Danske butikker halter efter på nettet


kreditkort

Af Ulla Oppermann Blankholm

I følge Dansk E-handelsanalyse er dankortomsætningen på nettet steget med over 42 procent, så betalinger med dankort på nettet udgør 10 procent af den samlede dankort-omsætning. Dansk Erhverv opfordrer de danske butikker til at komme på nettet.

Man kan handle der, når man har tid – det er nemt – og så er det også nemmere at sammenligne priser og varer. Det er de vigtigste begrundelser for at købe varer på nettet – noget, som vi gør mere og mere. Ifølge en undersøgelse fra Dansk E-handelsanalyse er dankortomsætningen på kun et år steget med over 42 procent – så handlen på nettet udgør 10 procent af den samlede dankort-omsætning. Hos Dansk Erhverv mener man, at den voksende e-handel er en udfordring for de fysiske butikker, som de skal tage imod.

”Vinderne bliver dem, som formår at integrere e-handel i deres forretning som et supplement til fysiske butikker. Omvendt kan de butikker, som undlader at forholde sig til e-handel risikere at miste markedsandele om omsætning til de konkurrenter, der er på nettet,” siger Mette Feifer, chefkonsulent i Dansk Erhverv på Dansk Erhvervs hjemmeside, hvor det også fremgår, at cirka 45 procent af de fysiske butikskæder også sælger over internettet. Ifølge Dansk E-handelsanalyse vurderes det på baggrund af det samlede datamateriale, at den samlede nethandel i Danmark vil overstige 40 milliarder kroner i 2010. Tal fra PBS viser, at der blev omsat for 6,9 milliarder kroner i første kvartal i år – og 7,1 milliarder kroner i andet kvartal via Dankort.

Mest tøj og sko
Det er alle dele af befolkningen, der handler på nettet – uanset om man opdeler efter alder, køn eller indtægt, så er der ifølge undersøgelsen en overraskende jævn fordeling blandt grupperne, når det gælder e-handel. Tre fjerdedele af de adspurgte handler en til fire gange om måneden, og de yngre handler oftere end de ældre.

”Til gengæld er der en tendens til, at de ældre (over 65 år) storshopper, når de kommer i gang med e-handel. Hver tiende af de ældre oplyser, at de e-handler 11-15 gange om måneden,” fremgår det af undersøgelsen.

De fleste køber varer til en værdi af 251-1.000 kroner, men også indkøb over 2.000 kroner er almindelige – der bliver dog foretaget få indkøb under 100 kroner. Undersøgelsen viser, at det især er tøj og sko, der bliver handlet på internettet. Derefter følger rejser, flybilletter, computerhardware, rejser, film/musik/spil til fysisk levering.

”Når man opgør e-handlen på fysiske og ikke-fysiske varer i de nævnte varegrupper, udgør de fysiske varer knapt halvdelen (49 procent), mens de ikke-fysiske (for eksempel koncert-billetter) udgør cirka en tredjedel (37 procent).”

Ingen markedsledere
Mette Feifer fra Dansk Erhverv mener, at e-handlen vil fastholde og øge sin markedsandel i de kommende år, når konjunkturerne vender.

”Den stigende nethandel kan i sidste ende få betydning for butiksstrukturen herhjemme, og det er derfor utroligt vigtigt, at flere butikker satser på at sælge deres varer online,” siger hun.

Ifølge analysen er den mest populære butik DSB, som efterfølges af Telmore, Billetnet og SAS. Men det er ganske få procent af de adspurgte, som for eksempel nævner DSB som den netbutik, de senest har handlet i – nemlig 4,3 procent.

”E-handlen er i høj grad spredt på forskellige butikker. Dette understreges også af, at de 15 største sites kun udgør 33 procent af det samlede antal besvarelser. Der er således ikke nogen deciderede markedsledere inden for internethandel,” lyder det i undersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget i maj og juni 2010 ved hjælp af Epinions Danmarkspanel, og der er i alt gennemført 1.068 interview.

Undersøgelsen fra Q2 2010 er ikke længere tilgængelig Link til E-handelsanalysen fra 2019