134 job matcher din søgning 134 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 134 resultater.
Høje-Taastrup KommuneBiblioteks- og kulturhuschef søges til kulturambitiøs kommune

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune søger en selvstændig og engageret biblioteks- og kulturhuschef, som vil gå forrest i arbejdet med at udvikle kulturen i Høje-Taastrup Kommune med afsæt i kommunens to biblioteker, tre kulturhuse og et teater- og musikhus.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at være kendt som en kulturkommune og har i de sidste fem år prioriteret udviklingen af vores kulturinstitutioner med gennemgribende renoveringer, nye fagligheder og fokus på publikumsudvikling.

Du skal med udgangspunkt i strømningerne på kulturområdet forme og give vores velfungerende og populære kulturinstitutioner yderligere liv. Det forventes, at kulturinstitutionerne spiller en fremtrædende og væsentlig rolle i at udvikle kommunens kulturliv. Biblioteks- og kulturhuschefen vil stå i spidsen for en ny biblioteks- og kulturhusstrategi, som udarbejdes i nært samarbejde med brugere og borgere.

Radikale VenstreRadikale Venstre søger politisk konsulent

Radikale Venstre, København

Vil du være med til arbejde for en ny retning mod et grønnere, friere og stærkere Danmark? Banker dit hjerte for politik, der gør en forskel? Har du solid erfaring fra en politisk ledet organisation?

Med en større folketingsgruppe og en central rolle i dansk politik har vi brug for at forstærke vores team af politisk-økonomiske konsulenter, som understøtter folketingsgruppen i politiske forhandlinger og i udviklingen af ny radikal politik.

Som politisk konsulent skal du være klar til at dække flere politikområder. Du skal hurtigt kunne opsøge ny viden og levere solid, faglig kvalitetssikring på kort tid.

Du skal kunne formulere dig let, kort og præcist til travle politikere, og det er en fordel, hvis du har erfaring med det, fx fra ministerbetjening e.l. Du skal også have et solidt kendskab til dansk politik og kende partiernes positioner.

Miljø- og FødevareministerietFuldmægtig til EU- og internationalt orienterede opgaver i Miljø og Fødevareministeriets departement

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Vil du have et stort ansvar? Vil du medvirke til at fremme Danmarks fiskeripolitiske interesser i EU og for at fremme en sund og bæredygtig forvaltning af havets ressourcer?

Så har vi jobbet til dig i kontoret for fiskeri i Miljø- og Fødevareministeriets departement. Her er vi 30 kollegaer, der arbejder med fire hovedområder EU/internationalt, Kontrol og national politik, Miljø og Rekreativt fiskeri samt Jura og Tilskud. Vi arbejder tæt sammen med kollegerne i Fiskeristyrelsen og andre kontorer i departementet.

Jobbet er i team EU/internationalt. Her får du til opgave at arbejde med forskellige emner inden for EU’s fælles fiskeripolitik, som blandt andet omfatter bestemmelser om forvaltning og bevaring af fiskeressourcerne, fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande og markedspolitik samt internationalt fiskerisamarbejde.

Miljø- og FødevareministerietFuldmægtig til udvikling af dansk fiskeri i Miljø- og Fødevareministeriets departement

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Vil du bidrage til udviklingen af dansk fiskeri? Vil du arbejde med fiskeripolitiske problemstillinger nationalt i et fagligt stærkt miljø og med gode muligheder for sparring og udvikling.

Så har vi jobbet til dig i kontoret for fiskeri i Miljø- og Fødevareministeriets departement. Her er vi 30 kollegaer, der arbejder med fire hovedområder EU/internationalt, Kontrol og national politik, Miljø og Rekreativt fiskeri samt Jura og Tilskud.

Jobbet er i team kontrol og national politik. Her får du til opgave at bidrage til udviklingen af dansk fiskeri, herunder det kystnære fiskeri og fiskeriets samspil med livet i de små kystsamfund gennem udvikling og tilpasning af de forskellige regelsæt for fiskeriet samt at implementere og udmønte nye regler på en måde, der fungerer hensigtsmæssigt for erhvervet og realiserer de politiske ønsker bag reguleringen.

Skatteministeriet
Skatteministeriet søger kontorchef til central politisk stabsfunktion

Skatteministeriet, København

Som kontorchef i Stab og Kommunikation sidder du med ved bordet, når de politiske målsætninger og udspil på et område med stor bevågenhed planlægges og udarbejdes. Du vil blive ansvarlig for tilrettelæggelse og eksekvering af strategiske forløb med analyser, beslutninger og kommunikation på en række politiske områder.

