Virk­som­he­der glemmer at beskrive jobbet i deres jo­ban­non­cer

En jobannonce er i ordets bogstaveligste forstand en annonce for et job. Alligevel formår rigtig mange virksomheder ikke at beskrive jobbet fyldestgørende, hvilket står i kontrast til det, som kandidaterne efterspørger.

I Jobindex gennemfører vi løbende undersøgelser blandt vores brugere omkring deres opfattelse af ”den gode jobannonce”. Vi har netop gennemført undersøgelsen for 2013 og tallene taler sit tydelige sprog. Ifølge kandidaterne er det vigtigste, at en god jobannonce er ”beskrivende og informativ” (97 %)*, samt at den ”først og fremmest beskriver jobbets indhold” (90 %).

Spørger vi til den generelle motivation bag jobsøgning, er ”udfordrende og varierende arbejdsopgaver” (90 %) foruden dygtig ledelse (92 %) det, som kandidater finder vigtigst, at en virksomhed kan tilbyde.

Når vi læser en jobannonce, skal den beskrive jobbets indhold fyldestgørende, og den skal vise, hvad der gør det pågældende job spændende og udfordrende. Men rigtig ofte er jobbet reduceret til nogle få (eller alt for mange) punkter, der remser opgaver/ansvarsområder op.

”En jobannonce skal så præcist som muligt beskrive jobbet, uden at annoncen over- eller undersælger jobbet. Brug derfor sproget til at gøre jobbet levende, og skab en helhed, så man som kandidat kan se sig selv i jobbet. Sæt dig i kandidatens sted, inden du kaster dig over tasterne. Hvorfor skal jeg søge jobbet? Hvordan hænger jobbet f.eks. sammen med den omkringliggende organisation og ledelse? Hvilke resultater kan man være med til at skabe? osv.”, påpeger Peter Agerlund Jørgensen, Tekstforfatter hos Jobindex.

Jobsøgere vil høre om udfordringer og udviklingsmuligheder

I jobbet ligger også perspektiverne og udviklingsmulighederne. Både faglige udviklingsmuligheder (90 %) og personlige udviklingsmuligheder (86 %) prioriteres højt. Og her menes ikke kun uddannelse, træning og karrieremuligheder. Det handler om at kunne kommunikere, hvilke perspektiver, der ligger i netop denne stilling. Hvordan kan det pågældende job f.eks. udvikle sig? Det projekt, der er fokus på og fylder meget i opgaverne nu, er måske helt væk om et år, hvor det er andre opgaver og udfordringer, der venter. Selvfølgelig er det svært at spå om fremtiden, men hvis I kender perspektiverne i jobbet og for den person I ønsker at tiltrække, så kommuniker det.

”For mange mennesker er følelsen af stilstand eller manglende progression i jobbet en motivationsdræber. Skal man bare være arbejdspladsens Sisyfos, det lille tandhjul i et stort, uoverskueligt maskineri? Rigtig mange ønsker at rykke sig personligt, fagligt og arbejdsmæssigt”, siger Peter.

Til jobbet hører også den kontekst, som opgaverne løses i. Balance mellem arbejde og fritid (83 %), fleksible arbejdsforhold (84 %) og et godt socialt miljø i virksomheden/afdelingen (84 %) er også vigtige parametre for kandidater, når de søger nyt job.

Jobbet er vigtigere end CSR og personalegoder

Det er det nære, som kandidaterne ligger vægt på. At de kan få en hverdag med nogle spændende opgaver i en stilling eller en virksomhed, hvor de kan se sig selv nu og på sigt. Derfor betyder personalegoder (51 %), at virksomheden har en høj grad af social ansvarlighed (60 %) samt attraktive/spændende produkter og ydelser (66 %) mindre.

”CSR, personalegoder og attraktive produkter er ikke ubetydelige ting at få med i jobannoncen. Men der kan nogle gange være en tendens til at bruge lidt for meget tid og plads på at snakke om goder og attraktive produkter. Og specielt CSR bliver til tider viklet ind i højtflyvende floskler, der intet tilfører den gode jobannonce. Generelt kan Show, don’t tell være et godt princip at holde sig til i en jobannonce”, siger Peter.

Tiltræk de rigtige kandidater

Så selvom jobannoncen ofte er en subjektiv størrelse, hvor den samme målgruppe kan reagere helt forskelligt på ét ord, så er der en fællesnævner, nemlig jobbet.

Det er jobbet, du skal sælge din ledige stilling på – så sæt dig i kandidaternes sted og stil dig spørgsmålet: ”hvorfor skulle jeg søge netop dette job”? Det er din evne til at beskrive jobbet fyldestgørende og din evne til at formidle, hvad der gør dette job spændende, som skal danne grundlaget for, at du kan tiltrække de rigtige kandidater.

Lær din målgruppe at kende og find den rette vinkel

Målgrupper er selvfølgelig forskellige, og der er forskel i præferencer, om du er generation Y’er eller garvet, programmør eller kommunikatør, og om du er mand eller kvinde. Uanset målgruppe er det dog jobbet, der primært motiverer kandidater til at søge. Men inden for målgrupperne er der visse nuancer, som du kan bruge til at finde den rette vinkel og det rette fokus på din annonce.

For jobkategorien ”salg” er det f.eks. endnu vigtigere, at der er personlige udviklingsmuligheder end, at der er udfordrende og varierende arbejdsopgaver, som ellers også vægtes højt hos denne målgruppe. Derfor kan det være en god også idé at fokusere på, hvordan I arbejder med udvikling hos jer, og hvad I gør for at gøre jeres sælgere endnu bedre. Et andet eksempel er for ledere/topledere. Her vægtes interne karrieremuligheder noget højere (31 %) end hvad de samlede tal viser (20 %). Når du skriver til ledere, kan det derfor være en god idé at skitsere de mulige karriereveje, der er i virksomheden.

Læs mere om forskellene på målgrupper i de kommende artikler i serien ”Den gode jobannonce".

Tallet i parentes viser i procentpoint den samlede score for svarene vigtigt og meget vigtigt eller tilsvarende i høj grad og i meget høj grad.

Fakta om undersøgelsen

  • Målgruppeundersøgelse blandt Jobindex’ CV-brugere
  • Antal respondenter: 3445
  • 49 % mænd og 51 % kvinder
  • Alder: 18-29 år: 12 %, 30-39 år: 21 %, 40-49 år: 29%, 50-59 år: 32 % og 60-69 år: 6 %