Af­de­lings­le­der for Fa­mi­lie­af­de­lin­gen - Børn & Unge


Vi du være med til at sikre, at børn og unge har lys i øjnene og kan meste eget liv?
Vil du være med til at hjælpe de børn, unge og deres familier, der har allermest behov for hjælp i tide?
Vil du være leder for en dynamisk afdeling med fokus på faglig udvikling, kvalitet og et godt arbejdsmiljø?

Om jobbet
Viborg Kommune er et godt sted at være barn, ung og familie. Vores vision er, at alle børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Det opnår vi blandt andet ved, at vi i vores indsatser, inddrager og tager udgangspunkt i ønsker og behov hos børnene, de unge og deres familier. Som leder af Familieafdelingen får du en væsentlig funktion med at sikre implementering af vores mission og fælles strategiske retning i Børn & Unge, samt stå i spidsen for faglig udvikling af arbejdet med rådgivernes faglige vurderinger, herunder inddragelse af barnet og familiernes perspektiv. Du bliver nærmeste leder for Familieafdelingens fem teamledere og tre socialfaglige konsulenter. Derudover får du ansvaret for afdelingens økonomi, personale og faglige retning.

Om dig
Ingen ansøger kan det hele, men med udgangspunkt i de personalepolitiske værdier og de overordnede forventninger til god ledelse i Viborg Kommune, vil vi være nysgerrige på følgende kompetencer:  
 
Faglige kompetencer 
 • Har erfaring fra en kommunal forvaltning, gerne inden for børn- og ungeområdet, men vi ser også gerne en ansøgning fra dig som har erfaring fra fx social- eller beskæftigelsesområdet   
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund, der kan sættes relevant i spil i stillingen. Du kan fx være uddannet socialrådgiver, jurist eller have en pædagogfaglig uddannelse. Eller du kan have en anden baggrund fx akademisk baggrund  
 • Har fagligt drive med faglig indsigt i udsatte- og familieområdet og kan sætte faglig retning 
 • Har lederuddannelse eller er godt i gang med at tage en 
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde, tværgående ledelse og implementering af strategier. Med andre ord forandringsledelse i bred forstand  
 • Kan arbejde strategisk og visionært i feltet mellem politiske beslutninger, faglige udviklingstendenser og praksis 
 
Ledelsesmæssige kompetencer 
 • Har ledererfaring og erfaring med personaleledelse. Det kan enten være fra ledelse af ledere eller med ledelse af medarbejdere 
 • Evner personaleledelse, faglig ledelse og visionsledelse og kan bringe det i spil i visionært samarbejde om mål, retning og processer sammen med ledere og medarbejdere. Med andre ord forandringsledelse 
 • Bidrager i den fortsatte udvikling af en stærkt og udviklingsorienteret rådgiverkultur 
 • Kan understøtte en fortsat åben og fagligt kvalificeret dialog med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere 
 • Udøver værdibaseret ledelse med en tydelig, inddragende nysgerrig og synlig ledelsesstil 
 
Personlige og tværgående kompetencer 
 • Er et udpræget samarbejdsmenneske, der naturligt søger og understøtter muligheder for tværgående samarbejde og netværk 
 • Trives i at netværke og kan bringe familieafdelingens kompetencer og ressourcer i spil i relevante samarbejdsrelationer 
 • Har en anerkendende, tydelig, samt tillids- og ressourcebaseret tilgang til samarbejde og ledelse 

Om os
Som afdelingsleder for Familieafdelingen får du direkte reference til Familie- og Rådgivningschef Mette Kierkgaard.  Du bliver del af et kompetent ledelsesteam i chefområdet Familie & Rådgivning på i alt seks sideordnede ledere. Vi arbejder målrettet med det sideordnede tværgående lederskab, hvor tilgangen til arbejdet er præget af åbenhed og rettet mod at se fælles muligheder i samarbejde og opgaveløsning. Derudover bliver du del af vores store ledergruppen (B&U Lederforum) på tværs af hele Børn & Unge, hvor vi sikrer og sætter fælles retning for ledelse.
Familie & Rådgivning er et ud af i alt fire chefområder i Børn & Unge, hvor de øvrige er hhv. dagtilbudsområdet, skoleområdet og sekretariatet.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale. Du kan læse mere om de personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlaget og MED-aftalen på viborg.dk.
Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.

Løn og ansættelse
Tilpasset den overenskomst, der ansættes efter.
Forud for eventuel ansættelse skal der foreligge en børneattest/straffeattest.

Samtaler
1. samtale afholdes 22. august 2022 og 2. samtale afholdes 29. august 2022.  
For ansøgere, der går videre til 2. samtale, bliver der udarbejdet personprofil. I den forbindelse vil der være et interview med en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling 24. august eller 26. august 2022. 


Få mere at vide
Læs mere om jobbet i den vedhæftede Job- og kompetenceprofil
For yderligere information om jobbet som afdelingsleder for Familieafdelingen er du velkommen til at kontakte Familie og Rådgivningschef, Mette Kierkgaard, på tlf. 87 87 76 15 

 

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B