Stillingen er placeret i afdelingen Stab og Kommunikation, der bistår skatteministeren i forhold til dag til dag-kommunikation, politiske udspil, strategisk styring og koordinering på tværs af huset og koncernen. Du vil blive chef for afdelingens analyse- og publikationsenhed samt det politiske udviklingssekretariat.

Du skal bl.a. arbejde med at koble regeringens visioner om en ansvarlig og retfærdig økonomi og et styrket skattevæsen, man kan have tillid til, til konkrete publikationer, udspil, aftaler, regeringsprocesser og implementering i forvaltningen.

Dansk ByggeriKonsulent

Dansk Byggeri, København

Har du en uddannelse inden for malerfaget, og kender du til malerfagets overenskomst?

Dansk Byggeri søger en malerkonsulent til Brancheservicecenteret i København. Konsulentens arbejdsopgave er bl.a. at være konsulent for medlemmer af Dansk Byggeris Malersektion og Tagmalerforening. En anden arbejdsopgave er som sagsbehandler i Brancheservicecenteret at varetage overenskomst- og ansættelsesmæssige forhold for Dansk Byggeris medlemmer i bygge- og anlægsbranchen - særligt inden for malerbranchen.

Som konsulent indgår du i et team, hvor opgaverne bl.a. omfatter:

 • rådgivning/servicering af Dansk Byggeris medlemmer - primært inden for malerområdet
 • rådgivning om faglige tekniske forhold inden for malerfaget
 • vejledning om løn- og personalemæssige forhold
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ambitiøs konsulent søges til økonomistyring og datahåndtering

Uddannelses- og Forskningsministeriet, København

Brænder du for økonomistyring og håndtering af store datamængder? Motiveres du af at formidle komplicerede sammenhænge på enkle måder? Så er du måske vores nye kollega til kontoret Institutionsøkonomi.

Vi søger en kollega med indgående kendskab til databehandling og analyse, der kan arbejde på tværs af kontorets opgaveområde og forestå koordination af kontorets data- og analysearbejde.

Du vil både få opgaver i teamet og stå for koordinerende opgaver vedrørende data og analyse på tværs af kontorets øvrige teams, herunder særligt vedrørende uddannelsesstøtteområdet (SU, SU-lån mv.).

Københavns KommuneEngageret akademisk medarbejder til Enhed for Kvalitet og Tilsyn i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune

Vil du være med til at udvikle rammerne for risikobaseret tilsyn med beskæftigelsesindsatsen – både internt i forvaltningen og med vores eksterne leverandører?

Du vil blive en del af Enhed for Kvalitet og Tilsyn, som er en selvstændig enhed i Centralforvaltningen, og som beskæftiger sig med tilsyn internt i jobcentrene og hos vores eksterne leverandører.

Som ny medarbejder skal du sammen med dine kolleger, bl.a.:

 • Gennemføre tilsyn internt i forvaltningen og med vores eksterne leverandører i beskæftigelsesindsatsen
 • Løbende facilitere samarbejde mellem enheden, fagkontorerne, jobcentrene og eksterne leverandører
 • Se værdien i en dialogorienteret tilgang til dine opgaver og vores samarbejdspartnere
Skatteankestyrelsen
Vil du arbejde med økonomistyring i Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen, København

Motiveres du af at have et selvstændigt ansvar og vi du arbejde med økonomistyringen i en styrelse der arbejder med retssikkerheden? Så læs endelig videre her!

Du får en selvstændig opgaveportefølje i forhold til styrelsens lønbudget og samtidig en central rolle i at bidrage til den fortsatte udvikling af styrelsens økonomistyring. Lige nu er vi ved at implementere aktivitets- og ressourcestyring.

En af dine første opgaver bliver at være med til at udvikle og sikre et fælles ressourceoverblik i styrelsen, som blandet andet er et vigtigt fundament for styrelsens produktionsprognoser. I dette arbejde får du et tæt samarbejde med vores HR-kontor samt Data og Analyseteamet.

Du skal blandet andet arbejde med at:

 • udvikle og vedligeholde styrelsens lønbudget og prognose
 • den fortsatte udvikling af økonomistyringen i styrelsen
 • følge op på styrelsens bindinger i forhold til lønsum og årsværk.
Frederiksberg KommuneVi er ambitiøse, når vi udvikler velfærden for borgerne – er du stabschefen, der tænder på ledelse i en kompleks organisation?

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune søger ny afdelingschef for staben i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, der er det største forvaltningsområde i kommunen. Du vil som stabschef indgå i områdets øverste chefgruppe og referere direkte til direktøren for området. Du vil få indflydelse på styring og prioritering af et ambitiøst område, hvor vi udvikler på sammenhængende, effektive ydelser til gavn for borgerne.

Staben består af tre kontorer; Kontoret for Økonomi og Udvikling, Modernisering og boligsocial og Digital udvikling og administration. Hvert kontor har en kontorchef med eget personale- og budgetansvar, som refererer til dig. Du vil som afdelingschef være overordnet ansvarlig for driften og udviklingen i staben.

3FDatabeskyttelsesrådgiver

3F, København

Er du fagligt stærk, struktureret og brænder du for persondataret? Er du cand.jur. eller cand.merc.(jur.), og ved du hvad der skal til for at arbejde i en politisk styret organisation? Så er du måske vores nye databeskyttelsesrådgiver i 3F.

Som databeskyttelsesrådgiver bliver du en del af HR-afdelingen, hvor du kommer til at arbejde tæt samen med vores GDPR-projektleder samt afdelingens jurist.

Opgaverne som databeskyttelsesrådgiver er mangeartede. Den primære opgave vil være at støtte op om en professionel servicering af alle henvendelser, herunder at:

 • yde konkret rådgivning om en bred vifte af persondataretlige forhold
 • udarbejde, vedligeholde og bistå med implementering af politikker om persondatabeskyttelse
 • overvåge ny lovgivning og afgørelser, skabe opmærksomhed og videndele med organisationen - blandt andet igennem undervisning
Ingeniørforeningen, IDALederudviklingskonsulent med fokus på forretningsudvikling

Ingeniørforeningen, IDA, København

Verden har brug flere ledere med naturvidenskabelig, IT-faglig eller ingeniørfaglig baggrund og dygtigere ledere - med dyb faglig viden til at løse FN's verdensmål. Vil du være med til at gøre IDA til den foretrukne faglige organisation for disse ledere? Så læs her!

Din rolle bliver at arbejde tværgående med udvikling og tilbud til ledere, potentielle ledere og potentielle medlemmer, og du skal have et særlig vigtigt fokus på at inspirere flere unge medlemmer til ledelse. Af konkrete opgaver kan nævnes:

 • Planlægning og afholdelse af både virtuelle og fysiske arrangementer og konferencer
 • Videreudvikle IDAs talent program for medlemmer, hvilket indebærer, at redesigne programmet, finde indlægsholdere, markedsføre programmet, tage imod tilmeldinger, gennemføre og evaluere programmet
SkattestyrelsenStærke generalister med politisk tæft og flair for tal til Økonomi i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen, København

Er du en faglig stærk generalist, der har styr på detaljen i et regneark? Har du erfaring eller interesse for statslig økonomistyring og mod på at prøve kræfter med det i en af Danmarks største styrelser? Bliver du motiveret af opgaver med kompleksitet og hvor interessenthåndtering og politisk gehør er en forudsætning for opgaveløsningen? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

Du vil indgå i et team, der gennem effektiv økonomistyring understøtter fagområdet Særlig Kontrol, der har det overordnede ansvar for at kontrollere, imødegå og bekæmpe national og international skatteunddragelse, skattely og økonomisk kriminalitet.

Det er et fagområde med stor politiske opmærksomhed, hvor du løbende vil skulle bidrage til politiske bestillinger på området, herunder særligt til den løbende opfølgning på de økonomiske rammer den såkaldte udbyttesag.

Skattestyrelsen
Formula Automobile A/SExecutive Assistant

Formula Automobile A/S, Kgs. Lyngby

Til en nyoprettet stilling skal Formula bruge en Executive Assistant der kan servicere direktørgruppen i koncernen på tværs af forretningsenheder.

Hvis du brænder for, at det skal være din næste titel, så kan du forvente, at du vil blive det administrative bindeled for direktionen. Du kommer til at arbejde strategisk, men også meget operationelt, og det er vigtigt, at du kan omsætte akademisk teori til praksis, der kan eksekveres i en allerede meget velfungerende organisation.

På daglig basis har du et ønske om at gøre en positiv forskel, ikke kun for direktionen, men for alle dine kolleger, som du hurtigt oparbejder et godt samarbejde med gennem din høje personlige integritet og faglighed. Verden vælter ikke, hvis æren for en sejr ikke tilfalder dig personligt, men du er i stand til at kommunikere assertivt på alle niveauer.

COWI
Process Analyst, Group Finance, Lyngby

COWI

COWI skaber værdi for kunder, mennesker og samfund i en global verden. Med medarbejdere i mere end 30 lande søger vi konstant at styrke vores infrastruktur for at understøtte de udfordringer og muligheder, vi står over for hver dag. Vi søger en Process Analyst til Group Finance til vores kontor i Lyngby. Vil du være med i vores team for Compensation & Master Data og få ansvar for løn- og persondata?

