Sognepræst ved Filips Kirke i Københavns Stift


En stilling som sognepræst ved Filips Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

                                                                                                                                                           

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen og boligen vil være indflytningsklar på ansættelsestidspunktet.

 

Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering. Boligbidraget vil dog ikke kunne overstige 15% af skalalønnen.

 

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.

Antal ledige stillinger:
1

Vigtige datoer

Offentliggjort den:
19. november 2019
Ansøgningsfrist:
9. december 2019
Ansættelsesdato:
Snarest muligt

Virksomheden tilbyder

Ansættelsesform:  Fastansættelse
Ugentlig arbejdstid:  Heltid
Vilkår:  Almindeligt job

Kontaktpersoner

stiftskontorchef
Helle Ostenfeld
Hovednummer: 33476500
kmkbh@km.dk

Arbejdsgiver

Københavns stift
Nørregade 11
1165 København K

Ansøgning

Søg via e-mail: kmkbh@km.dk
Søg telefonisk: 33476500
Søg skriftligt

Annonce ID

5069828