Maskinmesterskolen København Lyngby

Forsknings- og udviklingsleder

Maskinmesterskolen København har store visioner og ambitioner inden for forsknings- og udviklingsområdet, hvilket vores nye 4-årige strategi og rammekontrakt med Forskning- og Uddannelsesministeriet bærer præg af. Derfor søger vi en engageret og visionær forsknings- og udviklingsleder, som i tæt samarbejde med kollegaer, andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og øvrige aktører kan få visionerne gjort til virkelighed.

Nyuddannede maskinmestre skal være opdateret med den nyeste faglige viden og teknologi inden for områderne: termiske maskiner og anlæg, elektriske maskiner og anlæg, procesautomation samt teknisk ledelse. Dette kræver, at underviserne følger med i den tekniske og pædagogiske udvikling og indgår i relevante eksterne og interne forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Da maskinmesteruddannelsen er bredt funderet, skal der, ud over faglig specialistviden, arbejdes med anvendelse og samspil mellem de faglige områder samt med formidling og pædagogik.

Som forsknings- og udviklingsleder på Maskinmesterskolen København bliver du en del af en uddannelsesinstitution, der kvalificerer studerende til et virke som maskinmestre på både medarbejder- og ledelsesniveau – og til at kunne varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Facilitering af forskning og udvikling

Som forsknings- og udviklingsleder skal du initiere, facilitere og understøtte vores forsknings- og udviklingsprojekter samt relationer til både virksomheder, brancher og erhverv inden for professionen samt til relevante uddannelsesinstitutioner.

Uanset din baggrund er du stærkt fagligt funderet. Det er en fordel, at du har erfaring fra erhvervslivet og/eller fra forskningsmiljøer, som du kan bringe i spil og inddrage i din facilitering af forsknings- og udviklingsaktiviteterne på Maskinmesterskolen København.

Dine faglige kvalifikationer

  • En relevant uddannelsesmæssig baggrund på minimum master- eller kandidatniveau. Gerne med en Ph.d.-grad
  • Forskningserfaring fra erhvervslivet og/eller uddannelsesverdenen
  • Erfaring med fondssøgning er en fordel, men ikke et krav
  • Undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav

Dine personlige kvalifikationer

  • Du er initiativrig og går gerne forrest
  • Du er åben, udadvendt, relationsskabende og en involverende teamspiller
  • Du er fagligt nysgerrig og deler gerne ud af din viden
  • Du er god til at kommunikere og formidle, så kollegerne lytter og inspireres
  • Du trives med og har lyst til at facilitere projekter samt udviklings- og forandringsprocesser

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk og ambitiøs uddannelsesinstitution med dygtige og engagerede kollegaer, hvor du bidrager aktivt og markant til udviklingen af uddannelse, undervisning og vidensproduktion.

Ansøgning og kontakt

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation.

Stillingen er på fuldtid og ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende forsknings- og udviklingsleder Arne Jakobsen på 29 40 75 35 eller uddannelseschef Tommy Birkebæk på 24 48 30 22.

Send din ansøgning via QuickApply via knappen "Ansøg" nedenfor. Ansøgningsfrist er mandag den 10. oktober 2022 klokken 12.00. Samtaler foregår i uge 41.

Vi ønsker en medarbejderstab, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund at søge stillingen.


Om Maskinmesterskolen København

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse, og er efterspurgt nationalt og internationalt. Der er rift om den unikke og polytekniske kombination af teoretisk indsigt, praktisk håndelag, handlekraft og snilde, der kendetegner maskinmestre uddannet på Maskinmesterskolen København – både blandt studerende og af erhvervslivet.

På Maskinmesterskolen København suppleres moderne ledelses- og organisationsfag med de klassiske maskintekniske og praktiske fag, så en færdiguddannede maskinmester mestrer både mennesker og maskiner. Vores uddannelse er et kvalitetsstempel, der åbner døre og giver arbejde både til vands, på land og på ledelsesgangen.

Maskinmesterskolen København er landets ældste maskinmesterskole med ca. 800 studerende og flere end 60 ansatte, hvor vi har uddannet maskinmestre siden 1906. Du kan følge MSK på www.msk.dk, LinkedIn og Facebook

Jobbet søges via QuickApply på Jobindex.