Jobbarometer fra Dansk Jobindex December 2020

Det samlede jobannonceantal har nået nye højder i oktober, november og december 2020. Sæsonkorrigeret var der 24.300 nye jobannoncer i december måned mod 24.800 i november måned og 23.800 i december 2019. December 2019 var præget af optimisme fordi det endeligt så ud til at der var lavet en Brexit aftale, så usikkerheden om Brexit og handelskrig var forsvundet, og Corona-virussen havde ikke ramt endnu. Så jobmarkedet er tilbage på samme niveau som før krisen, og har de sidste 5 måneder ligget over samme måned i 2019. Så det ligner ikke længere en midlertidig effekt.

De nye restriktioner i december måned har ramt Detailhandlen og Hotel og Restauration hårdt. Detailhandel ligger 20% under december 2019, mens Hotel og Restauration ligger hele 46% under december 2019. Hotel og Restauration faldt hele 80% i starten Corona-krisen, men kom op igen og lå kun 8% nede i sommer, men er altså nu faldet tilbage igen.

Det ændrer dog ikke på at det samlede antal jobannoncer er steget, fordi stort set alle brancher, der er steget i forhold til sidste år. Antallet af offentlige jobannoncer ligger 20% over niveauet i december sidste år, og private funktionærstillinger ligger 13% over december sidste år. Antallet af private ikke-funktionærstillinger er faldet og ligger nu 10% under oktober sidste år, men det dækker over at store kategorier som Detailhandel og Hotel og Restauration er faldet mens andre private ikke-funktionærstillinger som fx Lagerstillinger og Industriel produktion ligger væsentligt højere end sidste år.

Se, hvordan forskellige jobkategorier er ramt

Jobbarometeret fra Jobindex måler hvilke overordnede og underordnede jobkategorier, der går frem og hvilke, der går tilbage, sammenlignet med sidste måned og sidste år.

Overordnede

Jobkategori Antal Ændring 1 måned Ændring 1 år
Industri og Håndværk2289-17,2%37,1%
Ingeniør og teknik21979,7%30,8%
Social og sundhed3975-12,3%22,6%
Undervisning3108-11,6%19,5%
Kontor og Økonomi36516,6%14,4%
Informationsteknologi174513,2%11,6%
Salg og kommunikation1957-2,2%10,2%
Ledelse og Personale28809,3%6,6%
Øvrige stillinger2970-11,6%-22,3%
Handel og Service1547-23,1%-22,7%

Opsummering

  • Social, Sundhed og Undervisning er gået 20% frem. Det offentlige er gået fri af Corona-krisen, og sundhedssektoren har ligefrem haft fremgang.
  • Ingeniørstillinger og Informationsteknologi og gået 31% og 12% frem, mens Salgsstillinger, Kontorstillinger og Lederstillinger er gået 5-15% frem.
  • Blandt private ikke-funktionær stillinger er Handel og Service gået 23% tilbage p.g.a. restriktioner mens Industri og Håndværk er gået 37% frem.

Underordnede

Jobkategori Jobannoncer Ændring 1 måned Ændring 1 år
Lager334-5,1%87,6%
Psykologi1956,0%62,5%
Byggeteknik63719,3%60,9%
Industriel produktion275-3,2%58,0%
Tømrer og snedker176-45,3%53,0%
Maskiningeniør55420,2%43,2%
Produktionsteknik59713,9%38,5%
It-drift53119,1%37,2%
Akademisk48724,2%33,8%
Sygeplejerske og jordemoder1053-13,6%29,8%
Lærer691-17,4%27,0%
Jura43522,9%26,8%
Kemi og miljøteknik4252,9%26,1%
Pleje og omsorg1532-9,9%25,7%
Landbrug og fiskeri19815,1%25,3%
Rengøring323-30,8%24,2%
Internet3086,6%24,2%
Bygge og anlæg222-34,3%24,0%
Terapi og genoptræning257-25,9%23,6%
Pædagog1708-12,5%23,4%
Kontor913-1,6%23,0%
Logistik og spedition26918,0%22,8%
Elektriker435-5,4%21,2%
Mekanik og auto312-9,8%17,3%
Personale og HR33410,6%16,4%
Læge355-3,5%16,0%
Forskning4160,0%14,9%
Ledelse6265,0%13,8%
Voksenuddannelse206-12,7%13,2%
Projektledelse97619,8%9,4%
Marketing51812,6%8,6%
Økonomi og regnskab1097-2,6%8,4%
Institutions- og skoleledelse2865,5%7,9%
Systemudvikling96914,3%7,4%
Salg874-2,3%6,1%
Øvrige elevstillinger50728,4%4,5%
Database3055,2%4,5%
Finans og forsikring48022,8%3,2%
Elektronik2783,0%2,2%
Socialrådgivning389-16,9%1,8%
Forsvar3513,2%0,0%
Medicinal og biotech3265,2%-1,5%
Detailledelse363-11,2%-4,0%
Økonomi- og virksomhedssystemer25326,5%-4,5%
Kommunikation og journalistik291-6,1%-13,6%
It-ledelse30321,7%-15,8%
Detailhandel627-18,4%-19,7%
Studenterjob1555-17,1%-28,5%
Hotel, restaurant og køkken377-17,1%-46,4%
Jern og metal175-11,2%-51,4%

Opsummering

Ser man på de enkelte jobkategorier tegner der sig det samme billede, men med store forskelle mellem de forskellige jobkategorier. I denne måned er det nogle af de private ikke-funktionærstillinger som fx Lagerstillinger og Industriel produktion, der er gået mest frem i forhold til sidste år, efterfulgt af en række offentlige jobkategorier som Psykologer og Sygeplejesker.

Blandt de andre store jobkategorier er offentlige jobkategorier som Pleje og Omsorg gået 26% frem i forhold til sidste år, mens Pædagog er gået 23% frem i forhold til sidste år.

De hårdest ramte større jobkategorier er Detailhandel, der er faldet 20% i forhold til december sidste år, Studenterjob, der ligger 29% under sidste år, og Hotel og Restauration, der ellers var kommet op igen, men nu igen er ramt af restriktioner og ligger 46% under december sidste år.