271 job matcher din søgning 271 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

PROSA, Forbundet af It-professionelle
PROSA - Forbundet af It-professionelle, søger digitale kommunikationsmedarbejdere

PROSA, Forbundet af It-professionelle, København

PROSA søger to digitale kommunikationsmedarbejdere til Kommunikationsafdelingen, som vil være med til at udvikle PROSAs digitale kommunikationsløsninger.

Målet er, at de to stillinger understøtter, at PROSAs kommunikation bliver endnu mere målrettet, strategisk og datadreven, så PROSA kan indfri potentialet for at organisere flere medlemmer. Og dermed bidrage til at it-professionelle står stærkt både i arbejdslivet og som relevant politisk stemme.

De to digitale kommunikationskonsulenter vil sammen med afdelingens kampagnekonsulent og kommunikationschef skulle etablere en ny teamstruktur, hvor presse, sociale medier, web, nyhedsbrev, events, grafikløsninger mv. udarbejdes og bringes i spil.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vi sikrer Forsvarets IT – Vil du sikre vores udbud og anskaffelser

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup

Vil du arbejde med en bred vifte af opgaver? Er du dygtig til at skabe overblik og til at samarbejde med kunder? Så er det lige dig, vi leder efter!

Vi opererer i døgndrift for at sikre, at hele Forsvarets og Beredskabets IT virker sikkert og effektivt – og vi har brug for dig, til at sikre vores IT-anskaffelser, udbud og indkøbsprocesser.

IT-området i det danske forsvar skal de kommende år udvides og udbygges væsentligt – for et stærkt forsvar bygger på et robust digitalt fundament. FMI er en af Danmarks største offentlige indkøbsorganisationer og foretager de strategiske indkøb, der er med til at forme Danmarks sikkerhed i fremtiden.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Skattestyrelsen Projektleder til strategisk udvikling af erhvervsopkrævning i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Er du god til at holde overblik og styre komplekse projekter i mål? Har du lyst til at arbejde med at sikre fremdrift i et af Skattestyrelsens højst prioriterede projekter på opkrævningsområdet?

Her er tale om en projektlederstilling for projektet Afvigelser i teamet Strategisk udvikling.

Du kan forvente at komme til at spille en afgørende rolle i Skattestyrelsens strategiske udvikling af opkrævningen af erhvervsrettede skatter og afgifter, og mere konkret kan du forvente selvstændigt at skulle drive et projekt, der går på tværs af en række interessenter i og uden for Skattestyrelsen. Herudover kan du forvente at skulle bidrage til udarbejdelse af beslutningsoplæg og øvrige leverancer til ledelsen i Skattestyrelsen og besvare bestillinger fra departementet og de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen Forretningsudviklere til strategisk udvikling i erhvervsopkrævning

Skattestyrelsen, København

Er du god til at aflæse forretningsbehov og omsætte dem til konkrete handlinger? Har du lyst til at arbejde med at sikre fremdrift i et af Skattestyrelsens højst prioriterede projekter på opkrævningsområdet?

Her er tale om to nyoprettede stillinger i teamet Strategisk udvikling, og de rigtige kandidater vil få gode muligheder for at sætte deres personlige præg på stillingerne. De to stillinger er placeret i et af kontorets helt centrale projekter, projekt Stamdata, hvis formål er at skabe grundlaget for et hensigtsmæssigt samspil mellem opkrævning og inddrivelse. Du vil blive ansat som projektdeltager i projektet.

Du vil få en vigtig rolle i forhold til:

 • at sikre strategisk udvikling af kontorets kerneopgave – opkrævning af erhvervsrettede skatter og afgifter
 • selvstændigt at drive større eller mindre projektleverancer
 • repræsentere Erhvervsopkrævning i strategiske tværgående udviklingsprojekter
Skattestyrelsen
LGBT+ Danmark ER DU EN DYGTIG PROJEKTLEDER DER KAN DRIVE OG UDVIKLE LGBT+ DANMARKS RÅDGIVNINGSTILBUD TIL TRANSPERSONER?

LGBT+ Danmark, København

LGBT+ Danmark søger en projektleder til foreningens rådgivningsprogram, der bl.a. skal være ansvarlig for at implementere og udvikle gruppesamtaletilbuddet Transit i Københavns Kommune. Du skal desuden bidrage til driften af LGBT+ Danmarks tre rådgivningstjenester i København, Aarhus og Aalborg bl.a. mhp. at sikre relevante en høj faglighed på transområdet.

