Nanoq logo

Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtige/konsulenter til pensionsområdet

Skattestyrelsen tilbyder en spændende arbejdsplads indenfor pensionsområdet med masser af udfordrende arbejdsopgaver samt stor mulighed for at udvikle sig fagligt.

Skattestyrelsen søger konsulenter der vil indgå i et mindre team på tre medarbejdere, som arbejder tæt sammen med Departementet for Finanser, pensionsforvaltere samt øvrige interne afdelinger i arbejdet med obligatorisk pension. Opgaverne er således alsidige og spænder bredt.

Medarbejderne i pensionsområdet arbejder med et bredt udsnit af opgaver, som fastlægges nærmere efter din erfaring og kvalifikationer. Et særligt ansvarsområde vil være sagsbehandling og vejledning i forhold til borgere og sparring med arbejdsgiverregistret og Kontor for Kontrol i forhold til håndtering af forskellige former for pensionsordninger.

Dit ansvar

  • Sagsbehandling og vejledning af borgerhenvendelser om obligatorisk pension.
  • Deltage i udvikling af nye systemer og sagsgange.
  • Behandling af ansøgninger til tilskud til udenlandsk pension.
  • Klargøring af udsendelse af årsopgørelse over obligatorisk pension.
  • Modtagelse og afstemning af indberetninger om ophævelse af pensionsordninger i utide.

Din baggrund

Vi ser gerne at du har faglig indsigt og erfaring fra lignende stilling. Det forventes, at du har relevant teoretisk og praktisk erhvervserfaring og kendskab til almindelig sagsbehandling, regnskaber eller lignende, f.eks. fra arbejde med bogholderi, forvaltning af pensioner eller anden relevant uddannelse og arbejde. Kendskab til og erfaring med skattelovgivningen vil være en stor fordel.

Tiltrædelsesdato

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, så kan du kontakte kontorchef i Skattestyrelsen, Miki Jensen på mikj@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Søg jobbet”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.