27 job matcher din søgning 27 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Esbjerg Kommune
Er du Teknik & Miljøs nye udviklingskonsulent?

Esbjerg Kommune

Brænder du for udvikling? Så er du måske præcis den barselsvikar, vi søger i afdelingen for Udvikling og Analyse i Teknik og Miljø.

Vores kollega går på barsel, vi søger derfor den helt rigtige til at passe hendes opgaver, mens hun passer på baby. Måske er det dig?

Som udviklingskonsulent i Udvikling og Analyse, bliver du en vigtig del af Teknik og Miljø i Esbjerg Kommune.

Vi varetager både klassiske organisationsudviklingsopgaver, men også kommunens GIS-setup, arbejdsmiljø og en lang række andre opgaver.

Vi søger en udviklingskonsulent, der helt overordnet kan hjælpe med at udfordre, udvikle og styrke vores arbejde med organisationsudvikling.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mod på ledelsesbetjening og flair for struktur?

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Augustenborg

Har du et stærkt struktur-gen, og vil du være sparringspartner for medarbejdere og ledere i Augustenborg? Kunne du tænke dig at arbejde i en stor statslig styrelse med mulighed for alsidige opgaver?

Du bliver en del af enheden Projekttilskud, der består af ca. 70 handlekraftige og effektive medarbejdere, som administrerer tilskudsordninger finansieret af EU og nationale midler. I Team Stab & Faglig Support er vi 12 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige baggrunde. Opgaverne i teamet spænder bredt fra ledelsesinformation og -betjening over it-support, økonomiopgaver til revision og juridisk support til sagsbehandlingen.

Sydbank
Specialist indenfor ESG-området i Kapitalforvaltning

Sydbank, Aabenraa

Vi du være med til at sætte retningen for Sydbanks bæredygtige investeringer og medvirke til at skabe positive forandringer i de virksomheder, vi investerer i?

Som specialist inden for ESG-området i Sydbanks Kapitalforvaltning skal du:

  • Være med til at afdække nye mål og succeskriterier for bæredygtig investering i Sydbank.
  • Kommunikere omkring vores arbejde med bæredygtig investering både mundtligt og skriftligt.
Sydbank
Det Nationale Sorgcenter Frivilligkonsulent

Det Nationale Sorgcenter, Vejle

Vil du arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger menneskers liv og har du lyst til at arbejde i en dynamisk civilsamfundsorganisation med en stærk faglig profil?

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

  • Koordinering af frivilligindsatser på landsplan (cafeaftener, samtalegrupper og fortrolige voksne)
  • Projektledelse – herunder projektbeskrivelser, dokumentation af indsatser og afrapportering

Med jobbet får du en arbejdsplads der prioriterer høj faglig kvalitet i alt vores arbejde og herunder også tid til fordybelse og udvikling.

Energistyrelsen
Vil du være med til at fremme lokal accept af opstilling af vindmøller og solcelleanlæg?

Energistyrelsen, Esbjerg

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Er du nysgerrig, og har du lyst til sammen med engagerede kolleger at fremme lokalområdets accept af og engagement i udbygningen med vindmøller og solceller?

Ordningerne, vi arbejder med, er støtte til fremme af vedvarende energi fra sol, vind og biogas mv. Du vil skulle medvirke til at administrere en række ordninger, som skal fremme lokal accept af vindmøller og solcelleanlæg.

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse.

Energistyrelsen
Energinet
Strategi- og udviklingskonsulent – vær med til at bygge verdens første energiøer

Energinet, Fredericia

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at der skal etableres to energiøer i Danmark, og Energinet har en central rolle i at realisere dette.

Havvind bruges til lys, varme og elbiler, men også til industri, fly og skibe i form af grønne brændsler. Den massive opskalering kræver radikalt nye løsninger, og energiøer er en af dem.

Se video om Energinet som arbejdsplads

Hos Energinet er vi i fuld gang med programmet for energiøer samt med at opbygge det PMO, der understøtter programmet. Til det har vi brug for flere kræfter og søger derfor en strategi- og udviklingskonsulent.

Energinet
Naturstyrelsen
Naturmedarbejder til arbejde med urørt skov - Naturstyrelsen Sønderjylland

Naturstyrelsen, Gråsten

Er du nysgerrig på, hvad det vil sige at arbejde i en styrelse eller måske har du allerede erfaring hermed? Naturstyrelsen søger lige nu seks medarbejdere, som skal bidrage til udarbejdelsen og implementeringen af forvaltningsplaner for urørt skov i den danske natur.

Den ene af disse stillinger er placeret på Naturstyrelsen Sønderjylland. Her kommer du til at indgå i teamet af medarbejdere, der arbejder med at udarbejde forvaltningsplaner for urørt skov.

Du vil få din daglige gang i naturskønne omgivelser. Naturstyrelsen er præget af en uformel omgangstone, hvor det kollegiale vægtes højt, og der leveres værdi til samfundet ved at forvalte vores fælles natur.

Naturstyrelsen
BOVIA Bystrategisk medarbejder

BOVIA, Kolding

Vil du være med til at forvandle, forny og forandre fremtidens bydel?

Det nuværende almene boligområde Skovparken/Skovvejen står overfor en stor forandringsproces. Vi søger derfor en bystrategisk medarbejder, der er stærk i projektledelse, proces og involvering indenfor komplekse forandringsprocesser.

Kort sagt, så kommer der til at blive arbejdet med forandringer på rigtigt mange niveauer i de kommende år. Samlet set vil der blive investeret mere end 800 mio. kr. i at omdanne boligområdet til en attraktiv og blandet bydel. Du bliver en central nøglemedarbejder i denne forandringsproces, og der bliver rig mulighed for at bruge hele din procesværktøjskasse og forandringsmagi.

Esbjerg Kommune
Grøn omstillingsblæksprutte til Planafdelingen, Esbjerg Rådhus - treårig projektansættelse.

Esbjerg Kommune

By- og Arealudvikling søger en administrativ projektmedarbejder, der vil være med til at sikre den grønne omstilling i Esbjerg Kommune gennem planlægning for vedvarende energianlæg.

Din primære opgave bliver at understøtte dialogen med lokalsamfundene og den efterfølgende planproces. Det kan blandt andet være gennem udarbejdelse af oplæg og præsentationer til møder i et let og forståeligt sprog. Det kan ligeledes være gennem skriftlig formidling til vores hjemmeside, sociale medier med videre.

En del af arbejdet kommer til at bestå i mødeplanlægning, referatskrivning og journalisering samt behandling af aktindsigtssager.

Syddansk Universitet Engagerede kollegaer til SDU’s EVU-indsats i Vejleområdet

Syddansk Universitet

SDU Research & Innovation Organisation (RIO) søger to kollegaer, der kan udvikle, modne og understøtte et målrettet erhvervssamarbejde, herunder en særlig indsats målrettet efter- og videreuddannelsesområdet.

En af SDU RIOs opgaver er at udbygge og udvikle SDU’s samarbejde med erhvervslivet, herunder inden for undervisning, iværksætteri, innovation og forskningssamarbejde.

Dit fokus bliver i samarbejde med kollegaer i RIO og SDU’s faglige miljøer at afdække behov og muligheder på efter- og videreuddannelsesområdet og i lyset heraf udvikle nye EVU-samarbejdskoncepter. Indsatsen er forankret i SDUx Vejle, SDU’s nye hub, der giver mulighed for at eksperimentere med helt nye formater for samarbejde.

Toyota Material Handling Danmark
EHS Manager

Toyota Material Handling Danmark, Vejle

Se video om Toyota Material Handling Danmark som arbejdsplads

Har du lyst til at være en del af Toyota Material Handlings CO2-reduktionsmission ’Race to Zero’? Bæredygtighed, sundhed og sikkerhed er højt på vores strategiske agenda og du vil spille en afgørende rolle i at skalere området op til næste niveau.

Du bliver ansvarlig for projektledelsen af de aktiviteter, der defineres i bæredygtighedsstrategien.

Du får du gode muligheder for at påvirke vores igangværende bæredygtighedsrejse med en bred vifte af opgaver og udfordringer.

Toyota Material Handling Danmark
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fuldmægtig med stærk faglig profil indenfor landbrugs-, akvakultur- og/eller fødevareerhvervet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Augustenborg

Har du lyst til at arbejde med grøn omstilling i fødevaresektoren, og ønsker du at bidrage til løsning af fødevareerhvervets udfordringer? Så mangler sekretariatet for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) en faglig stærk AC’er med stor viden om landbrug, fiskeri og/eller fødevareerhverv til vurdering og behandling af projektansøgninger, projektændringer samt vejledning mv.

Du bliver en del af et team, hvor vi værdsætter det gode samarbejde og faglige diskussioner med kolleger. Vi afholder årligt både informationsmøder og konference, som vi alle tager aktiv del i.

DanskHåndbold Syd Foreningskonsulent

DanskHåndbold Syd, Odense og Vejen

Har du et godt indblik i foreningsarbejde og organisering af frivillige? Har du viden om håndbold, sundhed og børn samt unges liv og udvikling?

En af dine primære opgaver vil være at hjælpe foreningerne med at udvikle håndboldproduktet og integrere Dansk Håndbold Forbunds forskellige tilbud til deres medlemmer i foreningernes udbud. Samtidig får du en stor opgave i at lytte til foreningerne og deres behov og hjælpe dem med deres udvikling.

Som foreningskonsulent har man mange opgaver, der spænder over forskellige fagområder. Derfor kan vi ikke sige præcist, hvilken faglig baggrund du kommer med. Du kan både være lærer, pædagog, universitetsuddannet med baggrund i idræt eller pædagogik eller noget helt femte.

Naturstyrelsen
Vil du arbejde som driftsplanlægger med udlægning af urørt skov i Naturstyrelsen? – fast stilling på hovedkontoret

Naturstyrelsen, Randbøl

Har du en skovbrugsfaglig baggrund, og vil du være med til at skubbe på for at implementere Naturstyrelsens ny vision og dermed sikre og fremme biodiversiteten på statens arealer? Kunne du tænke dig at arbejde sammen med engagerede kolleger i et stærkt tværfagligt miljø og tæt på den naturpolitiske dagsorden? Så har vi måske jobbet til dig!

Sammen med andre medarbejdere på kontoret vil du få til opgave, at sikre den ny retning som er udstukket i styrelsens ny vision. For dit vedkommende bliver det særligt den nye retning i relation til planlægning af natur og biodiversitet på statens naturarealer.

Naturstyrelsen
GAME Denmark
PROJEKTKOORDINATOR TIL GAME’S URBAN MUSIC SCHOOL, JYLLAND

GAME Denmark, Viborg, Aalborg eller Esbjerg

I Urban Music School vil du blive involveret i rekruttering, fastholdelse og støtte af instruktører og deltagere i de 4 GAME Streetmekka-huse, samt udvikling og afvikling af et årligt vidensdeling-event i et af husene.  

DU FÅR

  • Muligheden for at bruge dit talent til at gøre en forskel for udsatte børn og unge
  • En vigtig rolle i arbejdet med GAME’s koncepter for rekruttering, fastholdelse, opfølgning og uddannelse af frivillige
GAME Denmark
Danske Diakonhjem Sundhedsfaglige kvalitetskonsulenter til organisation i vækst

Danske Diakonhjem, Vejle

Brænder du for kvalitet og kompetenceudvikling inden for ældreplejen? Og har du lyst til at udbygge og strukturere det sundhedsfaglige kvalitetsarbejde i en organisation i vækst? Så er stillingen som sundhedsfaglig udviklingskonsulent i Danske Diakonhjem måske lige dig.

Danske Diakonhjem søger pr. 1. august 2023 to sundhedsfaglige udviklingskonsulenter, som skal være med til at understøtte og udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på vores plejehjem og friplejehjem.

Der er tale om en stilling, hvor arbejdsopgaverne er mangfoldige, og det kalder på en udviklingskonsulent, som på eget initiativ kan se potentialer i de tværgående indsatser og være nysgerrig på nye vinkler inden for sundhedsområdet.

Fredericia Kommune Teamleder til fagafdelingen for Kultur og Idræt med særligt fokus på events og sportevents

Fredericia Kommune

Er du frisk på en spændende udfordring som teamleder for 8 medarbejdere? Vil du være med til at udvikle kulturen og idrætten i Fredericia Kommune, har du politisk tæft, og har du erfaring med projekt/procesledelse og afvikling af større events, så er denne stilling måske noget for dig.

Du kommunikerer i øjenhøjde med alle mennesker og er i stand til at balancere din teamlederfunktion, under hensyn til forskellige persontyper og med diplomati og gennemslagskraft. Fagafdelingen er et relativt selvstyrende team, hvor du får til opgave at koordinere de praktiske og strategiske indsatser. Du arbejder meget struktureret, og du ved, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation.

Vurderingsstyrelsen Kvalitetsbevidste sagsbehandlere med lyst til værdiansættelse af ejendomme

Vurderingsstyrelsen, Haderslev

Kunne du tænke dig at styrke din faglighed indenfor værdiansættelse af ejendomme og være med til at sikre et stærkt fagligt fundament for de nye ejendomsvurderinger?

Kerneopgaven er ejendomsvurdering i alle dens facetter og du vil sammen med teamet være med til at sikre en ensartet juridisk- og vurderingsfaglig opgavevaretagelse.

Du kan se frem til et spændende job i en organisation, der er under stadig udvikling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel. Vi investerer tid i din udvikling og har stor fokus på trivsel og derfor ønsker vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid.

Vurderingsstyrelsen
MT Højgaard A/S
Arbejdsmiljøkoordinator til Råhus og Beton Vest

MT Højgaard A/S

Vi har travlt i MT Højgaard Danmark og vi søger derfor en erfaren arbejdsmiljøkoordinator til at indgå i vores projektteams.

Du sikrer, at vores projekter overholder virksomhedens retningslinjer for arbejdsmiljø. At kommunikere retningslinjer skriftligt eller mundtligt til en multidisciplinær og multikulturel arbejdsstyrke falder dig naturligt.

Du deltager aktivt i MT Højgaard Danmarks Arbejdsmiljø koordinator netværksgruppe med mulighed for at få faglig sparring og opbygge et netværk på tværs af sektioner.

Preferred by Nature Sustainability Controller with a forestry background

Preferred by Nature, Hørning or Copenhagen

Do you have a passion for forestry and the environment? Do you want to make an impact on sustainability by ensuring businesses meet the right standards and address environmental deficiencies?

If so, then you might be the match for our role as Sustainability Controller with a forestry background.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV