Udskriv jobopslag

Dragsbækcentret søger social- og sundhedsassistent til Døgngenoptræningsafdelingen

På grund af intern omstrukturering søger vi en social- og sundhedsassistent på 30 timer i et årsvikariat til Døgngenoptræningsafdelingen.

Stillingen er en kombineret dag- og aftenvagt på gennemsnitligt 30 timer i ugen. Der er 4 weekendvagter på 10 uger.

Lidt om afdelingen:

Vi har plads til 15 borgere på døgnophold, fordelt på 7 intensivstuer, hvor der er en overvægt af neurologiske borgere, 8 almene stuer med genoptræning efter operationer, kroniske sygdomme, længerevarende sygdom eller svækkelse og 3 daggenoptræningspladser. Vi modtager borgere, som har behov for at forbedre daglige færdigheder. Dette sker i tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter.

Stillingen er ledig til tiltrædelse efter aftale eller den 1. juni 2018. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Dine kvalifikationer:

Vi tilbyder:

Dragsbækcenteret er et af Thisted Kommunes plejecentre og er beliggende i Thisted by. Centret har 18 trænings- og rehabiliteringspladser, 32 plejeboliger, storkøkken, som også leverer mad til et af kommunens øvrige centre, ambulant træningsfunktion og et kronikerafsnit.

Læs mere om Dragsbækcentret på vores hjemmeside www.thisted.dk/dragsbaek.

Kontaktperson/henvendelse:

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte leder Lotte Bloch på telefon 2347 0530, eller teamleder Helga Thøgersen på telefon 9917 4465. For yderligere oplysninger kan du også aftale tidspunkt for besøg, såfremt du måtte have ønske herom.

Ansøgningsfrist:

Vi skal have din ansøgning – med kopi af relevant dokumentation – senest den 23. april 2018 kl. 8.00 via elektronisk link.

Ansættelsessamtaler er planlagt til onsdag den 25. april 2018 om formiddagen.

Klik her for at søge

Dragsbækcentret
Simons Bakke 37
7700 Thisted