Uddannet pædagog til gruppeordningen i indskolingenUddannet pædagog til gruppeordningen, Glostrup Skole
Tror du på, at børn gør det godt, hvis de kan? Er du inkluderende, fleksibel og rolig? Trives du med at arbejde systematisk med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, og har du blik for at udvikle elevernes styrkesider og ressourcer? - så er det dig, vi søger. 
I Glostrup skole arbejder vi målrettet på at skabe læringsmiljøer og rammer, der understøtter elevernes udvikling og trivsel. På Glostrup skole har vi seks grupper for elever med ASF og/eller ADHD. Eleverne svarer aldersmæssigt til indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi arbejder ud fra en TEACCH inspireret tilgang, Low arousal samt et anerkendende og dymamisk mindset. Det pædagogiske og didaktiske arbejde tager sit udgangspunkt i den enkelte elev, og vi prioriterer et tæt og forpligtende samarbejde med elevens forældre.
Vi befinder os midt i en udviklingsproces, hvor målet er, gennem faglig opkvalificering, sparring og vejledning, at justere og forfine vores tilgang og metode i det specialpædagogiske arbejde. Du skal derfor have mod på og lyst til at indgå positivt i denne proces. 

Vi kan tilbyde:
 • et læringsmiljø i udvikling, hvor det forventes, at du er med til at præge den pædagogiske praksis
 • et tilbud, hvor trivsel og læring følges ad
 • engagerede og ambitiøse kolleger
 • gode samarbejds- og sparringsmuligheder, herunder supervision og kompetenceudvikling
 • pædagogisk arbejde i en gruppe på mellemtrinnet
Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med børn med diagnoser indenfor ADHD og autismeområdet
 • Kan forholde dig til, at børn er forskellige og lærer på forskellige måder
 • Har gode samarbejdsevner og kan se dig selv som en del af et team, med både lærere, pædagoger og andre fagligheder
 • Er god til tydelig og anerkendende klasseledelse
 • Kan fremstå rolig og fleksibel og har humoristisk sans
 • Ønsker at arbejde både i skole og fritidsdel.

Stillingen er en fuldtidstilling med ansættelse fra senest 1. oktober 2021. Gruppeordningen er et heldagstilbud med arbejdstid fra kl. 6:30-16:45.
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Nærmere oplysninger om stillingen kan ske ved henvendelse til  Lisa Levin, Leder af Special området, tlf. 30689664 eller på mail: lisa.levin@glostrup.dk
Vi planlægger med at invitere til samtaler løbende. 

Om Glostrup Skole:
Glostrup Skole er en af landets største skoler med 5 undervisningssteder. 
Skoleafdelingens adresse er: Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup
Du kan indhente yderligere information på vores hjemmeside http://glostrupskole.dk.
I Glostrup Kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes straffe- og børneattest.

Antal ledige stillinger:
1