37 job matcher din søgning 37 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 37 resultater.
Miljø- og FødevareministerietAdministrativ medarbejder med interesse for landbrug til en stilling i økologiadministrationen i Augustenborg

Miljø- og Fødevareministeriet

Økologien er inde i en rivende udvikling, og vi har travlt. Har du lyst og energi til at være med til at styrke det administrative fundament for de danske økologiske landmænd og virksomheder, så er det lige DIG vi har brug for i vores team.

Du vil blive tilknyttet Team Økologiadministration, og du vil sammen med teamets øvrige dygtige medarbejdere få tildelt ansvarsområder, som ligger indenfor rammerne af de faglige og administrative myndighedsopgaver, som kan sikre danske økologer og virksomheder en smidig registrerings- og sagsbehandlingspraksis. Det kan for eksempel være opgaver i relation til dispensationsansøgninger, producentskifter, registreringer og vejledning af nye økologer.

ATP
Sektionschef til Seniorpension

ATP, Hillerød

Vil du være med til at etablere en helt ny sagsbehandlerenhed? Kan du bevare overblikket og skabe struktur? Og har du lyst til at løse en samfundsopgave til gavn for borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne? Så er du den sektionschef, vi søger til enheden Seniorpension.

Siden starten af 2020 har nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, haft muligheden for at søge om seniorpension hos landets kommuner.

Fra 1. januar 2021 bliver det imidlertid en selvstændig myndighed under ATP, der overtager ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Derfor er vi nu på udkig efter en sektionschef, der vil være med til at bygge den kommende sagsbehandlerenhed op fra bunden. Her vil du få ansvaret for ca. 25 sagsbehandlere (jurister, sundhedsfaglige og kunderådgivere).

ATP
Miljø- og Fødevareministeriet12 handlekraftige og kvalitetsbevidste sagsbehandlere til Arealtilskud

Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg eller Tønder

Vil du være med til at sikre effektiv sagsbehandling og udbetaling af støtte til landmændene? Og vil du arbejde med opgaver, der har stor betydning for samfundet? Så er du måske en af vores nye kolleger i Tønder eller Augustenborg.

I enheden Arealtilskud arbejder vi med sagsbehandling og administration af de arealbaserede tilskudsordninger til landbruget, bl.a. tilskud til Pleje af græs-og naturarealer samt Økologisk arealtilskud.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Sagsbehandling af ansøgninger om arealstøtte
 • Håndtering af ændringssager og producentskifte.
 • Skriftlig og telefonisk kundebetjening af landmænd og konsulenter
Gribskov Kommune
Virksomhedskonsulent til Center for Job og Unge

Gribskov Kommune, Helsinge

Brænder du for at servicere virksomheder og hjælpe fleksjob-borgere i arbejde, hvor den enkeltes borgers tilknytning til arbejdsmarkedet er i fokus, så er du måske vores nye virksomhedskonsulent i Jobcenter Gribskov.

Teamets hovedopgave er at skabe, fastholde og videreudvikle gode relationer til lokale og regionale virksomheder med et målrettet fokus på, at den enkelte borger hurtigst muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder afklaring af borgernes arbejdsevne. Vi er dermed optagede af både at servicere virksomhederne og hjælpe borgerne videre.

Du skal i tæt samarbejde med sagsbehandlerne på fleks- og ledighedsydelsesområdet sikre det bedste match mellem borger og virksomhed.

Gribskov Kommune
Sikkerhedsstyrelsen
Tekniske sagsbehandlere til markedsovervågning

Sikkerhedsstyrelsen, Esbjerg

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for teknisk sikkerhed i Danmark. Det gælder lige fra legetøj til elektriske anlæg. Vi søger nu 5 tekniske sagsbehandlere, som kan være med til at udføre markedsovervågning og drive vores digitale udvikling.

Du skal gennemføre sagsbehandling fra start til slut. Det betyder, at du skal kunne vurdere tekniske produkters sikkerhed og være i stand til på en let og overskuelig måde at beskrive behov for tests og fortolke testresultater. Interesse og flair for at sætte dig ind i reglerne på områderne og de spilleregler, der gælder for myndighedsudøvelse er en nødvendighed.

Du kommer til at bidrage til det strategiske arbejde med din viden og indsigt, og du vil på sigt komme til at indgå i projekter, der sikrer Sikkerhedsstyrelsens fortsatte udvikling og driver markedsovervågning og tilsyn i en digital retning.

Egedal Kommune
Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger en sagsbehandler til ydelsesområdet

Egedal Kommune, Ølstykke

Kontrol-og ydelsesgruppen søger fra den 1. september 2020 en ny kollega til stillingen som sagsbehandler på forsørgelsesydelsesområdet.

Hovedopgaver i stillingen:

 • Behandle ansøgninger om forsørgelsesydelse herunder kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, m.fl.
 • Beregne og træffe afgørelse om forsørgelsesydelse, administrere 225-reglen, sanktioner, behandle klagesager og ad hoc-opgaver.
 • Yde råd og vejledning i forhold til de muligheder der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning - herunder ansøgning om hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning.
Egedal Kommune
DUOS A/SAdministrativ stærk rådgiver med pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund

DUOS A/S, København

Er du uddannet indenfor det pædagogiske eller sundhedsfaglige felt? Hviler du godt i din stærke faglighed? Og trives du med en hverdag, hvor de administrative opgaver fylder mest? Så er dette jobbet for dig.

I dit nye job som rådgiver i DUOS bliver du ansvarlig for dine egne ordninger. Du drifter de eksisterende og starter nye op. Du rekrutterer både ufaglærte og faglærte hjælpere. Du administrerer og kvalitetssikrer ordningerne og er personaleansvarlig for de hjælpere, der er ansat på dine ordninger. Din ledelse udøver du på distance. Den foregår nemlig primært via telefon og mail.

Din stærke faglighed og lyst til administrative opgaver vejer tungest hos dig. Du synes, det er spændende at omsætte paragraffer og bevillinger til konstruktive hjælperordninger til den enkelte borger.

Sikkerhedsstyrelsen
Sagssupporter til planlægning og sagsbehandling

Sikkerhedsstyrelsen, Esbjerg

Vi har travlt, og søger derfor endnu to sagssupportere, der vil tage del i vores opgaver med markedsovervågning og sagsbehandling.

Dine vigtigste opgaver bliver:

 • Indsamling af oplysninger. Vi indsamler løbende informationer om produkter og sikrer, at de lever op til reglerne inden for de givne lovområder. Det medfører også en del tid ved tasterne, blandt andet når du skal udtage produkter, sende produkter til test, udarbejde dokumentation eller indtaste oplysningerne i systemer.
 • ’Alt det dér midt imellem’. Sideløbende med din rolle som sagssupporter løser du også interne ad hoc-opgaver, der på den lange bane gør processer smidigere og får samarbejdet i vores organisation til at rykke fra fjerde til femte gear. Du indgår i projekter, der skal bringe os et skridt tættere på at realisere styrelsens ambition om at være en moderne, digital og serviceorienteret myndighed.
Frederiksberg KommuneKoordinerende sagsbehandler til Frederiksberg Kommunes Ressourceforløbsteam

Frederiksberg Kommune

Vores kollega har valgt at læse videre, og derfor søger vi en koordinerende sagsbehandler til vores Ressourceforløbsteam.

Du bliver en del af Center for Arbejdsrehabilitering, hvor vi udover Ressourceforløbsindsatsen har ansvaret for borgere i Jobafklaring og koordinering af møderne i kommunens Rehabiliteringsteam. Derudover har vi ansvaret for arbejdsrehabiliterende indsatser, hvor myndighedsopgaven varetages af vores kollegaer i Arbejdsmarkedsafdelingens øvrige centre.

Du vil med Ressourceforløbsteamets koordinerende sagsbehandlere indgå i tæt samarbejde med kollegaer i Center for Arbejdsrehabilitering, som bl.a. består af Jobafklaringsteamet, psykiatritilbud, virksomhedsindsats, mestringstilbud og rekrutteringspartner. Vi arbejder tæt sammen samt sparrer og videndeler med hinanden.

SkattestyrelsenVi søger nye kollegaer til Persondata, eIndkomst, Skattestyrelsen i Struer

Skattestyrelsen

Motiveres du af en alsidig hverdag, og har du lyst til at bidrage til at styrke kvaliteten af data i eIndkomssystemet? Så har vi spændende muligheder for dig, som kan og vil bidrage til vores opgaver.

Kravene til kvalitetssikring af data i eIndkomstsystemet er blevet skærpet, da hele det offentlige udbetalingssystem, fx udbetaling Danmark, ATP, SU, A-kasser og kommunerne i stigende omfang benytter data fra netop dette system. Dataene i eIndkomstsystemet bruges også internt i Skatteforvaltningen til bl.a. forskuds- og årsopgørelse.

Arbejdsopgaver i eIndkomst:

 • Sagsbehandling vedrørende manglende eller forkerte indberetninger.
 • Vejledning og information til virksomheder om eIndkomst-systemet.

Derudover er der mulighed for deltagelse i opgaver, som er mere udviklingsorienterede i forhold til fx procesforandringer og strategi.

