Forsvaret

GDPR-Specialister til Forsvarskommandoen i København og Karup

Vil du være en del af Danmarks største cyber- og informationssikkerheds-organisation, hvor du er med til at forme udviklingen i et stærkt fagligt og juridisk fællesskab og bidrage til beskyttelsen af vores soldater, deres familier og i sidste ende Danmark?

Så læs videre og send din ansøgning allerede i dag!

Hvem er vi?

Cyber and Information Security Division (CID) blev etableret i starten af 2020, som respons på den øgede cyber- og informationssikkerhedstrussel, der bl.a. blev skabt som følge af den stigende digitalisering og globale teknologiske udvikling. På nuværende tidspunkt inkluderer CID ca. 70 medarbejdere.

Som de første i staten, er CID etableret for udelukkende at fokusere på at styrke cyber-, informationssikkerhed og databeskyttelsen inden for ét samlet ministerområde – Forsvarsministeriet. Vi beskytter informationer om alle medarbejdere i Forsvaret, materiel, systemer, operationer og dem der kæmper for Danmark.

CID er bl.a. kendetegnet ved en partnerstruktur, og at alle medarbejdere sidder i Danmark og ikke er spredt ud på forskellige lokationer i verden. Det betyder, at man har et stort fagligt fællesskab, omfattende muligheder for vidensdeling med sine kolleger samtidig med, at man er tæt på forretningen.

Hvordan ser din hverdag ud?

Stillingerne som GDPR-specialister ved Forsvarskommandoen er nyoprettede stillinger. Du bliver en del af CID’s partnerteam ved Forsvarskommandoen, som er placeret i hhv. København (Kastellet) og Karup (Flyvestationen). Teamet består, udover Chief Information Security Officer (CISO), af 11 talentfulde specialister med baggrunde inden for bl.a. informationssikkerhed, risikostyring og GDPR, der alle brænder for deres ansvarsområder.

Dine kommende kollegaer i teamet er en blanding af civile akademikere og militære officerer med en bred aldersfordeling og baggrund. For nuværende er teamet fordelt med 7 medarbejdere i København og 5 i Karup.

Du refererer direkte til CISO Steffen Thestrup Rasmussen, der sætter en ære i at lede ud fra en flad ledelsesstruktur og med et tillids- og udviklingsorienteret mindset, hvor medarbejderne har vide rammer og en høj grad af selvstændighed.

”Du vil blive en del af et stærkt team der alle værdsætter at gøre en rigtig forskel. Du får rig mulighed for at tilrettelægge din egen hverdag, hvor to dage ikke er ens. Vi er et team og en organisation i rivende udvikling, og jobbet vil udvikle sig løbende med dig,” udtaler din kommende leder Steffen.

Vi afholder løbende interne seminarer og gennemfører besøg ved Forsvarets enheder for at holde vores viden ajour, have en finger på pulsen og styrke sammenholdet.

”Beskyttelse af privatlivet redder liv – i hvert fald hos os. Derfor er det mit job som leder at sikre, at du som medarbejder kan gøre en forskel for soldaten, for familien og i sidste ende for Danmark,” supplerer Steffen.

Dine opgaver og ansvarsområder som GDPR-specialist fordeler sig overordnet i tre spor:

  • Et udførende spor, hvor du bl.a. understøtter Forsvaret i udarbejdelsen af fortegnelser over behandlingsaktiviteter, risikovurderinger samt databehandler- og leverandøraftaler.
  • Et uddannelses-/”train the trainer”-spor, hvor du støtter Forsvarets ”GDPR-ansvarlige” med rådgivning, vejledning og uddannelse.
  • Slutteligt et udviklingsspor, hvor du deltager i arbejdsgrupper vedr. koncernfælles udvikling inden for cyber-/informationssikkerhed og databeskyttelse.

Det hele sker i samarbejde med teamet, CID og koncernens øvrige ressourcepersoner inden for informationssikkerhed.

Hvorfor vælge os?

Som GDPR-specialist ved Forsvarskommandoen bliver du en del af en stor, kompleks og anderledes organisation. Cyber- og informationssikkerhed er et område, som har stor bevågenhed i Forsvaret. Dit bidrag gør derfor en væsentlig forskel for soldaterne og deres sikkerhed i felten såvel som for dine kolleger på tværs af Forsvaret og koncernen.

Du bliver en del af et stærkt fagligt og juridisk fællesskab, hvor vi alle brænder for cyber- og informationssikkerhed, med rig mulighed for kontinuerlig kompetenceudvikling, sparring og videndeling. Eksempler på efteruddannelse kan være ISO-standarder, privacy, informationssikkerhed, mv. Vi har også en række interne uddannelsesprogrammer, som du bliver del af, og hvor du også kommer til at møde kollegaer fra resten af CID. Derudover gennemføres løbende GDPR-netværksmøder i CID og resten af koncernen, hvor du får mulighed for indflydelse, erfaringsudveksling og dialog.

Endvidere får du en god oplæring af dine kollegaer i teamet, som gerne støtter og sparrer med dig, så du på bedste vis kommer godt ind i dine arbejdsopgaver. Derudover vil du kunne sparre med de ca. 15 andre GDPR-specialister i CID.

Vi har stort fokus på den enkeltes trivsel og favner det hele menneske, derfor tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet i arbejdet; blandt andet i form af fleksible mødetider, en 37 timer arbejdsuge med betalt frokostpause og mulighed for hjemmearbejdsdage. Vi prioriterer, at vores medarbejdere har balance mellem privat- og arbejdsliv, og vi værdsætter, at vi er hele mennesker med et liv uden for kontoret.

Hvem er du?

Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. cand.jur eller cand.merc.jur. Alternativt kommer du med en anden relevant uddannelsesbaggrund og har juridisk erfaring. Du har gerne flere års erfaring inden for databeskyttelse og GDPR, men dette er ikke et ubetinget krav. Du kan også være nyuddannet og har vilje og evne til en stejl læringskurve.

Det vigtigste er, at du brænder for databeskyttelse og GDPR. Derudover har du gode samarbejdsevner, er udadvendt, opsøgende og trives med at være selvledende. Du er god til at lære fra dig, herunder formidle, oplære og vejlede.

Sådan søger du

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbeviser via linket nederst på siden.

Ansøgningsfristen er mandag den 29. maj 2023, men hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CISO Steffen Thestrup Rasmussen på telefon 4038 5597.

Vil du derimod vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Ole Køppen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9684 eller mail fps-lok@mil.dk.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi glæder os til at få dig med om bord!

Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke inkl. en attraktiv pensionsordning, løbende kompetenceudvikling og gode muligheder for efteruddannelse.

Du ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst, og der er i forbindelse med ansættelsen mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg med afsæt i erfaring og kompetencer.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Om Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.