1 til 20 af 88 resultater.
Sorø Kommune
Talehørepædagog

Sorø Kommune

Sorø kommune, Center for Børn og Familier, søger pr. 1. september eller snarest herefter en talehørekonsulent/audiologopæd 37 timer pr. uge. Du vil blive ansat i PPR som pt. består af 5 talehørekonsulenter, en tosprogskonsulent og 6 psykologer. PPR betjener såvel kommunale som private skoler og dagtilbud.

Du vil indgå i et team af talehørekonsulenter, som arbejder meget selvstændigt, men som ligeledes vægter samarbejde og faglig sparring højt. Der er i teamet gode muligheder for at være med til at præge udviklingen og implementeringen af nye interventioner og arbejdsmetoder i fremtiden. Vi lægger vægt på faglig udvikling og løbende opdatering omkring forskning inden for tale-høreområdet.


Sorø Kommune, 28. maj
Solrød Kommune
To pædagoger til Munkekærskolens SFO pr. 1. august 2015

Solrød Kommune

På Munkekærskolens SFO søger vi

 • 1 pædagog, 37 timer ugentligt inkl. 12 lektioner fordelt på 2 klasser i understøttende undervisning og lektiecafè på 3. årgang til afdeling Munkekær pr. 1. august 2015.
 • 1 barselspædagog tidsbegrænset, 1/8-2015 - 30/6 2016, 37 timer ugentligt inkl. 7 lektioner i en klasse på 2. årgang og 5 netværkstimer på 3. årgang til afdeling Tjørnen & Gyngen.

Munkekærskolens SFO har 3 afdelinger på hver deres matrikel. Vi er en skole og SFO der har etableret et godt samarbejde. Vi er certificeret som Idræts-SFO. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, årsplan og LP, som er vores fælles arbejdsgrundlag omkring børnene. Ligeledes arbejder vi alle med inklusion, som grundlag i det pædagogiske arbejde.


Solrød Kommune, 28. maj
Femstjernen
Visionær og handlekraftig leder

Femstjernen, Ringsted

Femstjernen er en integreret institution med vuggestue og børnehave, hvor vi lægger stor vægt på at møde børn i øjenhøjde. Vi har en målsætning om, at være en lille institution med ca. 40 børn.

Femstjernen er kendetegnet ved en stabil og fagligt dygtig personalegruppe. I institutionen er vi 9 fuldtidsansatte inklusiv dig som leder.

Vi forventer

 • En visionær og synlig leder, som har ledelseserfaring fra lignende institution og som kan dokumentere succes med de aftalte mål mv.
 • En uddannet pædagog, gerne med lederuddannelse, og erfaring med budgetstyring og har flair for det administrative og IT.
 • At du brænder for at være en del af det pædagogiske fællesskab i praksis. Samtidig er du en dygtig personaleleder, som forstår at inspirere og motivere kollegerne, og er tydelig i din ledelse og kommunikation.

Jobindex, 22. maj
Greve KommuneUddannet pædagog til barselsvikariat

Greve Kommune

Da en af vores pædagoger går på barsel d. 12. august 2015, søger vi en uddannet pædagog som barselsvikar.

Vi er en daginstitution beliggende i Greve kommune tæt på grønne områder, strand samt offentlige transportmidler. Vi er i 2015 normeret til 49 børn i alderen 3-6 år, der er aldersopdelt på tre stuer. Vi er 7 ansatte som består af en blanding af erfarne og nye pædagoger og pædagogmedhjælpere. I Greve Kommune er alle daginstitutioner opdelt i distrikter, og Grevehaven er en del af Distrikt Syd.

Vi søger en uddannet pædagog 37 timer ugentlig fra medio august. Du vil have en fast tilknytning til mini-mellemgruppen, men ligeledes kunne gå ind og indgå i resten af huset. Vores pædagogiske praksis er inspireret af Marte Meo-pædagogikken og vi arbejder specifikt med social inklusion.


Greve Kommune, 21. maj
Familie & Evidens CenterFamilie & Evidens Center (FEC) søger træningsfamilier på Sjælland

Familie & Evidens Center

En MTFC træningsfamilie skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode på ca. et år. Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som træningsfamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et behandlingsprogram og skal følge faste principper. I får tæt støtte og vejledning og har altid adgang til teamets koordinator.

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindelig familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv og af systemerne omkring den unge. Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært.


