Jobsøgning

Netværk i den virkelige verden

Networking foregår ofte bag en skærm, og det er der gode grunde til; de virtuelle platforme giver os gode muligheder for at holde kontakter ved lige og samarbejde med kolleger i hele verden – men det fysiske møde kan stadig noget, som virtuelle møder ikke kan.

Nogle gange er det ikke tilstrækkeligt at sparre pr. mail eller rådgive over skype. I artiklen ”Plej dit netværk – lettest at mødes 9.000 kilometer væk” fra den 23. september, fortæller It-mediet Version2 om løsningsarkitekten Nicolai Nielsen fra IBM, der tager til konference i San Diego, selv om han om nogen kender det produkt, konferencen er bygget op omkring. I artiklen siger han:

”Jeg lærer enormt meget af at snakke med dem, der bruger vores produkter. Både kunder og business partnere. Det bedste er faktisk, når jeg ser, hvad folk bruger vores produkter til. Det er dér, jeg får et virkelig godt input.”

Udover indblikket i, hvad brugerne får ud af hans produkt, nyder han også at møde de folk, han arbejder med til daglig, men aldrig har set – for eksempel fra Indien.

Ifølge netværksekspert Charlotte Junge er det godt givet ud at mødes med samarbejdspartnere i andre lande, i stedet for udelukkende at baserede relationen på networking via de virtuelle platforme:

”Hvis det kan lade sig gøre, er det en supergod idé at rejse ud og møde dem, vi arbejder sammen med – og bruge de virtuelle platforme til at vedligeholde den kontakt, som vi har etableret i den fysiske verden”, siger Charlotte Junge og tilføjer, at det ikke mindst er på grund af kulturelle forskelle, at det fysiske møde er vigtigt:

”Når jeg arbejder med virksomheder, som har kolleger i for eksempel Kina eller Tyskland, synes de ofte, at kollegerne misforstår deres mails; men det kan være fordi vi danskere for eksempel kommunikerer relativt kortfattet og direkte, når vi skriver til hinanden på sms og mail – og vi overfører det også i høj grad til vores måde at kommunikere på på de sociale platforme. I andre kulturer er man ikke lige så direkte, så der kan sagtens opstå misforståelser. Derfor er det en fordel, at man udover den skriftlige korrespondance har mødt hinanden fysisk.”

Kemi og kropssprog
For Charlotte Junge bliver budskabet om at mødes fysisk ikke mindre relevant, selv om man måske ikke har nogen kolleger i Kina. Den normale networking med kontakter herhjemme får også et pift af at udfolde sig i real life.

”Min erfaring er, at når vi mødes og trykker hinanden i hånden, så åbner vi os mere, end når vi mødes virtuelt – uanset om vi kender hinanden på forhånd eller ej. På samme måde som en journalist kan have fordel af at se den person, han interviewer, kan kropssproget også hjælpe almindelige mennesker til at få en bedre fornemmelse af, hvad der er på spil hos den anden person og hvilke ting, hun er interesseret i at tale om.”

Udover kropssproget er også kemien mellem mennesker vigtig. Den ping-pong, der kan opstå i mødet – en udveksling af idéer eller bare en rigtig hyggelig snak – kan også opstå, når man taler i telefon eller chatter; men virtuelt har man ikke mulighed for den samme energi og dybde eller det samme flow.

Brug hele paletten
Charlotte Junge oplever, at mange har svært ved at mødes fysisk; men selvom det måske er mere overskueligt at networke på computeren – og der tilmed er gode muligheder for det – så kan man lige så godt øve sig på at være udadvendt og møde andre; både for at få det bedste ud af den personlige networking, men også for at udvikle den netværkskompetence, som arbejdslivet mange steder kræver:

”Det trækker i virkeligheden lidt i hver sin retning, for på den ene side kan man gøre enormt meget uden at mødes, men på den anden side har vi storrumskontorer og gruppearbejde i stor stil på mange arbejdspladser.”

Uanset om man er til fysisk eller virtuel networking, handler det, ifølge Charlotte Junge, om at lave en strategi for, hvordan man bedst kan udnytte de mange muligheder:

”Nøglen til god networking er at finde ud af, hvordan man bruger henholdsvis fysisk tilstedeværelse og virtuel tilstedeværelse. Vi skal bruge hele paletten af muligheder, og det handler om at finde ud af, hvilken slags networking, der egner sig til hvilket formål.”