Specifikationer

Bannerannoncer

For alle bannerannoncer gælder, at de tilsvarende filer maks. må fylde 60 kB.

Ugens Annonce
300 x 250 px

Skyskraber
160 x 600 px

Leveres i .gif- eller .jpg-format

Al materiale til HTML5-banneret skal hostes på Jobindex' servere. Et animeret banner leveres som html5 eller .gif. Det må maks. loope 5 gange og maks. vare 45 sekunder. Herefter skal animationen ophøre.

HTML5-bannere skal leveres i iframe tags via HTTPS. Alle links i banneret skal åbne i target="_blank". For, at Jobindex kan tælle klik, skal iframen acceptere en "click"-parameter, og links i banneret skal gå direkte til den URL, som er angivet i "click"-parameteren.

Ved HTML5-bannere skal der – for at vi kan trække klikstatistik – indsættes clickTAG på banneret. Banneret må ikke indeholde en hardcoded URL.

CC Animate
this.ctaclick.addEventListener("click", fl_ClickToGoToWebPage_2);
function fl_ClickToGoToWebPage_2() {
  var clickurl =
    decodeURIComponent(location.search.replace(/.*[?&]click=([^&]*).*/, "$1"));
  window.open(clickurl,"_blank");
}

Adobe Edge og Google Web Designer

var clickurl = decodeURIComponent(location.search.replace(/.*[??&]click=([^?&]*).*/, "$1"));
window.open(clickurl,"_blank");

Skal vi producere dit banner, og har du ikke sendt os billedmateriale, finder vi det på din hjemmeside (se vores handelsbetingelser).

Specialopsætning

Løsning 1, 2 og 3 kan kombineres med løsning A.

Billedet kan være venstre- eller højrestillet – dog skal det være højrestillet, hvis det placeres ved siden af en punktopsætning.

Hvis logoet er over 230 px bredt, skal det centreres, og bunden må så maks. være 50 px højt.


A.


1.


2.


3.


Eksempel


I eksemplet ovenover ses løsning 1 og A kombineret.

Smartphone


Orginal desktop-version

Virksomhedsprofil

Top

Her skal der være et billede eller en billedekarrussel i 1200 x 600 px – i en opløsning på 72 ppi.

Midte

Her skal der være et billede eller en video i 995 x 540 px – i en opløsning på 72 ppi. Hvis det er en video, skal den ligge på YouTube, Vimeo eller hostes af Jobindex via TwentyThree.

Bund

Her skal der være et billede eller en billedekarrussel i 995 x 540 px – i en opløsning på 72 ppi.