213 job matcher din søgning 213 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 213 resultater.
Miljø- og FødevareministerietMiljøstyrelsen ’Virksomheder’ søger en støjkyndig kollega til Slagelse

Miljø- og Fødevareministeriet

Brænder du for at arbejde med tilsyn og godkendelse af virksomheder? Og vil du være med til at sikre en tidssvarende miljøregulering af særligt komplekse virksomheder, som understøtter at de tager hensyn til miljø og naboer, samtidig med at de har muligheder for vækst, så søg stillingen som virksomhedssagsbehandler i Miljøstyrelsens enhed for Virksomheder.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion.

Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste.

Miljø- og FødevareministerietAnalytisk fuldmægtig med interesse for landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Kan du omsætte landbrugsfaglige data til konkrete beslutningsoplæg? Trives du med komplekse problemstillinger, herunder at balancere økonomisk vækst og bæredygtighed i et af Danmarks væsentligste erhverv? Har du forståelse for, hvordan man omsætter politik til konkrete ordninger med de ønskede effekter? Så er du måske vores nye kollega i Team Landbrug & Analyse i Direkte Betalinger.

Regulering af landbruget og landbrugsstøtte er et område, som har væsentlig samfundsmæssig betydning. Det er essentielt, at vores regulering leverer de ønskede effekter, særligt indenfor miljø, klima og biodiversitet, men også at de sikrer erhvervets fortsatte konkurrenceevne. Vores nye kollega skal således bl.a. understøtte arbejdet med at sikre et fagligt solidt fundament for fremtidens støtteordninger i den kommende EU-landbrugsreform.

Miljø- og FødevareministerietErfaren organisationskonsulent med skarpt analytisk blik og stærk organisationsforståelse til Landbrugsstyrelsens organisationsudviklingsteam

Miljø- og Fødevareministeriet, København

Brænder du for at skabe organisatoriske forandringer i en styrelse i rivende udvikling? Er du analysestærk og kan arbejde datadrevet? Er du rigtig god til at gøre strategiske udviklingsinitiativer konkrete? Så har du mulighed for at blive en del af organisationsudviklingsteamet i en af landets største styrelser.

Vi søger dig, der har solid erfaring med at designe og gennemføre store og mindre forandrings- og organisationsudviklingsprocesser, der udvikler organisationen, dens ledere og medarbejdere i den ønskede retning.

Du har erfaring med at analyse på HR-data (fx nøgletal, trivselsmålinger og ledelsesmålinger), og med udgangspunkt i data kan du identificere, designe og kvalificere organisatoriske udviklingstiltag.

DI Dansk IndustriBranchedirektør i DI Rådgiverne

DI Dansk Industri, København

Vil du stå i spidsen for at synliggøre rådgiverbranchen og den værdi, branchen skaber i det danske samfund? Vil du være med til at understøtte rådgiverbranchens forretningsudvikling, arbejde for et bedre og større rådgivermarked og sikre, at branchen altid har de nødvendige kompetencer til rådighed?

Som branchedirektør i DI Rådgiverne arbejder du i forreste linje med at sikre rådgiverbranchen de bedst mulige rammer for at drive virksomhed og sikre medlemmerne mest muligt værdi af deres medlemskab af Dansk Industri. Arbejdet tilrettelægges sammen med DI Rådgivernes bestyrelse samt bestyrelsen for DI Managementrådgiverne, og i øvrigt i tæt samspil med DI medlemsforeningerne Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder.

Esbjerg Kommune
Tværfaglig leder til Pædagogisk Enhed i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Har du lyst til at være aktiv medskabende og drivende i udviklingen af Pædagogisk Enhed? Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, som kan fokusere på både helhed og det konkrete?

Pædagogisk Enhed i Børn & Kultur søger en leder med tværfagligt fokus, der kan indgå i et ledelsesteam, hvor der er stor fokus på udvikling, retningsskabelse og samarbejde.

Vi ønsker en leder som har modet til at udfordre, evnen til at tænke ud af boksen og karisma der kan samle. Du skal kunne skabe følgeskab og engagement og tage fat, samt være samarbejds- og netværksorienteret. Du skal være medskabende i udviklingen og driften af Pædagogisk Enhed. Og det skal gøres i tæt samarbejde med de to andre tværfaglige ledere i Pædagogisk Enhed.

Ikast-Brande Kommune
Udviklingskonsulent til Hjemmeplejen og Sygeplejen

Ikast-Brande Kommune

Hjemmeplejens og Sygeplejens kerneopgave er med udgangspunkt i personcentreret omsorg at styrke og fremme borgerens sundhed, forebygge sygdom og lindre samt at støtte borgeren til at leve et aktivt og selvstændigt liv.

En del af Ikast-Brande Kommunes DNA er, at: ”Vi hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger” – sammen med borgerne, mellem kollegaer og med vore samarbejdspartnere.

Til det søger vi en 37-timers udviklingskonsulent, der kan understøtte, inspirere og hjælpe ledere og medarbejdere til fortsat at sikre og udvikle i Hjemmeplejen og Sygeplejen.

MindbizChef for spildevand

Mindbiz søger for Skanderborg Forsyning

Brænder du for et lederjob, hvor du bidrager til at sikre en vigtig samfundsmæssig forsyningsopgave? Vil du være med til at løse de udfordringer som en kraftig befolkningstilvækst, et sårbart vandmiljø og øgede nedbørsmængder giver til håndtering af spildevand og regnvand?

I den nyoprettede stilling som chef for spildevand får du et spændende lederjob med ansvar for at skabe sammenhæng på tværs af Skanderborg Forsynings mange spildevandsaktiviteter fra ledningsnet til renseanlæg og fra drift til projekter.

Skanderborg Kommune, som udgør forsyningsområdet, er i vækst med mange nye borgere, og sammen med klimaudfordringer, høje miljøkrav og samfundsmæssigt fokus på bæredygtighed sætter det store krav til Skanderborg Forsynings daglige opgaveløsning og det strategiske fokus.

Fagenes BofællesskabSekretariatsleder

Fagenes Bofællesskab, København

Fagenes Bofællesskab er en forening, som understøtter Blik-og Rørarbejderforbundets, Malerforbundet i Danmarks, Dansk El-Forbunds og forbundenes a-kassers fælles administrative platform. Bofællesskabet varetager en fælles IT-platform, økonomifunktion og bogholderi samt drift af fællesskabets lejemål og tilhørende kontrakter.

Fagenes Bofællesskab står overfor flere krævende opgaver i forbindelse med en opgradering og udvikling af forbundenes IT-platforme samt etablering af en ny Modulus-platform i en ny fælles a-kasse. Derudover skal økonomifunktionen styrkes med henblik på at sikre fælles systemer og videndeling på tværs.

Sekretariatslederen får personalemæssigt ansvar for regnskabs- og bogholderimedarbejderne, servicefunktionen samt en IT-leder. Det vedrører i dag 10 medarbejdere, men i forbindelse med omlægningerne i den interne IT-organisation kan der blive behov for at øge medarbejderstaben i Fagenes Bofællesskab.

SkattestyrelsenAnalytisk ledelsesstøtte til Afdelingen Borgere i Skattestyrelsen, Næstved

Skattestyrelsen

Er du en holdspiller, der motiveres af at have mange bolde i luften, selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer som ledelsesstøtte i en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Du bliver en del af teamet i Styring og Kvalitet, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, fx:

 • Meget forskellige ad hoc-opgaver, og du skal derfor kunne lide at blive udfordret, at udvikle og tænke ”ud af boksen” med henblik på at understøtte ledelsen i afdelingen.
 • Udarbejdelse af ledelsesinformation og analyser.
 • Produktionsplanlægning, drift, opfølgning og styring af afdelingens opgaver og aktiviteter.
Skattestyrelsen
SøfartsstyrelsenVil du være med til at videreudvikle Danmark som førende søfartsnation?

Søfartsstyrelsen, Korsør

Kan du kombinere teknisk indsigt med klassiske generalistkompetencer og internationalt udsyn? Så er du måske den nye medarbejder inden for arbejdet med udvikling af regler for skibes kommunikation og sikkerhed i Søfartsstyrelsens afdeling for Maritim Regulering og Jura.

Hos os vil du primært få ansvaret for at håndtere og videreudvikle de tekniske regler, der gælder for skibes sikring (security) samt for skibenes kommunikation og udstyret hertil.

Din rolle vil her være at anvende din faglige viden til at forstå både tekniske og politiske problemstillinger, udtænke praktiske løsninger og være med til at få det formidlet på en klar måde til vores interessenter fx i form af regler eller vejledninger.

SkattestyrelsenStruktureret og serviceminded generalist til Personprocesser i København

Skattestyrelsen, København

Er du god til at koordinere? Har du en skarp pen og kan formidle komplekse problemstillinger klart og præcist? Har du gåpåmod, og drives du af at tage ansvar og sikre fremdrift? Så er du måske vores nye kollega i teamet, der hvert år leverer årsopgørelsen til ca. 5 mio. skatteydere i Danmark.

