Jobindex – søger for DLR Kredit A/S
Kundelogo
 

Erfaren risikoanalytiker

Til vores team ’Analyse og Datakvalitet’ søger vi en skarp risikoanalytiker, som brænder for at arbejde i grænselandet mellem forretning og regulering. Området er under konstant udvikling, så du vil altid blive udfordret og løbende få mulighed for at videreudvikle dine kompetencer. Team ’Analyse og Datakvalitet’ er en del af området Model- og Datainno-vation.

Om teamet

Du vil indgå i et dedikeret team af risikoanalytikere, som har stor viden på området. Teamet håndterer centrale opgaver som kvantificering af kreditrisiko (solvens), modelberegnede nedskrivninger, stressscenarier samt beregninger der indgår i DLRs kapitalplaner.

Arbejdet omfatter både udviklingsprojekter og kvartalsvise kvantitative opgørelser til brug for solvens- og nedskrivningsprocessen mv. Arbejdsdagen er præget af en uformel omgangstone, godt humør og servicemindede kolleger. Teamet samarbejder tæt med Data Management, som er en del af området og har også en del samarbejde på tværs i organisationen bl.a. med forretningsvendte enheder, Økonomi og IT. I DLR er beslutningsvejene korte, så du er tæt på beslutningsprocessen og vil kunne præge metoder og beslutninger.

Arbejdsopgaverne omfatter

  • Kvantificering af kreditrisiko til bl.a. kapitalopgørelsen (solvens)
  • Analyse, vurdering og implementering af fremtidige Basel-regler
  • Scenarieanalyser bl.a. til makroøkonomisk stresstest
  • Modelbaserede IFRS9-nedskrivninger og scenarieanalyser
  • Kvantificering og analyser af ’Non Performing Exposures’ (NPE)

Arbejdsopgaverne er komplekse og kræver stort overblik. Du vil få brug for dine matematiske og økonomiske kompetencer for at kunne omsætte reguleringsmæssige krav til forretningsmæssigt brug. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til finansiel regulering – herunder kvantificering af kreditrisiko og kapitalkrav (CRR). DLR er udpeget som systemisk vigtigt institut (SIFI), så jobbet vil give dig et godt indblik i de krav der stilles til SIFI-institutter.

Som vores nye risikoanalytiker har du

  • En videregående finansiel eller matematisk uddannelse på kandidatniveau
  • Gode analytiske evner og stærke kvantitative kompetencer
  • Erfaring med programmering (f.eks. SAS, R eller Python)
  • Kendskab til den finansielle sektor og gerne med fokus på regulering og modeller
  • Gode kommunikations- og samarbejdsevner

Vi tilbyder

En dynamisk arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til beslutning. Du får mulighed for at arbejde i en virksomhed med en flad ledelsesstruktur og en åben og uformel omgangstone.

Ansættelsesvilkårene er gode, herunder pensionsordning, flekstidsordning, kantineordning, sundhedsforsikring m.m. i henhold til overenskomsten mellem FA og Finansforbundet. Løn efter kvalifikationer.

Send en ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt til os via knappen ”søg jobbet online”. Ansøgningsfristen er 8. december 2021. Vi indkalder løbende kandidater til samtale, og behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.

Har du brug for at høre mere kan du kontakte faglig teamleder Kim Hartvig. på tlf. 33 42 07 07 eller på mail kah@dlr.dk


Om os
DLR Kredit er et realkreditinstitut med speciale i udlån til erhverv og landbrug. Vi er ejet af 50 pengeinstitutter. På vores kontor, tæt ved Vesterport Station i København, er vi ca. 220 medarbejdere. Vi har desuden tilknyttet ca. 55 vurderingssagkyndige med base rundt i landet.

Du kan finde mere information om DLR Kredit på www.dlr.dk

Jobindex – Find din jobglæde