326 job matcher din søgning 326 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
FGU Østjylland Er du vores afdelingsleder til FGU Østjyllands afdeling i Hadsten?

FGU Østjylland, Hadsten

Vi søger en afdelingsleder fra 1. august 2022.

Som afdelingsleder har du har ansvaret for, at undervisningen foregår i overensstemmelse med den overordnede målsætning for FGU Østjylland.

Opgaver og ansvarsområder

  • Personalegruppen udgør fem fag- og almenundervisere samt vejledere i afdelingen samt faglig ledelse af fire tværgående ressourcepersoner (SPS og EGU) placeret på andre lokationer.
  • Dertil kommer følgende tværgående funktioner i FGU Østjylland på tværs af afdelinger; ansvarlig for opbygning af elevdemokrati i FGU Østjylland, herunder FGU Storråd og elevorganisationen Modstrøm.
  • Faglig ledelse af henholdsvis SPS- og EGU-indsatserne på institutionsniveau.
Aarhus Kommune
Holme Skole søger Viceskoleleder til udskolingen og specialklasser

Aarhus Kommune, Højbjerg

Vil du være med til at drive og udvikle en skole, hvor sammenholdet er stærkt og målsætningen er at skabe de bedst mulige læringsfælleskaber for alle børn - En veldrevet lokal skole med stolte traditioner, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd, og hvor inddragelse er et nøgleord? Så har du nu muligheden for at søge en yderst attraktiv og alsidig lederstilling, hvor du kan gøre en forskel.

Vi søger en viceskoleleder, der kan stå i spidsen for vores udskoling (6.-9. klasse) og 10 specialklasser (2.-9. klasse), til hvilke en koordinator bistår i de driftsmæssige opgaver.

Du bliver ansvarlig for at varetage både faglig og personalemæssig ledelse for ca. 40 dedikerede og fagligt dygtige lærere og pædagoger, som alle brænder for at skabe læring og trivsel.

Ringsted Kommune Ingeborg STU søger erfaren teamleder med stort mod på at skabe nyt

Ringsted Kommune

Ingeborg STU søger den teamleder, der motiveres af at lede og indgå i et lille team af STU-undervisere, og som har visioner for udviklingen af en STU med store ambitioner. Du skal have stor mental spændvidde og synes det er meningsfuldt at undervise, løse praktiske opgaver og omsætte visioner og værdier til handlinger.

Vi står bl.a. overfor følgende opgaver: Vi er i gang med at udvikle de fysiske rammer, så vi kan rumme de mange nye elever med individuelle behov, vi er ved at etablere et STU-kollegium, vi udvikler fortsat anvendelse af OCN, vi er i en proces, hvor vi bliver skarpere på vore pædagogiske og didaktiske tilgange, og så er der alt det andet.

Vi er små, men forventningerne og ambitionerne er store.

Frederiksberg Kommune Genopslag: Skolen på Duevej søger en leder til skolens fritids-, junior- og ungdomsklub Jokeren

Frederiksberg Kommune

Som klubleder for Klub Jokeren har du det daglige pædagogiske ansvar samt ansvar for driften og udviklingen af klubben. Du bliver en del af en spændende og alsidig hverdag sammen med 12 engagerede og pligtopfyldende medarbejdere, der hver dag gør sig umage for at skabe et spændende og alsidigt klubtilbud for brugerne.

Vi søger en klubleder, der formår at;

  • Sætte en ny og spændende retning for klub Jokeren, til gavn for klubbens medlemmer og i tæt samarbejde med klubbens ansatte
  • Styrke klubbens såvel som skolens pædagogiske grundlag og herunder styrke den pædagogfaglige dimension på Jokeren
  • Styrke samarbejdsfladerne mellem klub og skole, således at klubbens medarbejdere bliver et endnu stærkere aktiv i skolens hverdag
Herlev Kommune Kan du lede et af vores mellemtrin videre i fælles retning på Kildegårdskolen i Herlev?

Herlev Kommune

Vi søger en stærk afdelingsleder til at tage del i vores udviklingsambitioner med at sikre alle elever og medarbejdere stærke sociale og faglige fællesskaber.

Vi arbejder netop nu med skolens udviklingsplan for de kommende fire år (på tværs af folkeskolerne i Herlev Kommune), hvor vi hos os bl.a. har fokus på en systematisk pædagogisk tilgang i alle vores årgangsteam – en indsats du vil være med til at implementere.

Du bliver en del af et ledelsesteam, som er optaget af at løfte i flok og spille hinanden gode. Alle ledere har enten lærer- eller pædagogbaggrund, og vi vægter samarbejde på tværs af fagligheder rigtig højt. Vi er i alt seks ledere i teamet: To ledere for indskoling og SFO, to ledere for mellemtrin og klub (hvoraf en er souschef), én leder for udskolingen, samt en skoleleder.

Københavns Kommune Pædagogisk leder til Kong Tumles udflytterbørnehave i Mørkhøj

Københavns Kommune

KlyngeJ/Østerbrobørnene en lille klynge på Ydre Østerbro. Vi spænder vidt: børn i god trivsel, udsatte børn, børn med mange kulturelle baggrunde, aktive og engagerede forældre, forældre der har brug for os, engagerede medarbejdere med gejst og stor lyst til opgaven, hvor nogle er faglige fyrtårne, mens andre har brug for god ledelse.

Du er uddannet pædagog, og har du ledelseserfaring og måske spejderfærdigheder, tager vi imod dem med kyshånd, men det er ingen forudsætning for succes. Det vigtigste er, at du pædagogfagligt er knalddygtig til at lede og sparre med medarbejderne. Har lysten til ledelse. Samarbejdsevner og god kommunikation er et must. Du skal lede gennem medbestemmelse, involvering og dialog, og på den baggrund sætte retningen.

Greve Kommune Genopslag - Bliv Tune Skoles leder af specialtilbud og inklusion

Greve Kommune

Brænder du for børn i udsatte positioner i det almene skoletilbud og vil du samtidig gerne arbejde med det specialiserede område, så er denne stilling muligvis noget for dig!

Som vores nye leder bliver du ansvarlig for den daglige ledelse af vores og Greves Kommunes specialtilbud Tunegrupperne samt ansvarlig for den faglige ledelse af inklusion, med særlig fokus på udskolingen. Du vil sammen med vores faglige leder i indskolingen/mellemtrinnet være tovholder for samarbejdet med den øvrige ledelse omkring den interne organisering af inklusionsindsatsen. Det betyder, at du skal sikre, at alle medarbejdere bliver inddraget i inklusionsarbejdet, at du stiller din viden på området til rådighed og sikrer, at beslutninger gennemføres.

Gem
Genitor ApS Hospicechef

Genitor ApS søger for Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup

Sankt Lukas Stiftelsen søger en hospicechef, der har lyst og evner til at lede vores hospiceområde og sammen med ledere og medarbejdere være med til at gøre en afgørende forskel for mennesker. Du bliver en del af en velrenommeret organisation, der er en pioner inden for det palliative felt i Danmark.

Du får det overordnede ansvar for at sikre en stabil og effektiv drift af hospiceområdet på Sankt Lukas Stiftelsen, og du får berøringsflader med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Du bliver leder af vores hospiceområde, der omfatter tre enheder: Sankt Lukas Hospice, Det Udgående Hospiceteam og Lukashuset (børne- og ungehospice).

Sankt Lukas Stiftelsen er en erhvervsdrivende almennyttig fond med en sund økonomi. Stiftelsen råder over ca. 34.000 m2 i Hellerup, hvor mange af stiftelsens aktiviteter er samlet. Stiftelsen beskæftiger i alt godt 500 medarbejdere og ca. 100 frivillige.

Ballerup Kommune Afdelingsledere til plejehjemmene Egely og Kirstinehaven

Ballerup Kommune

Har du flair for personaleledelse? Er du i stand til at etablere følgeskab? Brænder du for skabe de bedste betingelser for vores beboere og deres pårørende? Har du mod på at stå i spidsen for udvikling og forankring af en kultur med høj faglig kvalitet og høj medarbejdertrivsel?

Vi søger afdelingsleder med gennemslagskraft og engagement til plejehjemmene Kirstinehaven og Egely i Ballerup Kommune. Vi søger 2 afdelingsledere. De 2 afdelingsledere vil sammen med plejehjemslederen udgøre et ledelsesteam. Ledelsesteamet indgår i en større ledelsesgruppe forankret i henholdsvis Omsorg og Bolig og Center for Voksne og Sundhed.

Kan du se dig selv i dette arbejde, vil vi rigtig gerne invitere dig ind til en samtale vedrørende stillingen, som vores nye afdelingsleder.

Habitus
Daglig leder med ansvar for administration og arbejdstidsplanlægning søges til nyopstartet pædagogisk botilbud i Tolne Skov

Habitus, Sindal

Er det arbejdet med kerneopgaven og personaleledelsen, der motiverer dig i dit lederskab? Og er etik et nøgleord for dig?

