21 job matcher din søgning 21 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 21 resultater.
Esbjerg Kommune
Udviklingskonsulent med sans for analyser og samarbejde på tværs

Esbjerg Kommune

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave for udsatte børn, unge og voksnes velfærd? Trives du i en foranderlig hverdag, hvor du skal samarbejde med en lang række aktører på tværs af afdelinger for at skabe resultater? Så er stillingen som udviklingskonsulent i Sekretariat for Borger & Arbejdsmarked noget for dig.

Som udviklingskonsulent får du en bred opgaveportefølje med særligt fokus på Esbjerg Kommunes opgaver med børn, unge og voksne, der er udsatte, psykisk sårbare eller har et handicap. Vi er i gang med en sammenlægning af det specialiserede børne- og voksenområde. Det betyder, at vi sam- og gentænker vores områder.

Din opgave bliver at bidrage til processen med analyser og projektledelse. Samtidig er området under økonomisk pres, så vi har fokus på, hvordan vi sikrer en høj faglighed og en god ressourceudnyttelse.

Energistyrelsen
Specialister i energirenovering og energieffektivisering af bygninger

Energistyrelsen, Esbjerg

Vil du være med i front i den grønne omstilling? Vil du være med til at administrere offentlige investeringer i tiltag, der bidrager til at energiforbruget i den danske bygningsmasse reduceres og konverteres til vedvarende energikilder? Og vil du være med til at opbygge en ny, driftssikker enhed, som har fokus på at sikre en brugervenlig og digital tilskudsadministration?

Energistyrelsen

Du bliver del af et team, som skal administrere en ny offentlig tilskudsordning, som giver støtte til energirenovering af bygninger. Ordningen er under oprettelse, og du vil derfor indledningsvist skulle være med i implementeringsfasen, hvor ordningen skal opbygges. Arbejdet med at administrere ordningen omhandler bl.a. vurdering af energibesparelser og klimaeffekter ved energirenoveringsprojekter samt tilsyn med gennemførte tiltag og vejledning af virksomheder og borgere.

Energistyrelsen
Energinet
Proceskonsulent med erfaring i projekt- og transformationsledelse

Energinet, Fredericia

Vil du være med til at styrke Energinets profil på vej mod klimaneutralitet i vores kerneopgave?

Energinet

Så har du chancen nu, hvor Energinet som led i sin indsats for klima og bæredygtighed søger en ny kollega til projekt- og transformationsledelse af Energinets klima- og CSR-indsats. Energinet arbejder med FN’s verdensmål, er medlem af UN Global Compact og har i 2020 besluttet ambitiøse klimamål.

For at nå i mål med vores ambitioner inden for bæredygtighed styrker vi nu indsatsen på området. Rollen er nyetableret, og du får mulighed for at gøre brug af din knowhow og erfaring til at være med til at styrke og definere dette område af vores forretning.

Energinet
Energinet
CSR-konsulent med god forretningsforståelse og baggrund indenfor ikke-finansiel rapportering

Energinet, Fredericia

Vil du være med til at styrke Energinets profil på vej mod klimaneutralitet i vores kerneopgave?

Energinet

Så har du chancen nu, hvor Energinet som led i sin indsats for klima og bæredygtighed søger en ny kollega med ansvar for compliance og rapportering af Energinets klima- og CSR-indsats. Energinet arbejder med FN’s verdensmål, er medlem af UN Global Compact og har i 2020 besluttet ambitiøse klimamål.

For at nå i mål med vores indsatser indenfor bæredygtighed styrker vi nu indsatsen på området. Rollen er nyetableret, og derfor får du mulighed for at gøre brug af din knowhow og erfaring til at være med til at opbygge og definere dette område af vores forretning.

Energinet
BørnerådetBarselsvikariat til krydsfeltet mellem jura og politik

Børnerådet, Billund

Vil du være med til at sikre, at børnenes stemme bliver hørt i den offentlige debat? Og vil du sammen med os sætte dagsordenen, når det handler om børns rettigheder og trivsel i alle livets aspekter? Så er stillingen som juridisk konsulent måske noget for dig.

Børnerådet søger en barselsvikar med et juridisk fundament og flair for politik og strategi.

