Beredskab Øst I/S Søborg

En til to viceberedskabsinspektører

Vi bestræber os på at være et af Danmarks førende beredskaber, hvor hverdagen er alsidig, og hvor værdierne samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og medarbejderne. Vil du være en del af os, så grib chancen nu!

En af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en til to viceberedskabsinspektører, som skal fungere som holdleder/brandmester i det operative virke, men som også skal være med til at understøtte fortsat udvikling ved eksempelvis fokus på kompetenceudvikling og undervisning af brandfolk og holdledere eller kerneopgaverne inden for det brandforebyggende område med brandsyn.

Om Beredskab Øst

Vi er 30 ansatte, der i tæt samarbejde med ca. 160 brandfolk i Falck sikrer den daglige tryghed for knap 300.000 indbyggere i fem kommuner med globale virksomheder og komplekst byggeri, som betjenes fra fire døgnbemandede brandstationer i henholdsvis Ballerup, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby.

De ansatte er i overvejende grad en del af det operative beredskab og varetager opgaven som holdleder på delt døgn- og dagvagt og/eller som indsatsleder. Hovedparten af medarbejderne har sideløbende arbejdsopgaver inden for bl.a. brandsyn, undervisning og kompetenceudvikling.

Den stærke og kompetente operative profil

Du har erfaring fra virket i beredskabet, hvor du har fungeret på holdlederniveau. Vi forventer, at du har høj faglighed, gode samarbejdsevner og masser af mod på at løse opgaver på nye og spændende måder.

Du har et højt engagement, vil gøre en forskel og er indstillet på at være i konstant udvikling. Du er i dagligdagen et foregangsbillede for dine kollegaer og samarbejdspartnere.

Du kommer til at fungere som holdleder/brandmester på døgnvagt på en af vores fire brandstationer (ca. 50-60 døgnvagter om året). De resterende timer skal du have som dagvagter, hvor du skal løse forskellige brandforebyggende opgaver samt deltage i kompetenceudviklings- og undervisningsopgaver. Hvis du har den rette profil med indsatslederkompetencer og gerne vil kombinere funktionen som holdleder/brandmester med funktionen som indsatsleder, så vil dette være en mulighed efter en konkret aftale. Normering af vagter som henholdsvis indsatsleder og holdleder/brandmester vil ved kombination kunne drøftes individuelt.

For profilen gælder det, at du synes det beredskabsfaglige område er spændende og er nysgerrig på at blive udviklet inden for dette område.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling, og aflønning sker efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Der er aftalt flekstidsordning, hvor der er stor grad af frihed til, at medarbejderne selv planlægger arbejdstiden. Der er betalt frokostpause, fri uniform og flere personalegoder.

Dit daglige tjenestested bliver på en af vores fire brandstationer, men du vil også have en tilknytning til brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg, hvor kompetencecenter, administration og ledelse er placeret.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, ligesom det er en forudsætning, at du kan klassificeres som hemmelig. For varetagelse af det operative virke skal du kunne gennemføre en fysisk test. Disse forhold skal kunne opretholdes gennem hele ansættelsen.

Ansøgning

Ansøgningen skal sendes til post@beros.dk sammen med dokumentation for relevant uddannelse og eksamensbeviser og skal være os i hænde senest den 13. april 2023 kl. 08:00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 19. april 2023.

Tiltrædelse den 1. juni 2023.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte beredskabsdirektør Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99, eller viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen, tlf. 25 16 99 08.