Kongernes Samling

Forskningschef

Kongernes Samling København

Indrykket 

Fremdrift, udsyn og nye perspektiver

Brænder du for at finde nye vinkler på historien, som kan give os perspektiver til at forstå os selv og verden omkring os? Smitter din nysgerrighed af på menneskene omkring dig – og formår du at udstikke kursen og motivere dine medarbejdere? Så er du måske vores nye Forskningschef.

Kongernes Samling ønsker at styrke museets forskning over hele linjen - og det begynder med udviklingen af nye forsknings- og formidlingssatsninger. Museet søger derfor en ny Forskningschef, der kan udforme og realisere håndfaste forskningsstrategier og outputs. Samt bidrage til at definere nye områder, som kan hjælpe os med at forny den kulturhistoriske forskning og udvikle nye former for museal formidling. Det sker i tæt samarbejde med inspektørteamet og resten af Kongernes Samling.

Arbejdsopgaver

Den primære opgave for Forskningschefen bliver at udvikle en stor, flerårig forskningsstrategi, der med solidt fodfæste i Kongernes Samling giver nye vinkler på og videnskabelig viden om det danske monarki i en dansk og international kontekst. En viden som løbende skal omsættes til forskningsartikler og formidlingstiltag, tale ind i alle kroge af vores organisation og virke samt give os et højt kvalificeret udgangspunkt til at se tendenser og kontekster fra.

Indledningsvist vil en hovedopgave derfor være at definere rammer og indhold for denne nye strategi, samt opsøge midler og samarbejdspartnere til konkrete projekter foruden opsætte konkrete delmål for vidensproduktion og publicering. Med afsæt i dette er det derfor en essentiel opgave at sikre faglig ledelse og tværgående koordination af den kommende forskningsindsats samt ikke mindst selv at bidrage aktivt inden for forskningsfeltet.

Forskningschefen er organisatorisk placeret i Forskningsenheden med ledelsesansvar for inspektørerne i Kongernes Samling. Forskningschefen refererer til Chefen for Udstillinger, Forskning og Formidling – men forventes at indgå som sparringspartner på tværs af hele organisationen.

Ved siden af forskningsarbejdet deltager forskeren i enhedens kuratoriske arbejde, herunder med levering af indhold til udstillinger og formidling baseret på forskningsindsatsen og inspektørteamets arbejde.

Kvalifikationer

Ansøgere skal have relevante forskningsmæssige kvalifikationer på forskerniveau inden for en relevant faggren såsom historie, etnologi, kunsthistorie, antropologi, sociologi eller lignende.

Vi forventer, at ansøgere kan dokumentere erfaring og konkrete resultater i forhold til:

 • Forskning i det danske monarki, dansk og europæisk historie samt museets gen-standsfelt generelt
 • Forskningsledelse
 • At søge og opnå betydelige eksterne forskningsmidler
 • Videnskabelig produktion på internationalt niveau
 • Samarbejde og koordination på tværs af faggrænser og nytænkning af forskningsfelterne kulturhistorie og/eller materiel kultur
 • Samarbejde med nationale og internationale netværk

Det vil også være en fordel, hvis ansøgere har erfaring med bred formidling f.eks. udstillinger, radio og tv. Erfaringen har ansøgerne opnået fra hidtidig beskæftigelse på et museum, en højere læreanstalt, sektorforskningsinstitution eller tilsvarende.

Vi forventer, at ansøgerne:

 • Selvstændigt og i samarbejde med chefer og medarbejdere kan løfte en bred portefølje af opgaver inden for rammerne af Kongernes Samling
 • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner
 • Kan trives med mange samtidige komplekse opgaver
 • Kan løse opgaver med høj kvalitet under tidspres
 • Mestrer engelsk i skrift og tale
 • Formår at sætte Kongernes Samling ind i en dansk og international kontekst til belysning af Kongehusets udvikling og selvforståelse

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Lønnen fastsættes ud fra den enkeltes kvalifikationer, uddannelse og relevant erfaring samt stillingens indhold og ansvar.
Kongernes Samling skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse samt foretage baggrundstjek ved PET.

Stillingen ønskes besat 1. august 2022 eller snarest derefter.

Ansøgning

Kongernes Samling arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.
Skriftlig ansøgning med et kortfattet bud på rammer og indhold for den nye, store forskningsstrategi samt et cv med oplysning om uddannelse, hidtidig beskæftigelse og en publikationsliste sendes via knappen "søg jobbet online" senest mandag d. 6. juni 2022 kl. 12:00. Vi modtager KUN ansøgninger via nedenstående link. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Chef for Udstillinger, Forskning og Formidling Laura Liv Weikop på telefon: 29 81 63 30 eller mail: llw@kosa.dk.


Kongernes Samling
Kongernes Samling er organisationen bag museerne på Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus. De tre museer rummer centrale genstande og kunstværker, der fortæller om den danske kongelige historie og giver et enestående indblik i historierne om såvel Danmarks konger og dronninger – menneskene bag det danske monarki som om Danmark selv.
Find information om Kongernes Samling på: www.kongernessamling.dk/