46 job matcher din søgning 46 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Frederikssund Kommune
Administrativ medarbejder til barselsvikariat i Ungekontakten

Frederikssund Kommune

Administrativ medarbejder/sagsbehandler søges til barselsvikariat 15 timer ugl. til Ungekontakten – Center for Job og Rådgivning i Frederikssund Kommune pr. 1. august 2023 eller snarest derefter.

Som administrativ medarbejder skal du understøtte Ungekontakten i stort og småt omkring personale-, drifts- og borgeropgaver. Du får ansvaret for mange forskelligartede opgaver, hvor du både kan få indfriet lysten til at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre.

Hørsholm Kommune Specialist i økonomiske ydelser på socialområdet

Hørsholm Kommune

Sagsbehandler af økonomiske ydelser til pensionister, administration af akutboliglisten, systemadministrator og superbruger.

Din hverdag er meget varieret, du har fleksibel arbejdstid, mulighed for hjemmearbejde og gode udviklingsmuligheder. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Dine opgaver omfatter bl.a. helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personlige tillæg, enkeltydelser til førtidspensionister, administration af pension, håndtering af advis'er om CPR-hændelser, indkomst, Skat, tilkendelser mv., supplement til pension (folke-/førtid), lån til beboerindskud, begravelser uden pårørende, mellemkommunale afregninger, visse afstemninger mv.

Københavns Politi Administrativ medarbejder til vikariat i Københavns Politis Forebyggelsesafdeling

Københavns Politi

Vil du hjælpe voksne, unge og børn videre i livet ved at screene, analysere og håndtere deres situation bedst muligt? Så skal du være en del af sektionen for forbyggende screening, da vi arbejder målrettet og seriøs med disse områder. Du får blandt andet en unik mulighed for at sætte dit aftryk på arbejdet med ungdomskriminalitet og opnå kendskab til screeningerne af sagerne, som henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Screeningsarbejdet indebærer ingen kontakt med børnene/de unge eller familie/værger, idet screeningerne tager udgangspunkt i de informationer om de unge, som er tilgængelige i politiets systemer. Screeningsindsatsen vil være dit primære arbejdsområde, men det forventes, at du kan påtage dig andre administrative opgaver.

Odense Kommune
Afdelingsleder til uddannelses- og beskæftigelsesafdeling for unge mellem 18 og 29 år

Odense Kommune

Er du en erfaren og balanceret leder, der stortrives med at skabe mening og resultater i en foranderlig og travl hverdag; så er 16 engagerende medarbejdere og 4 dedikerede lederkolleger klar til at byde dig velkommen på holdet.

I Uddannelsesrådgivningen 3 støtter vi Odenses unge mellem 18 og 29 år i, at påbegynde uddannelse eller opnå beskæftigelse.

Vi søger en samarbejdsorienteret afdelingsleder der sætter stik i til alle relevante samarbejdspartnere for at finde løsninger i fællesskab. Uddannelsesrådgivningen 3 skal være både en veldrevet driftsafdeling og samtidig være udviklingsorienteret og nyskabende samt opdyrke og udvikle stærke samarbejdsrelationer til gavn for de unge.

Odense Kommune
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
IT-sagsbehandlere til Forsvarets Cyberdivision

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Hvidovre

Har du flair for IT, og kunne du tænke dig at arbejde i en teknologidrevet og dynamisk virksomhed med opgaver inden for sagsbehandling og levering af nyt IT-materiel?

Så er du måske vores nye medarbejder til kapacitetscenter for Klassificerede Systemer, hvor vi støtter brugere i hele verden med sikre og effektive IT-løsninger.

Vi søger selvstændige sagsbehandlere, der skal stå for håndtering af IT sager på det klassificerede område inden for Pc, terminaler, print, VTC, telefoni, TV/AV og indbygget udstyr.

Opgaveløsningen understøtter administrative såvel som operative brugere ved Forsvaret og statslige myndigheder – herhjemme og ude i verden.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Tårnby Kommune Jobformidler søges til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Tårnby Kommune

Kan du få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job eller uddannelse, så hører vi gerne fra dig.

Som jobformidler skal du støtte borgerne i at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse og støtte med mestring af deres udfordringer, så de selv kan se vejen tilbage. Du sikrer opfølgningen på den plan som er lagt sammen med borgere og sagsbehandler, og som skal få borgeren tilbage i selvforsørgelse.

Det kan vi tilbyde

 • Gode kolleger, der bakker hinanden op
 • En afslappet og uhøjtidelig atmosfære med plads til gode grin
 • Adskillige personalegoder
ATP
Kunderådgivere til Statens Finansielle Ordninger

ATP, Holstebro

Har du tjek på tal, og er du vant til sagsbehandling? Kan du formidle det komplekse? Og vil du arbejde med beregning og udbetaling?

I ATP i Holstebro er vi på udkig efter nye kunderådgivere, der kan skabe gode, enkle og effektive kundeoplevelser.

