Nanoq logo

Tolder

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger 1 tolder

Har du lyst til at arbejde med at sikre samfundet?

Vores arbejdsplads er hele Grønland, og vi arbejder med og for alle i Grønland.

Hvis du brænder for at sætte dit fingeraftryk på arbejdspladsen – så er en stilling som tolder ved Toldfunktionen noget for dig! Resultatet af vores indsats afhænger af, hvordan vi arbejder sammen.

Du vil som tolder indgå i et team med 3 andre toldere med udgangspunkt fra Nuuk. Det er derfor vigtigt, at du er en person, som søger samarbejdet med andre, er løsningsorienteret og har mod på en til tider hektisk hverdag, hvor kunden er i centrum.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver

Stillingen er placeret i Toldfunktionen, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol i Nuuk.

Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.

Du skal som tolder primært varetage følgende opgaver:

 • fysisk kontrol af fly og skibe mv.
 • kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
 • kontrol af rejsende flypassagerer
 • tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere i Grønland
 • administrative opgaver forbundet med toldopgaver, herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.

Derfor bør du påregne en del rejseaktiviteter om året.

Du vil blive oplært i Skattestyrelsen i følgende:

 • Relevant lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
 • Fagsystemer herunder interne og eksterne IT-systemer og scannere
 • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
 • Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland.

Oplæring vil som udgangspunkt foregå i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du som ansøger til stillingen:

 • lægger vægt på det gode samarbejde
 • evner at kommunikere og indgå i dialog med andre i skrift og tale
 • har fine sproglige egenskaber – grønlandsk, dansk og engelsk
 • er udadvendt, præsentabel og tilgår dit arbejde professionelt med service for øje
 • besidder autoritet
 • kan varetage et til tider krævende fysisk arbejde.

Hvis du samtidig er en god kollega, som går til dit arbejde med gåpåmod og smil på læben, er du måske den person, vi leder efter.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt, dog skal du forvente forskudte arbejdstider, herunder i weekender.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende jobbet

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til afdelingsleder Uvdloriánguak Hansen, tlf. (+299) 34 65 83, e-mail uvh@nanoq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af eksamensbeviser m.v. fremsendes via "Send ansøgning"-knappen

Tiltrædelsestidspunkt: pr. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Sidste ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest 16. juli 2018.