Konkurrenterne bliver hægtet af

I løbet af 2010 begynder Jobindex ikke bare at vækste igen, men det er også her, at virksomheden får distanceret sig fra de andre samt markeret og udbygget sin klare førsteplads. ”Da vi gik på børsen, var det uklart, om det var os eller Jobzonen, der var nummer 1 i Danmark. Men vi mistede så begge halvdelen af vores omsætning i 2009, og spørgsmålet var derfor, hvem der ville komme bedst tilbage fra det,” fortæller Kaare Danielsen. I 2010 vokser Jobindex igen, mens Berlingske og de andre står stille. Årsagen til det er, at virksomheden sørgede for at holde dampen oppe i løbet af kriseåret 2009.

2010-2012:

Det viser sig at blive afgørende i konkurrencen med de andre, at Jobindex blev ved med at fokusere på markedsføring. Og mens de andre skar kraftigt i medarbejderstaben, havde Jobindex bibeholdt så mange medarbejdere som muligt. “Så da der kommer lidt vækst i 2010, er vi simpelthen bedre til at drage fordel af den end de andre. Vi vokser i 2010, og jeg siger til mine medarbejdere, at det er nu slaget bliver slået, om hvem der fremadrettet bliver nummer 1 på jobannoncemarkedet,” siger Kaare Danielsen. I løbet af 2010 går det dog op for de andre jobdatabaser, hvad der er ved at ske. Så de formulerer alle 3 en strategi om, at de skal være førende på jobmarkedet. De starter store kampagner for at erobre markedsandele, og blandt andet lancerer Ofir en ambitiøs TV-kampagne, der skal sikre deres sejr i kapløbet med de andre. Men på dette tidspunkt er priserne på TV-spots steget kraftig igen, så Kaare Danielsen kan med rette glæde sig over de billige spots, han fik forhandlet hjem året før. Også Jobzonen vil spille med, og de ansætter en ny direktør, som erklærer, at portalen skal overhale Jobindex i løbet af 3 år. Endelig havde også Stepstone tilsvarende planer, men hvad de ikke er klar over er, at løbet allerede er kørt, og at Jobindex stak af og cementerede førstepladsen under krisen. ”Vi er også i en periode, hvor virksomhederne ikke bruger 3-4 jobdatabaser, når de skal slå en stilling op. De får masser af ansøgere på grund af den høje ledighed, så deres holdning er, at de kun behøver bruge én,” forklarer Kaare Danielsen. Og da Jobindex har nået at markere sig som den største og mest synlige, vinder virksomheden meget på det.

Det er også i denne periode, at Jobindex overhaler Berlingskes omsætning fra jobannoncer på print. Jobindex er nu Danmarks største jobannoncevirksomhed, men førstepladsen er kun kommet i hus ved, at Berlingske har mistet 75 procent af deres printomsætning, mens Jobindex kun har mistet 50 procent.

Billede fra kundearrangement på Holckenhavn Slot, maj 2012.

Specialisterne gør deres indtog

Nu hvor det går lidt fremad igen, kan der igen komme fokus på de områder, der er blevet forsømt under krisen. I 2009 satte ledelsen i Jobindex spørgsmålstegn ved, om man overhovedet skulle have en rekrutteringsafdeling. Den når på et tidspunkt helt ned på blot en håndfuld medarbejdere, men nu vokser den igen. I april 2010 ansætter Jobindex Thomas Dahlgaard som rekrutteringschef, og han får til opgave at opbygge rekrutteringsafdelingen igen. Da han overtager, er der 7 personer tilknyttet, men på få år vokser afdelingen til mere end 20 fuldtidsansatte. Ansættelsen af Thomas Dahlgaard markerer i øvrigt en af de få gange, Jobindex har hentet en leder ind udefra. Størstedelen af de øvrige chefer og teamledere er rekrutteret internt, og det har altid været en stor del af virksomhedens kultur at lade medarbejderne vokse og udvikle sig med firmaet.

I 2011 beslutter man også at ændre ledelsesstrukturen og danne en direktion, for at styrke positionen som Danmarks største jobdatabase. Direktionen består på daværende tidspunkt af Kaare Danielsen, Adm. Direktør; vicedirektør Henrik Christensen, ansvarlig for Jobbsafari; Atemad El-Berjiji salgsdirektør for Small og Medium; Henrik From salgsdirektør for Enterprise og Public; Thomas Dahlgaard, rekrutteringsdirektør; Ulla Pedersen økonomidirektør, og Anders Nielsen, it-direktør. I 2010 begynder også Louise Bjerre Jensen, som i 2013 bliver chef for New Business-afdelingen, og i 2011 ansætter man blandt andre Anne-Mette Vinter, der senere bliver teamleder for medieteamet. Desuden starter Lars Ole Kruse i 2012 som leder af IT-rekrutteringsteamet. Derudover bliver Anne Sevel, der har været i Jobindex siden 2005, ansvarlig for at opbygge et team af tekstforfattere, der kan hjælpe kunderne med at skrive jobannoncer, og i 2010 bliver teamets første tekstforfatter, Helene Bonne ansat. I 2015 er dette team vokset til 9 tekstforfattere, og det er i denne periode fra 2010-2012, at flere funktioner og opgaver går fra at være delelementer af de ansattes hverdag til at blive fuldtidsopgaver, der løses af specialiserede teams. ”Det er i disse år, at rekrutteringsafdelingen for alvor vokser. Det er her alle specialistteams bliver til. Vi går fra 6-7 allround medarbejdere til at have en række teams med specialistfokus,” forklarer Kaare Danielsen.

Jobindex erobrer markedsandele, men opsvinget lader vente på sig

Som nævnt anser Kaare Danielsen krisen som der, hvor Jobindex for alvor løb fra konkurrenterne. ”I 2010 da de andre gik til angreb og lavede kampagner, måtte de erkende, at de ikke kunne indhente eller overhale os,” fortæller han. De mange penge, som nogle af de andre jobportaler har brugt på TV-spots og nye medarbejdere, giver ikke afkast, og i 2012 må Jobzonen afskedige folk igen. Samtidig bliver Søndagsavisen ramt af nedgang, der gør, at de bliver nødt til at skære ned på flere fronter. Kort sagt opgiver konkurrenterne deres angreb på Jobindex’ position. Imens venter både Kaare Danielsen og resten af verden på opsvinget. Men det lader vente på sig. ”Der var faktisk et opsving under opsejling i 2011, men det blev skudt i sænk af uroen i Grækenland og Sydeuropa. Stort set hvert år håbede vi, at næste år ville blive vendepunktet, hvor opsvinget kom,” fortæller han.

På trods af de dårlige tider fortsætter Jobindex med at erobre markedsandele. I 2011 når virksomheden op på samme omsætning som 2008 – inden krisen satte ind – og væksten fortsætter. Det er en klar indikation på, at Jobindex er kommet flot igennem krisen – især set i lyset af, at konkurrenterne længe hænger fast i 2008-niveauet. I et interview med Berlingske Business fra 2013 fortæller Kaare Danielsen, at der skal arbejdes hårdere for at nå den samme omsætning, som Jobindex havde før krisen:

”Krisen har gjort, at vi har været nødt til at blive bedre til at hive penge ud af hver enkelt annonce og har derfor udviklet en lang række tillægsydelser og satset mere på den del.”