41 job matcher din søgning 41 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 41 resultater.
Erhvervsstyrelsen
Planlæggere med interesse for planlov og landsplanlægning

Erhvervsstyrelsen, København

Er du en erfaren planlægger og har du lyst til at arbejde med rammerne for den fysiske planlægning i Danmark? Så er du måske en af vores to nye kollegaer i området Landsplanlægning og Tilsyn.

Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen i Danmark og medvirke til at værne om landets natur og miljø og skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet.

Som ny medarbejder vil du blive en del af et stærkt fagligt miljø, hvor samspillet mellem forskellige fagligheder sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi har ansvaret for planloven, erhvervslejeloven, sommerhusloven og kolonihaveloven og opgaverne løses ofte tværministerielt og i samarbejde med eksterne interessenter.

Frederiksberg KommuneKoordinerende sagsbehandler til Frederiksberg Kommunes Ressourceforløbsteam

Frederiksberg Kommune

Du bliver en del af Center for Arbejdsrehabilitering, hvor vi udover Ressourceforløbsindsatsen har ansvaret for borgere i Jobafklaring og koordinering af møderne i kommunens Rehabiliteringsteam.

Derudover har vi ansvaret for arbejdsrehabiliterende indsatser, hvor myndighedsopgaven varetages af vores kollegaer i Arbejdsmarkedsafdelingens øvrige centre.

Du vil med Ressourceforløbsteamets koordinerende sagsbehandlere indgå i tæt samarbejde med kollegaer i Center for Arbejdsrehabilitering, som bl.a. består af Jobafklaringsteamet, psykiatritilbud, virksomhedsindsats, mestringstilbud og rekrutteringspartner. Vi arbejder vi tæt sammen samt sparrer og videndeler med hinanden.

Moment Kunderådgiver med kendskab til helbredsvurderinger

Moment søger for Industriens Pension i København

Har du erfaring med at behandle ansøgninger vedrørende tab af erhvervsevne, og brænder du for at yde en helt ekstraordinær serviceoplevelse? Så kan det være dig vi søger.

For Industriens Pension søger vi en empatisk, serviceminded og forandringsvillig kunderådgiver med kendskab til helbredsvurderinger, herunder tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.

Som kunderådgiver hos Industriens Pension bliver det din fornemmeste opgave at rådgive og vejlede medlemmerne i spørgsmål indenfor det helbredsmæssige område, herunder behandle ansøgninger om udbetaling af tab af erhvervsevne og visse kritiske sygdomme. Du vil i jobbet skulle yde en helt ekstraordinær service for det enkelte medlem – både via telefon og på skrift.

Hvidovre KommunePPR-erfaren administrativ medarbejder på 34 timer til PPR

Hvidovre Kommune

Vi søger en kontoruddannet medarbejder med PPR-erfaring til vores administration. Administrationen består af i alt tre medarbejdere. Du skal kunne løse diverse kontoropgaver, og vi forestiller os, at du har erfaring med TEA, Acadre CM, Opus Rollebaseret Indgang, og selvfølgelig Office-pakken.

Vi lægger vagt på, at du har erfaring indenfor PPR's specifikke administrative opgaver, som eksempelvis formulering af afgørelsesbreve, klagebehandling, dagsordener og referater fra visitationsmøder og andre myndighedsrelaterede opgaver.

Du vil have direkte kontakt med forældre, der henvender sig personligt eller telefonisk. Desuden vil du have et tæt samarbejde med PPR's øvrige medarbejdere, konsulenter, psykologer, logopæder og ledelse.

ToldstyrelsenAdministrativ medarbejder til toldekspeditionen ved Københavns Lufthavn

Toldstyrelsen, Kastrup

Kan du hurtigt sætte dig ind i komplekse systemer, og er du nysgerrig og undersøgende i din tilgang til opgaverne? Vil du være med til at holde hjulene i gang i erhvervslivet ved at sikre smidig og sikker handel, så varer kan komme ind i og ud af Danmark og EU?

I enheden T16, Ekspedition og Kontrol bliver du en del af et godt samarbejdende team. Vores arbejde er afgørende for, om varerne kan komme korrekt ind i og ud af Danmark og EU, og vi sikrer toldindtægter og beskytter borgere, virksomheder og samfund mod ulovlige varer.

Du vil særligt bidrage til, at toldprocedurerne – herunder forsendelser, import og eksport – holdes kørende, ved at sikre nøjagtig registrering og smidigt samarbejde med chauffører, speditører og virksomheder. Ud over den direkte kundekontakt i ekspeditionen løser du også opgaver via mail og telefon.

