Jobglæde 2018

87 %

forholder
sig til
jobglæden
i hverdagen

99 %

synes,
arbejdsglæde
i hverdagen er
vigtigt/meget vigtigt

Jeg taler om min jobglæde med ...

mine kollegaer (37 %)
min familie (23 %)
min leder (7%)
ikke nogen (11 %)
andre (7 %)
ved ikke (2 %)

Kilde: 1.987 respondenter i Jobindex' spørgepanel, august 2018