Jobindex - Corporate Social Responsibility

Alle vinder ved mere jobglæde


I Jobindex mener vi at jobglæde er vigtigt – både for den enkelte ansatte og virksomheden som helhed. I starten af 2018 lancerede vi evalueringer af arbejdspladser, som er med til at øge synligheden om forholdene på de danske arbejdspladser. De fleste bruger rigtig meget tid på jobbet. Mange af os bruger mere tid sammen med vores kollegaer end sammen med vores familie, så er det vigtigt, at man finder et job, man er glad for. Men vi stopper ikke der. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan en virksomhed og du som leder eller kollega behandler hinanden. Derfor sætter vi fokus på de emner, som vi ved har stor indvirkning på jobglæden på de danske arbejdspladser: favorisering, ensomhed, grænseoverskridende adfærd og onboarding. Vi tror på at jo mere åbent vi kan tale om disse ting, jo bedre vil det blive for alle parter. Også selv om det måske kan gøre ondt at se sandheden i øjnene i første omgang.

Vores ønsker er dog ikke at hænge nogen virksomheder ud – vi tror på at vi kommer længste med denne bevægelse ved at have fokus på de positive eksempler. Og ved at fremhæve de positive eksempler bliver det nemmere for virksomheder med høj jobglæde, at kunne tiltrække dygtige medarbejdere. En virksomhed er ikke ret meget andet end sine medarbejdere, og de virksomheder, der kan tiltrække de bedste medarbejdere, vinder over de andre. Derfor er øget jobglæde relevant for alle.

Og ved at give gode råd til hvordan man som kollega eller leder selv kan være med til at øge jobglæden. Vil du også skabe mere jobglæde? Så tag et kig i vores jobglædeunivers.

Masser af hjælp til de ledige


Udover at styrke jobglæden, så ønsker vi også at styrke de jobsøgende. Mange oplever at stå i en sårbar og utryg situation, når de oplever en ledighedsperiode. Vi vil gerne hjælpe ledige videre på en gode måde og i det omfang vi kan. Derfor har vi et jobvejleder projekt, hvor Jobindex formidler kontakt mellem frivillige, der gerne vil være jobvejledere og jobsøgende, der ønsker sparring til jobsøgningsprocessen.

Derudover er Jobindex sponsor for jobsøgningsnetværket PowerJobsøgerne. Udover at vi sponsorerer foreningens daglige arbejde, har vi sponseret en række meget populære ”Fest For Fyrede” arrangementer, som afholdes i samarbejde med PowerJobsøgerne og en række andre jobsøgningsnetværk. Til disse arrangementer deltager op til ca. 1500 jobsøgende til et gratis arrangement, hvor man kan høre foredrag, få karriererådgivning hos en række rekrutteringsfirmaer og danne netværk med andre jobsøgende. I 2014 fik Jobindex sammen med jobsøgningsnetværkene Frederiksbergs Kommunes Beskæftigelsespris for arbejdet med Fest For Fyrede. Konceptet har bredt sig til hele landet, så der nu er blevet holdt Fest For Fyrede i Aalborg, Aarhus, Odense, Sorø og Fredericia.

Øvrige messer


Jobindex støtter og reklamerer også for andre messer og aktiviteter, der hjælper folk med at finde nyt job. Jobindex er således mediesponsor for en række studie/karrieremesser rettet mod de nyuddannede, herunder Karrieredagene og DSE-messen samt for Træfpunkt HR, der er årets store messe for HR-folk.

Et jobmarked for alle


En anden ting, der altid har stået os i Jobindex nært, er at jobmarkedet skal være for alle. Derfor har Jobindex i over 10 år samarbejdet med Foreningen Nydansker om en række forskellige projekter til at fremme integrationen på arbejdsmarkedet, og der er heldigvis sket store fremskridt på dette område de sidste 10-15 år. I 2013 vandt Jobindex integrationsprisen ’Årets Arbejdsplads’ på grund af projektet eksportjob.dk, der forbinder højtuddannede nydanskere med eksportvirksomheder, og i 2016 har Jobindex lanceret integrationsjob.dk for flygtninge. Strategien bag begge projekter er at ændre virksomheders opfattelse, så de ser nydanskere og flygtninge som ressourcestærke medarbejdere, der med deres specialviden om sprog og kultur kan bidrage til virksomheders eksport. Vores datterselskab StepStone har ligeledes arbejdet med mangfoldighed og har lancerede sitet forskelle.dk, som vi i 2014 har gjort til et fælles Jobindex og StepStone projekt.

For mere end 10 år siden startede Jobindex et projekt, som handler om at få flere kvinder i ledelse. Dette projekt hed oprindeligt Topkvinder, men i 2016 relancerede vi det som et StepStone projekt under navnet ”Kvinder i Ledelse”. StepStone er et nichesite for ledere, og derfor passer det endnu bedre i det regi.

Fremtidig sikring af IT-kompetencer


Jobindex støtter sammen med datterselskaberne Computerworld og it-jobbank forskellige projekter for at fremme IT-undervisningen i Danmark. Der er stor mangel på IT-specialister blandt vores kunder, men det er ikke bare IT-specialister, der skal lære at programmere. Flere og flere job vil blive overtaget af computere, og det vil føre til ledighed i fremtiden, hvis eleverne ikke lærer computernes sprog. For man kan efterhånden ikke en gang få et job ved et samlebånd, hvis man ikke kan programmere en maskine til flere millioner kr. Jobindex og Computerworld er derfor medsponsorer for Coding Class, der lærer folkeskoleelever at programmere. Coding Class er et initiativ fra IT-Brancheforeningen, der har undervist 100 folkeskoleklasser med det formål at vise, hvordan man kan indføre programmering som et fag i folkeskolen. Jobindex har endvidere været sponsor for en it-camp for kvindelige gymnasieelever for DM i Programmering og for Georg Mohr matematikkonkurrencen hvor 10.000 gymnasielever deltager. Derudover afholder vi i samarbejde med netcompany DM i programmering en gang om året. Læs meget mere om vores it-aktiviteter her.

Et gennemsigtigt jobmarked


Siden 1996 har vi arbejdet for at nedbringe virksomhedernes omkostninger til jobannoncering, for at skabe en større gennemsigtighed på jobmarkedet og med at hjælpe de jobsøgende med at finde deres drømmejob. Hvor man tidligere højst kunne finde nogle få hundrede jobannoncer i avisen, så kan man i dag finde 25-30.000 job samlet på Jobindex. Det skjulte jobmarked er blevet synligt, og det betyder, at virksomheder og jobsøgere i dag finder frem til hinanden hurtigere, nemmere og billigere. Jobindex koncernens forskellige websites har over 1 mio. brugere hver måned, og ifølge en undersøgelse fra Megafon har 10% af arbejdsstyrken eller ca. 300.000 personer fundet deres nuværende job gennem Jobindex, sammenlignet med 1% gennem LinkedIn og 2% gennem jobcenteret. De fleste af disse havde sandsynligvis også fundet et job uden Jobindex, men det er vores vurdering, at internettet har betydet at jobsøgende i gennemsnit finder et job ca. 14 dage hurtigere end tidligere, hvilket har reduceret ledigheden med ca. 10.000 personer og sparet staten for ca. 1 milliard kr. om året.

En god arbejdsplads


Jobindex lægger vægt på også selv at være en god arbejdsplads. Jobindex ligger højt i evalueringerne fra medarbejderne, og mange medarbejdere bliver 10-15 år i virksomheden. Jobindex har politikker for bl.a. forskelsbehandling, fagforeningsfrihed, sexchikane, gaver til kunder og behandling af personoplysninger. Se mere om Jobindex som arbejdsplads her.

Klima og miljø


Jobindex arbejder på at nedbringe CO2-udslippet ved at få virksomhederne til at anvende jobannoncer på internettet frem for trykte jobannoncer. En jobannonce, der bliver trykt i 100.000 eksemplarer i en landsdækkende avis udleder over 100 kg CO2, mens en jobannonce på internettet udleder under 1 kg CO2. En jobannonce på internettet reducerer således CO2-udslippet med 99%, udover at virksomheden sparer 20-50.000 kr. Jobindex arbejder også på at nedbringe virksomhedens egen CO2 udledning. Jobindex køber således grøn strøm fra vind og har anskaffet en firmacykel og en Tesla, der står til rådighed for medarbejdere, der skal på kundebesøg.

Danmarks Indsamlingen


Jobindex-koncernen støtter Danmarks Indsamlingen og har gjort det i mere end 10 år. De seneste år har vi støttet med 1 kr. for hver betalt jobannonce, der er blevet opsat i året forinden. Det betød at vi har støttet med krone pr. betalt jobannonce og i 2020 blev det til 101.399 kroner. Hjælpen går i 2020 til børn på flugt. Der er mere end nogensinde brug for, at vi rækker ud, for FN estimerer, at over 35 millioner børn lige nu er på flugt fra klimaforandringer, krig og forfølgelse. Mange af dem er uledsagede.

Selskabsskattebetaling


Med en selskabsskattebetaling for hele koncernen på knap 20 mio. kr. om året hører Jobindex koncernen blandt de ca. 300 danske koncerner, der betaler mest i selskabsskat, selvom Jobindex langt fra er en af de 300 største virksomheder i Danmark.

Kønsmæssig sammensætning i ledelsen


Når vi nu taler om kvinder i ledelse, så er det et ønske hos Jobindex at have en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsen og bestyrelsen. Vi ønsker at alle medarbejdere uanset køn oplever, at de har samme muligheder for karriere- og lederstillinger, og at have en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. Jobindex ansætter ledere og direktører under den præmis at ansætte/udnævne den bedst egnede uanset køn. Ved udgangen af 2019 var den kønsmæssige fordeling:

  • Bestyrelsen: 75 % mænd og 25 % kvinder
  • Direktionen: 60 % mænd og 40 % kvinder
  • Ledergruppen: 41 % mænd og 59 % kvinder

Kvinder udgør således 1/4 af bestyrelsen, 1/3 af direktionen og 2/3 af ledergruppen.