Faglærer til tømreruddannelsen

Har du lyst til at dele din passion for tømrerfaget med unge mennesker?
Vil du mærke suset, når et ungt menneske oplever succes på grund af din indsats?
Kan du træffe selvstændige beslutninger og samtidig bidrage til teamets opgaver?

Så er du måske den engagerede og kompetente underviser, vi søger.

Jobbet

Du bliver en del af et team på 7, som varetager undervisningen på træfagenes byggeuddannelse. Vi forventer, at du ud over at undervise også kan påtage dig planlægningsopgaver og koordinere undervisningsforløb.

Din profil

Du er dygtig til at formidle faglig viden og er bevidst om, at din faglighed kun kommer til sin ret, hvis du løbende dygtiggør dig inden for både det faglige og det pædagogiske område. Du har en naturlig autoritet og kan sætte rammer for eleverne med en anerkendende tilgang.

Dine kvalifikationer

Vi forestiller os, at du

  • er uddannet inden for tømrerfaget
  • har en videregående uddannelse som fx byggetekniker, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør
  • kan orientere dig i bygningsreglementet og andre regler på fagområdet og omsætte det til praksis
  • har mindst 5 års relevant erhvervserfaring
  • kan anvende diverse it-værktøjer, herunder AutoCAD/Revit
  • har relevant efteruddannelse i fx epoxy og asbest
  • har mindst 2 relevante fag på A-niveau
  • kan formulere dig ubesværet på dansk – både mundtligt og skriftligt – og har gode engelskkundskaber.

Hvis du mangler en eller flere af ovennævnte kvalifikationer, skal du være indstillet på at erhverve disse inden for en 2-årig periode.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes på fuld tid som faglærer i en tjenestemandslignende stilling med en prøvetid på 2 år. Løn efter gældende cirkulære mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt pensionsordning på 18 %. Der er mulighed for kvalifikations- og funktionstillæg. Dine forventninger til løn vil blive drøftet under samtalen.

Har du ikke allerede en erhvervspædagogisk uddannelse, skal du gennemføre Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik jf. § 12 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22. september 2014. Uddannelsen betales af skolen.

Tiltrædelse den 1. november 2017 eller efter aftale.

Sådan søger du

Du søger via skolens hjemmeside www.hansenberg.dk. Send ansøgning og CV sammen med alle relevante eksamensbeviser senest søndag den 22. oktober 2017 kl. 18.00. Bemærk, at samtaler gennemføres tirsdag den 24. oktober 2017.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Bettina Mortensen på 2135 4942 eller btm@hansenberg.dk.

Alle interesserede med relevant ansøgerprofil opfordres til at søge stillingen uanset alder, køn, religion og etnisk baggrund.


HANSENBERG er en moderne erhvervsskole, som udbyder en lang række erhvervsuddannelser, EUX, 10. klasse samt 7 studieretninger på HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Hvert år er der flere end 3.500 elever, der vælger at uddanne sig hos os i kortere eller længere uddannelsesforløb. Vi tager ansvar for, at den enkelte elev får lærelyst og erhvervskompetence.

Som medarbejder får du mulighed for både faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af fællesskabet på HANSENBERG med flere end 250 kolleger på vores 3 adresser i Kolding.

Tømreruddannelsen er placeret på Teknia, som er HANSENBERGs brancheskole inden for håndværk og teknik. Teknia har et fagligt udfordrende læringsmiljø, der afspejler branchens krav.