Jobglæde

Friheden og flek­si­bi­li­te­ten gør mig bedre i hverdagen

Villads Riber Mink er senior konsulent hos IT-konsulenthuset Devoteam, der hjælper virksomheder med digitale udfordringer. Her har han arbejdet i en årrække – og især fleksibiliteten i arbejdstider og måden at kunne arbejde på får hans jobglæde til at stige. For det betyder blandt andet, at han har mulighed for også at være til stede for sine to små børn.

Friheden gør mig effektiv og glad – Villads fortæller:

Jeg er i en virksomhed, hvor det handler om at levere – både service, knowhow og den rigtige strategi for vores kunder. Gør vi ikke det, rammes vores kunder. Og det er et særdeles konkurrencepræget marked, så vi bliver målt på, hvor meget vi producerer – på hvor effektive vi er.

Fleksibiliteten på min arbejdsplads betyder konkret, at jeg har stor frihed i forhold til mine arbejdstider. Det er en stor fordel i mit liv med to små børn.

Jeg kan aflevere mine børn om morgenen, og jeg kan hente dem tidligt – og bruge tid med dem, imens de er vågne og aktive. Og så sætter jeg mig og arbejder om aftenen, når de er puttet.

Den frihed gør mig simpelthen både mere effektiv og glad. For jeg har mulighed for at producere og levere, hvor jeg er mest produktiv – og jeg kan være noget for mine børn, hvor de har det bedst. Det er guld værd.

Jeg føler mig forstået på arbejdspladsen, det giver mig mere energi

Der er ingen, der blander sig i, hvordan jeg tackler en opgave. Folk forventer, at jeg leverer varen, og også at jeg spørger om hjælp, når jeg har brug for det. Det giver mig på samme tid både en enorm ro og den rette energi til at fungere optimalt.

Den mængde frihed under ansvar, jeg har i min hverdag – kombineret med den store fleksibilitet i både arbejdstider og arbejdsmåder – giver mig samlet set en stor arbejdsglæde. Og også en følelse af at være forstået. Friheden og arbejdsglæden betyder jo også, at man er villig til at arbejde og levere bedre for virksomheden.