1 til 20 af 58 resultater.
Familie & Evidens CenterTo familieterapeuter søges til vores FFT Team

Familie & Evidens Center

Mener du, at familien er central for børn og unges udvikling? Har du lyst til at lave terapi med både unge og deres familier? Og vil du gerne arbejde evidensbaseret?

Funktionel Familieterapi henvender sig til familier med børn og unge i alderen 11-18 år, med milde til moderate adfærdsvanskeligheder, der f.eks. omfatter aggressiv og antisocial adfærd, begyndende risikobrug af alkohol og euforiserende stoffer, voksende skoleproblemer og andre udadrettede adfærdstyper, som placerer børnene og de unge i risikozonen for at udvikle mere vidtgående vanskeligheder.

I FFT teamet arbejder hver terapeut med 8-10 familier ad gangen. Familierne henvises fra kommuner på hele Sjælland, og behandlingen foregår som udgangspunkt i behandlingslokaler i kommunernes familiehus eller et familiecenter.


Jobindex, 5. august
Dansk Flygtningehjælp
Pædagogisk konsulent til psykosociale indsatser

Dansk Flygtningehjælp, Roskilde

I Integrationsnet stræber vi efter at fokusere på fremtiden, engagere de rigtige medarbejdere og levere de bedste resultater. Så har du lyst til at være del af et dygtigt team og selv spille en aktiv rolle i opgaven, er du måske vores nye pædagogiske konsulent.

Som vores nye konsulent, vil du supplere socialpædagogiske indsatser med f.eks. udviklingsstøttende samtaler til teenagere, børn og voksne. Konsulenten vil i arbejdet skulle afdække traumesymptomer.

Du vil som pædagogisk konsulent være fagligt klædt på til at indgå i alle netværksmøder, være koordinerende imellem samarbejdspartnere på sagerne, foretage faglig sparring for personalet, der udfører opgaverne, være primære kontakt til sagsbehandlerne og følge op på udarbejdelse af rapporter i tæt samarbejde med afdelingslederen. Hertil er du kvalificeret i at rådgive og vejlede i opgaver omkring unge og familier.


Dansk Flygtningehjælp, 4. august
PUS A/SPsykisk syge har brug for hjælp - er du klar til at rykke ud?

PUS A/S

Vi har mange varierende opgaver med psykisk syge og demente borgere og søger derfor flere medarbejdere i hele landet, der vil arbejde som vikar.

Brænder du for at gøre en forskel for psykisk syge, udadreagerende og demente? Har du mindst 2 års erfaring inden for psykiatrien, og trives du med frihed under ansvar? Er du serviceminded, energisk og omstillingsparat? Er du teamplayer, men samtidig i stand til at arbejde selvstændigt?

Så kunne det måske være noget for dig, at blive vikar hos os. Lige nu søger vi SSA’er, sygeplejersker, socialpædagoger og folk med anden relevant baggrund, som har arbejdet minimum 2 år med tung psykiatri, og som har lyst til at arbejde fuld tid eller deltid som vikar for os.


Jobindex, 3. august
Solrød Kommune
Pædagog til den integrerede institution Poppelbo

Solrød Kommune

Vi søger en pædagog, som kan omsætte sin teoretiske viden til en aktiv praksis for 24 3-4 årige børn og 3 kollegaer. Poppelbo er en integreret institution med op til 116 børn fordelt på 7 grupper:

 • 4 grupper med 12, 0-2 årige børn
 • 1 gruppe med 24, 4-5 årige børn
 • 1 gruppe med 24, 3-4 årige børn
 • 1 gruppe med 14, 3 årige børn

Vi er 30 ansatte heraf 3 vikarer, 1 fleksjobber og 2 ernæringsassistenter. Vi ligger midt i et villakvarter 10 minutters gang fra stationen. Har produktionskøkken og serverer morgenmad, formiddagssnack, frokost og eftermiddagsmad.


Solrød Kommune, 31. juli
Den Miljøterapeutiske Organisation
Miljøterapeut

Den Miljøterapeutiske Organisation, Jyderup

Vi søger en miljøterapeut til et af vores opholdssteder pr. 1. september eller snarest derefter. Du skal derfor have forudsætninger for at arbejde inden for dette særlige felt.

Om målgruppen:

 • Unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse.

Vi forventer:

 • Mellemlang uddannelse inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område, såsom: sygeplejerske, lærer, ergoterapeut, afspændingspædagog, fysioterapeut, pædagog el. lign.
 • Psykiatrisk erfaring og/eller erfaring med unge inden for autismespektrumsforstyrrelserne.

