Pharmakon

Leder med erfaring i inddragelse af pædagogik og didaktik i videregående uddannelser søges til farmakonomuddannelsen

Pharmakon Hillerød

Indrykket 

Vi søger dig, der sætter retning for, hvordan farmakonomuddannelsen fortsat strategisk inddrager og udvikler pædagogik og didaktik i undervisningen, både når undervisningen er fysisk og digital.

I august 2020 blev farmakonomuddannelsen niveauvurderet og indplaceret på niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Vi er i en udviklingsproces og arbejder aktivt for, at uddannelsen kan akkrediteres som professionsbacheloruddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Derfor skal vores nye leder have et blik for de pædagogiske og didaktiske krav, der stilles til undervisernes kompetencer på professionsbacheloruddannelser. Du vil tiltræde stillingen på et spændende tidspunkt.

Farmakonomuddannelsen er en 3-årig sundhedsuddannelse. De studerende skifter mellem uddannelsesophold på Farmakonomskolen i Hillerød og praktik på et uddannelsesapotek. Farmakonomuddannelsen uddanner fagligt dygtige farmakonomer, der hver dag gør en forskel for borgere og medicinbrugere. Vi optager hvert år ca. 260 studerende.

Om jobbet

Dit primære ansvarsområde bliver at sikre et højt pædagogisk niveau i uddannelsen, der lever op til gældende kvalitetskrav og fortsat udvikler sig. Du er den pædagogiske ekspert og bidrager bl.a. med faglig sparring til dine to lederkollegaer, når I sammen sætter retningen for uddannelsens pædagogiske udvikling.

Vi forventer, at du inddrager relevant forskning inden for dit område, så vi hele tiden sikrer den bedste undervisning og læring for vores studerende.

En af farmakonomernes kernekompetencer er at rådgive om lægemidler ved at invitere medicinbrugeren til dialog. Inddragelse af pædagogik og didaktik i undervisningen spiller derfor en væsentlig rolle for vores studerende, der skal mestre kommunikation med både raske og syge borgere samt andre sundhedsprofessionelle.

Du refererer til uddannelseschefen for farmakonomuddannelsen og indgår i lederteamet med to lederkollegaer. Sammen har I ansvaret for den daglige drift af uddannelsen med samlet personaleansvar for 25 undervisere. Flertallet af underviserne er uddannede farmaceuter.

Arbejdet i lederteamet kendetegnes ved, at der ikke er langt fra handling til implementering. Vi har en flad ledelsesstruktur i organisationen, og du kan forvente, at din hverdag vil bære præg af en naturlig, tæt og til tider daglig dialog med undervisere, studerende og uddannelsens aftagere.

Det er vores ansvar at sætte retning og fremtidssikre farmakonomuddannelsen. Vi bruger hinanden til ledelsesmæssig sparring og lægger vægt på at kombinere et målrettet fagligt fokus med et godt arbejdsmiljø.

Vores kultur hviler på interesse og nysgerrighed for mennesket som helhed. Vi sætter en ære i at være en del af den faglige og personlige udvikling af uddannelsens medarbejdere og de studerende. Når du træder ind i vores organisation, vil du blive mødt med varme, smil og glade mennesker med en høj faglig integritet.

Din profil

Det er afgørende, at du har erfaring med at lede akademikere – gerne fra et lærings- eller uddannelsesmiljø. Herudover har vi følgende forventninger til dig

  • Du har en relevant kandidatuddannelse.
  • Du har erfaring inden for pædagogik og didaktik på det videregående uddannelsesområde.
  • Det er en fordel, hvis du har kendskab til uddannelsessektoren eller alternativt har viden om, hvordan pædagogik og didaktik inddrages i de studerendes læring.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring med teknologiforståelse/digitale kompetence fx fra en uddannelsesinstitution.
  • Du er vant til at lede udvikling og forandring, og har gode erfaringer med at skabe følgeskab i din ledelse.
  • Du er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt.

Nøgleord for din ledelsesprofil er anerkendende og motiverende ledelse. Du er opsøgende og nysgerrig på dine omgivelser, og du er en holdspiller.

Dine kollegaer

Ud over lederteamet er vi 25 undervisere, fire medarbejdere i studieadministrationen og en projektleder. Vores vigtigste opgave er at sikre de studerendes læring gennem hele uddannelsen. Anerkendende kommunikation er vigtig for os både i dialogen med hinanden, de studerende og deres praktiksteder. Videndeling er helt centralt for, at vi alle lykkes i vores hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som leder med tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansættelse sker på individuel kontrakt. Arbejdspladsen er beliggende på Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Kontakt os gerne

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Hassan Salmasi (tlf. 4820 6280 eller has@pharmakon.dk) eller sektionsleder Mette Skjøtt (tlf. 4820 6285 eller ms@pharmakon.dk).

Interesseret?

Upload din ansøgning, CV og eksamensbevis(er) senest søndag den 18. april 2021 via ansøgningsknappen "Søg jobbet online" nedenfor.

Vi forventer at påbegynde første samtalerunde fra uge 18. I forbindelse med rekrutteringen vil vi bede kandidater, der inviteres til anden samtalerunde, om at tage en personlighedstest.


Om Pharmakon

Farmakonomskolen drives af Pharmakon a/s i Hillerød. Pharmakon er et anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis. Pharmakons øvrige aktivitetsområder er efter- og videreuddannelse, der henvender sig til ledere og medarbejdere i apotekssektoren og life science-industrien. Pharmakon har en internationalt anerkendt forsknings- og udviklingsenhed inden for apotekspraksis. Endelig byder Pharmakons konferencecenter alle velkomne, som har brug for lokaler til små og store møder, kurser eller konferencer. Pharmakon har ca. 130 medarbejdere.