Alexandra Instituttet A/S

Leder til People, Technology and Business Lab

Alexandra Instituttet A/S Aarhus

Indrykket 

Er du klar til at stå i spidsen for et fagligt stærkt team på 15 medarbejdere? Og vil du være med til at sikre, at samspillet mellem digital teknologi, mennesker og forretning skaber værdi i danske virksomheder?

“Vores formål og vision er at skabe fremtidens digitale Danmark. Via vores tætte samarbejde med forskningsverdenen har vi adgang til den seneste forskning og nyeste digitale teknologier. Med afsæt heri skaber vi et smartere og mere bæredygtigt Danmark,” fortæller HR-ansvarlig Jon Wenzel Kragstrup.

People, Technology and Business Lab leverer ekspertviden til private og offentlige virksomheder inden for samspillet mellem it-teknologi, mennesker og forretning. Hvordan udvikler man eksempelvis nye services, produkter og løsninger, som skaber værdi for brugerne og samtidig styrker forretningen? Med digitale teknologier i fokus sørger afdelingen for, at der bliver taget de rigtige og nødvendige beslutninger, både før, under og efter it-projekterne startes op.

Du afholder ugentlige møder, både online og fysisk, ligesom du står for den daglige personaleledelse –dine medarbejderes trivsel og udvikling er alfa og omega. Dit naturlige fokus i hverdagen er derfor personaleledelse, sparring og coaching. Men efterhånden som du kommer mere ind i jobbet, vil du dele din tid mellem ledelse og forretningsudvikling, hvor du både vil få til opgave at identificere muligheder inden for forskningsansøgninger samt salg og tilbudsskrivning til potentielle offentlige og private virksomheder.

Dine opgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • drive strategisk faglig udvikling af lab’et, herunder udvikling af rådgivning, services, hjemtagning af relevante opgaver og projekter, styring og ledelse af ressourcer og kvalitet.
 • lede medarbejdere i lab’et og sikre medarbejderudvikling og -trivsel via din empatiske og motiverende ledelsesstil.
 • deltage proaktivt i salg, herunder at byde på offentlige udbud og hjemtagning af forsknings- og innovationsbevillinger (F&I) til lab’et og sikre den rette balance mellem F&I og kommercielle aktiviteter.
 • styre egne medarbejdere og budgetter – både for de enkelte projekter og for afdelingen som helhed.
 • medvirke til udarbejdelse og implementering af Alexandras samlede strategi i tæt samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe.

Vores forventninger til dig

Vi søger en person, der har erfaring med udvikling og innovation, og som har fokus på at udvikle nye innovative it-baserede produkter og services, som efterspørges af danske virksomheder. Vi forventer endvidere, at du har erfaring med strategisk ledelse, personaleledelse samt projektledelse.

Vi forventer, at du har stærke kompetencer inden for én eller flere af lab’ets faglige kernekompetencer med fokus på samspillet mellem it-teknologi, mennesker og forretning: brugerinddragelse, projektledelse, innovationsprocesser, forretningsudvikling, design thinking, videnformidling og procesfacilitering.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

 • har en relevant baggrund og erfaring som tech-antropolog, forretningsudvikler, it-projektleder eller lignende.
 • har den tekniske forståelse til at oversætte i snitfladen mellem vores eksperter og virksomheder.
 • er målrettet og resultatorienteret.
 • kan prioritere og fokusere.
 • er selvstarter og kan lide flere samtidige aktiviteter.
 • har et åbent væsen, der på samme tid er tillidsvækkende og udviser lederskab.
 • kan begå dig i et miljø med høj faglighed.

Interesseret?

Ansøgninger og samtaler vil blive behandlet løbende. Upload din ansøgning og CV og evt. eksamensbevis elektronisk til: https://alexandra.dk/applications.
Gerne som én samlet zip-fil med dit eget navn og “Leder til People, Technology and Business Lab” i navnet.
Du kan også sende din ansøgning og CV elektronisk til lene.h.mortensen@alexandra.dk.

Hvis du bliver tilbudt stillingen, arkiverer vi din ansøgning til intern reference under hele ansættelsesforholdet. Hvis stillingen besættes til anden side, vil vi beholde din ansøgning i seks måneder, efter stillingen er besat, hvorefter den jf. persondataforordningen slettes fra vores systemer. Ønskes anden behandling af det uploadede, bedes dette angivet i det fremsendte.

Henvendelser om stillingen kan rettes til:
Jon Kragstrup, HR-ansvarlig, mobil: 41 74 17 39, e-mail: jon.kragstrup@alexandra.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!


En organisation med et højere formål.

Alexandra Instituttet er en visionær organisation, som bringer den nyeste viden fra it-forskning i spil, så danske virksomheder og organisationer kan udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og opnå nye forretningsmæssige gevinster og konkurrencefordele med digitalisering. Vi har hovedkontor i Aarhus samt kontor i København og er 100 medarbejdere i alt. Hos os finder du it-specialister med stærke kompetencer inden for aktuelle ekspertiser, bl.a. computergrafik, kunstig intelligens, IoT, cyber security, interaktionsdesign og smarte produkter.