Jobindex, 30. juli
Hjembækskolen
Lærer / miljøterapeut

Hjembækskolen, Jyderup

Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen tilbyder miljøterapeutisk udviklingsstøtte og undervisning til unge fra 12 års alderen. Vi søger en ny kollega, der kan se sig selv i nedenstående beskrivelse:

Om målgruppen:

 • Unge med psykiske vanskeligheder, herunder unge med psykiatriske og neurologiske diagnoser.
 • Unge, som er i risiko for at udvikle en psykisk sygdom.
 • Normaltbegavede unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse.

Vi forventer:

 • At du er i stand til at varetage undervisning og behandlingsarbejde i et klassemiljø, hvor det pædagogiske/behandlingsmæssige element er en stor del af skoledagens indhold.
 • At du er læreruddannet, eller har en mellemlang videregående uddannelse inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Jobindex, 30. juli
Kalundborg Kommune
Pædagog

Kalundborg Kommune

Pædagog søges, 32 timer pr. uge, med ansættelse 1. september 2015 eller snarest derefter.

Rørby idræts SFO er en aktiv SFO, hvor faglighed og engagement er sat på dagsordenen. Vi har 100 elever fordelt på 0 – 6 klassetrin, og er normeret til 5 ansatte. Vi er certificeret idræts SFO, og arbejder således med idræt som pædagogisk redskab blandt andet indenfor;

 • Leg.
 • Bevægelse.
 • Natur.
 • Musik/drama.


Jobindex, 27. juli
EKKOfondenEKKOfonden er i rivende udvikling og søger derfor pædagogisk personale i flere afdelinger

EKKOfonden, Sjælland og Nordjylland

Konkret mangler vi folk til følgende opgaver:

 • Nordsjælland: Plejekrævende senhjerneskadet mand m. problemskabende adfærd – du skal være SSA eller neuropædagog m. mod på plejeopgaver
 • Sydsjælland, enkeltmandsprojekt: Borderline-kvinde m. stærkt selvskadende adfærd
 • Stenlille: Pædagoger til botilbuddet Sønderbjerggaard
 • Nordjylland, enkeltmandsprojekt: Plejekrævende senhjerneskadet mand m. problemskabende adfærd – du skal være SSA
 • Nordjylland, enkeltmandsprojekt: Domfældt mand m. problemskabende adfærd
 • Nordjylland, enkeltmandsprojekt: Alkoholiseret mand m. problemskabende adfærd
 • Nordjylland, enkeltmandsprojekt: hjerneskadet kørestolsbruger – du skal være SSA
 • Løkken: Pædagoger til Botilbuddet Jammerbugten – enten fast dagvagt eller fast døgnvagt

Jobindex, 22. juli
Børnehuset AtlantisSouschef til Børnehuset Atlantis i Viby Sj.

Børnehuset Atlantis

Souschefen udgør sammen med den daglige leder børnehusets ledelsesteam. Du skal i tæt samarbejde med det øvrige personale have fokus på den pædagogiske udvikling i både børnehaven og vuggestuen. Der vil være få administrative opgaver.

Vi forventer, at du

 • er synlig og kan motivere og inspirere
 • kan fastholde og udvikle den gode stemning
 • vil være med til at tegne de store linjer for børnehuset pædagogiske udvikling
 • er sparringspart ift. børnehusets leder om den overordnede drift og udvikling af børnehuset

Børnehuset Atlantis er meget velfungerende og har et godt renommé i lokalområdet, der bygger på de små og trygge rammer, den gode stemning samt vores kompetente og engagerede personale.


Jobindex, 22. juli
Dit Mentor Hus ApSSocialpædagoger

Dit Mentor Hus ApS, Solrød Strand

Dit Mentor Hus ApS søger socialpædagoger, til spændende og varierende konsulentopgaver, som støttekontaktperson for børn og unge, familiepædagoger til udsatte familier/børn. Stillingen er ikke fuldtid, men varierende i timetal.

Vi søger socialpædagoger:

 • som brænder for - og har erfaring indenfor familiearbejde (§S2), støtte-/kontaktpersonsopgaver for børn og unge, mentoropgaver.
 • med erfaring i arbejdet med børn med ADHD/samt andre specialiseringsområder. Såsom sorg/krise, misbrugsområdet, vold i familien, omsorgssvigt m.m.
 • Som kan formulere sig i skrift og tale, og har erfaring med områdets skriftlige arbejde.

