186 job matcher din søgning 186 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 186 resultater.
Egedal Kommune
Afdelingsleder til Distriktsskole Ganløse

Egedal Kommune, Stenløse

Du har nu mulighed for at blive en del af et lille, velfungerende, ambitiøst og tæt samarbejdende ledelsesteam på Distriktsskole Ganløse. – Det er en chance du ikke skal lade passere!

Vi søger en dygtig og engageret afdelingsleder, der udover ansvaret for udskolingsafdelingen, har tæft for og interesse i budgetarbejde og administration. Du vil få ansvaret for centrale administrative opgaver, såsom budgetopfølgning, personaleadministration og udvikling af skolens hjemmeside og AULA.

Ganløse er en smuk landsby, der ligger i naturskønne omgivelser. Skolen er to-sporet fra 0.-6. klasse og tre-sporet i udskolingen. Der ca. 600 dejlige elever på skolen, samt Egedal Kommunes ADHD-afdeling på ca. 40 elever. Klassekvotienten er i gennemsnit 23 elever.

Egedal Kommune
Tradium
Uddannelsesleder til Tradium Retail & Management

Tradium, Randers

Brænder du for uddannelse, ledelse og samarbejde? Så er du måske vores nye uddannelsesleder til uddannelsesområderne Retail & Management, samt områderne EUX2, AMU og Administrationsuddannelsen på vore Businessuddannelser.

Tradium søger en udadvendt og samskabende uddannelsesleder, som får en unik mulighed for at præge et spændende uddannelsesområde.

Du får som uddannelsesleder ansvaret for sikre den daglige drift samt den pædagogiske og personalemæssige ledelse.

Du får endvidere en vigtig udadvendt rolle som den primære kontakt til vores kunder og samarbejdspartnere inden for uddannelserne i Retail & Management, hvor du sikrer tætte og konstruktive samarbejder.

Tradium
Halsnæs KommuneTo faglige ledere til Hundested Skole

Halsnæs Kommune

Hundested skole – vi tør godt!

Vi søger to faglige ledere til vores spændende skole, med tiltrædelse pr. 1. august 2020.

Hundested Skole er en nytænkende og kreativ folkeskole, rig på traditioner og med blandt andet egen skolehave og maritime nyttehaver. Vi er ved at blive certificeret Unicef Rettighedsskole, det betyder at vi i hverdagen har stort fokus på elevinddragelse og medbestemmelse.

Vi søger faglige ledere med folkeskoleerfaring. Det er vigtigt for os, at du har lyst til at arbejde med børn og unge menneskers læring og trivsel, samt har mod på at sætte kursen i forhold til at udvikle robuste og livsduelige unge, som kan håndtere det 21. århundredes kompetencer.

En væsentlig del af jobbet er at kunne møde vores udsatte børn og familier, og give vores medarbejdere kvalificeret støtte, i arbejdet med at inkludere alle på vores skole.

Rudersdal KommuneVi søger en daglig leder med et tårnhøjt fagligt, såvel medmenneskeligt niveau, der vil overtage faklen i et børnehus, hvor børnenes trivsel og intention er alfa omega

Rudersdal Kommune, Holte

Sammen med os skal du udfordre den traditionelle måde at tænke dagtilbud på ved bl.a. ikke at være stueopdelt, men at være sammen i to større teams med mindre grupper.

Vi arbejder med pædagogisk afsæt i, at anerkendende relationer og et skarpt blik for børnenes intentioner er afgørende for al trivsel, udvikling og læring.

For dig og os betyder dannelse, at Egebakken er et sted hvor hvert enkelt barn får mulighed for at blive sig selv i et stærkt fællesskab, og hvor vi aldrig går på kompromis, med at det enkelte barn skal have den bedste dag muligt.

Rudersdal KommuneAfdelingsleder med klinisk ansvars- og fokusområde søges til Døgnrehabiliteringsafdeling på Rehabiliterings- og plejecenter Hegnsgården

Rudersdal Kommune, Nærum

Brænder du for ledelse, den kliniske sygepleje og rehabilitering, og er du optaget af at sætte retning, at inddrage dine medarbejdere, samt give medarbejderne mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer, og sammen finde gode løsninger, så er det dig vi søger

Du bliver en del af en afdelingsledelse bestående af to afdelingsledere, hvor I har hvert jeres ansvars- og fokusområde; henholdsvis det kliniske og det administrative ansvars- og fokusområde.

  • Ansvarlig for den overordnede sygeplejefaglige kvalitet.
  • Medansvarlig for et tæt tværfagligt samarbejde.
  • En del af Hegnsgårdens ledergruppe, vi er 5 afdelingsledere og en centerleder.
Vordingborg KommuneViceskoleleder til Præstø Skole - Genopslag

Vordingborg Kommune

Præstø Skole søger en viceskoleleder med stor lyst til læringsledelse og kompetencer inden for økonomistyring, vikardækning, planlægning af arbejdstiden for lærerne, og skemalægning. Samtidig skal du være afdelingsleder af 6. – 9. klassetrin.

Du har faglige styrker indenfor læringsledelse, personaleledelse og pædagogisk administrative opgaver. Du er ambitiøs, og kan understøtte faglige krav til eleverne og styre personalets rammer, så Præstø Skole forbliver en attraktiv skole. Du kan navigere i krydspres, og styre i forskellige forandringsprocesser.

Som viceskoleleder, skal du kunne vejlede og supervisere det pædagogiske personale, så de kan implementere tankerne i skolens pædagogiske dagligdag. Du har flair for de pædagogisk administrative processer, som understøtter den fælles kerneopgave, f.eks. læringsplatforme og AULA. Har du viden om afvikling af prøver er det et ekstra plus.

Halsnæs KommuneDagtilbudsleder til Børnehuset Melby

Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune søger en dagtilbudsleder til Børnehuset Melby, som siden den 1. januar 2020 har udgjort et selvstændigt børnehus i Melby. Selvstændiggørelsen af Børnehuset Melby tager afsæt i et politisk ønske om, at forankre kommunens børnehuse i de lokale nærmiljøer og dermed understøtte lokale fællesskaber og tilhørsforhold.

Børnehuset Melby er et velfungerende, integreret dagtilbud i god udvikling – huset har børn i alderen 0–6 år fordelt på to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper.

Vi ønsker os en leder, der formår at praktisere ledelse på et solidt fundament af praksisfaglighed, professionel relationskompetence og integritet. Endvidere skal du have et skarpt blik for diversiteten i ledelsesopgaven og være i stand til at finde balancen mellem at være pædagogisk leder, strategisk leder, administrativ leder og personaleleder.

Egedal Kommune
Daglig leder til Børnehuset Kildeholm, Område Stenløse

Egedal Kommune, Ølstykke

Kildeholm børneinstitution er et traditionsrigt hus, hvor der er fokus på højtider og årlige tilbagevendne begivenheder, såsom motionsløb, bedsteforældredag mfl. udover de traditionelle fejringer af højtider. Kildeholm rummer p.t. 65 enheder, fordelt over 2 vuggestuegrupper og 1 børnehavegruppe og vi har udover det faste personale også tilknyttet pædagogstuderende samt madordning.

Som leder af Kildeholm forventes det at du kan tage ledertrøjen på og sætte retning i samarbejde med medarbejderne om de nye styrkede læreplaner som skal ligge færdige til juli 2020. Du skal kunne samarbejde i en kompleks hverdag, besidde fleksibilitet, og byde ind med spændende inputs til et hus i forvandling og forankring. Kildeholms fremtidige arbejdspunkter er bl.a. arbejdet med læringsmiljøer, strukturer og en generel forankring af de nye styrkede læreplaner.

Egedal Kommune
Fredericia KommuneAfdelingsskoleleder til afdeling Indre Ringvej - Kirstinebjergskolen

Fredericia Kommune

Da vores afdelingsskoleleder for afdeling Indre Ringvej går på efterløn, søger vi en energisk, udviklingsorienteret og driftstærk afdelingsskoleleder.

Vi søger dig, som ser det som en spændende udfordring at sikre gode læringsmiljøer, stærk faglighed og god trivsel for elevgruppen 0. - 6. klasse.

Som afdelingsskoleleder har du ansvar for elevernes læring og trivsel samt ansvar for den faglige udvikling af medarbejderne på afdelingen. Du vil sammen med det lokale ledelsesteam sikre den daglige drift samt udvikle skoletilbuddet for børn og unge i primært 0. - 6. klasse.

Du vil have fast base på afdeling Indre Ringvej, hvor du sammen med den pædagogiske fritids- og afdelingsleder fra 0. - 3. klasse samt afdelingslederen for ressourcecenteret har ansvaret for afdelingen.

Københavns ProfessionshøjskoleVidereuddannelsesleder med blik for samspillet mellem forvaltning og organisation

Københavns Professionshøjskole

Vil du være med til at udvikle videreuddannelser i Forvaltning og Organisation i samarbejde med dygtige og initiativrige medarbejdere? Så er jobbet som uddannelsesleder på området Ledelse, Organisation og Forvaltning noget for dig.

Du bliver ansvarlig for en række diplom- og akademiuddannelser og skal ligeledes lede udviklingen af en ny diplomuddannelse i offentlig organisation. Der skal være fokus på kvaliteten og udviklingen af uddannelserne samt stabil drift og overholdelse af budgetterne.