De primære arbejdsopgaver er:

 • Research til og formulering af høringssvar og politikudvikling
 • Bidrage med anbefalinger til Børnerådets undersøgelser
 • Bidrage til rådgivningen af formanden og til rådsbetjening fx i form af udarbejdelse af sagsfremstillinger mv. i samarbejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet
Trekantområdet DanmarkChefkonsulent for sport events

Trekantområdet Danmark, Kolding

Vi søger en ambitiøs og erfaren chefkonsulent, der kan tiltrække og understøtte afviklingen af internationale sport events i Trekantområdet.

Din opgave bliver primært at tiltrække internationale sport events – gennem opsø-gende indsatser overfor relevante idrætsforbund og sporteventaktører, udvikling af stærke og tillidsfulde relationer, identifikation af relevante sport events, opbygning af lokale alliancer og udvikling af fælles bud. Du skal samtidig kunne rådgive kommuner og lokale aktører i Trekantområdet om sport events og understøtte deres eventafvikling.

Du bliver en del af et team med stærke kompetencer inden for events og kommunikation – men du har et selvstændigt ansvar for tiltrækning af sport events.

Det er afgørende, at du er proaktiv og vedholdende i dit opsøgende og relationelle arbejde.

Miljø- og FødevareministerietHandlekraftige og udviklingsorienterede AC’ere med sans for detaljen

Miljø- og Fødevareministeriet, Augustenborg

Vil du bidrage til, at landmændene får udbetalt korrekt projektstøtte til tiden? Ønsker du et job, hvor der er mulighed for at udvikle sig og selv sætte sit præg på jobbet på den lange bane?

Teamet undergår i øjeblikket en forandringsproces, hvor meget af den manuelle sagsbehandling erstattes af automatiseret sagsbehandling. Det betyder, at man som sagsbehandler både skal kunne sagsbehandle manuelt samt bidrage til, at de automatiserede processer fungerer i praksis.

Teamet vil vedblive med at have manuel sagsbehandling, men går i en retning, hvor de sager vi manuelt sagsbehandler vil være færre men til gengæld mere komplicerede sager. I forhold automatiseringen af sagsbehandlingen samarbejder vi med IT-folk, skriver sagsbehandlerinstrukser, tester nye løsninger og bidrager med værdifulde indspark til nye projektstøtteordninger.

Fredericia KommuneEngageret og nærværende Leder til STU Fredericia

Fredericia Kommune

Da vores leder som var med til at skabe STU Fredericia, går på efterløn, søger vi en nærværende, empatisk og rummelig leder.

På STU Fredericia tager vi sammen med den unge, udgangspunkt i den unges ønsker for livet indenfor emnerne arbejde, bo og fritid. Vi har på STU Fredericia i mange år haft fokus på den værdiskabende tilgang i arbejdet med den unge.

Grundpillen i STU Fredericia udgøres af en personalegruppe der pædagogisk aldrig har lært at gå i takt, men som til gengæld altid er indstillet på at søge nye veje sammen med den enkelte unge for at nå frem til de individuelle mål.

Der har blandt personalet ikke været nogle opsigelser i hele STU Fredericias levetid, hvorfor vi vægter en leder, der kan og vil have fokus på arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og faglig stolthed.

ATP
Arbejdsskadesagsbehandlere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

ATP, Haderslev, Hillerød og Vordingborg.

Er du handlekraftig og god til at skabe overblik? Har du en uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring, der gør dig i stand til at arbejde med selvstændig sagsbehandling?

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sikrer vi, at borgerne i Danmark kan regne med en uafhængig og kvalificeret afgørelse, hvis de kommer til skade ifm. deres job. I øjeblikket er vi på udkig efter kolleger med forskellige fagligheder, der vil arbejde med juridisk sagsbehandling af arbejdsskadesager.

Konkret søger vi dig, der vil lære at:

 • vurdere om sager er omfattet af loven om arbejdsskadesikring
 • indhente relevante oplysninger for at kunne træffe juridiske afgørelser
 • træffe afgørelser om anerkendelse/afvisning
ATP
BørnerådetAnalysekonsulent til børneinddragelse

Børnerådet, Billund

Vil du være med til at sikre, at børnenes stemme bliver hørt i den offentlige debat? Og vil du sammen med os sætte dagsordenen, når det handler om børns rettigheder og trivsel i alle livets aspekter? Så er stillingen som analysekonsulent måske noget for dig.

Vi søger en akademisk medarbejder, der primært har erfaring med kvantitative metoder og analyse.

Du er først og fremmest velbevandret i kvantitative metoder og behersker statistik på et højt analytisk niveau, men har også mod på at arbejde med kvalitative metoder og ikke mindst udvikle nye undersøgelsesformater, der kan sikre alle børn en stemme.

Fredericia KommuneKonsulent til politisk betjening og udvikling til staben Sundhed og Velfærdsinnovation

Fredericia Kommune

Vil du være med til at udvikle velfærdsområderne i Fredericia Kommune? Kunne du for eksempel tænke dig at arbejde med civilsamfundets rolle i den kommunale velfærd? Og kan du arbejde på tværs sammen med en engageret og tværgående stab, der jonglerer med et hav af opgaver i tæt samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere? Så har du muligheden nu.

Du kommer i høj grad til at arbejde med politiske dagsordener og med at skabe sammenhæng mellem de lokale politikker og strategier. Du vil få en særlig rolle i betjeningen af Senior- og Handicapudvalget samtidig med, at du tager aktivt del i den politiske betjening af de andre udvalg, som staben understøtter.

Som konsulent vil du også få til opgave at udarbejde oplæg og analyser samt være koordinator på handleplaner, der skal implementeres i hele organisationen.

Esbjerg Kommune
Leder af sundhedscentrene i Sundhed & Omsorg

Esbjerg Kommune, Bramming, Ribe og Esbjerg

Har du lyst til at arbejde på et sundhedsområde helt tæt på borgerne, hvor der i fællesskab skabes nærværende sundhedsindsatser med kvalitet – så læs med her.

Esbjerg Kommune er landets 5. største kommune, hvoraf Sundhed & Omsorg er en af kommunens 5 forvaltninger. I Esbjerg Kommune lægger vi vægt på, at borgerne kan leve et aktivt liv med livskvalitet, hvor de er i stand til at klare sig selv længst muligt. Borgernes sundhed og livskvalitet gennem livet er en kerneprioritet.

Arbejds- og ansvarsområde:

 • Lede en specialiseret afdeling af medarbejdere og understøtte kompetenceudvikling heraf
 • Bidrage til og understøtte forskningsrelateret samarbejdsrelationer
 • Sikre at den økonomiske ramme for afdelingen overholdes
Pharma Nord
Medarbejder til regulatorisk afdeling

Pharma Nord, Vojens

- til varetagelse af kommunikation med myndigheder ifm. lægemidler og kostilskud

Du vil primært beskæftige dig med:

 • Kontakt og samarbejde med lægemiddelstyrelsen, fødevarestyrelsen og andre relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.
 • Udarbejdelse af produktdokumentation.
 • Analyse, fortolkning og implementering af diverse EU-love på området.
 • Besvarelse af spørgsmål fra myndighederne i samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere og med kolleger i afdelingen.
Pharma Nord
Trekantområdet DanmarkKonsulent til analyse og public affairs

Trekantområdet Danmark, Kolding

Vi søger en skarp konsulent med stærke analytiske kompetencer. Du bliver en vigtig brik i vores public affairs indsats, hvor du sammen med kolleger har ansvaret for Trekantområdets fælles interessevaretagelse. Dit bidrag er først og fremmest at skabe et solidt faktuelt grundlag for såvel interessevaretagelsen som vores øvrige indsatser.

Vores opgave er at varetage de fælles interesser, synliggøre og brande Trekantområdet samt udvikle og understøtte samarbejdet mellem de syv kommuner og en lang række aktører, herunder erhvervslivet, uddannelser, organisationer m.m.

Du får ansvar for monitorering af en række landspolitiske politikområder, herunder infrastruktur, der er et centralt tema i vores interessevaretagelse.

SkattestyrelsenLeder med interesse for kundeservice og telefonisk vejledning søges til Kundecenter 18 i Skattestyrelsen, Ribe

Skattestyrelsen

Vil du være med til at videreudvikle et effektivt og værdiskabende kundecenter, som imødekommer borgernes og virksomhedernes behov for vejledning, samt er en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere? Har du erfaring med personaleledelse og har du lyst til at indgå i en nytænkende og engageret ledergruppe?

Vi søger en kompetent funktionsleder til Skattestyrelsen i Ribe, til enheden Kundecenter 18. Kundecenter 18 besvarer generelle henvendelser fra borgere om personbeskatning, såsom dødsboer, forskuds- og årsopgørelser og værdipapirer.

Dit primære ansvar som funktionsleder er prioritering af opgaver og personaleledelse af ca. 20 dygtige og engagerede medarbejdere, som varetager vejledningsopgaven. Samt et særligt fagansvar for dødsbo-opgaven.

Skattestyrelsen
Compass Human Resources Group A/SRegional Membership Officer

Compass Human Resources Group A/S recruiting on behalf of Rotary International

Rotary is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem-solvers who see a world where people unite and take action to create lasting change – across the globe, in our communities, and in ourselves. Rotary’s members hail from more than 200 countries and geographical areas.

In support of Rotary’s strategic plan and the core objective to support and strengthen clubs, you will as Regional Membership Officer (RMO) serve as the primary liaison to Rotary volunteers focusing on membership development.

You will also be responsible for increasing the clubs’ awareness and use of key Rotary resources: helping to increase the diversity of club membership, supporting overall club growth and improving member retention in clubs.

Compass Human Resources Group A/S
Praktiserende Lægers OrganisationKonsulent på halv tid til Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark

Praktiserende Lægers Organisation, Kolding

Vil du være med til at hjælpe de praktiserende læger i Region Syddanmark med at skabe et endnu bedre sundhedsvæsen? Motiveres du af et udfordrende og afvekslende job og har du politisk tæft og styr på sekretariatsprocesser? Så er et job som konsulent i PLO’s regionale kontor i Kolding måske noget for dig.

Som konsulent i PLO’s sekretariat skal du arbejde for PLO-Syddanmark, og dine opgaver vil bestå i at understøtte formandskab og bestyrelse i det daglige arbejde. Du skal levere sparring, rådgivning og professionel sekretariatsbistand og bidrage til økonomisk og politisk interessevaretagelse.

Konkret skal du bl.a.

 • skabe gode samarbejdsrelationer til relevante regionale og kommunale aktører
 • bidrage til gode rammer for de praktiserende lægers rolle i det nære sundhedsvæsen
 • udforme dagsordener, skrive referater og notater til brug for arbejdet i bestyrelsen.
Energinet
To erfarne projektledere til miljøforundersøgelser og miljøvurdering af store havvindsprojekter

Energinet, Fredericia

Vil du være med til at prøve kræfter med projektledelse af store havvindsprojekter både i dansk og internationalt regi?

Så har du nu chancen, da vi lige nu søger to projektledere til henholdsvis danske havvindsprojekter, der skal være med til at sikre, at Danmark når klimamålsætningen for 2030, og udvikling af det internationale energiø-projekt – North Sea Wind Power Hub.

Energinet

Du kan se frem til at arbejde i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du kommer til at indgå i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer.

Energinet
Energinet
To erfarne konsulenter til opgaver inden for miljøvurdering af havvindsprojekter

Energinet, Fredericia

Vil du være med til at sikre, at Danmark når klimamålsætningen for 2030? Så har du nu chancen, da vi lige nu søger to konsulenter, der skal være ansvarlige for natur- og miljøforundersøgelser samt miljøvurderinger af kommende store havvindsprojekter.

Som vores nye kollega får du et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen.

Energinet

Glæd dig til at arbejde i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du kommer til at indgå i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer.

Energinet
BrinchPartners

Brinch & Partners søger for Flügger i Rødovre eller Kolding

Procurement Business Partner parat til en stærk digital rejse

Vil du være med til at sætte dit aftryk på et stærkt brand og en unik virksomhed? Vil du med på en digital rejse indenfor e-Procurement? Er du ambitiøs og analytisk, og har du et digitalt mindset? Har du erfaring med strategisk indkøb? Er du god til at udfordre det eksisterende og få folk med dig? Så er du måske Flüggers nye Procurement Business Partner.

Flügger group A/S tilbyder en spændende og udfordrende position som Procurement Business Partner i en moderne og vækstorienteret virksomhed. En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og med stor viden og stolthed indenfor sit fagområde. Et job hvor du selv er med til at skabe rammerne for et stærkere Flügger rustet til fremtiden. En arbejdsplads, hvor vi møder hinanden med tillid, ansvar og loyalitet, understøttet af vores værdier TEAM, TIME, TRUST.

Brinch & Partners