Som Process Analyst i vores sektion, Compensation & Master Data, bliver du en del af COWI’s Corporate Finance afdeling, som leverer en lang række specialiserede ydelser inden for Compensation & Benefits samt håndtering af master data til hele COWI-gruppen.

Compensation & Master Data har 15 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Litauen. Som vores nye Process Analyst kommer du til at arbejde med løn, tidsregistrering og master data, herunder også beregning af feriehensættelse og kontoafstemninger.

COWI
Dansk SygeplejerådKonsulent til Dansk Sygeplejeråds forhandlingsafdeling og Sundhedskartellets sekretariat

Dansk Sygeplejeråd, København

Vi har en ledig stilling i DSR’s forhandlingsafdeling og Sundhedskartellets sekretariat. Vores vigtigste målsætning er at opnå de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • Løbende analyse-, statistik- og beregningsopgaver på forhandlingsområdet inden for DSR’s og Sundhedskartellets overenskomstområder.
 • Forhandlingsforberedende opgaver hovedsageligt om løn, men også ad hoc ift. andre overenskomsttemaer
 • Økonomi på det private og statslige overenskomstområde, herunder arbejdsgrupper og beregninger ved forhandlinger
Dansk SygeplejerådKonsulent til Dansk Sygeplejeråds forhandlingsafdeling (genopslag)

Dansk Sygeplejeråd, København

Vi har en ledig stilling i DSR’s forhandlingsafdeling, da en af vores kolleger har valgt at gå på pension. Stillingen genopslås, fordi det tidligere opslag ikke gav tilstrækkeligt mange ansøgere med erfaring fra det regionale og kommunale område.

Du vil blive en del af et team bestående af to medarbejdere, der varetager opgaver med løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer på det regionale og kommunale område i et tæt samarbejde med kollegerne i andre teams i forhandlingsafdelingen og i DSR’s kredse og Lederforening.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • Rådgivning af og kontakt til DSR's kredse og Lederforening om løn- og ansættelsesvilkår på det regionale og kommunale område
 • Politisk servicering og forberedelse
 • Opgaver i relation til overenskomst- og aftalefornyelse
Kriminalforsorgen
Analytikere/sikkerhedskonsulenter til Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation

Kriminalforsorgen, København

Har du lyst til at indgå i arbejdet med at sikre tryghed og sikkerhed for kriminalforsorgens medarbejdere, sikkerheden i fængsler og arrester samt spille en rolle i den generelle kriminalitetsbekæmpelse i samfundet? Så er du måske en af de analytikere/sikkerhedskonsulenter, som område Hovedstaden i kriminalforsorgen søger.

Som analytiker/sikkerhedskonsulent skal du bl.a. bidrage til, at sikkerhedsarbejdet i endnu højere grad bliver proaktivt, videns- og efterretningsbaseret, og at beslutninger træffes på et fagligt velfunderet grundlag.

Derudover vil du komme til at spille en central rolle i implementeringen af en række strategiske udviklingsinitiativer i blandt andet fængsler og arrester.

Hartmanns A/S2 projektkonsulenter til et markedsanalyseprojekt

Hartmanns A/S, København

Vil du være med til at sætte den strategiske retning for et af Danmarks førende konsulenthuse i jobmarkedet?

Hartmanns er i gang med strategiarbejdet for strategiperioden 2025 og ønsker at træffe kloge strategiske beslutninger for at øge markedsandele og optimere forretningen generelt på baggrund af data og analyser. Dette skal markedsanalyse skabe fundament for.

Hartmanns’ største forretningsområde er vikarforretningen. Vi ønsker at dykke ned i dette forretningsområde for at identificere muligheder samt trends og tendenser i markedet.

Høje-Taastrup KommuneSpecialkonsulent til det sociale børne- og ungeområde

Høje-Taastrup Kommune

Vil du være med til at udvikle kommunens tilbud til børn og unge i sårbare situationer?

Har du en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau og en god og afprøvet redskabskasse fra projektledelse af tværgående projekter i en politisk ledet organisation?

Er du god til at lede udviklingsprocesser i et tværgående og tværfagligt miljø, der bringer os dynamisk fra idé til implementering?

Dine hovedopgaver bliver:

 • Projektledelse af ofte tværgående og strategiske projekter fra idé via udvikling til implementering og opfølgning.
 • Facilitering af meningsskabende forandringsprocesser både internt og blandt vores samarbejdspartnere.
 • Strategi- og udviklingsopgaver initieret politisk eller ledelsesmæssigt.