Vi søger kunderådgivere til ordningerne Tjenestemandspension og Tilskud, Lån og Garanti. Vi er på udkig efter dig, der kan vejlede, administrere og sagsbehandle på skrift og over telefon.

ATP
Gældsstyrelsen Vil du gøre en samfundsmæssig forskel, så har vi brug for dig

Gældsstyrelsen, Ringkøbing

I Gældsstyrelsen hjælper vi danskerne med deres gæld, både dem med penge til gode, og dem som har gæld til det offentlige, og hvis nogen har udfordringer, står vi klar med hjælp og vejledning. Vi bestræber os altid på at kombinere den højeste faglighed med den største forståelse for menneskers omstændigheder. Vi løfter en vigtig samfundsopgave, der handler om at inddrive mest mulig gæld til fællesskabet.

Vi søger dedikerede og engagerede sagsbehandlere til vores tre fagområder:

 • Den borgervendte inddrivelse
 • Pengeplacering
 • Datakvalitet og retskraft
Gældsstyrelsen
THISTED KOMMUNE
Kompetent sagsbehandler med et jobrettet fokus til vikariat i Team Sygedagpenge og Jobafklaring

THISTED KOMMUNE

Kan du sætte din handlekraft, kommunikationsevner og faglige ballast i spil i iværksættelsen af og opfølgning på jobafklaringsforløb? Evner du at sætte retning, så tilbagevenden til beskæftigelse altid danner rammen for din indsats? Så er det nu, du skal gribe chancen for at blive en del af Team Sygedagpenge og Jobafklaring og gøre en vigtig forskel for vores sygemeldte borgere

Du bliver en del af Team Sygedagpenge og Jobafklaring i Erhverv og Beskæftigelse, hvor du sammen med dedikerede kolleger arbejder for at understøtte sygemeldte borgere i at fastholde deres arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Tårnby Kommune Sagsbehandler søges til Hjælpemiddelteamet

Tårnby Kommune

 • Du vil opleve en høj grad af selvstændighed i et job med mange udfordringer og du vil få øje på engagerede og hjælpsomme kollegaer med fokus på høj faglighed.
 • Du vil opleve, at vi lytter til hinanden og er åbne for tværfaglig sparring og du vil opleve en positiv, god og humoristisk stemning i hverdagen, hvor der også er travlt.
 • Du vil hurtigt få øje på et stærkt fagligt team med en stabil medarbejdergruppe, der sætter pris på socialt samvær, som vi mener styrker teamet og holdånden.

Sagsbehandlerne sidder primært på kontoret, men kan også arbejde hjemmefra, hvor I behandler ansøgninger om personlige hjælpemidler: synshjælpemidler, ortopædisk fodtøj, proteser og meget andet.

Vita Mea Socialfaglig konsulent

Vita Mea, Storkøbenhavn

Vi søger en ny kollega som socialfaglig konsulent til koordinering og drift af forløb.

Dine opgaver spænder bredt fra at være en stærk samarbejdspartner med sagsbehandleren til at afgrænse og afklare rammer for praktik. Du skal igangsætte og følge op på andre indsatser, mentoropgaver, finde og etablere de skræddersyede praktikker og fleksjob samt sikre den håndholdte opfølgning.

Vi støtter borger, der hvor det giver mening i forhold til arbejdsmarkedet, og det betyder også at du og borger indimellem kører ud til samtaler og aftaler sammen.

Høje-Taastrup Kommune Økonomisk sagsbehandler til Ydelsesservice - enkeltydelse og pension

Høje-Taastrup Kommune

Kunne du tænke dig at hjælpe og understøtte borgere, der har brug for hjælp, og sikre at sagsbehandlingen sker korrekt? Og har du en naturlig systemforståelse og interesse for at optimere arbejdsgange?

Du bliver en del af en kollegagruppe, hvor vi bakker hinanden op og hjælper hinanden, særligt når vi har travlt eller skal træffe svære beslutninger. Vi gør en dyd ud af at opretholde det gode arbejdsmiljø og samarbejde, og vi vægter i høj grad en uformel omgangstone.

Høje-Taastrup Kommune Økonomisk sagsbehandler til Ydelsesservice - fleksløntilskud og ledighedsydelse

Høje-Taastrup Kommune

Kunne du tænke dig at hjælpe og understøtte borgere, der har brug for hjælp, og sikre at sagsbehandlingen sker korrekt? Og har du en naturlig systemforståelse og interesse for at optimere arbejdsgange?

Du bliver en del af en kollegagruppe, hvor vi bakker hinanden op og hjælper hinanden, særligt når vi har travlt eller skal træffe svære beslutninger. Vi gør en dyd ud af at opretholde det gode arbejdsmiljø og samarbejde, og vi vægter i høj grad en uformel omgangstone.

Tårnby Kommune Sagsbehandler til det specialiserede voksenområde

Tårnby Kommune, Kastrup

Rådgivning og Sociale Indsatser søger 1 dedikeret medarbejder til at udvikle det socialfaglige arbejde på myndighedsområdet og som kan supplere teamet af dygtige myndighedssagsbehandlere.

Stillingen er i opfølgningsteamet.

Kerneopgaven løses både selvstændigt og i tæt samarbejde med teamet samt ledelsen:

 • Vejledning og rådgivning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Sagsbehandling inden for Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om specialundervisning for voksne fx bevilling af BPA, §100, misbrugsbehandling, SEL§§107 og 108 etc. Dertil kommer personrettet tilsyn og opfølgning på borgerens tilbud, både i og udenfor kommunen.
Kommune Konsulenterne
Socialrådgivere til Børn- og Handicapafdelinger i hele landet

Kommune Konsulenterne

Er du uddannet socialrådgiver eller har siddet som sagsbehandler på området og parat til nye udfordringer i dit arbejdsliv og med god mulighed for at præge din egen hverdag?

Som vikar fra Kommune Konsulenterne er du selvkørende fra første arbejdsdag, hvorfor stor erfaring er en forudsætning for ansættelse. Desuden forventer vi, at ansøger er serviceminded, fleksibel og stabil. Kommune Konsulenterne tilbyder til gengæld attraktive løn- og ansættelsesforhold, match med fokus på personlige og faglige kompetencer samt personlig opfølgning igennem hele ansættelsen.

Vi søger vikarer til ansættelse på fuldtid eller deltid til kortere eller længerevarende vikariater.

Kommune Konsulenterne
Skattestyrelsen Sagsbehandlere til kontrol af udbytterefusion - Høje Taastrup

Skattestyrelsen

Har du interesse for den finansielle verden og for udenlandske selskabs- og fondskonstruktioner? Vil du være med til at sikre, at indeholdt udbytteskat bliver tilbagebetalt korrekt?

Dit primære ansvarsområde bliver kontrol af refusionsanmodninger, hvor du i det daglige kontrollerer at betingelserne for refusion er opfyldt.

Du vil indgå i et introduktions- og oplæringsforløb for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne. Du vil ligeledes blive tilknyttet en ”makker”, som er en erfaren kollega, der hjælper dig i din oplæringsperiode.

Skattestyrelsen
ATP
Kunderådgivere til Udbetaling Danmark (Barsel)

ATP, Holstebro

Er du interesseret i at arbejde med sagsbehandling og professionel kunderådgivning på et spændende ydelsesområde?

I jobbet som kunderådgiver er det afgørende, at du har lyst til at arbejde med sagsbehandling og administrative opgaver i en organisation, hvor vi prioriterer et stærkt kundefokus gennem kvalitet og professionel kundebetjening.

I ATP er barren sat højt, både når det gælder ambitioner og trivsel. Vi tror på et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte – og det har vi.

ATP
Dansk Sygeplejeråd
Fagligt velfunderet arbejdsskadekonsulent

Dansk Sygeplejeråd, København

Brænder du for fagbevægelsen? Er du en engageret og fagligt velfunderet konsulent inden for arbejdsskadeområdet? Så er du måske vores nye arbejdsskadekonsulent i Forhandlingsafdelingen i Dansk Sygeplejeråd (DSR).

DSR tilbyder medlemmerne hjælp med arbejdsskader i form af generel rådgivning, anmeldelser af arbejdsskader og undervejs i den efterfølgende behandling hos myndigheder mv.

Dansk Sygeplejeråd
Gældsstyrelsen Faglig stærk sagsbehandler med holdånd og gode formuleringsevner

Gældsstyrelsen, Roskilde

Har du skarpe analytiske evner, som du gerne vil anvende til bl.a. at håndtere de komplekse regler om forældelse, der gælder i forhold til at inddrive gæld til det offentlige, og kan du ubesværet formulere resultatet, så det bliver forståeligt? Har du tillige det engagement og den ansvarsfølelse, der skal til for at arbejde med inddrivelse af gæld?

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • Håndtere skriftlige henvendelser fra skyldnere og deres rådgivere
 • Træffe afgørelser om fx forældelse
 • Udarbejde høringssvar vedrørende processer i Gældsstyrelsen

Vi har fokus på, at alle har en god work-life-balance, for selvom vi brænder for vores arbejde og gerne giver 110 % er vi også klar over, at det kun kan lade sig gøre, når der er plads til venner, familie og fritidsinteresser.

Gældsstyrelsen
Vurderingsstyrelsen Kvalitetsbevidste sagsbehandlere med lyst til værdiansættelse af ejendomme

Vurderingsstyrelsen, Herning

Kunne du tænke dig at styrke din faglighed indenfor værdiansættelse af ejendomme og være med til at sikre et stærkt fagligt fundament for de nye ejendomsvurderinger?

Kerneopgaven er ejendomsvurdering i alle dens facetter og du vil sammen med teamet være med til at sikre en ensartet juridisk- og vurderingsfaglig opgavevaretagelse.

Du kan se frem til et spændende job i en organisation, der er under stadig udvikling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel. Vi investerer tid i din udvikling og har stor fokus på trivsel og derfor ønsker vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid.

Vurderingsstyrelsen

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV