Det Danske Charter for Mangfoldighed

Jobindex og Foreningen Lige Adgang er gået sammen om at relancere Det Danske Charter for Mangfoldighed. Et initiativ, som skal understøtte din virksomheds arbejde med den brede mangfoldighed.

”Jobindex har arbejdet med mangfoldighed i mange år. Der skal være plads til alle på det danske arbejdsmarked, og Jobindex arbejder for, at alle skal have mulighed for at finde et job, de er glade for,” fortæller Kaare Danielsen, adm. direktør i Jobindex.

Sammen med Foreningen Lige Adgang er vi enige om, at Det Danske Charter for Mangfoldighed bidrager med et landsdækkende netværk for virksomheder, der ønsker at blive klogere på mangfoldighed og mangfoldighedsledelse – uanset geografi, branche, medarbejdersammensætning, størrelse og økonomi. Et netværk, der indtil nu har manglet i Danmark, vurderer Jes Tiedemann fra Foreningen Lige Adgang.

Charteret er blevet relanceret i november 2021, og din virksomhed kan tilmelde sig og få adgang til et landsdækkende netværk samt en række øvrige supplerende mangfoldighedsaktiviteter:

Viden og værktøjer

Få viden om og værktøjer til at arbejde med den brede mangfoldighed i din virksomhed.

Workshops og webinarer

Deltag i tematiske workshops og webinarer med udgangspunkt i ny viden om konkrete indsatser.

Erfaringsudveksling

Sug til dig af erfaringer fra eksperter og virksomheder, der deler ud af deres viden om tilgang og metoder i arbejdet.

Initiativer, der alle har til formål at øge eller understøtte realisering af den eksisterende mangfoldighed i din virksomhed og styrke jeres evne til at tiltrække, rekruttere, udvikle og fastholde en mangfoldig talentmasse.

"Mangfoldighedscharteret er for de arbejdspladser, der arbejder med alle former for diversitet. Vi skaber ikke mangfoldighed, hvis alle har fokus på de samme grupper. Hvis der skal være plads til alle, må man også have fokus på de grupper, som andre ikke har fokus på," påpeger Kaare Danielsen.

Charteret arbejder derfor ikke kun med køn, alder og seksuel orientering, men også med etnisk og kulturel baggrund og andre former for barrierer, der kan gøre, at medarbejdere bevidst eller ubevidst bliver fravalgt i rekrutteringen.

"Ved at være med i mangfoldighedscharteret kan man markere, at man støtter og arbejder for alle former for mangfoldighed," afslutter Kaare Danielsen.

Vil du med på rejsen?

Er du interesseret i se hvilke aktiviteter der allerede nu er planlagt, vil du underskrive charteret eller har du blot brug for mere viden, så læs videre på mangfoldighedscharter.dk

Interview: Mangfoldighed er en gave

Læs interview med Jes Tiedemann fra Foreningen Lige Adgang, om projektets vigtighed, formål og udbytte.