Du vil have til opgave at

 • tilrettelægge indsatsens årshjul og administrere deltager- og ventelister.
 • sikre en stærk faglighed for indsatsen pba. indsatsens eksisterende manualer.
 • koordinere og sparre med indsatsens gruppeledere om supervision og faglig udvikling.
Red Barnet Ledelseskonsulent

Red Barnet, København

Vil du være en del af verdens største uafhængige rettighedsorganisation for børn? Motiverer det dig at få udvikling, strategi, drift og processer til at gå op i en højere enhed? Skriver du godt og enkelt, og trives du med en omskiftelig arbejdsdag, hvor der både skal koordineres strategiske processer, afvikles møder og forberedes oplæg?

Vi er omkring 80 kolleger, heraf 6 chefer og 1 direktør i Red Barnets nationale afdeling. Som ledelseskonsulent får du en helt central rolle i afdelingen, ligesom du vil få glæde af at skabe netværk og samarbejder på tværs af hele organisationen.

Opgaverne er mange, men du vil særligt skulle:

 • Understøtte Red Barnets chefteam og særligt National Direktør
 • Dokumentere, koordinere og følge op på deadlines og chefteamets beslutninger.
 • Faciltere og planlægge processer med hensyntagen til forskellige interessenter.
 • Understøtte og udarbejde oplæg til intern kommunikation i afdelingen.
Miljøministeriets departement
Naturvidenskabelig kollega til dambrugsområdet

Miljøministeriets departement, København

Vil du være vores fagspecialist på dambrugsområdet og arbejde for den rette balance mellem hensynet til miljøet og de erhvervsmæssige forhold for danske akvakulturvirksomheder?

Dit arbejdsområde bliver primært som fagspecialist på akvakulturområdet med fokus på ferskvandsdambrug, hvor du vil yde dambrugsteknisk og naturvidenskabelig rådgivning af kolleger, chefer og ministeren bl.a. hvad angår opgaver med fokus på klima- og miljøudfordringer, herunder teknologiske løsninger samt opgaver med regler og strategisk udvikling.

Du vil arbejde tæt på, hvor mange vigtige beslutninger tages, og du får med jobbet mulighed for at være med til at gøre en forskel ved at kunne påvirke beslutningsprocesser med din faglighed. Dit arbejdsområde har politisk og offentlig bevågenhed.

Erhvervsministeriet
Generalister til politikudvikling inden for innovation, grønne styrkepositioner og forsvarsindustri

Erhvervsministeriet, København

CO2-fangst, Power-to-X og forsvarsindustri? Er du god til at levere resultater sammen med en bred kreds af interessenter? Trives du i et dynamisk politisk miljø?

Vi søger to kolleger til at varetage en bred vifte af opgaver inden for innovation, grønne styrkepositioner og forsvarsindustri.

Du kan komme til at arbejde med de danske virksomheders innovation, hvor vi har fokus på at give erhvervslivet gode rammer for at udvikle nye produkter og løsninger. En del af arbejdet vil bestå i at betjene det kommende Partnerskab for Viden og Vækst, som skal komme med anbefalinger til, hvordan viden og forskning i højere grad kan bredes ud i virksomhederne, så flest mulige får gavn af den offentlige forskning.

Arbejdstilsynet
Engageret akademiker med flair for tal

Arbejdstilsynet, København

Brænder du for at arbejde med data, og har du lyst til at indgå i en politisk styret organisation? Kan du lide at samarbejde på tværs i organisationen og bringe din viden i spil, når der skal udvikles tilsynsindsatser? Så er du måske vores nye kollega i kontoret for Analyse og Metode.

Se video om Arbejdstilsynet som arbejdsplads

Vi arbejder med at implementere og følge op på politiske initiativer, og vi er ansvarlige for at sikre løbende datatræk om tilsynet og besvare folketingsspørgsmål mv.

Som udgangspunkt vil dine opgaver omfatte:

 • Databehandling og datatræk af data om tilsyn, tilsynsreaktioner og tilsynsindsatser
 • Formidling af viden om tilsynsdata til organisationen, fx ved ministerbetjening og sagsfremstillinger til direktionen, styregrupper mv.
 • Besvare henvendelser om tilsynsdata, fx til ministerbetjening og journalister mv.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Dygtig akademiker til udvikling af STUKs strategi for bestyrelser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, København

Vil du sammen med engagerede og dygtige kolleger arbejde for, at danske ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner sikrer fagligt stærke uddannelser til deres elever og kursister? Motiveres du af at udvikle strategiske indsatser og skabe sammenhæng og fremdrift? Så er du måske vores nye projektleder for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUKs) program for bestyrelser.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

