingen som økonomikoordinator kommer du til at arbejde i et tværfagligt miljø præget af dynamik, nye processer og konstante forandringer, og du vil derfor få mulighed for at kunne præge stillingen og bidrage med din erfaring. Endvidere har du, som økonomikoordinator, rollen som rådgiver og sparringspartner i tæt samarbejde med den budget- og resultatansvarlige.

Banedanmark
Ringsted KommuneBenløse Børnegård søger uddannet pædagog

Ringsted Kommune

Vi søger en engageret ildsjæl, der med stor indlevelse og empati brænder for at arbejde med børn indenfor 0-6-årsområdet.

Er du nysgerrig og brænder for at gøre en forskel for børns trivsel og udvikling? Er du fagligt velfunderet, har overblik og en positiv tilgang til børn, kollegaer og forældre? Kan du skabe en hverdag hvor tryghed, nærvær og omsorg går hånd i hånd med børns leg, læring og udvikling? Så er det muligvis dig vi søger til vores ledige stilling.

Vi søger en pædagog med erfaringer i arbejdet med vuggestuebørn, som formår at skabe nogle trygge og inkluderende læringsmiljøer for alle børn gennem hele dagen. Du skal kunne tage ansvar, turde udfordre dig selv og andre, og indgå i et forpligtende fællesskab med børnene som omdrejningspunkt, og samtidig have fokus på at arbejde i mindre grupper over hele dagen.

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorerUdviklingsorienteret lønkonsulent

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Ringsted

Sønderup I/S er i rivende udvikling, og vores vækst giver plads til flere dygtige lønspecialister med stor IT-erfaring til vores kontor i Ringsted.

Vi søger en udviklingsorienteret lønkonsulent med et solidt kendskab til lønsystemer og opgaven lønadministration til at drifte nogle af vores mange kunders lønfunktioner. Vi har en voksende kundeportefølje, og du vil derfor få indsigt i mange forskellige virksomhedsprocesser.

I denne stilling, vil du komme til at arbejde med løn til det private erhvervsliv, hvor lønnen er outsourcet eller hvor vi yder lønsupport til kundernes egen lønbehandling. Du vil også komme til at opsætte lønarter, finanskontering, lave systemtilpasninger, månedsrapporteringer samt ad hoc-opgaver for kunderne.

fakta a/s
Butikschef, Fakta Jyllandsgade (Ringsted)

fakta a/s

Er du klar til at tage roret og drive din egen butik for en af Danmarks mest kendte detailkæder? Og vil du tage de afgørende skridt imod en strålende lederkarriere?

fakta a/s

Som butikschef i Fakta står du for den daglige drift af butikken. Du har ansvaret for, at butikken er indbydende og overholder koncepterne, samt at kunderne får den bedste oplevelse. I det daglige er du mest ude på gulvet, hvor du har fingeren på pulsen i forhold til kunder og medarbejdere, og du vil sjældent sidde bag et skrivebord med administrative opgaver.

Du vil tydeligt mærke, når du laver flotte resultater i din butik, for vi tilbyder en god bonusordning. Her kigger vi på en række faktorer, såsom opnåelse af budget og medarbejder- og kundetilfredshed. Du vil også få en række personalegoder, herunder rabatter og leje af ferieboliger, samt pensions- og sundhedsforsikring.

fakta a/s
Banedanmark
Koordinator til tekniske dokumentationsopgaver

Banedanmark, Ringsted

Vil du være med til at sikre kvalitet i det tekniske dokumentationsarbejde?

Brænder du for kvalitet i den tekniske dokumentation, og kan du se dig selv arbejde hos Banedanmark? Tiltaler det dig at flytte med 350 kolleger ind i vores nybyggede kontor på Godsbanevej 2, lige overfor Ringsted Station? Så er det nu du skal læse videre.

Dine opgaver bliver forskelligartede og dit samarbejde vil være tværorganisatorisk med vidtgående berøringsflade.

Du vil koordinere og løse opgaver mellem teamet og relevante projekter og programmer. Du udbreder kendskabet til Teknisk Dokumentation og sparrer efter behov med Ingeniører, Projektledere og Document Controllere.

Du vil blive en vigtig brik i forbindelse med optimering og udvikling af nye processer, vejledninger og instrukser, samt krav til teknisk dokumentation. Desuden vil du deltage i digitalisering og automatiseringsprojekter i teamet.

Banedanmark