164 job matcher din søgning 164 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Rektor for Vestervig Kirkemusikskole

Vestervig

Vestervig Kirkemusikskole står over for at skulle have ny rektor og søger derfor en fagligt dygtig person med erfaring i pædagogik, samarbejde og ledelse.

Vestervig Kirkemusikskole er en uddannelsesinstitution under Kirkeministeriet, og det er skolens opgave at uddanne kirkemusikere til alle typer musikalske stillinger i folkekirken.

Som rektor for Vestervig Kirkemusikskole vil arbejdsopgaver blandt andet være:

 • at have ansvar for den uddannelsesmæssige kvalitet på skolen
 • at have ansvar for skolens administration, personale og regnskab
 • at sikre skolens samarbejde med øvrige aktører i det lokale og regionale kirke-, kultur- og musikliv, herunder videreføre et tæt samarbejde med Vestervig Kirke
Folkekirkens Kirkemusikskoler
Gem
Mercantec

Souschef søges til EUD og VEU

Viborg

Som souschef bliver du den ene halvdel af et handlekraftigt ledelsesteam.

Du deltager i beslutninger om uddannelsernes drift, pædagogiske og faglige udvikling samt om økonomi og ressourcestyring. Du arbejder tæt sammen med både uddannelseschefen og uddannelseslederne. Dine opgaver kommer derfor til at spænde bredt og inkluderer fx at

 • Have ansvar for at udvikle VEU-området i samarbejde med uddannelseschefen
 • Lede skolens 7 VEU-konsulenter
Behandlingsskolerne ApS

Skoleleder søges til Behandlingsskolen Fortuna på Østerbro

København Ø
Se video om Behandlingsskolerne ApS som arbejdsplads

Vil du hjælpe børn med særdeles komplekse psykiske problematikker godt på vej?

Du har det primære ansvar for ledelsen af medarbejdergruppen på ca. 45 medarbejdere. Du har ansvaret for skolens daglige drift, for mål og rammer for skolens undervisningstilbud og for driftsbudgettet.

Du bliver også en del af en gruppe på i alt 16 skoleledere på tværs af Behandlingsskolerne, og du har derfor gode muligheder for at sparre med ligestillede.

Behandlingsskolerne ApS
Københavns Kommune

Fantastisk afdelingsleder søges til Øresundsskolen

København Ø

Vi søger et menneske, der brænder for den pædagogiske ledelse såvel som for den lidt mere administrative del af ledelsesarbejdet.

En veltilrettelagt hverdag danner det bedste udgangspunkt for, at personalet kan fokusere på arbejdet med børnene og hellige sig kerneopgaven. Derfor er struktur, systematik og evnen til at følge op på igangsatte tiltag en nødvendighed.

Hos os vil du blive mødt med åbne arme og

 • blive en del af et ledelsesteam med erfaring og lyst til sparring
 • et kompetent og engageret personale
Tønder Kommune

Visionær leder til Leos Plejecenter

Tønder

Motiveres du af ord som transformation – forandringsledelse – projektledelse?

Vi ønsker at gå fra traditionelle plejehjem til tilbud for lokalsamfund og understøtte at man kan blive i sit hjem hele livet, bl.a. ved at etablere boligtyper og miljøer, som sætter borgernes behov for aktivitet, nærhed og tryghed i centrum.

Du skal være leder for en erfaren medarbejdergruppe (61 medarbejdere), der dagligt varetager pleje og omsorg af 32 beboere.

TECHCOLLEGE

To engagerede uddannelseschefer

Aalborg

– én til EUX- og datauddannelserne og én til murer- og tømreruddannelserne

Fælles for begge stillinger er, at du bliver en del af et nyetableret ledelsesteam, som består af fire uddannelseschefer, inkl. dig selv. Ledelsesteamet har et fælles ansvar for at skabe de bedste rammer og vækstbetingelser for de uddannelser, som ledelsesmæssigt hører ind under ledelsesteamet.

Ambitionen med det nyetablerede ledelsesteam er, at det skal fungere som et professionelt læringsfællesskab med ledelse som omdrejningspunkt.

TECHCOLLEGE
S/I FGU Sønderjylland

Skoleleder til FGU-skolen i Aabenraa

Rødekro

Vil du være med til at bringe de unges potentiale i spil og gå foran som leder af FGU-skolen i Aabenraa?

Så er det måske dig, vi leder efter til den ledige stilling som skoleleder.

Du vil være skolens synlige pædagogiske leder, der i dagligdagen sætter kursen for pædagogik og didaktik i tæt dialog med medarbejderne.

Som skoleleder bliver du en del af institutionens samlede ledelsesteam, og du refererer til direktøren for FGU Sønderjylland. Du får det driftsmæssige - og økonomiske ansvar for skolen i Aabenraa, hvor hovedopgaven vil være at sikre kvaliteten i uddannelsestilbuddet.