 • Være projektleder for STUKs programgruppe for bestyrelser, som ud over dig består af 3 andre dygtige kolleger.
 • Lede og understøtte implementering af strategiske indsatser og initiativer målrettet bestyrelser på selvejende ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.
 • Bidrage til leverancer af strategiske indsatser og initiativer, herunder udarbejde rapporter og vejledningsmateriale til hele sektoren.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Energistyrelsen
Offshore Wind udvikler til internationalt samarbejde med USA

Energistyrelsen, København

Deltag i et unikt arbejde, hvor vi deler den danske ekspertise inden for havvind med amerikanske myndigheder, som lige nu investerer stort i fremtidige energiløsninger. Vi søger dig med solid erfaring inden for udbygning, implementering og regulering af havvind i Danmark.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Efterspørgslen på danske erfaringer inden for vindenergi er stor. I denne stilling vil du varetage en yderst vigtig funktion i relationen til USA, hvor der lige nu er både stor vækst og politisk opbakning til igangsættelsen af store grønne energiprojekter.

Udover at blive tilknyttet vores USA-program, vil du også få mulighed for at blive tilknyttet et af vores andre landesamarbejder, som eksempelvis Korea eller Japan, hvor vi også samarbejder omkring udbygning af havvind.

Energistyrelsen
Det Kgl. Bibliotek
Chefkonsulent / Specialkonsulent - Til ledelsesstøtte, strategistyring og kommunikation

Det Kgl. Bibliotek, København

Motiveres du af at arbejde med strategi, administrative opgaver og intern/ekstern dialog og kommunikation? Vil du understøtte en leder/ledelsesgruppe, der har fokus på eksterne partnere og samfundsværdi? Trives du i forandringer, og kan du tænke analytisk, strategisk og i nye måder at løse opgaver på? Så er en konsulentstilling hos vicedirektøren måske lige dig.

Du får en varieret hverdag med mange forskellige typer ledelsesbetjening - nogle af dem ganske komplekse. Der vil også være opgavestyring i stillingen og mulighed for projektledelse.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

 • Beslutningsoplæg, fx skriftlige oplæg til sager og notater til vicedirektør og ledergruppe
 • Portefølje- og ressourcestyring
 • Kontrakter og aftaler – skabe overblik og formidle områdets aftaler
 • Planlægning af større opgaver, fx administration omkring nye strategiske indsatser og samarbejdsaftaler
Det Kgl. Bibliotek
Trafikselskabet Movia
Chefkonsulent til Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark

Trafikselskabet Movia, Valby

Brænder du for at være med til at sætte den kollektive trafik på dagsordenen og være med til fremme en bæredygtig og sammenhængende mobilitet i Danmark?

Som chefkonsulent vil du komme til at samarbejde tæt med den politisk valgte bestyrelse for foreningen af trafikselskaberne i Danmark samt direktørerne for de seks trafikselskaber i Danmark.

Du får bl.a. til opgave, at:

 • Fastholde og videreudvikle et godt samarbejde med kolleger i Transportministeriet og Trafikstyrelsen
 • Sikre at der er god kontakt og information mellem trafikselskabernes bestyrelser og medlemmer af Folketingets Trafikudvalg
 • Forberede møder i foreningens bestyrelse og direktørkreds og understøtte de tværgående netværk som foreningen har
Trafikselskabet Movia
EY Strategy Consultant - EY-Parthenon, Strategy (Copenhagen)

EY, Frederiksberg

Do you want to be part of building the market leading Strategy Consulting practice in Growth Strategy and M&A?

You will be a part of a dynamic team that applies the latest thinking, research and analytics to solve complex business matters. Working at EY-Parthenon offers the opportunity to change how market leading companies do business while empowering your own career.

EY
Energistyrelsen
Projektleder til arbejdet med Danmarks globale klimapåvirkning

Energistyrelsen, København

Vil du spille en nøglerolle ift. opgørelsen af Danmarks påvirkning af det globale klima? Har du flair for at sikre det gode samarbejde og de gode processer? Så er det måske dig vi søger!

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

Vi søger en projektleder, der er i stand til at fordele, koordinere og drive analyseopgaver vedr. Danmarks globale udledninger. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med projektledelse i et stærkt fagligt miljø, tilbyder vi en unik mulighed for at arbejde til gavn for vores fælles grønne fremtid.

Du vil stå i spidsen for et projektteam af med både erfarne og nye kollegaer fra vores center, som bl.a. analyserer udledningerne forbundet med Danmarks import, forbrug og eksport, samt belyser virksomheder og myndigheders indsatser ift. at begrænse Danmarks globale udledninger.

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Vi søger projektledere til analysearbejdet med energiøernes indtægter og virkemidler for grøn adfærd

Energistyrelsen, København

Vil du spille en nøglerolle ift. essentielle klimaanalyser? Har du flair for at sikre det gode samarbejde og de gode processer? Så er her nogle stillinger for dig.

