Stige Hallen

Initiativrig og stabil Centerleder

Stige Hallen Odense

Indrykket 

Bestyrelsen for Stigehallen har igangsat en spændende udviklingsproces for hallen. Med fokus på både at skabe nye aktiviteter i hallen, bibeholde nuværende samt skabe Stige bys fremtidige samlingssted for idræt, kultur og fritidsliv. Stigehallen skal summe af liv året igennem.

Derfor søger bestyrelsen en centerleder til Stigehallen.

I tæt samarbejde med hallens brugere, byens foreninger samt Stigehallens bestyrelse, får centerlederen en unik mulighed for at præge den fremadrettede udviklingsproces.

Bestyrelsen ønsker en ildsjæl, der både kan styre den daglige drift af hallen og cafeen samt være inspirator for nye tiltag i hallen til gavn for hallens brugere og Stige by som helhed. Der er tale om en fuldtidsstilling med forskudt arbejdstid - men samtidig også frihed til egen tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Vi ønsker en centerleder, der kan se sig selv i mange af nedenstående punkter:

 • Positiv, fleksibel, udadvendt og løsningsorienteret
 • Opsøgende, igangsættende og initiativrig
 • Serviceminded over for brugerne af hallen
 • Synlig i dagligdagen og tager hånd om de daglige arbejdsopgaver
 • Gæv i et køkken - og har mod på at etablere sunde og nærende retter til brugerne
 • God til at skabe den tætte kontakt med brugerne

Centerlederens opgaver bliver overordnet:

 1. Det daglige ansvar for og udførslen af hallens drift
 2. Drift og ansvar for cafeen i hallen
 3. Udlejning af cafeen og hallen(samt hallens faciliteter)
 4. Markedsføring af hallen, herunder planlægning og udførsel af arrangementer

1. Det daglige ansvar for og udførslen af hallens drift

 1. Daglig drift af og ansvar for hallen og dens faciliteter
 2. Kontakt og samarbejde med primære og øvrige brugere
 3. Vedligeholdelse og renholdelse af hallens bygninger, faciliteter og de nære udenoms-arealer
 4. Klargøring, herunder opstilling og nedtagning af rekvisitter i forbindelse med udlejning
 5. Være med til at skabe rammerne for, at Stigehallen bliver det kommende samlingssted for lokalsamfundet

2. Drift og ansvar af cafeen i hallen

 1. Daglig drift af cafeen
 2. Gæv i et køkken – så der kan laves sund og velsmagende mad
 3. Indkøb af diverse varer/råvarer
 4. Ansvar for cafeens økonomi

3. Udlejning af cafeen og hallen(samt hallens faciliteter)

 1. Sikre optimal udlejning af hallens faciliteter
 2. Sørge for udlejning i perioder, hvor vores lokale og daglige brugere ikke benytter hallen
 3. Indgå kontrakter om udlejning af hallens faciliteter til både enkeltstående og sæsonaktiviteter med øvrige brugere
 4. Udleje faciliteter til ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. tyrolerfest, bankospil, koncerter og fester
 5. Udlejning af cafeen med køkken til private arrangementer
 6. Administrere booking i Conventus-systemet
 7. Udlejning skal ske efter bestyrelsens udstukne retningslinjer

4. Markedsføring af hallen, herunder planlægning og udførsel af arrangementer

 1. Være med til at præge og udvikle aktiviteterne i hallen
 2. Være med til at skabe rammerne for nye aktiviteter i hallen
 3. Planlægning og udførsel af arrangementer til gavn for lokalsamfundet, hvilket eventuelt kan ske i samarbejde med byens foreninger
 4. Fokus på kommunikation og digital branding via f.eks. Facebook

Ovenstående punkter sker selvfølgelig i tæt samarbejde med Stigehallens bestyrelse, til gavn for alle.

Det bliver en fantastisk rejse, som den kommende centerleder bliver en del af!

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående beskrivelser, tøv da ikke med at sende os din ansøgning via knappen "Søg jobbet online". Ansøgningsfristen er 8/6 2022 kl.12.00, og afholdelse af jobsamtaler forventes at være i uge 23.

Du kan også kontakte Stigehallens bestyrelse for yderligere info ved bestyrelsesmedlem Claus Anker, Mobil: +45 42 83 70 74 eller mail: info@stigehallen.dk

Stigehallens bestyrelse, 2022.