Københavns Professionshøjskole

Vi søger en ny leder til Nationalt Videncenter for Læsning

Campus Carlsberg

Har du lyst til at stå i spidsen for et stærkt nationalt vidensmiljø?

Nationalt Videncenter for Læsning (NVL) har udviklet sig til at være et af Danmarks toneangivende centre for forskning, udvikling og formidling inden for literacy. Centeret er veldrevet og har stor gennemslagskraft både i forskningsmiljøer på uddannelser og i praksisfeltet.

Centerlederens opgaver er bl.a.:

 • Daglig ledelse af videncenteret, herunder personaleledelse af centerets medarbejdere
 • Videreudvikling af centerets strategi og skabe engagement indadtil og udadtil i forhold til centerets faglige fokus
 • Sikre centerets fortsatte aktiviteter gennem målrettet fundraising
AMU Juul A/S

Uddannelseschef – EUD Transport

Roskilde

AMU JUUL søger en uddannelseschef, som skal være ansvarlig for vores erhvervsuddannelser.

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring specifikt fra erhvervsuddannelsesområdet, og også gerne, at du har erfaring som underviser, enten som faglærer eller kørelærer. Du skal kunne lide at arbejde med mennesker, både kunder og kollegaer.

Vi tilbyder en stilling i en virksomhed i vækst og med spændende planer for fremtiden. Du bliver en del af ledelsen og kommer til at være meget tæt på beslutningsprocessen på tværs af vores virksomhed.

Svendborg Kommune

Vestermarkskolen søger relationsstærk og pædagogisk visionær skoleleder

Vester Skerninge

Har du lyst til at arbejde på en landsbyskole, hvor engagement, ordentlighed og samarbejde er bærende værdier?

Vi arbejder med børne- og ungemiljøer, fra 0. til 9. kl., hvor udvikling af mangfoldige læringsmiljøer danner rammen om børnesyn og pædagogisk-didaktisk planlægning og udvikling.

Du vil som ny skoleleder opleve en social kultur med godt humør og plads til humor. Vi vil gerne hinanden og sætter pris på en skoleleder med en positiv smittende energi.

Syddjurs Kommune

Ebeltoft Børnehus søger en pædagogfaglig leder til Æblehaven

Vi søger dig, der vil være en del af et dynamisk ledelsesteam og være med til at sætte retning i samarbejde med engagerede og fagligt stærke medarbejdere.

Æblehaven består af en børnehaveafdeling med fire stuer og et vuggestuehus med to stuer. Der er pt. 21 personer ansat i de to huse.

Vi tilbyder

 • En spændende pædagogfaglig stilling i et fagligt ambitiøst børnehus.
 • En pædagogfaglig stilling med både praksis og ledelse i både vuggestue og børnehavegrupper.
Kildehaven A/S

Centerleder - Der har fokus på trivsel, samarbejde og velfungerende personalegrupper

Svinninge

Kildehaven er dedikeret til at skabe en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives, og hvor vi opnår succes sammen.

Som Centerleder på Kildehaven vil dine ansvarsområder omfatte:

 • Personaleleder for ca 150 medarbejder
 • Udvikling og implementering af trivselsprogrammer og initiativer.
 • Styring og udførelse af rekrutteringsprocessen, herunder udarbejdelse af jobannoncer og interviews.

Vi tilbyder en spændende stilling i en virksomhed, der vægter medarbejdertrivsel højt samt mulighed for at påvirke og forme HR-processer og -initiativer.

Bo- og Aktivitetsstedet Søholm

Teamleder, 37 timer, til Den selvejende Inst. Bostedet Søholm pr. 1. november 2023

Kr. Såby

Stillingen er fordelt med 14 timer i beboerarbejdet og 23 timer i ledelse

Bostedet Søholm er en selvejende inst., hvor der bor 17 skønne beboere, vi ligger landligt i naturskønne omgivelser i Kirke Såby midt imellem Roskilde og Holbæk. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede borgere §§ 107-108, der hver især bor i egen lejlighed.

Din opgave bliver i samarbejdet med lederteamet at sikre en fortsat høj faglig udvikling, dels i eget team men med fokus på hele Organisationens bedste. Du skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø samt god trivsel for medarbejderne, ud over at vi naturligvis skal sikre et Bosted, der er et godt levested for borgerne.

Aarhus Kommune

Er du den nye udskolingsleder på Strandskolen i Risskov? – kom og bliv en del af fællesskabet

Risskov

Kan du favne fællesskabet, have blik for den enkelte og få tingene til at spille sammen? Ser du nye udviklingsmuligheder i det gode vi allerede gør? Får du følgeskab gennem involverende processer og transparente beslutninger?

Som pædagogisk leder for udskolingen bliver du personaleleder for lærerne i udskolingen.

Du leder dine medarbejdere gennem teamsamarbejdet som et læringsfællesskab og du er tæt på dine medarbejdere individuelt gennem feedback og sparring. På Strandskolen har vi en kultur, hvor man altid kan få en snak eller en hurtig sparring med sin leder.

Niels Brock

Uddannelsesleder til Niels Brock Innovationsgymnasium

Frederiksberg C

Er du en stærk og engageret leder med lyst til at deltage i videreudviklingen af et HHX-gymnasium med en særlig innovationsprofil, der i de kommende skoleår stiller skarpt på at styrke og understøtte elevernes læring, trivsel og dannelse?

Som uddannelsesleder skal du i samarbejde med rektor og vicerektor lede og stå for drift, kvalitetssikring og udvikling af gymnasiet.

Dine vigtigste opgaver og ansvarsområder bliver:

 • Delt personaleansvar for omkring 75 medarbejdere sammen med vicerektor og rektor
 • Skemalægning med fokus på struktur, genkendelighed og overblik
 • I samarbejde med PFK’er og vicerektor ansvar for planlægning og årshjul
Niels Brock
Frederiksberg Kommune

Souschef med hjerte og hjerne

Frederiksberg

Vil du være med til at lede et stort børnehus, der er kendetegnet af faglige ambitioner, høj stabilitet og en fælles glæde og stolthed?

Så kan vi tilbyde dig et arbejdsfællesskab, hvor du bliver en vigtig makker og kollega i et velfungerende ledelsesteam på tre og en velfungerende, integreret institution, hvor vi vægter leg, grin, gode relationer og udeliv højt.

Som souschef har du fuld ledelsestid. Du får en stilling, hvor du vil indgå i et ligeværdigt samarbejde med din leder, og du får medbestemmelse, medansvar og pædagogiske og ledelsesmæssige udviklingsmuligheder.

Vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsmiljø, hvor vi tager hånd om den enkelte medarbejder og ansvar for fællesskabet i huset.

Frederiksberg Kommune

Afdelingsleder til veldrevet profil-institution

Frederiksberg


Fasangården er en Reggio Emilia-inspireret institution, som har fokus på barnets 100 sprog, kreativitet og alsidige udfoldelsesmuligheder.

Som afdelingsleder er du primært pædagog med børnetimer, men også en del af et ledelsesteam på tre, som arbejder med et dagtilbud af høj kvalitet. Vi arbejder tæt sammen, men har hver vores kompetenceområder og opgaver.

Vi kan tilbyde et hus med stor medarbejder- og forældretilfredshed, mulighed for indflydelse på egne opgaver og husets pædagogiske retning, samt rig mulighed for kurser, uddannelse og studietur til Italien.

Fonden Danske Veteranhjem

Kan du motivere frivillige og drive et veteranhjem?

Aalborg

Fonden Danske Veteranhjem søger leder til Veteranhjem Aalborg

Du skal være med til at sikre, at vores hjem er kendt af alle veteraner, opfattes positivt og anerkendes som et fristed for veteraner og deres pårørende – både for dem med store og mindre udfordringer efter deres udsendelse.

Du får dit ”eget hjem” med en alsidig hverdag. Du får også mulighed for at påvirke udviklingen af veteranhjemmet, hvad angår både fysiske rammer og indhold i hverdagen. Alt, hvad du som leder foretager dig, skal give mening for kerneopgaven, nemlig at skabe en meningsfuld hverdag og tilbud til veteraner og pårørende.

Høje-Taastrup Kommune

Skoleleder, der vil være med til at forme Fremtidens skole – Ole Rømer-Skolen

Taastrup

Her får du muligheden for at lede Ole Rømer-Skolen mod Fremtidens Skole og blive en del af et spændende udviklingsarbejde sammen med dygtige og engagerede mennesker.

Som skoleleder på Ole Rømer-Skolen står du i spidsen for et engageret personale, og du får stor indflydelse på den spændende skoleudvikling.

Vi tilbyder dig:

 • En stabil og veldrevet organisation
 • Et ledelsesteam, der tager følgeskab og sammen løser den fælles opgave
 • En kommunal sammenhæng, hvor skoleudvikling og børns trivsel og udvikling er i højsædet
Gem
OK-Fonden

Forstander til Esbernhus – socialpsykiatrisk bosted i Kalundborg

Vi er et botilbud for 30 voksne mennesker i alderen 20-85 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser.

Som ny forstander får du et stabilt fundament for at lykkes med drift, opgavevaretagelse og udvikling af Esbernhus i fremtiden. Vi har en velkonsolideret økonomi, stabil personaleomsætning samt lavt sygefravær.

På Esbernhus bliver du leder for 24 veluddannede medarbejdere.

OK-Fonden

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV