Jordbrugets Uddannelser Aarhus

Projektkonsulent med interesse for erhvervsuddannelser til indsats indenfor det grønne område

Jordbrugets Uddannelser har i samarbejde med skolerne øget fokus på lærepladsunderstøttende aktiviteter, søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne til gartner, skov- og naturtekniker, dyrepasser og landbrugsuddannelsen.

Vi søger derfor en selvstændig og fagligt engageret projektkonsulent, der sammen med øvrige kollegaer, skoler m.fl. vil være med til at udvikle, planlægge og implementere projektaktiviteter, som sikrer flere lærepladser, øget søgning til uddannelserne samt styrker kvaliteten af lærlinges oplæring.

Om jobbet

Du vil få ansvar for at koordinere aktiviteterne mellem skolerne m.fl., aftale eventuelle justeringer samt opsamle erfaringer herpå. Som projektkonsulent skal du løbende følge og facilitere aktiviteterne.

Derudover skal du medvirke til at sørge for, at erfaringerne fra de enkelte aktiviteter i forhold til succes, effekt m.m. bliver kommunikeret ud til de øvrige skoler m.fl. og hermed sikre, at projektmidler anvendes bedst muligt og med størst effekt.

I stillingen som projektkonsulent kommer du til at arbejde tæt sammen med engagerede kollegaer på tværs af uddannelsesområderne og skoler, som udbyder uddannelserne. Jordbruget Uddannelser samarbejder med 18 skoler rundt i hele landet.

Vi lægger derfor vægt på, at du er god til og trives med samarbejde på tværs både internt og eksternt. Som projektkonsulent skal du være god til at skabe relationer, have et stort gåpåmod og være villig til at gøre en ekstra indsats for at få tingene til at lykkedes – også når du møder modstand i form af forskellige interessenter og længere processer.

Jordbrugets Uddannelser har sekretariat i Agro Food Park i Skejby ved Århus. Som projektkonsulent kommer du løbende til at planlægge og afholde møder med skoler m.fl. rundt i hele landet

Det er en forudsætning, at du har kørekort og bil til rådighed.

Arbejdsopgaver

 • Planlægning, styring, koordinering og afrapportering af projektaktiviteter
 • Facilitering, koordinering og samarbejder med skoler m.fl. med fokus på projektaktiviteter
 • Deltagelse i udvikling og implementering af lærepladsopsøgende aktiviteter, rekrutteringsaktiviteter samt aktiviteter, som fremmer kvaliteten af oplæring af lærlinge og mindsker frafald
 • Administrative opgaver
 • Løsning af øvrige arbejdsopgaver inden for sekretariatets felt afhængig af kompetencer og interesser

Der er mulighed for, at jobbet kan tilpasses efter ansøgernes kompetenceprofil.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du som projektkonsulent:

 • Kan styre og koordinere projektaktiviteter
 • Kan sikre fremdrift i projektaktiviteter på trods af mange interessenter og længere processer
 • Er udadvendt og kan opbygge tillid og relationer til skoler, virksomheder m.fl.
 • Kan etablere et konstruktivt samarbejde med skoler m.fl.
 • Kan planlægge din egen arbejdsdag og arbejde selvstændigt og struktureret.
 • Har erhvervserfaring som f.eks. projektkonsulent, uddannelseskonsulent, vejleder, praktikpladskonsulent m.m.,
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. teknolog, bachelor, kandidat eller tilsvarende relevant uddannelse
 • Har kendskab til erhvervsuddannelsessystemet og gerne med fokus på jordbrugserhvervene

Vi kan tilbyde dig

En spændende stilling med arbejdsopgaver og en arbejdsdag, som du selv kan være med til at præge og udvikle. Du får desuden mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage. Vi har en uformel arbejdsform og et uhøjtideligt arbejdsmiljø med kolleger, der sætter samarbejde og faglig sparring højt.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. 1. juni 2023 eller før. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Henning Gregersen på tlf. 2137 9132.

Send en motiveret ansøgning, CV samt evt. relevante bilag senest den 29. marts 2023 kl. 12.00. Vi indkalder kandidater til samtale løbende.


Om Jordbrugets Uddannelser
Jordbrugets Uddannelser er sammensat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer (L&F), Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F). Jordbrugets Uddannelser er fagligt udvalg for landbrugsuddannelsen, uddannelserne til dyrepasser, gartner, skov- og naturtekniker samt AMU-uddannelserne inden for disse fagområder. Det faglige udvalg er blandt andet ansvarligt for uddannelsernes indhold og rammer, relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen, godkendelser af praktikvirksomheder og anden sagsbehandling i forbindelse med uddannelsesaftaler mv. Yderligere info findes på www.judd.dk

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.