Se video om Energistyrelsen som arbejdsplads

I Energistyrelsens Center for systemanalyse udarbejder vi beslutningsgrundlag for Danmarks grønne omstilling. Vi spiller derfor en nøglerolle i at omsætte grønne ambitioner til politisk handling.

Vi søger to projektledere, der er i stand til at fordele, koordinere og drive komplekse analyseopgaver vedr. hhv. fremtidens energisystem og virkemidler for grøn adfærd. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med projektledelse i et stærkt fagligt miljø, tilbyder vi en unik mulighed for at arbejde til gavn for vores fælles grønne fremtid.

Energistyrelsen
Danmarks Tekniske Universitet Projekter om cirkulær økonomi søger medhjælpere (gns. 7 timer/uge)

Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby

Kom og gør en indsats for den grønne omstilling!

Vi efterlyser en eller flere kreative medhjælpere med interesse i grøn omstilling, cirkulær økonomi og brugeradfærd. Der vil være tale om en lang række forskellige opgaver i relation til igangværende forskningsprojekter inden for affaldsforebyggelse, genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi. Du får frihed under ansvar og stor mulighed for at præge opgaverne.

Jobbet rummer tæt samarbejde med forskere involveret i projekter om fx genbrug og genanvendelse af madrasser, plastik, minimering af madspild, og livscyklusvurdering af affaldshåndtering og affaldssystemer. Vi giver stor frihed til udførelse af opgaverne og forventer tilsvarende engageret deltagelse.

VisitDenmark
Digital Insights Manager – et år i VisitDenmark

VisitDenmark, København

Vil du arbejde med viden, der styrker beslutningsgrundlaget i dansk turisme, og kan du oversætte data til letforståelige konklusioner om turismen og turisterne i Danmark?

Visitdenmark

Vil du være med til at skabe vidensgrundlaget for udvikling og markedsføring af Danmark i et internationalt miljø , hvor data og viden er afgørende for at sikre Danmarks position i den internationale konkurrence? Så er det måske dig, vi leder efter til et barselsvikariat i vores analyseafdeling.

Analyseafdelingen i VisitDenmark skaber og formidler ny viden om turisternes rejseønsker, motiver og adfærd. Vi udforsker nye datakilder (fx tele- og transaktionsdata) og skaber indsigt fra vores turistundersøgelser i Danmark. Desuden formidler vi løbende vores viden og resultater til en bred vifte af interessenter og samarbejdspartnere i ind- og udland.

VisitDenmark
National enhed for Særlig Kriminalitet Akademiske medarbejdere til efterforskning af økonomisk kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet, Glostrup

Vil du have et meningsfyldt og udfordrende job, hvor du hver dag gør brug af dine analytiske evner til at afsløre og fange ”banditter i habitter”, som hvert år svindler danske skatteborgere og virksomheder for et tocifret milliardbeløb?

Så har du nu muligheden for at blive en del af det hold, som består af Danmarks dygtigste efterforskere inden for den mest komplekse økonomiske kriminalitet.

Dine opgaver er efterforskning i bred forstand, men din rolle afhænger i høj grad af dine specifikke kompetencer og interesser. Det kan være inden for ét eller flere områder og kan eksempelvis være analyse af skriftlig kommunikation mellem to eller flere mistænkte, analyse af data fra IT-systemer, teledata eller økonomisk analyse. Den økonomiske analyse omfatter ofte meget store mængder data, som du bearbejder og finder mønstre og sammenhænge i.

Copenhagen Search Partners P/S
Chef til sundhedsfagligt rådgivningscenter

Copenhagen Search Partners P/S søger for Prescriba A/S

Er du en inspirerende og motiverende leder, som på en naturlig måde evner at bringe serviceniveauet til nye højder i samspil med de mange medarbejdere med baggrunde som psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere m.m.? Er du en helt fantastisk person og en stærk menneskekender? Så er du måske vores nye kollega i vores skønne lokaler i indre København.

Som chef for Prescribas Rådgivningscenter, som også omfatter et call center, bliver du ansvarlig for rådgivningscenteret og de 45 dertil knyttede medarbejdere. Du bliver en del af et team, som yder psykologisk rådgivning og sundhedsløsninger til både store og små arbejdspladser i hele landet.

Hverdagen vil desuden bl.a. omfatte:

 • Koordinering og fordeling af arbejdsopgaver
 • Implementering og orientering af nye kundeaftaler i rådgivningen
 • Dag-til-dag medarbejdersamtaler vedr. sparring omkring sager/trivsel

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV