Hent den nye jobglæderapport om den offentlige sektor

Den offentlige sektor har jobglæde med meningsfyldt arbejde og gode kolleger – men det er ikke synliggjort i tilstrækkelig grad overfor eksterne kandidater. Men i hvor høj grad oplever medarbejderne i sektoren jobglæde, og hvad ved kandidaterne reelt set om arbejdspladserne? Bliv inspireret af resultaterne fra 18 store, danske offentlige organisationer samt 2 NGO’er!

Rapporten kaster lys over potentialet for sektoren som helhed og uddyber det i 4 delkonklusioner for de deltagende statslige organisationer, uddannelsesinstitutioner, NGO'er og kommuner, som er:

Danmarks Tekniske Universitet, Røde Kors, Det Kongelige Teater, Fødevarestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, Københavns Universitet, Odense Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus Universitet, Forsvaret, Esbjerg Kommune, Københavns Professionshøjskole, Thisted Kommune, Aarhus Kommune, Skattestyrelsen, Holbæk Kommune, Vordingborg Kommune, Greve Kommune, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen.

Hent rapporten om jobglæde, rekruttering og fastholdelse her: