Barselsvikariat audiologopæd


Vi søger en barselsvikar 30 timer ugentligt til start 1. august i Hørsholm Kommunes Tværgående Forebyggelsesteam, der består af et Psykologteam og et Sprog- og Motorikteam.

I Sprog- og Motorikteamet er vi fem logopæder, to sprogpædagoger og to fysioterapeuter. Vi har et Sprog- og Motorikhus, hvor vi bl.a. har interventionsforløb barn/forældre, sproggrupper, stamme-kurser/café og Åben anonym rådgivning for forældre.

Vi har fokus på forebyggelse og tidlig indsats, så en stor del af vores indsatser foregår i førskolealderen.

Som logopæd i Hørsholm vil du bl.a. blive en del af Sprog- og Motorikhusets sproggrupper og sammen med en af vores sprogpædagoger varetage en sproggruppe to dage ugentligt.

Vi har et tæt samarbejde med vores dagtilbud og skoler og arbejder med vejledningsforløb til familier og pædagoger/lærere.

Mange af vores opgaver bliver visiteret tværfagligt, hvilket betyder at vi ofte arbejder i teams.

Hvad får du?

Du ansættes i Center for Børn og Voksnes Tværgående Forebyggelsesteam, der er placeret på Rådhuset, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. På Rådhuset har du egen arbejdsstation og sidder på kontor sammen med Det Tværgående forebyggelsesteam.

Du vil blive ansat som logopæd i en 30 timers stilling på læreroverenskomst.

Vi kan tilbyde et job i en spændende organisation og et selvstændigt og alsidigst arbejde med faglige udfordringer. Du er samtidig er en del af et team, med hjælpsomme kollegaer og et miljø, hvor vi lægger vægt på kollegial sparring og trivsel.

Hvad får du mere?

Hørsholm Kommune lægger vægt på at være en innovativ virksomhed og vi sætter fokus på, at den enkelte bidrager med gode idéer og løsninger. Vi har gode personaleordninger, lige fra gode kantineforhold, motions- og rabatordninger.

Der er gode transportforhold til dit arbejdssted. Hørsholm Rådhus ligger tæt på motorvej og har gode busforbindelser.

Hvad søger vi?

Vi søger en audiologopæd, der har faglig indsigt og erfaring i at arbejde med både børn og forældre, er fleksibel, reflekterende på praksis og magter både at være en del af et team og at kunne arbejde selvstændigt. Vi lægger vægt på, at du kan tilrettelægge et godt læringsmiljø, og at du prioriterer forældresamarbejdet højt. At du ud fra samtaler med familie og dagtilbud, observationer og logopædiske test kan lave en logopædisk vurdering og planlægge en særlig indsats, hvor der tages udgangspunkt i barnets potentialer og ressourcer.


Kvalifikationer
Du har en uddannelse som audiologopæd, lærer med PD- eller speciallæreruddannelse eller lignende kvalifikationer.

Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 17.juni 2020Ansøgningsfrist torsdag den 4. juni 2020

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte koordinerende audiologopæd Helle Amelung på hea@horsholm.dk eller på mobil 2943 4977 eller leder af Det Tværgående Forebyggelsesteam Ebbe Ro Madsen erm@horsholm.dk eller på telefon 2494 7401.

Antal ledige stillinger:
1