Habitus er en landsdækkende organisation, der driver botilbud for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Du vil være en rolig støtte og samarbejdspartner for medarbejderne i de mange opgaver og beslutninger, der knytter sig til deres professionelle hverdag. Opgaverne er derudover bl.a. at:

  • Sikre godt samarbejde med vores vigtigste samarbejdspartnere, bl.a. kommuner, tilsyn og pårørende
  • Sikre at der følges op på udviklingspunkter sat af de forskellige tilsyn, vi er underlagt
  • Have bagvagttelefon på skift.
Habitus
Rudersdal Kommune Daglig leder af Skovbørnehaven Tudsen

Rudersdal Kommune, Nærum

Har du interesse i og ønske om at være i naturen, og kan du både lede, inspirere og videreføre en høj pædagogisk faglighed sammen med engagerede børn, medarbejdere og forældre, så er du måske den rette til stillingen som daglig leder i Tudsen.

I Skovbørnehaven Tudsen brænder alle medarbejdere og de 54 børnehavebørn for naturen og et aktivt udeliv med masser af ture, naturoplevelser og nysgerrighed.

Din arbejdstid vil være delt mellem børnerettede timer og tid til ledelsesopgaver for børnene, det giver naturligt en mulighed for at gå med i skoven minimum 17 timer om ugen.

Du skal sammen med personalet og forældregruppen fastholde den høje pædagogiske kvalitet og sikre, at den styrkede læreplan fortsat lever i børnehusets pædagogiske praksis sammen med godt humør og et stærkt sammenhold.

Hjørring Kommune
Assisterende afdelingsleder til Ældrecenter Lundgården

Hjørring Kommune, Vrå

Kan du se dig selv som assisterende afdelingsleder i en større sammenhæng, og evner du at dyrke det gode samarbejde på tværs af alle faggrupper og organisation, med et positivt menneskesyn?

Så er du måske vores kommende assisterende afdelingsleder på Lundgården.

Som assisterende afdelingsleder får du det faglige ansvar for den brede vifte af tilbud på Ældrecenter Lundgården, bolig og aktivitetstilbud, gæstepladser og medvirker til en fælles koordineret indsat for den sygeplejerfaglige indsats, hvor du gennem en delegerende og udøvende ledelsesstil medvirker til at alle medarbejderens kompetencer kommer i spil. Du er medansvarlig for, sammen med afdelingsleder, at lønbudgettet overholdes og at der er den rette faglighed til at løse opgaverne omkring beboerne.

Hjørring Kommune
Roskilde Tekniske Skole
Uddannelsesleder EUD - til industritekniker- og vvs-energiuddannelserne

Roskilde Tekniske Skole

Vi søger en leder, der kan inspirere og motivere sine lærerteams til et attraktivt og udviklende læringsmiljø, hvor høj faglighed og trivsel er i fokus.

Hvis du kan se dig selv i en hverdag med mange unge mennesker, dygtige undervisere og daglige udfordringer, så kan vi tilbyde et spændende og alsidigt job med interessante opgaver.

Dit ansvarsområde bliver introduktionsforløb, grundforløb, hovedforløb, eux og efteruddannelseskurser på industritekniker- og vvs-uddannelserne. Du får personaleansvar for 22 medarbejdere, som primært er undervisere med forskellige erhvervsrettede fagligheder inden for de to uddannelser. Underviserne arbejder i teams omkring elevernes læring. Der arbejdes løbende med videndeling og udvikling af teamsamarbejdet for at sikre eleverne tidssvarende faglighed, læring og trivsel.

Grønlands Selvstyre
Erfaren håndværker til ledelse af Teknikimik Ilinniarfiks nye Arktiske Bygningsarbejderuddannelse

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik - KTI starter nye uddannelser op i Sisimiut. Vi søger derfor en erfaren håndværker, der kan lede og udvikle uddannelserne. Gerne med en af følgende uddannelser bygningsstruktør, tagdækker, murer eller nedriver. Vi søger dig som har lyst til at undervise, udvikle undervisningsmaterialer og nye kurser, samtidigt med, at du motiveres af at arbejde med unge og deres fastholdelse i uddannelse.

Du skal deltage i udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel den teoretiske som den praktiske undervisning. Du skal også forvente at indgå i andre opgavetyper bl.a. tværgående projekter og udviklingsopgaver for hele Bygge og Anlægsskolen.

Grønlands Selvstyre
Gem
Vejle Kommune Afdelingsleder til Fårupgård Ungecenter, afdeling Godset (genopslag)

Vejle Kommune, Jelling

Vi søger en dynamisk og engageret afdelingsleder.

Afdeling Godset er beliggende på Fårupgård Ungecenter i Jelling. Afdelingen er normeret til 8 unge – drenge og piger i alderen 12-18 år. De unge er kendetegnet ved at være særligt udfordret i livet på grund af deres adfærd eks. kriminalitet, misbrug eller aggressiv og truende adfærd.

Vi søger en operationel, tydelig og faglig velfunderet afdelingsleder, som kan varetage den daglige ledelse af afdelingen og som sikrer at vores værdier og grundlag udøves. Afdelingslederen er ansvarlig for at udmønte vores høje behandlingskvalitet, samt sikre kvaliteten i forhold til journalisering, dokumentation, skriftlighed, koordinering og vagtplanlægning.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Skolechef

Lyngby-Taarbæk Kommune, Kongens Lyngby

Motiveres du af at blive en del af et nyt og ambitiøst chefteam på 0-18-års området? Kan du bidrage aktivt til at arbejde forebyggende og omlægge indsatser? – Så søg stillingen som skolechef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune søger en ny skolechef med reference til centerchefen for Center Uddannelse og Pædagogik (CUP).

Som ny skolechef får du det direkte ansvar for 11 skoleledere, hvoraf de to er ledere for kommunens to specialskoler. SFO’er, fritidsklubber og ungdomsklubber er integreret i skolernes organisationer.

Københavns Erhvervsakademi Uddannelseschef til KEA Teknik

Københavns Erhvervsakademi

Har du en god portion ledelseserfaring, viden om eller interesse for videregående uddannelse og erfaring fra teknologi- og energiområdet, og kan du nikke genkendende til emner i Industri 4.0 området, som eksempelvis VR/AR, 3D print, additive manufacturing, digital tvilling, robotteknologi, SCADA/HMI/PLC - og kan du understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse?

Så er du måske KEA Tekniks nye uddannelseschef og kan få mulighed for at præge fremtidens arbejdskraft inden for det tekniske område.

Som uddannelseschef på KEA Teknik får du ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre KEAs tekniske uddannelser. Du får ansvar for at uddannelsernes indhold løbende afspejler de kompetencebehov, KEA skal uddanne til, og at KEAs studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, sammenhæng i uddannelsen og tydelige forventninger til deres egen indsats.

Hillerød Kommune Daglig leder til Børnehuset ELVA

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger en stærk lederprofil til attraktivt dagtilbud

Vores dygtige daglige leder har valgt at investere sit arbejdsliv i at lede et nyt dagtilbud i Hillerød Kommune. Derfor er der nu mulighed for, at DU kan stå i spidsen for ELVA og de mange engagerede medarbejdere i et berigende samarbejde om at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Som daglig leder i ELVA skal du sikre den fortsatte positive udvikling, - og du skal gå forrest, så vores ca. 32 medarbejdere og interesserede forældre ved, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Du skal videreudvikle den høje kvalitet, som kendetegner ELVA, i en hverdag hvor børn, energi, sammenhold, struktur og udvikling danner rammen.

Lyder det som noget for dig, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Region Midtjylland Specialområde Autisme søger afdelingsleder til Randers

Region Midtjylland, Randers

Er du vores nye afdelingsleder i Bostøtten?

Vi vil rigtig gerne se en ansøgning fra dig, der har ledelseserfaring fra det socialfaglige område og kan lide at balancere dit lokale råderum med den overordnede retning. Du er samtidig god til at skabe de rette rammer for, at dine medarbejdere kan lykkes og trives med dét, der er deres opgave. Du har handlekraft og sans for, hvordan du skal agere, så din ledelse passer til både værdisæt og dét, der sker her og nu.

I Randers skal du lede Bostøtten Søren Møllers Gade.

Her yder vi bostøtte til borgere i eget hjem efter SEL § 85. Vi har to slags bostøtteydelser, som målretter sig to forskellige kompleksiteter, afhængig af behovet. Borgerne bor enten koncentreret i Randers, eller spredt i Midt- og Østjylland.

Norddjurs Kommune Afdelingsleder til Område Grenaa - Dagtilbud 0 - 6 år - GENOPSLAG

Norddjurs Kommune

Er du interesseret i at samarbejde om børns trivsel, udvikling, leg og læring og inkluderende børnefællesskaber i Norddjurs Kommune, hører vi gerne fra dig.

Du skal som afdelingsleder arbejde tæt sammen med områdeleder og forvaltning, stå i spidsen for en målrettet videreudvikling af det pædagogiske arbejde i Område Grenå i en reflekteret og systemisk forståelsesramme. Vi forventer, at du ønsker at udvikle dine ledelsesmæssige egenskaber og kompetencer.

Område Grenaa har områdeledelse, hvor du vil blive et aktiv del af et ledelsesteam som består af områdeleder og to afdelingsledere, samt en daglig leder af dagplejen.