Dine hovedopgaver som videreuddannelsesleder bliver at:

  • varetage det daglige ansvar for udvikling, drift og ressourcestyring af aktiviteterne i afdelingen
  • varetage den direkte personaleledelse af afdelingens medarbejdere, give faglig sparring og sparring om prioritering af opgaver for undervisere og konsulenter
Rudersdal KommuneDaglig leder til Børnehuset Troldehøj

Rudersdal Kommune, Holte

Velfungerende daginstitution med fokus på rummelighed og anerkendelse i børne- og voksenhøjde søger ny daglig leder

Børnehuset Troldehøj er en 0-6 års institution beliggende i to gamle villaer i et naturområde med masser af muligheder for et aktivt udeliv. I husene er vi ca. 80 børn fordelt på 2 vuggestue- og tre børnehavegrupper og en medarbejdergruppe på ca. 14 ansatte.

Vi søger en daglig leder, der sammen med personalet og forældregruppen kan give inspiration til at forny og videreudvikle vores børnehus. I børnehuset er det dig, der sammen med personalet, fortsat videreudvikler den gode pædagogiske praksis gennem engagerende og meningsskabende dialoger med personalet, lokal oversættelse af nye udviklingsinitiativer, uddannelsesinitiativer og en åben kultur, der giver plads til andres blik på egen praksis.

AARHUS TECHEUX og Skills Akademiet søger engagerede og visionære uddannelsesledere

AARHUS TECH

EUX og Skills Akademiet i AARHUS TECH Unge divisionen søger to visionære uddannelsesledere, som i samarbejde med skolens øvrige ledelse og medarbejdere, herunder AARHUS TECH Erhverv, skal være med til at realisere skolens visioner og værdier.

Har du lyst til at arbejde med ledelse på en af Danmarks største erhvervsskoler? Vil du bidrage til at give unge en god start på et spændende arbejdsliv og videreudvikle EUX, vores seks fagretninger på Grundforløb 1, grundfag og grundskoleaktiviteter, samt være en del af en teambaseret ledergruppe med store ambitioner for skolens undervisning?

Du kommunikerer klare rammer og tydelig retning for medarbejderne. Du kan skabe sammenhæng og udvikling for et område med flere fagkulturer. Du understøtter den tværgående kommunikation både inden for egen skole, som på tværs af AARHUS TECH.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Slotsgårdens Børnehus i Jægerspris

Frederikssund Kommune

Vi søger en ny pædagogisk leder fra 1. august 2020.

Slotsgårdens Børnehus er beliggende i historiske og stemningsfulde omgivelser ved Jægerspris Slot, tæt på park, skov og strand.

Børnehuset rummer ca. 60 børn i 0-6 års alderen fordelt på 4 aldersopdelte stuer.

Naturen er en integreret del af det pædagogiske arbejde, hvilket gør, at mange af vores aktiviteter foregår udendørs på alle tider af året.

Vi søger en leder, der kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Du skal være en god vejleder og rollemodel i hverdagen og være synlig og nærværende i forhold til børn, forældre og medarbejdere.

Region MidtjyllandSpecialområde Autisme søger afdelingsleder til Gødvad

Region Midtjylland, Silkeborg

Som afdelingsleder i Gødvad har du det overordnede ansvar for Gødvad Botilbud, Boligerne samt Beskæftigelse- og Uddannelsesenheden.

Du vil have direkte personale og faglig ledelse i Botilbuddet samt i Beskæftigelse og Uddannelse.

Du skal sikre det strategiske niveau ud fra Socialområdets målbillede, samt Specialområde Autisme Ledelses håndbog, fagligt fundament og menneskesyn, ligesom du har ansvaret for afdelingens økonomi.

Ydermere skal du sikre, at borgerne har de bedste rammer for trivsel, udvikling og forandring som er SAU's kerneopgave.

Holbæk KommuneVil du være med til at starte det nye skoleår på Jyderup Skole? Vi søger en pædagogisk leder til vores Underhus, 0.-5. klasse

Holbæk Kommune, Jyderup

Vi søger dig, der som pædagogisk leder brænder for at udvikle en stærk, lokal folkeskole med høje ambitioner for elevernes læring, trivsel og dannelse i tæt samarbejde med medarbejdere og skolens lokale lederteam.

Jyderup Skole er en stor og levende skole med ca. 460 nysgerrige børn og unge og omkring 50 kompetente medarbejdere. Skolen består af Underhus (0.-5.årgang) og Overhus (6.-9.årgang), SFO1 og SFO2/klub samt et specialtilbud.

