Dansk Køl & Varme

Konsulent med interesse for teknik

Dansk Køl & Varme Roskilde

Indrykket 

Brænder du for at gøre en indsats for klimaet? Er du god til at sætte dig ind i nye problemstillinger? Og kan du godt lide at være lidt af en ekspert på dit område? Så kan stillingen som teknisk konsulent i Dansk Køl & Varme være noget for dig.

Vi søger en teknisk konsulent der kan styrke Dansk Køl & Varmes position som kølebranchens kompetente samlingspunkt. Der er tale om en nyoprettet stilling. Du vil derfor selv kunne være med til at præge og udvikle stillingens konkrete indhold.

Om arbejdsopgaverne

Som udgangspunkt skal du især skal stå for disse opgaver:

  • Give vejledning til medlemmerne om regulering, standardisering og best practice inden for køleteknik samt relevante dele af tilgrænsende fagområder (f.eks. el, vvs og kemikalier).
  • Udforme vejledninger, oversigter og andre skriftlige bidrag som er beregnet på let forståelig formidling af faglige problemstillinger.
  • Tilrettelægge kursusforløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
  • Sikre fagligheden i drift og udvikling af vores beregnings-programmer og andre medlemstilbud.

Det kan desuden komme på tale, at du skal sekretariatsbetjene faglige fora og nye aktivitetsområder.

Dine kompetencer

Stillingen kan besættes med både dig, der er forholdsvis nyuddannet, og dig, der har arbejdet med denne type opgaver i en årrække.

Fælles for begge profiler er, at vi forestiller os, at du har:

  • En uddannelse, der er relevant for opgaverne. For eksempel naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse, men andre baggrunde kan også komme i betragtning.
  • Kendskab til eller interesse for offentlig regulering af erhvervslivet.
  • Erfaring med at vejlede andre – gerne virksomheder.
  • Kendskab til installationsbranchen fra virksomhed, organisation eller myndighed.
  • Flair for at håndtere tal.

Det vil være en fordel, hvis du desuden har konkrete erfaringer med beregning af parametre i installationer i forhold til f.eks. tryk, temperatur, spænding, vibration, støj, tæring, brand, eksplosionsfare, ætsning eller lignende.

Dine personlige kompetencer

Arbejdet på sekretariatet foregår i en uformel atmosfære, hvor mange opgaver skal løses i tæt samarbejde med kollegaer. Dine personlige kompetencer og samarbejdsevner er derfor vigtige.

Den tekniske konsulent vil være en vigtig del af medlemskontakten. Det er derfor også vigtigt, at du kan lide at tale med mange mennesker, og at du har et servicegen.

Derudover regner vi med, at du er målrettet og flittig, men også tålmodig. Du må gerne være lidt af en nørd, men du skal være interesseret i at være opsøgende og i at lære nyt.

Det får du

Her får du chancen for at udvikle dig til lidt af en ekspert indenfor kølebranchen. Jobbets vejledningsopgave er desuden en service som medlemmerne er glade for, så det er en oplagt stilling for dig, der godt kan lide at hjælpe andre.

Stillingen er samtidig en mulighed for at være en del af den grønne omstilling, som kølebranchen spiller en vigtig rolle i.

Som udgangspunkt er der tale om en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. Arbejdet vil for det meste foregå på vores sekretariat i Roskilde, men der kan også aftales hjemmearbejdsdage. Møder ude – herunder enkelte aftenmøder – må påregnes.

Løn og øvrige ansættelsesforhold efter forhandling.

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfrist: 21. juli 2022. OBS: Vi kan dog finde på at holde ansøgersamtaler løbende. Så send hellere din ansøgning i dag end i morgen! Tiltrædelse: Så vidt muligt 1. juli eller snarest derefter.

Spørgsmål rettes til Dansk Køl & Varmes direktør, Søren Bülow, på sb@dakv.dk eller på 21 42 85 69.

Ansøgning og CV sendes via knappen ”Søg jobbet online” nedenfor.

Du opfordres til at vedlægge din ansøgning nogle få, kortfattede eksempler på tidligere opgaver eller lignende, som du finder relevante for denne stillings indhold.


Dansk Køl & Varme er organisationen for de mest ambitiøse danske virksomheder inden for køleanlæg, varmepumper og airconditioning. Vi er også sekretariat for Varmepumpeordningen (VPO), og tilsammen har vi cirka 300 virksomheder som medlemmer. Sekretariatet har fire ansatte og en ekstern bogholder. Læs mere på www.koeleteknik.dk.