Toldstyrelsen
Frederiksberg KommuneChefsekretær til Ledelsessekretariat på Frederiksberg Rådhus

Frederiksberg Kommune

Fagligt stærk og ansvarsbevidst sekretær med organisatorisk talent og sans for overblik og detaljer til forkontor i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) i Frederiksberg Kommune.

Brænder du for at være med til at drive et travlt forkontor og løse en meget bred vifte af opgaver sammen med andre? Er du serviceminded, udadvendt og kan du holde hovedet koldt, selv når det går stærkt? Sætter du en ære i at få fulgt opgaven til dørs og lægger du vægt på det gode samarbejde?

Stillingen indeholder mangeartede opgaver, der løses i et team, bestående af forkontorets 2 øvrige chefsekretærer, hvor den ene også er koordinator. Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Kalenderstyring, mødeplanlægning og -forberedelse samt mødeforplejning
 • Telefonpasning
 • Håndtering af henvendelser og klager fra borgerne mv.
LægemiddelstyrelsenIT-Service Manager

Lægemiddelstyrelsen, København

Vil du med på Lægemiddelstyrelsens rejse mod europæisk topklasse? Brænder du for at implementere nye teknologier, der skaber værdi for organisationens udvikling og mål? Er strategisk servicemanagement planlægning og performance en del af din dna? Og er du drevet af at levere resultater og sikre et engageret samarbejde med vores strategiske leverandører?

Du bliver en del af enheden Forretnings-IT og Digital Transformation (FOR-DT), som p.t. består af en enhedschef, tre teamledere og 18 medarbejdere.

Du bliver ansvarlig for at relationen mellem leverandører, organisation og FOR-DT er på plads, kortlagt og velbeskrevet. Det bliver din opgave at sikre, at vi har de bedste kontrakter som er i overensstemmelse med styrelsens behov, strategi og økonomi. Du får selvstændigt ansvar for at sikre fremdrift og rammesætning – og du bliver interessenternes (interne og eksterne) faste aftalepartner.

Hvidovre KommuneFamilierådgivningen søger en dygtig familierådgiver til fast stilling på det psykosociale område

Hvidovre Kommune

Familierådgivningen i Hvidovre Kommune har fra 2015-2018 været i partnerskab med Socialstyrelsen omkring tidlig indsats og forebyggelse. Det har betydet øget fokus på, at indsatserne for børn og unge skal være tilgængelige i deres nærområde, og herfra er der taget afsæt til at udvikle en bred tilbudsvifte.

Familierådgivningen er en stor og velfungerende afdeling i forhold til arbejdsmiljø, værdier samt i forhold til et stærkt fagligt niveau.

Vi er en afdeling bestående af 1 socialfaglig leder, en souschef, 3 faglige teamledere, 8 børnehandicaprådgivere, 21 familierådgivere på det psykosociale område og 5 familierådgivere i vores Modtager-team. Derudover har vi et administrativt team på 4 medarbejdere samt et familieplejeteam på 3 medarbejdere. Aldersmæssigt spænder vi vidt og har forskellig erfaring.

Københavns ProfessionshøjskoleStudieadministrativ koordinator til Sygeplejerskeuddannelsen i Studieservice

Københavns Professionshøjskole

Har du lyst til at koordinere praktik? Kan du samarbejde om drift og udvikling af studieadministrative opgaver? Og har du både overblik, sans for detaljen og udpræget systemsnilde? Så er det dig, vi skal bruge!

Du får en hverdag med mange kontaktflader og med fingrene i mange systemer. Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • understøtte Sygeplejerskeuddannelsen med administration af praktik, herunder eksamen
 • koordinere og fordele praktikpladser til uddannelsens knap 4000 studerende i tæt samarbejde med kolleger fra uddannelsen og de kliniske uddannelsessteder i Region H og kommuner
 • sikre en optimal serviceoplevelse for vores studerende, bl.a. via vores virtuelle servicekoncept kaldet Basen og via den daglige kontakt
AS3 Work&CareFREELANCE JOBCOACH - Storkøbenhavn

AS3 Work&Care

AS3 Work&Care søger lige nu flere freelance jobcoaches, som har mulighed for at løse opgaver på vores centre på Sjælland, primært i Ørestaden, Greve, Ballerup, Køge, Frederikssund og på Frederiksberg.

For at søge stillingen som freelance jobcoach, skal du være selvstændig og have eget CVR-nummer. Stillingen er et samarbejde mellem din virksomhed og AS3 Work&Care.

Som jobcoach er du stærkt motiveret af at skabe resultater sammen med vores kandidater - således de fastholdes eller kommer tættere på arbejdsmarkedet. Du vil arbejde med forskellige målgrupper og målet er uanset, at den enkelte kandidat gennem et intensivt rådgivningsforløb opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller påbegynder uddannelse.

Hvidovre KommuneSagsbehandler/jobformidler søges til "beskæftigelsesafklaringen og fleksjob"

Hvidovre Kommune

I afdelingen for Beskæftigelsesafklaring og Fleksjob har vi fra 1. september 2020 et 1-årigt vikariat med mulighed for forlængelse i vores fleksjobgruppe. Grunden hertil er en opnormering i teamet på baggrund af puljemidler i forbindelse med projekt ”Udvikling i fleksjob 2 (UIF)”.

De primære arbejdsopgaver består i:

 • Afholdelse af jobsamtaler i henhold til LAB § 27 som led i et fleksibelt kontaktforløb
 • Afholdelse af opfølgningssamtaler (2½ år og 4½ år) i forbindelse med fleksjobansatte borgere
 • Visitering og samarbejde med jobcentrets virksomhedsservice, herunder virksomhedsbesøg i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik, fleksjob eller opfølgning på allerede igangværende forløb
Furesø KommuneAfdelingsleder til foranstaltningsområdet for børn og unge i Furesø (genopslag)

Furesø Kommune, Farum

I Center for Børn og Voksne søger vi en inddragende og udviklingsorienteret afdelingsleder til at stå i spidsen for afdelingen ’Foranstaltning for børn og unge’.

Som vores ny afdelingsleder drives du af at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, og du har samtidigt et skarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus både på effekten for barnet og samarbejdet med familierne.

Som afdelingsleder får du et spændende job, hvor du både har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar. Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger.

Ballerup KommuneUddannelsessekretær i Center for Voksne og Sundhed

Ballerup Kommune

Kan du smile gennem telefonen, så det smitter til de uddannelsessøgende og samarbejdsparterne? Kan du arbejde selvstændigt med opgaverne? Og er du den, der altid tænker på at udvikle og forbedre de administrative arbejdsgange eller sproget i breve til vores elever og studerende? Så er det måske dig, vi mangler.

Du vil blive ansat i Center for Voksne og Sundhed (C-VS), der er det Center i Ballerup Kommune, der har ansvaret for bl.a. plejecentre, hjemmepleje, botilbud til voksne og sundhedstilbud. Helt specifikt vil du blive ansat i vores Stab, som bl.a. understøtter Centret med fagspecialister, projektledere, it-support, analyser og velfærdsteknologi.

Uddannelsessekretæren vil være i team med tre andre sekretærer i Staben, der har ansvar for andre områder end uddannelsesområdet. Den tætteste samarbejdspartner i hverdagen bliver uddannelseskonsulenten.

Kræftens BekæmpelseVi søger en dygtig og engageret konsulent, der brænder for frivillighed

Kræftens Bekæmpelse, Herlev

Områdekontoret i hovedstaden søger en områdekonsulent til et barselsvikariat, der skal understøtte og skabe de bedste rammer for det frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse i hovedstaden.

Som områdekonsulent får du sammen med dine kollegaer på områdekontoret ansvar for den fortsatte udvikling og understøttelse af lokalforeningerne i hovedstadsområdet.

Du bliver omdrejningspunkt for formidling af viden mellem frivillige og ansatte i Kræftens Bekæmpelse. Du skal støtte og bidrage til at kvalificere de enkelte lokalforeningers arbejde blandt andet i forhold til deres dialog og samarbejde med kommunen, forebyggelsesaktiviteter og fundraising.

Politiets EfterretningstjenesteRekrutteringsmedarbejdere til administrativ understøttelse af rekrutteringsprocesser

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Rekrutteringskoordinatorerne understøtter rekrutteringerne i PET administrativt. Du bliver en del af et team af rekrutteringskoordinatorer, der sammen sikrer, at de rekrutterende ledere har gode rammer til at rekruttere de medarbejdere, der er behov for, hvis vi skal lykkes som national efterretnings- og sikkerhedstjeneste.

Din primære opgave bliver koordineringen og den administrative understøttelse af hele rekrutteringsprocessen fra annoncen publiceres til medarbejderens første dag. Det indebærer, at du:

 • Udarbejder procesoversigter over de samlede rekrutteringsforløb
 • Booker mødelokaler og forplejning
 • Koordinerer kalendere på ansættelsesudvalget
 • Har den løbende kontakt til kandidaterne
 • Klargør lønforhandlings- og ansættelsessagen.
Forsvarets Efterretningstjeneste
Administrativ sikkerhedsassistent på deltid til Afdelingen for Militær Sikkerhed

Forsvarets Efterretningstjeneste, København

Kunne du tænke dig et meningsfuldt deltidsarbejde i en dynamisk og udviklingsorienteret efterretningstjeneste? Trives du i en hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, erfaring med elektroniske platforme samt SharePoint-udvikling og design?

Som administrativ sikkerhedsassistent skal du støtte den militære sikkerhedstjeneste og den generelle udvikling af området. Du skal udvikle de elektroniske platforme, som FE anvender ift. den militære sikkerhedstjeneste, og du skal yde praktisk og administrativ støtte til interne og eksterne sikkerheds aktiviteter.

Det faglige niveau inden for militær sikkerhed er højt, og vi prioriterer kvalitet og faglighed i opgaveløsningen. Kvaliteten af dit arbejde og produkter skal derfor være høj, da de vil fremstå som eksempler på FE’s virke og ansigt udadtil.

Vestforbrænding
Barselvikar til at udvikle og styre kommunernes affaldssortering

Vestforbrænding

Brænder du for den grønne omstilling? Vil du være med til at hjælpe kommunerne med den grønne omstilling inden for affaldsområdet? Så har vi et spændende barselvikariat til dig.

Vi søger en barselsvikar med masser af gåpåmod til at løse alle mulige og umulige opgaver indenfor for kommunernes affaldsforvaltning. Vi synes alle, at det er motiverende og udfordrende, at vores opgaver spænder vidt fra udvikling af nye affaldsløsninger til daglige opgaver omkring kontraktstyring af de nuværende indsamlingsordninger.

Vi vil selvfølgelig så vidt muligt tilpasse dine opgaver efter dine kompetencer, men de primære opgaver bliver blandt andet at:

 • forvalte ejerkommunernes affaldsordning i dialog med de kommunale forvaltninger.
 • Deltage i implementeringen af nye affaldsløsninger.
 • koordinere drift og udvikling i ejerkommunernes affaldsordninger.
Vestforbrænding
Politiets EfterretningstjenesteAdministrative medarbejdere med stærke sproglige kompetencer til PET

Politiets Efterretningstjeneste, Søborg

Har du flair for administrativt arbejde og lyst til at være med dér, hvor tingene sker, og evner du at løbe stærkt uden at miste overblikket? Så er et job i PET måske noget for dig.

PET søger et antal administrative medarbejdere til PET’s Visitationscenter, der er et operativt center under Afdelingen for Kontraterrorisme, og som beskæftiger både administrative medarbejdere, polititjenestemænd og akademikere.

Som en del af PET’s Visitationscenter vil du være med til at visitere de informationer, der tilgår PET, og du vil få ansvar for at vurdere, sagsbehandle og journalisere disse informationer hurtigst mulig og i høj kvalitet. Dine primære arbejdsopgaver vil være visitering, søgning og journalisering inden for mange forskellige sagsområder, herunder kontraterrorisme.

Novo Nordisk Fonden
Programleder for partnerskaber og samarbejder i LIFE

Novo Nordisk Fonden, Hellerup

Er du erfaren program- og projektleder for komplekse udviklings- og styringsopgaver fx i samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner eller andre vidensmiljøer? Så er du måske den nye programleder for partnerskaber og samarbejder i LIFE.

Som Programleder vil du få et bredt ansvarsområde, hvor du får ansvaret for at drive og udvikle de strategiske partnerskaber og samarbejder. Du skal være bindeled mellem LIFE forretningen og partnerskaberne - det vil sige at sikre fremdriften i partnerskaberne, herunder at de aftaler og leverancer som der er aftalt, leveres fra både LIFE og partnerne på de aftalte tidspunkter. Du vil komme til at bruge din erfaring som programleder både internt i samarbejde med teams og projektlederen for de første kommunale partnerskaber og i styregrupperne med kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Projektleder til forvaltningssporet i digitaliseringsprogrammet Kopernikus (genopslag)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Begejstres du af en ”Once in a Lifetime” mulighed for at understøtte fremtidens studieadministrative platform, tænder du på at være med til at løse komplekse opgaver i et miljø med stærke interessenter, og har du solide og brede kompetencer som projektleder samt erfaring med governanceprocesser, så hører vi gerne fra dig.

Vi søger en projektleder med erfaring fra organisering af interessent- og leverandørsamarbejde omkring forvaltning af en stor it-løsning. Til i første omgang vil dine opgaver være at koordinere, drive og styre leverancerne til udbudsmaterialets dele om forvaltning, samarbejde, drift, support og videreudvikling - og senere til at indgå som en nøgleperson i opbygning af en governancemodel for den fælles forvaltningsorganisation.