Skattestyrelsen
THISTED KOMMUNE
Sagsbehandler til Beskæftigelsesafdelingen

THISTED KOMMUNE

Beskæftigelsesafdelingen søger sagsbehandler til Sektion Job & Uddannelse

Team A-Dagpenge består af 9 dygtige og erfarne medarbejdere. Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at være rådgivende og guide med udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgsel.

Du får engagerede, hjælpsomme og erfarne kolleger med meget forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi er meget ambitiøse, har en høj faglighed og arbejder målrettet med at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet via beskæftigelse og uddannelse. Vi har fokus på udvikling og vil gerne være på forkant med forandringer – og denne udvikling vil du blive en del af. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor vi vægter samarbejde og faglig sparring højt. Hos os er det vigtigt, at der i en travl hverdag også er plads til fællesskab og sjov.

Kommuneqarfik Sermersooq
Sagsbehandler til Jobcenter i Majoriaq Tasiilaq/job-nr. 342/20

Kommuneqarfik Sermersooq

Majoriaq søger en sagsbehandler til arbejdsmarkedsområdet til pleje og udvikling af eksterne og interne relationer, samt administration af udefrakommende arbejdskraft. På Majoriaq Tasiilaq – Jobcenter er vi en engageret gruppe på 4 medarbejdere og en centerleder. Vi tilstræber et højt fagligt niveau i vores arbejde; dette både overfor borgerne og vores eksterne samarbejdspartnere og relationer.

Majoriaq Tasiilaq – Jobcenter er en organisation i udvikling og med en omgangstone med højt til loftet, der i dag varetager følgende opgaver:

 • Registrering af ledige
 • Jobformidling
 • Udarbejdelse af individuelle handlingsplaner
 • Revalidering; herunder udvikling af nye programmer og tiltag med fast tilknytning til arbejdsmarkedet for øje (fra passiv til aktiv forsørgelse)
Kommuneqarfik Sermersooq
Egedal Kommune
Jobkonsulent/sagsbehandler til Aktivafdeling

Egedal Kommune, Ølstykke

Velfungerende Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger 2 nye jobkonsulenter med erfaring og faglighed indenfor beskæftigelsesområdet.

Arbejdet består i at forestå beskæftigelsesindsatsen for borgere der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp. Formålet er at støtte borgere på sin vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Myndighedsopgaven består i at afholde visitationssamtaler ved nye henvendelser, afholde jobsamtaler, udarbejde "min plan" og kvalitetssikre cv og jobsøgning, afgive og følge op på uddannelsespålæg og beskæftigelsestilbud, foretage rådighedsvurdering samt yde brede råd og vejledning indenfor beskæftigelsesområdet.

Egedal Kommune
Rudersdal KommuneSagsbehandler til Pladsanvisningen

Rudersdal Kommune, Holte

I vores digitale pladsanvisningssystem booker vores borgere selv de tilbudte og ledige pladser på de tider af døgnet, der passer dem bedst. Du bliver en del af et team, hvor du er med i alle processer omkring at hjælpe og vejlede borgerne i bookning af disse pladser.

Pladsanvisningen hører til i Borgerservice, og lægges snart sammen med vores Opkrævningsafdeling for at styrke snitfladerne imellem de 2 teams. Desuden arbejdes der dagligt tæt sammen med kommunens afdeling for Dagtilbud.

Dine primære opgaver vil være:

 • Hjælpe og vejlede borgere telefonisk, på mail og ved fysisk fremmøde
 • Mellemkommunal afregning
 • Tilskud til privat pasning (§ 80)
 • Afregning af private institutioner
Favrskov KommuneYdelsescenter Favrskov søger en dygtig ydelsesmedarbejder til fleksløntilskud og ledighedsydelse

Favrskov Kommune

Ydelsescenter Favrskov består af 14 sagsbehandlere, en faglig koordinator og en afdelingsleder. Vi ser os selv som en vigtig aktør i den beskæftigelsesrettede indsats. Vi tror på, at et godt samarbejde med borgere og samarbejdspartnere kan være med til at bringe borgere på ydelse tættere på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt for os, at vi kommunikerer på en måde, som alle kan forstå, og at vi formår at formidle kompliceret lovgivning på en let og forståelig måde, både på skrift og i tale.

Som ydelsesmedarbejder bliver det din opgave at sikre korrekte udbetalinger til Favrskov Kommunes fleksjobvisiterede borgere sammen med tre dygtige kollegaer.

Arbejdsopgaver

 • Sagsbehandling – beregning af fleksløntilskud og ledighedsydelse.
 • Personlig og telefonisk betjening og vejledning af borgere.
 • Advishåndtering og journalisering.
SkattestyrelsenVil du være med til at opbygge Ejendomscentret i Svendborg?

Skattestyrelsen

I løbet af 2020 starter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger og i 2024 træder nye boligskatteregler i kraft. Derfor har Skattestyrelsen etableret et Ejendomscenter til håndtering af vejledning, kundehenvendelser og sagsbehandling af sager afledt af blandt andet de nye ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Vi søger medarbejdere indenfor to områder:

 • Vejledere og sagsbehandlere til besvarelse af henvendelser vedr. ejendomsområdet.

Foruden rollen som vejleder bliver du også sagsbehandler, hvor du træffer skattemæssige afgørelser inden for ejendomsværdiskat.

 • Sagsbehandlere ift. skattepligtige borgere med udlandsforhold.

Som sagsbehandler vil du komme til at arbejde med spændende og til tider komplekse opgaver vedr. skattepligtige borgere med udlandsforhold. En opgave der løses i tæt samarbejde med både interne og eksterne interessenter, herunder også udenlandske samarbejdspartnere.

Skattestyrelsen
Rudersdal KommuneSagsbehandler til fleksløntilskud

Rudersdal Kommune, Holte

Vi har en spændende ny stilling i vores team, som bl.a. udbetaler fleksløntilskud til borgere, der er i fleksjob eller som modtager ledighedsydelse. Det er vores opgave, at borgerne modtager det korrekte tilskud til deres fleksjob, så de stadig kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på trods af de begrænsninger, de er ramt af.

Teamet varetager også udbetaling af sygedagpenge, sygedagpengerefusion til arbejdsgivere samt ressourceforløbsydelse.

Dine primære opgaver vil være:

 • Beregning og udbetaling af fleksløntilskud.
 • Udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie.
 • Opfølgning på løbende sager med udbetaling af ledighedsydelse.
Rudersdal KommuneØkonomisk sagsbehandler til ydelsesområdet

Rudersdal Kommune

Du bliver en del af det team, der udbetaler forsørgelsesydelser til borgere efter lov om aktiv socialpolitik. Det er vores opgave, at sikre borgere, som er ramt af ledighed, eller har andre udfordringer end ledighed, stadig får brød på bordet.

Dine primære opgaver vil være:

 • Behandling af ansøgninger om enkeltydelser
 • Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp m.m.
 • Vurdere og træffe afgørelser f.eks. om sanktioner
 • Opfølgning på udbetalingen af løbende ydelser
 • Rådgivning og vejledning af borgere og samarbejdspartnere, når de henvender sig telefonisk eller personligt.

Du bliver en del af et team på syv medarbejdere, der sætter en ære i at udføre vores kerneopgave. Det er vores målsætning, at alle i teamet kan løse de forskellige opgaver for at mindske sårbarheden og øge fleksibiliteten.

SkattestyrelsenSagsbehandler til 'Kvalitet og Driftstyring' i Ringkøbing

Skattestyrelsen

Vil du med på holdet i ’Kvalitet og Driftstyring, ’ hvor vi har fokus på høj faglighed, kvalitet og service? Kunne du tænke dig udfordrende opgaver, der skal løses både selvstændigt og i samarbejde med andre på en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø? Så er du måske vores kommende kollega!

I den nyoprettede enhed Kvalitets- og Driftsstyring er vi 16 både nye og erfarne medarbejdere, der arbejder med bl.a. klagesager, ledelsesstøtte, risikostyring, driftsstyring, intern kvalitetssikring m.m.

Du bliver en del af sagsbehandlingsgruppen i enheden ’Kvalitets- og Driftsstyring’. Vi arbejder med aktindsigt, klager over personrenter og modregning, indsigelser over krav, klager over sagsbehandling samt uegentlige ministersager.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenSagsbehandlere til komplekse genoptagelsessager vedr. personskat i Skattestyrelsen i Horsens

Skattestyrelsen

Vil du være med til at sikre, at borgerne får korrekt fradrag? Og trives du i et velfungerende socialt miljø og har erfaring med personskat og kompleks sagsbehandling, så er det lige dig, vi søger.

Vi vil glæde os til at byde dig velkommen på vores hold, hvor vi vil tilbyde dig udfordrende opgaver, og hvor godt kollegaskab og samarbejde går hånd i hånd med faglig professionalisme.

I Borgere 4 og Borgere 5 er vores hovedopgave at sagsbehandle indenlandske skattepligtige borgeres anmodninger om genoptagelse vedrørende personbeskatning.

En stor del af anmodningerne skyldes, at flere af felterne på årsopgørelsen er låst, eller at borgerne bliver stoppet af systemkontroller. Sagerne bliver mere og mere komplekse, og er inddelt i emner som f.eks. befordring, honorar, rejser, bidrag, renter og tilbagefordeling af blandt andet erstatning og løn.

Skattestyrelsen