Brugertal

Jobindex har ca. 500.000 månedlige brugere – se her, hvordan de fordeler sig.

Kilde:
Gemius – marts 2022

Noter:
*) Brugere indekseret