Jobglæde

Me­d­ar­bej­de­re skrev egen job­be­skri­vel­se og lysten steg

Sophie Saxine Lovett er Head of HR and Shared Services hos den internationale olie-operatør Total i Danmark. Tidligere kendt som Maersk Olie og Gas, og i 2018 overgik det til Total, som har fransk hovedsæde. Det gav Sophie muligheden for at tænke jobglæde og performance på en ny måde for afdelingen fordelt på København og Esbjerg. Hun gav hver medarbejder i teamet mulighed for at skrive sin egen jobbeskrivelse.

Jeg rystede posen og viste tillid – Sophie fortæller:

Vi stod i en tid, hvor der grundet overgangen til Total blev brudt med mange af de arbejdsgange, ”vi plejede” at have. Det gav for mig et naturligt kig på, hvordan vi fremover skulle gribe opgaverne og sammensætningen an.

Og her tænker jeg: Vi står nu pludselig uden en masse processer og systemer på plads – lad os udnytte det til at få samlet det hele bedst muligt, så både glæde og performance får det bedste afsæt.

Så jeg lod dem skrive deres egen jobbeskrivelse. For som udgangspunkt ved de selv bedst, hvilke opgaver der skal laves, i hvilken rækkefølge og ikke mindst, hvordan de bedst udføres. Hele afdelingen fra både København og Esbjerg samledes – og så gik vi i gang med at kortlægge alle vores opgaver og hang dem op på væggen, så vi fik det store overblik.

Her kunne hver medarbejder så tage ejerskab over de forskellige opgaver og roller, der hang på væggen, eller sætte sig i spil som medejer på andres opgaver, hvis det gav mening sådan. Jeg viste medarbejderne tillid og inviterede til, at de viste tillid til mig som leder.

Lysten driver værket bedst

Da opgaverne var fordelt, brugte vi nogle øvelser på at finde ud af, hvilke præcise titler folk skulle have – og hvilke undergrupper i teamet, vi ville forme. Og på det fundament kom det ret naturligt med aspekter som mødestruktur og så videre; vi byggede bare oven på.

Hovedelementet i deres job er nu noget, de har lyst til – noget de synes er sjovt, udfordrende og udviklende. Og lige præcis dét, er jeg sikker på har haft en positiv betydning for jobglæden, ikke mindst i den forandringstid som følge af skiftet til Total.