Kirketjener


Kirketjener

 

En stilling som kirketjener ved Tranderup, Ærøskøbing Kirker er ledig fra 1. maj 2021.

Stillingen er på 17 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • Rengøring af kirker og sognehuse

 

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende
  • Er selvstændig og fleksibel
  • Er samarbejdsorienteret
  • Har praktisk håndelag

 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal.

De primære opgaver vil ligge i Tranderup, Ærøskøbing Kirker, men der er pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kirker under Ærø Menighedsråd, således: Søby, Rise, Bregninge, Marstal, og Ommel, herunder ved vikardækning.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 298.144,25 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Aksel Krogenlund Larsen på telefonnummer 30444082/mail akkl@km.dk.

 

Hele stillingsopslaget kan ses på jobnet.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7714fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 14. marst 2021

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 12.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Antal ledige stillinger:
1