Vi har en ledig stilling i kontoret Forskuds- og årsopgørelse i afdelingen Personprocesser på fagområdet Person i Skattestyrelsen.

Vi har brug for en dygtig generalist, som kan hjælpe med at understøtte vores forretningsudviklere og ledelse i en politisk organisation med mange forskellige opgaver. Dine arbejdsopgaver spænder bredt fra lovkoordinering, mødeindkaldelser og referater til ad hoc-baserede analyser og beslutningsoplæg. Du skal derfor være forberedt på, at prioriteringen af opgaverne kan skifte fra time til time.

Skattestyrelsen
SkattestyrelsenProjektleder til forskuds- og årsopgørelsen

Skattestyrelsen, København

Har du gåpåmod og drives du af at tage ansvar og sikre fremdrift? Og har du lyst til at være en del af teamet, der hvert år leverer årsopgørelsen til ca. 5 mio. skatteydere i Danmark? Så er du måske vores nye projektleder i kontoret Forskuds- og årsopgørelse.

Vi søger en projektleder, der skal indgå i arbejdet med at sikre koordinering, styring og udvikling af vores to årlige projekter – forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Du skal samarbejde med vores nuværende projektleder om arbejdet, og du bliver en del af den samlede projektledelse, der udover projektlederne i Skattestyrelsen, består af tre tekniske projektledere i vores søsterstyrelse, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Dine primære opgaver er:

 • Projektplanlægning og fremdriftsopfølgning i samarbejde med den øvrige projektledelse.
 • Mødeplanlægning, materialeudarbejdelse og opfølgning på projektmøder, leverandørplanlægningsmøder og styregruppemøder.
Skattestyrelsen
DRCSR-ansvarlig til DR (genopslag)

DR, København

Du bliver en del af DR Økonomi, og får et tæt samarbejde med alle dele af DR, herunder HR, Ejendomme og Service, Koncernindkøb, Jura, DPO, Teknologi og Medieproduktion. Du vil derfor få en bred berøringsflade såvel internt i DR som eksternt i forhold til myndigheder, samarbejdspartnere og leverandører.

Du får til opgave at være ansvarlig for CSR-arbejdet på tværs af hele DR. Herunder bl.a. at:

 • Komme med forslag til nye indsatser i samarbejde med diverse arbejdsgrupper på specifikke områder samt øvrige medarbejdere i DR
 • Indsamle data til løbende opfølgning og den årlige CSR-rapportering
 • Være ansvarlig for, at revisionskrav og standarder til CSR-rapportering overholdes
SkattestyrelsenLedelsesstøtte til afdelingen Borgere i Skattestyrelsen, Næstved

Skattestyrelsen

Er du en holdspiller, der motiveres af at have mange bolde i luften, selvstændigt ansvar, faglige udfordringer og gode kolleger? Vi er netop nu på udkig efter en dygtig kollega, der søger faglige udfordringer som ledelsesstøtte i en fleksibel hverdag i Skattestyrelsen.

Du bliver en del af teamet i Styring og Kvalitet, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, griber nye opgaver og træder til, hvor der er behov, fx:

 • Meget forskellige ad hoc-opgaver, og du skal derfor kunne lide at blive udfordret, at udvikle og tænke ”ud af boksen” med henblik på at understøtte ledelsen i afdelingen.
 • Besvarelse og koordinering af konkrete minister-, ombudsmandshenvendelser samt høringer m.m.
 • Produktionsplanlægning, drift, opfølgning og styring af afdelingens opgaver og aktiviteter.
Skattestyrelsen
International Media SupportFundraiser for Strategic Donors

International Media Support, Copenhagen

IMS Fundraising Unit

International Media Support (IMS) is seeking an experienced fundraiser to contribute with resource mobilization and development of strategic partnerships

At IMS we aim to continue to diversify our revenue base by identifying new sources of funding, financing and income. Therefore, we are looking for an experienced fundraiser to help materialise IMS’ ambitious fundraising strategy.

Main responsibilities:

 • Strategy & management
 • Public sector
 • EU funding
 • Collaboration, monitoring & coordination
Bygningsstyrelsen
Projektkoordinator til Bygningsstyrelsens Center for Facility Management

Bygningsstyrelsen, København

Vil du være med til at implementere Statens Facility Management, der dækker over indkøb af ydelser med en forventet volumen på 1,1 mia. kr. årligt, når løsningen er fuldt implementeret? Så er du måske vores nye kollega.

I rollen som projektkoordinator vil du få ansvar for at drive og udvikle forskellige understøttende aktiviteter i forbindelse med driften af Statens Facility Management. Dine opgaver vil blandt andet være:

Bygningsstyrelsen
 • understøttelse af programlederen og delprojektlederne med opfølgning på igangværende og planlægning af kommende aktiviteter såsom opfølgning på udarbejdelse af udbudsmateriale, planlægning af besigtigelser, forberedelse af evaluering mv.
 • udførelse af større og mindre opgaver samme med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere som eksempelvis opfølgning på tilsynsaktiviteter, håndtering af bod og bonus, fastlæggelse af baseline mv.
FinansministerietFinansministeriet søger medarbejder til arbejdet med ejerskabet af statens selskaber

Finansministeriet, København

Vil du være med til at bidrage til effektive statslige selskaber igennem en aktiv ejerskabsvaretagelse? Og har du lyst til at udvikle dig fagligt i en travl hverdag helt tæt på de politiske beslutninger? Så er en stilling i Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF) måske noget for dig.

Vi søger en medarbejder til at indgå i centrets arbejde med ejerskabet af en række statslige selskaber (fx Ørsted, SAS, Danske Spil og det statslige ejendomsselskab Freja) og videreudvikling af den tværgående statslige ejerskabspolitik. Fælles for opgaverne er, at du skal have lyst til at arbejde med at sikre effektive statslige selskaber, og at du har en interesse for strategi, virksomhedsdrift, finansielle analyser, samfundsforhold og regulering.

Brønderslev Kommune
Afdelingsleder for Natur og Miljø

Brønderslev Kommune

Vil du være med til at videreudvikle Brønderslev Kommune til et godt sted at leve, og har du et skarpt blik for helhedsorienterede løsninger med fokus på kvalitet og resultater?

Vores nye afdelingsleder for Natur og Miljø indgår i ledergruppen i Teknik og Miljø hvor ledergruppen sammen med chefen for Teknik og Miljø fastlægger retning, rammer, råderum og relationer.

Som afdelingsleder for Natur og Miljø får du ansvaret for at drive en sammenhængende udvikling på natur- og miljøområdet og understøttelse af det tværfaglige samarbejde i afdelingen. Samtidig har du mulighed for at fremme initiativer i forbindelse med blandt andet etablering af vådområder, naturpark, koordination af byudvikling og grundvandsinteresser, samarbejde med Limfjordssekretariatet og erhvervsfremmende udvikling samt planlægning af strategier på tværs i hele organisationen.

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Konsulenter til udvikling af fremtidens offentlige sektor

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden, Aarhus eller København

Vil du være med til at udvikle fremtidens offentlige sektor? Kunne du tænke dig at være en del af en virksomhed, som har reel policy indflydelse på de brede velfærdsområder, og som skaber værdi for borgere, virksomheder og kommuner?

Som konsulent ved Marselisborg Consulting får du ansvaret for:

 • Strategi- og organisationsudviklingsforløb for kommunale ledere og medarbejdere med gennemgående fokus på at konsulentydelserne skaber grundlag for forandring af praksisgennemgående fokus på at konsulentydelserne skaber grundlag for forandringer af praksis – kort sagt implementering.
 • Kvantitative og kvalitative analyser og evalueringer, der ofte kombinerer styrkerne ved registerbaserede undersøgelser og sagsgennemgang med fokusgruppeinterview og observationsstudier.
Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Formula Automobile A/SExecutive Assistant

Formula Automobile A/S, Kgs. Lyngby

Til en nyoprettet stilling skal Formula bruge en Executive Assistant der kan servicere direktørgruppen i koncernen på tværs af forretningsenheder.

Hvis du brænder for, at det skal være din næste titel, så kan du forvente, at du vil blive det administrative bindeled for direktionen. Du kommer til at arbejde strategisk, men også meget operationelt, og det er vigtigt, at du kan omsætte akademisk teori til praksis, der kan eksekveres i en allerede meget velfungerende organisation.

På daglig basis har du et ønske om at gøre en positiv forskel, ikke kun for direktionen, men for alle dine kolleger, som du hurtigt oparbejder et godt samarbejde med gennem din høje personlige integritet og faglighed. Verden vælter ikke, hvis æren for en sejr ikke tilfalder dig personligt, men du er i stand til at kommunikere assertivt på alle niveauer.