Hospitalsfysiker til Stråleterapien Næstved, Klinisk Onkologisk Afdeling SUH.


Hospitalsfysiker til Stråleterapien Næstved, Klinisk Onkologisk Afdeling SUH.

Hospitalsfysikere søges til Stråleterapien Næstved, Klinisk Onkologisk Afdeling SUH.

Stråleterapien Næstved skal nu bruge en hospitalsfysiker. Vil du med på holdet?

Vi gør en forskel for kræftpatienterne

Som hospitalsfysiker vil du møde kræftpatienter, og du vil arbejde primært med kliniske opgaver inden for strålebehandling og dosisplanlægning i tæt samarbejde med afdelingens læger, stråleterapeuter radiografer og øvrige medarbejdere. Du vil også få opgaver inden for implementering og drift af udstyr, udvikling af nye metoder til strålebehandling af vores patienter samt dosimetri og QA-opgaver, undervisning og forskning. Dine arbejdsopgaver vil i begyndelsen være afhængige af din baggrund og uddannelse. Vi er ambitiøse både ved behandling og med udvikling. Vores mål er, at vi til stadighed kan tilbyde nye og bedre behandlinger til patienterne.

Om afdelingen.

Du bliver en del af en dynamisk gruppe på 10 hospitalsfysikere, 1 cheffysiker, 1 IT administrator og 4 teknikere, der arbejder i et tværfagligt miljø med andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren. Stråleterapien har ca. 45 medarbejdere i alt. Afdelingen er aktuelt uden egen cheffysiker. Der er etableret samarbejde omkring assistance til cheffysikerfunktion fra Rigshospitalet, som har det faglige ansvar for medicinsk radiofysik, indtil der igen ansættes egen cheffysiker i stillingen.

Afdelingens udstyr omfatter 5 Varian acceleratorer alle med udstyr til CT-billedvejledt strålebehandling (IGRT) bl.a. 2 TrueBeam. Acceleratorerne er også udstyret med overflade scanningsteknologi fra VisionRT (SGRT) og Exactrac fra Brainlab. Derudover arbejder vi med CT, MR og PET-CT, når vi laver dosisplaner. Til håndteringen af de mange 3D billederinformationer og dosisplaner bruger vi Eclipse og Aria fra Varian. Herudover er afdelingen udstyret med forskelligt måleudstyr til dosimetri og kvalitetskontrol. Tilknyttet stråleterapien er en CT og en MR skanner med eget personale. Stråleterapien udfører aktuelt ca. 29.000 behandlinger årligt.

Stråleterapien på Klinisk Onkologisk Afdeling Næstved behandler prostatakræft, brystkræft, lungekræft, hoved- halskræft, endetarmskræft og hæmatologiske kræftsygdomme, foruden diverse diagnoser palliativ strålebehandling angår.

Stråleterapien SUH er en integreret del af Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder SUH. Den fungerer med egen afsnitsledelse, som ud over cheffysikeren består af en specialeansvarlig overlæge og afdelingssygeplejerske. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen for Klinisk Onkologisk Afdeling.

Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital; Sjællands Universitetshospital i Køge. Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Næstved til de nye bygninger i Køge. Der er planlagt opførsel af i alt 8 acceleratorer i Region Sjælland, heraf 5 acceleratorer i Køge fra 2024. Udbygningen i Køge vil foregå trinvist fra 2024 og frem.

Stillingen og kvalifikationer

Uddannelsesmæssigt skal du være cand.scient. eller civilingeniør med relevant viden inden for fysik. Vi ser gerne, at du har erfaring inden for stråleterapi. Afdelingens fysikere skal have en klinisk hospitalsfysikeruddannelse, et forløb som du kan starte på, når du er blevet ansat hos os, hvis du ikke allerede har uddannelsen. Besøg www.dsmf.org for nærmere oplysninger om uddannelsen og indhold. Optimalt er du godkendt hospitalsfysiker, har klinisk erfaring fra anden stråleterapi eller-afdeling og/eller har relevant forskningserfaring. Du ikke dog ikke afholde dig fra at søge med en anderledes uddannelsesbaggrund.

Desuden:

  • er du ambitiøs, ansvarsfuld, resultatorienteret og kvalitetsbevidst
  • er du god til både at samarbejde samt arbejde selvstændigt
  • har du flair og interesse for at tilegne dig ny viden og omsætte den i praksis
  • skal du kunne holde mange bolde i luften samtidig uden at miste overblikket
  • skal du trives med opgaver, hvor du har kontakt med syge mennesker
  • sætter du en ære i at gøre dit allerbedste for at højne behandlingskvaliteten for patienterne

Vi tilbyder

Et indholdsrigt job, som har stor betydning både for den enkelte patient, men også for den fortsatte udvikling inden for kræftbehandling. Vi har gode arbejdsforhold, fleksible arbejdstider og store muligheder for både faglig og personlig udvikling. Der er fokus på arbejdsmiljø og på kvalitet og udvikling indenfor den kliniske behandling, og der er en høj grad af medindflydelse på opgaveprioritering indenfor fysikergruppen. Afdelingen har gode fysiske rammer i en ny bygning.

Det formelle

Stillingen er 37 timer ugentlig. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst. Afdelingen udfører behandlinger inden for hverdage 8 -18

Indtil regionen igen har egen cheffysiker, refererer du personaleledelsesmæssigt forhold til den specialeansvarlige overlæge.

Har ovenstående fanget din interesse, så send ansøgning, uddannelsesbeviser samt CV. Vi ser gerne referencer. Ansøgningsfrist er den kl 12.00 den 26. juli 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge for stråleterapi Kenneth Hofland, 23 37 42 52 eller fungerende cheffysiker Jens Peter Bangsgaard 20 65 27 18

Kontaktperson(er):

Navn: Mads Nordahl Svendsen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mnsv@regionsjaelland.dk
Telefon: 4541411801 / 47 32 49 01

Navn: Kenneth Francis Hofland
Stilling: Specialeansvarlig overlæge
Email: kefh@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 37 42 52 / 93 57 08 29

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Antal ledige stillinger:
1