Jobindex, 21. juli
Fonden Karise UngdomshusErfaren socialpædagog

Fonden Karise Ungdomshus

Til krævende, udfordrende og spændende socialpædagogisk stilling søges erfaren og dygtig medarbejder med masser af pondus der kender sig selv fra følgende:

 • Brænder for- og har stor erfaring i arbejdet med udsatte energifyldte børn & unge i alderen 12 - 23 år, der har fået en skæv start på livet og har brug for tydelige, varme og autentiske rollemodeller.
 • Har en positiv og optimistisk indstilling til livet, er sprængfyldt med energi og gå på mod.
 • Kan lide den systemiske og narrative tankegang kombineret med sund fornuft og masser af omsorg.
 • Holder af det praktiske arbejde i huset, der holder de fysiske rammer i topform, samt har kørekort.

Jobindex, 20. juli
Friskolen Øster Egesborg
Pædagogmedhjælper til vores SFO for skoleåret 2015-2016 og tilkaldevikarer til både skole og SFO

Friskolen Øster Egesborg, Mern

Vi er en velfungerende friskole med 21 medarbejdere og ca. 185 søde elever fra 0.- 9. klasse. Vi har maks. 18 elever pr. klasse i indskolingen og på mellemtrinnet og maks. 20 elever pr. klasse i udskolingen.

Er det dig der:

 • Brænder for udeliv, boldspil og drengeaktiviteter
 • Er god til at motivere og sætte i gang
 • Er ansvarsbevidst, fleksibel og mødestabil
 • Er ærlig og omsorgsfuld

Så kan vi tilbyde dig en dejlig SFO med ca. 70 glade og motiverede børn, engagerede forældre, imødekommende kolleger og en uhøjtidelig og munter omgangstone.


Jobindex, 20. juli
Odsherred KommuneTale-/hørekonsulent søges til PPR i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune

"Avia tahavia, ta’ hoved af og spis det"

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig, vores nye kollega.

Du holder af sprog, både det korrekte og det mindre korrekte.

Du holder af børn og forældre, fagfolk og godtfolk, og du kan i ligeså så høj grad arbejde selvstændigt og struktureret, som du kan give og modtage i et dynamisk, vekslende og tværfagligt miljø.

Din teori er i orden, fordi du enten er uddannet audiologopæd, speciallærer med relevante specialer eller fordi du har en diplomuddannelse i tale- høre- og sproglige vanskeligheder.

Din praksis er måske udviklet, og hvis ikke den er, kan den blive det i samarbejde med os, dine nye kollegaer i PPR.


Odsherred Kommune, 10. juli
Greve Kommune2 uddannede pædagoger til Elverhøj

Greve Kommune

Elverhøj er en integreret institution med 2 vuggestuegrupper, 3 børnehavegrupper samt 1 basisgruppe.

Vi søger 2 uddannede pædagoger hhv til den ene børnehavegruppe og den ene vuggestuegruppe. Du skal kunne lide at arbejde både med børnehavebørn og med vuggestuebørn, da vi samarbejder på tværs i huset og har brug for fleksibilitet i forhold til at hjælpe hinanden på tværs af børnegrupperne.

Vi lægger stor vægt på åbenhed omsorg og nærvær og er i vores hverdag inspireret af principperne i Marte Meo.


Greve Kommune, 10. juli
Pædagogmedhjælper
Der brænder for vuggestuepædagogikken Regnbuen er et integreret dagtilbud med vuggestue og børnehave på i alt 78 børn.
Køge Kommune, Køge
Jobcenter Køge, 5. august
Visionær og erfaren socialfaglig teamkoordinator til Forvisitationen i Børn og Unge (Genopslag)
Kan du lide at gå foran i et travlt, uforudsigeligt og til tider hektisk miljø med et højt fagligt niveau, hvor borgeren er i centrum, er...
Børn og Unge, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 4. august
Kostfaglig medarbejder til Børnehuset Kaninbjerget
Børnehuset Kaninbjerget i Guldborgsund kommune søger en kostfaglig medarbejder til frokostordningen for vuggestue og børnehave.
Børnehuset Kaninbjerget - Nykøbing F, Nykøbing F
Jobcenter Guldborgsund, 4. august
PA elever til Roskilde kommune
Vil du arbejde med børn, unge eller voksne i et pædagogisk miljø?
Elevuddannelser i Roskilde Kommune, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 4. august
Pædagog til Isefjordskolens SFO
Isefjordskolens SFO pædagogstilling pr. 1. september 2015.
Isefjordskolen - Afd. Holbæk, Holbæk
Jobcenter Holbæk, 4. august
Pædagog til Orø Enhedsinstitution, Orø
Pædagog til Orø Enhedsinstitution, Isefjordskolen.
Isefjordskolen - Afd. Holbæk, Holbæk
Jobcenter Holbæk, 4. august

Tilbage til Undervisning.

Ledige stillinger på Fyn.

Annonce:
1 til 20 af 58 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.