Jobindex, 20. maj
Behandlings- og Opholdsstedet TAOPædagoger/miljøterapeuter og vikarer

Behandlings- og Opholdsstedet TAO, Hvalsø

Vi søger efter de rette – er du en af dem?

Behandlings- og Opholdsstedet TAO er et miljøterapeutisk behandlingstilbud for normaltbegavede børn fra 6 år med tilknytningsforstyrrelser og børn med autismespektrumforstyrrelser.

Vores mål er at skabe udvikling for disse sårbare børn og unge, og vi arbejder med en psykodynamisk tilgang i en struktureret miljøterapeutisk hverdag, hvor troværdighed, forudsigelighed og rytme er rammerne. Vi ligger tæt på skov og har helt unikke muligheder for skønne naturoplevelser.

Vi arbejder:

 • Miljøterapeutisk i børnenes hjem
 • Højt aktivitetsniveau i det daglige arbejde, hvori børnene inddrages i nærmiljøet
 • Selvstændigt og reflekterende under den miljøterapeutiske ramme

Jobindex, 19. maj
Solrød Kommune
Skolepædagog til Havdrup SFO - 32 timer

Solrød Kommune

Havdrup SFO søger en skolepædagog til et fast deltidsjob med 32 timer om ugen fra 1. august 2015. Stillingen vil primært være tilknyttet SFO1 og indskolingen, og man skal derfor være indstillet på at medvirke aktivt i samarbejdet mellem SFO og undervisningsdelen.

Havdrup Skole er en kommunal skole, der består af et antal separate bygninger, der danner rammen om skolen. Skolen har ca. 520 elever, der er fordelt fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, fordelt på 3 spor. Et indskolingsspor (bh.–3. kl.), et mellemtrin (4.-6. kl.) og en overbygning (7.-9. kl.). Der er 3 og på enkelte årgange 2 klasser.


Solrød Kommune, 11. maj
Dansk Flygtningehjælp
Integrationsnet søger pædagoger på Sjælland

Dansk Flygtningehjælp, Vordingborg eller Roskilde

Vil du være med til at give flygtninge en god start i det danske samfund, og brænder du for at arbejde med integration? Vil du arbejde med mange forskellige nationaliteter, og ønsker du at være en del af en dynamisk og spændende arbejdsplads? Så er du måske en af vores nye pædagoger.

Integrationsnet– en del af Dansk Flygtningehjælp – søger pædagogiske medarbejdere med erfaring indenfor arbejdet med familier, børn og unge. Der er tale om socialpædagogisk arbejde, der primært vil foregå i familiernes og de unges egne hjem. Vi arbejder hovedsageligt med familier og unge med flygtningebaggrund, nogle af dem traumatiserede. Opgaveudførelsen er på hele Sjælland, med udgangspunkt i enten Vordingborg eller Roskilde.

Vi søger både medarbejdere til fastansættelse og medarbejdere til ansættelse på timebasis.


Dansk Flygtningehjælp, 6. maj
Stevns KommunePædagoger søges til behandlingsinstitutionen Magnoliegården

Stevns Kommune

Behandlingsinstitutionen Magnoliegården søger pædagoger til vore døgnafdelinger til tiltrædelse pr. 1. august 2015. Samtidig søger vi et antal vikarer med tiltrædelse snarest muligt.

Magnoliegården er en specialiseret behandlingsinstitution, hvor miljøterapeutisk relationsarbejde er i centrum, suppleret med socialpædagogiske metoder i dag- & døgnregi samt i den interne skole. Magnoliegården er beliggende 7 km syd for Køge på en gammel hovedgård i Stevns kommune.

På Magnoliegården har vi gode fysiske rammer, hvor kun fantasien sætter grænserne for den pædagogiske indsats. Vi er placeret i et naturskønt område, med mange muligheder også for udendørs aktiviteter, både på stedet og i lokalområdet.


Stevns Kommune, 5. maj
Ungdomscentret Gjeddesgaard
Pædagog

Ungdomscentret Gjeddesgaard, Hornsherred

Pædagog søges til Ungdomscentret Gjeddesgaard i Lejre Kommune.

Den selvejende institution Gjeddesgaard søger en uddannet pædagog på fuld tid med start så snart det er dig muligt, senest 1. august 2015.

Vi har 11 døgnpladser samt en intern specialskole, hvor børnene, der bor på opholdsstedet går i skole.