Som pædagogisk leder, vil du, udover den pædagogiske ledelse af skolens Underhus, skulle varetage en række ledelsesopgaver lokalt og på tværs. Lokalt vil du bidrage i fælles opgaver, bl.a. omkring fagfordeling og deltage aktivt i møder med huskoordinatorer, i vores lokale netværk af ledelse og tillidsvalgte (TRIO), PPR/Børneindsatsen, skolebestyrelse og afdelingsråd.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til børnehus og dagpleje i Jægerspris

Frederikssund Kommune, Jægerspris

Børnehuset er beliggende i Jægerspris by og rummer ca. 30 børn i 0-6 års-alderen fordelt på 1 vuggestue- og 1 børnehavegruppe.

Til børnehuset er knyttet en dagplejegruppe med 7 dagplejere. Dagplejens legestue er beliggende i Vandkunsten, og den pædagogiske leder af børnehuset har ledelsesansvaret omkring dagplejerne.

Du kommer til at stå for den daglige personaleledelse, og vi lægger vægt på, at du kan skabe engagement og motivation gennem en inddragende og anerkendende ledelsesstil.
Aarhus KommuneGenopslag: Pædagogisk leder til den integrerede institution Drivhuset

Aarhus Kommune

Vil du være leder i et inspirerende og ambitiøst dagtilbud? DII Drivhuset søger en fagligt dygtig og inddragende leder, der med fokus på samskabelse kan bevare den stærke fællesskabsånd og sikre fortsat positiv udvikling for og ledelse af pædagogik, medarbejdere og forældre.

Som pædagogisk leder i DII Drivhuset får du ansvaret for den daglige drift og ledelse af 15 medarbejdere.

Din opgave vil være at føre institutionen videre ad det gode udviklingsspor. Blandt andet står du i spidsen for en kommende implementering af NEST samt en pædagogisk praksis, hvor vi vægter Marte Meo-principperne, det sansemotoriske og børnenes fællesskab. Du vil indgå i et tæt samarbejde med dit ledelsesteam og skal sikre, at vi efterlever vores vision og børnesyn gennem pædagogisk praksis med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske lærerplan.

Kirkens Korshær
Leder af værestedet Paradiset i Lyngby

Kirkens Korshær

Vil du være den nye leder af Paradiset, når vores nuværende leder går på pension til sommer?

Vi er et lille sted med to ansatte (inkl. lederen) og frivillige, der har åbent på hverdage, hvor der kommer mellem 30 og 40 forskellige gæster på stedet. Kirkens Korshær driver Paradiset i en driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Paradiset tilbyder et trygt sted med samvær, spisning, aktiviteter og muligheden for støtte til løsning af de udfordringer den enkelte står med, fx. misbrug, helbredsproblemer, økonomi mv. Som leder er du en del af stedets daglige drift og er på gulvet sammen med medarbejderen og de frivillige.

Frederikssund Kommune
Pædagogisk leder til Lindehuset

Frederikssund Kommune, Slangerup

Børnehuset Lindehuset søger en pædagogisk leder fra den 1. august 2020. Vi søger en pædagogisk leder, der er tydelig, synlig og kan sætte retning og rammer for det pædagogiske arbejde, herunder realiserer målsætninger for læreplanen og børnemiljøet i Lindehuset.

Der har gennem det sidste år været en del udskiftning i personalegruppen herunder også ledelsen. Det betyder, at vi arbejder på et fælles værdigrundlag og et pædagogisk fundament for Lindehuset.

I den kommende periode arbejdes med husets indretning blandt andet, hvordan stuerne skal indrettes og bruges, så der opstår flest mulige lege- og læringsmiljøer.

Desuden er der fokus på personalets rolle i legen, i forhold til den spejling og udviklingen, der kan ske gennem leg. Du vil som pædagogisk leder komme til at stå i spidsen for denne proces.

Grønlands Selvstyre
Vi søger en initiativrig og ambitiøs uddannelseschef med gode ledelseskompetencer til vores afdeling i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Er du en passioneret leder, som brænder for at motivere og lede et dedikeret lærerteam? Og har du de kompetencer, det kræver for at agere den professionelle samarbejdspartner for både ledere og medarbejdere i hele Grønlands Maritime Center? Så har vi en spændende stilling til dig.

I din rolle som uddannelseschef får du ansvaret for den daglige ledelse af selvkørende undervisere. Dit ledelsesmæssige ansvar bliver at sikre trivsel og motivation i teamet samt at koordinere projekter og daglige arbejdsopgaver. Du vil derudover også have et tæt samarbejde med andre brancheskoler i Grønland og i Danmark, hvor I sammen skal koordinere uddannelsesinitiativer og opgaver på tværs af Grønland og Danmark. Du vil referere direkte til forstanderen.

Grønlands Selvstyre