Ledelse, Rekruttering, Unge og talenter
Guide: Bliv en suc­ces­fuld ele­vansvar­lig

Jobindex har taget temperaturen blandt 483 elever, som på nuværende tidspunkt er i praktik. Undersøgelsen viser, at en grundig introduktion til opgaverne og et godt socialt miljø er afgørende for elevernes tilfredshed.

Step 1 – Tiltræk de rigtige elever

Eleverne fortæller, at de søgte deres nuværende elevplads, fordi jobopslaget var spændende (61 %), og fordi virksomhedens og dens produkter var interessante (58 %). Derfor skal virksomheden i jobopslaget og ved jobsamtalen beskrive elevernes opgaver og perspektivere til, hvordan de helt konkret kommer i berøring med de forskellige arbejdsområder. Vis hvordan, elevens indsats gør en forskel.

Video: Se eleverne fortælle om kendskabet til deres nuværende elevplads

Step 2 – Et godt introforløb

En god begyndelse på elevforløbet er afgørende for trivslen. Nogle elevansvarlige har succes med at samle alle de nye elever inden sommerferien, så tiden ikke føles så lang mellem en underskrevet kontrakt og første arbejdsdag i jobbet. Andre tilrettelægger en social kickstart for eleverne i forbindelse med de første arbejdsdage eller har decideret elevklubber, som har ansvar for at lave sociale arrangementer for alle virksomhedens elever.

Når unge mennesker starter på en ny uddannelse er de vant til tilrettelagte introforløb, som skaber sammenhold blandt eleverne og mindsker frafaldet fra uddannelserne.

”Der skal gøres meget ud af det sociale blandt eleverne. Det kan være svært at skulle vænne sig til at være en del af en "voksen" arbejdsplads,” siger en elev i undersøgelsen.

Video: Se eleverne fortælle om et godt introforløb

Step 3 – Giv ansvar og varierende arbejdsopgaver til eleverne

Af undersøgelsen fremgår det, at det som bidrager mest til elevernes tilfredshed er, at de får lov og løse opgaverne på egen hånd (96 % er enige heri), og at de udvikler sig fagligt og personligt (95 % er enige heri). Tryghed og anerkendelse følger kort efter i vigtighed med hhv. 93 % og 88 %.

Derfor skal man klæde sine kollegaer i organisationen på til, hvilke arbejdsopgaver, som kan overleveres til eleven. Nogle organisationer har succes med at bruge 2. års elever som oplæringsansvarlige for de nye elever, da de har gode forudsætninger for at forstå de nye elevers faglige udgangspunkt.

”Det bliver bedre, hvis man får mere udfordrende opgaver, og mere plads til selv at arbejde og udvikle sig, så får man meget mere igen som arbejdsplads,” siger en elev i undersøgelsen.

Video: Se eleverne udtale sig om vigtigheden af ansvar, tryghed og anerkendelse

Step 4 – Tal med eleverne om skoleopholdene

Eleverne i undersøgelsen var mindst tilfredse med deres skoleophold ved siden af praktikken. 53 % mente, at de havde et godt skoleophold ved siden af arbejdet, men kun 39 % oplevede en sammenhæng mellem opgaverne fra skolen og de opgaver, de fik som elever.

Fra virksomhedens side bør man derfor opmuntre sine elever til at råbe op, hvis der er manglende kvalitet i undervisningen. Eleven kan opfordres til at informere sin nærmeste kontaktperson på praktikpladsen og rette henvendelse til skolen med det samme, så de er opmærksomme på, hvis forløbet ikke lever op til forventningerne.

”Der skal være bedre skoleforløb. De er simpelthen så uprofessionelle, og vi bliver undervist i gammelt materiale,” siger en elev i undersøgelsen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Jobindex’ undersøgelser i relation til elevrekruttering og trivsel, kan du kontakte analyseansvarlig Helle Elizabeth Skovbæk på hes@jobindex.dk eller projektleder Peter Meno Høgh på pmh@jobindex.dk.

Generelt er eleverne rigtig godt tilfredse jf. nedenstående tabel fra Jobindex’ elevtilfredshedsundersøgelse fra 2014: