Datakilder og vægtning


Vi bruger data fra forskellige kilder, så vi får præcise data

Formål

Formålet med evalueringerne på Jobindex er at give brugerne overblik over jobmarkedet. Når de har læst jobannoncen, vil de gerne vide mere om arbejdspladsen. Jobindex arbejder for større jobglæde i de danske virksomheder, og det forsøger vi at skabe ved at give vores brugere den bedste, mest præcise og komplette oversigt, vi kan skabe over, hvad der findes af data om jobglæden på danske arbejdspladser.

Stjerneevaluering

Evalueringer på Jobindex tildeler arbejdspladserne et antal stjerner fra 1 til 5. Stjerner tildeles inden for forskellige kategorier, eksempelvis ledelse, kultur og mening samt arbejdsmiljø og balance. Kategorien "overordnet opfattelse" bruges som den samlede evaluering af arbejdspladsen.

Vi justerer alle evalueringer ved at sprede stjerneskalaen ud for at benytte hele skalaen af stjerner. Uden denne justering ville alle store virksomheder havne midt på skalaen og få 3 eller 4 stjerner. Derfor udvider vi skalaen og omsætter evalueringerne af virksomhederne til en jobglædescore på en 7-trinsskala fra 0 til 6.

Helt præcist sker omregningen fra afgivne stjerner til jobglædescore som følger:

 • 1 stjerne giver en jobglædescore på 0
 • 2 stjerner giver en jobglædescore på 1
 • 3 stjerner giver en jobglædescore på 3
 • 4 stjerner giver en jobglædescore på 5
 • 5 stjerner giver en jobglædescore på 6

Flere datakilder

Udover evalueringer på Jobindex er også andre datakilder med i beregningerne. Det sker af to årsager:

 1. Vi ønsker at samle den mest præcise og komplette oversigt over danske arbejdspladser
 2. Ved at have data fra flere forskellige kilder kan vi bedre kontrollere, at der ikke snydes med data

Jobglædetest

En af kilderne er vores Jobglædetest, som er udarbejdet i samarbejde med Ennova. Fra testen får vi samlede evalueringer på en skala fra 0 til 100, som vi omsætter til en jobglædescore på 7-trinsskalaen.

QuickEvalueringer

Udover stjerneevalueringerne, hvor medarbejderne tildeler stjerner overordnet og inden for en række kategorier, tilbyder vi også brugere, der har indtastet et CV at lave en QuickEvaluering af deres tidligere arbejdspladser. Det betyder, at brugeren tildeler arbejdspladserne et overordnet antal stjerner, dvs. en overordnet evaluering.

GAIS-målinger

En anden kilde er GAIS-målinger, som er udarbejdet i samarbejde med GAIS – God Arbejdslyst Indeks Score. Fra testen får vi samlede evalueringer på en skala fra 0 til 100, som vi omsætter til en jobglædescore på 7-trinsskalaen. Landsgennemsnittet for GAIS-målinger er 74, som vi omsætter til en jobglædescore på 3 stjerner.

Vægtning af evalueringer over tid

Alle evalueringer vægtes i forhold til deres alder. Nyere evalueringer vejer derfor tungere end ældre evalueringer – og tæller hver med en vægtning på én. Vægtningen aftager over tid på en sådan måde, at forskellen i vægt er større mellem to evalueringer, der er henholdsvis et og to år gamle end forskellen i vægt mellem to evalueringer, der er henholdsvis fem og seks år gamle.

En 5-6 år gammel evaluering tæller dog stadig med mere end 50%, da vores data viser, at jobglæden ændrer sig meget langsomt, og vi ønsker at bruge alle de data, vi har om en arbejdsplads, til at vurdere jobglæden.

Evalueringer, der stammer fra Jobglædetesten eller er QuickEvalueringer, vægter kun halvt så meget som en almindelig stjerneevaluering. Det gør vi, fordi Jobglædetesten er mere indirekte og alene måler den personlige jobglæde – og QuickEvalueringerne måler arbejdspladsen overordnet og ikke på et nuanceret niveau af kategorier.

Faste evalueringer

Derudover tilføjer vi et antal faste evalueringer for at undgå at give virksomheder top- eller bundkarakterer, før vi er sikre. Selvom de fleste danske arbejdspladser er rimeligt gode arbejdspladser, hvis man tager gennemsnittet af, hvad samtlige medarbejdere mener, så er der meget stor forskel på, hvad de enkelte medarbejdere i den samme virksomhed mener. Der findes meget tilfredse og meget utilfredse medarbejdere i alle virksomheder. Vi ønsker ikke at hænge virksomheder ud eller kåre en arbejdsplads til at være blandt Danmarks bedste, medmindre vi har et tilstrækkeligt sikkert statistisk grundlag at vurdere arbejdspladsen på.

Alle virksomheder får derfor som udgangspunkt det, som svarer til 10 ekstra evalueringer på 3 stjerner for at gøre evalueringerne i toppen og bunden af skalaen mere pålidelige. Det kaldes bayesiansk gennemsnit, hvor man som udgangspunkt går ud fra, at en arbejdsplads er en middelgod arbejdsplads, indtil der er data, der tyder på det modsatte. Det gør vi for at sikre, at virksomheder med få evalueringer ikke ender med at have en meget høj eller lav score på baggrund af meget få evalueringer, som ikke er statistisk signifikante.

Uden de faste evalueringer ville arbejdspladser med meget få anmeldelser meget nemt kunne få enten 1 eller 5 stjerner på baggrund af meget få evalueringer. Med de faste evalueringer starter arbejdspladserne med at få 3 eller 4 stjerner, og de får kun 1, 2 eller 5 stjerner, hvis vi har et tilstrækkeligt statistisk grundlag at vurdere det på. Efterhånden som vi får flere evalueringer, vil de faste evalueringer betyde mindre og mindre.

Beregning af antallet af stjerner

Endelig lægges evalueringerne fra de forskellige datakilder sammen til en samlet evaluering. Skal vi gøre det, er vi nødt til først at veksle dem til en fælles valuta. Ved at omregne alle datakilder til den fælles jobglædescore kan vi lægge evalueringer fra de forskellige datakilder sammen.

Jobglædescoren rundes op til det nærmeste hele antal stjerner, som dermed bliver den samlede evaluering:

 • En jobglædescore på 0-1 giver 1 stjerne
 • En jobglædescore på 1-2 giver 2 stjerner
 • En jobglædescore på 2-3 giver 3 stjerner
 • En jobglædescore på 3-4 giver 4 stjerner
 • En jobglædescore på 4-6 giver 5 stjerner

Spørgsmål til datakilder og vægtning

Hvis du stadig har spørgsmål til beregningen af den samlede evalueringsscore, er du velkommen til at skrive til os på evaluering@jobindex.dk.