Kvalifikationer:
At du kan iscenesætte dig selv, med en professionel profil, herunder at du kan arbejde målrettet og struktureret og samtidig vise:

 • at du kan tage del i, og planlægge det daglige arbejde, både pædagogisk og praktisk
 • at du evner at konfliktløse
 • at du formår at yde omsorg og støtte, uden det virker kunstigt

Jobindex, 4. maj
Solrød Kommune
SSP-konsulent

Solrød Kommune

Solrød Kommune søger en SSP-konsulent til det forebyggende arbejde for kommunens børn og unge. Arbejdsopgaverne består af undervisning af elever, foredrag og dialogmøder med forældre, tværsektorielt udviklingsarbejde, rådgivning, mægling og vejledning. Derudover forventes SSP-konsulenten at stå til rådighed for akut opståede SSP-opgaver. SSP-konsulenten får endvidere en koordinerende funktion i forhold til det samlede SSP-arbejde i kommunen.

Du bliver en del af organisationen ”Solrød Ungdomsskole”, som er beliggende på Solrød skole, hvor du også får kontor. Organisationen består af 10. klassecenter, fritidsundervisning, Erhvervsklasser, Ungdomsklubber og Ungebasen. Ud over en lang række kolleger på Ungdomsskolen, vil du få mange forskellige samarbejdspartnere, både i og uden for kommunen.


Solrød Kommune, 30. april
Pædagog - Birkehuset, Øster Ulslev
Stillingen er på 37 timer ugentlig og ønskes besat snarest muligt.
Birkehuset - Øster Ulslev, Øster Ulslev
Jobcenter Guldborgsund, 28. maj
Socialpædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut
Bo og Støttecenter Sorø er et tilbud om socialpædagogisk støtte- og aktivitets tilbud til borgere enten i egen bolig, bofællesskab eller...
Bofællesskabet Stenlille, Sorø
Jobcenter Sorø, 28. maj
Teamleder
Bo og Støttecenter Sorø er et tilbud om socialpædagogisk støtte- og aktivitets tilbud til borgere enten i egen bolig, bofællesskab eller...
Bofællesskabet Stenlille, Sorø
Jobcenter Sorø, 28. maj
Pædagogmedhjælpere søges til Børnehuset Skovmosen
Skovmosen er en afdeling under institutionsområde Roskilde Midtvest sammen med 5 andre institutioner under fælles områdeleder Anni Glindorf.
Børnehuset Skovmosen, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 28. maj
Specialpædagog søges tidsbegrænset til Børnehuset Skovmosen
Skovmosen er en afdeling under institutionsområde Roskilde Midtvest sammen med 5 andre institutioner under fælles områdeleder Anni Glindorf.
Børnehuset Skovmosen, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 28. maj
Pædagog til SFO Bivognen - Tornvedskolen afd. Jyderup
Stillingen er på 35 timer pr. uge.
Dagtilbudsdistrikt Tornved, Holbæk
Jobcenter Holbæk, 28. maj
Pædagog søges til Vuggestuen Mariehøj
Ansøgningsfristen er torsdag d. 11-6-15 kl. 7.00 Samtaler holdes mandag d. 29-6 om formiddagen.
Den selvejende institution Vuggestuen Mariehøj, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 28. maj
SCR-Ungdom søger pædagog til barselsvikar
SCR- Dag og Aftenklubben søger en barselsvikar 37 timer pr. 1. august 2015.Specialcenter Roskilde( SCR)'s Ungdomsafdeling består af et STU...
Specialcenter Roskilde, Roskilde
Jobcenter Roskilde, 28. maj
Faxe Kommunale Ungdomsskole søger inspirende, nærværende og initiativrige klubmedarbejdere
Faxe Kommunale Ungdomsskole søger inspirerende, nærværende og initiativrige klubmedarbejdere Pr. 1.august 2015 overgår kommunens...
Ungdomsskolen, Haslev
Jobcenter Faxe, 28. maj

Tilbage til Undervisning.

Ledige stillinger på Fyn.

Annonce:
Topdanmark Forsikring A/S
1 til 20 af 88 resultater.
Cookies på Jobindex

Vi bruger cookies til trafikmåling og til optimering af hjemmesidens indhold. Der gemmes cookies fra Jobindex og fra vores samarbejdspartnere. Ved at klikke videre på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies.