Grønjordskollegiet

Ejendomsleder

Grønjordskollegiet København

Indrykket 

Proaktiv og struktureret ejendomsleder til Grønjordskollegiet

Grønjordskollegiet søger en ejendomsleder, der har øje for at se udviklingsmuligheder – både i opgaveportefølje og hos driftsfolk. Grønjordskollegiet er et kollegie med i alt 920 kollegieværelser, fordelt på i alt 5 bygninger og nogle spændende udenomsarealer.

Struktureret ledelse af driften

Ejendomslederen sidder i et nyrenoveret kontor i hovedbygningen og har det daglige ansvar for driftsvedligeholdelsen samt ledelsen af kollegiets 3 rengøringspersonaler og 4 ejendomsfunktionærer. Der vil samtidig være et tæt samarbejde med økonomimedarbejderen, som også sidder i hovedbygningen.

Ejendomslederen skal i samspil med kollegiechefen sikre, at ejendomsdriften varetages på et for beboerne tilfredsstillende og aftalt niveau. Det er en vigtig opgave at medvirke til et velfungerende beboerdemokrati på kollegiet.

Ejendomslederens primære arbejdsopgaver er:

 • At overholde de opstillede mål og resultater for driften på Grønjordskollegiet
 • At sikre god kommunikation med – og inddragelse af – driftspersonalet i opgaveløsningen
 • At sikre, at opgaverne løses inden for aftalt tid og kvalitet
 • Styring/koordinering af ind- og udflytningssyn, budgetkontrol
 • At afdække behov for udvikling og effektivisering af driftsrelaterede opgaver, så ressourcer, viden og opgavevaretagelsen styrkes
 • Sikre høj medarbejdertilfredshed, høj beboertilfredshed og høj faglighed
 • Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer

En stilling med indflydelse

Der er rig mulighed for at udvikle stillingen løbende. Det bliver en dagligdag med mange forskelligartede opgaver og med mulighed for at gøre en forskel for både beboere og medarbejdere på Grønjordskollegiet.

Vi forventer, at du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Personaleledelse med en motiverende og kommunikerende ledelsesstil (er inddragende og lyttende, møder alle med respekt, empati og i øjenhøjde)
 • Erfaring med økonomi- og ressourcestyring
 • At du er villig til at påtage dig aftenmøder
 • Er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, også på engelsk, og har evnen til at samarbejde med både beboere og beboervalgte bestyrelsesmedlemmer
 • Gerne har erfaring med Unik bolig 4 eller tilsvarende administrationssystem

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer uden højeste arbejdstid. Ejendomslederen refererer til kollegiechefen. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til BL’s overenskomster og bliver fastlagt efter kvalifikationer.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kollegiechef Charlotte Simonsen på tlf. 20 92 72 06.

Ansøgningsfrist. Interesseret i stillingen? Send din motiverede ansøgning samt dit CV via knappen nedenfor, så vi har det senest søndag den 31. januar 2021. Vi forventer at holde 1. og 2. samtaler i uge 6. og 7.

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.

Vi ser frem til at høre fra dig.