Stærk ingeniørfaglig profil til systematiserings- og digitaliseringsprojekter

Systems Engineering A/S København

Indrykket 

Har du lyst til at indgå i et højt specialiseret team af yngre medarbejdere, der løser komplekse digitaliserings- og designopgaver inden for civil luftfart, grøn omstilling, offentlig forsyning samt proces- og -maskinanlæg? Så læs videre her:

Om jobbet

Til dagligt arbejder vi på et højt fagligt niveau med strukturering og digitalisering af informationer, og det vil vi gerne invitere dig til at blive en del af. Foruden at deltage i den kontinuerlige tekniske udvikling af vores modulopbyggede Systems Engineering Concept® bliver din hovedopgave at implementere konceptet og teknikken hos vores forskelligartede kunder, typisk i forbindelse med store opgraderings- og digitaliseringsprojekter.

Arbejdet omfatter foruden arbejde med teorien bag vores koncept, metoder i systems engineering samt grundlæggende system struktureringsprincipper iht. ISO/IEC 81346 (”RDS”). Hos vores kunder består arbejdet i at drive en implementeringsproces og forankre viden og de metoder vi har udviklet.

Som en del af vores leverancer tilbyder vi desuden vores kunder en cloud-baseret softwareløsning der understøtter konceptet samt RDS 81346-teknikken, og som typisk indgår som en del af digitalisergsarbejdet hos kunderne. Det forventes derfor også at du tilegner dig brugen af værktøjet og at kunne hjælpe vores kunder i brugen heraf.

Vi har kontor i København Ø., men du må forvente at skulle arbejde for og hos kunder i Europa og potentielt hele verden, så en begrænset rejseaktivitet på op til ca. 30 dage om året kan forventes.

Om dig

Det vigtigste er, at du har en faglig relevant baggrund, at du kan tænke abstrakt og især at du kan arbejde systematisk, så skal vi nok lære dig resten! Derudover forventer vi, at du:

  • gerne har erfaring fra en relevant industri
  • har en ingeniør eller tilsvarende teknisk uddannelse
  • har lyst og gåpåmod til at arbejde med komplekse problemstillinger
  • har interesse for digitalisering, herunder ”digital twins” og store mængder af data
  • befinder dig godt i konsulentrollen eller i en tværorganisatorisk sammenhæng
  • har gode kommunikationsevner både mundtligt, skriftligt og visuelt - også på engelsk

Vores kendetegn er at arbejde med disciplinen systems engineering, herunder komplekse informationer, på en praktisk og anvendelig måde i dagligdagen. For at kunne passe ind i dette, så kræver det at du har en systematisk tilgang til dit arbejde og kan arbejde både på et teoretisk højt niveau og samtidig omsætte det til praktiske anvisninger i et hverdagssprog, som alle kan forstå.

Ideelt set, så er du vant til at arbejde med personer fra mange forskellige tekniske discipliner og organisatoriske lag, og at du har en venlig og imødekommende tilgang til enhver du møder.

Vi kan tilbyde dig stor selvstændig beslutningskompetence samt en stor grad af indflydelse på den udvikling vi altid er i gang med. Vi værdsætter at du er selvstændig og nysgerrig i din tilgang til os og din dagligdag. Du kommer til at arbejde tæt med os alle, men især vores kunder, interne udviklere, vores tekniske team samt vores eksterne leverandører.

Om os

Vi er et ungt og robust firma, med 7 højt specialiserede medarbejdere inden for IT og ingeniørvidenskab. Vi tror fuld og fast på at skabe et fælles sprog inden for ingeniør- og designarbejde for vores kunder og det har vi haft stor succes med!

Vi skaber det fælles sprog med vores eget produkt, Systems Engineering Concept® der, i kombination med den unikke måde vi arbejder på, gør os til de bedste inden for vores område. Blandt vores sublime referencer vil du finde ledende virksomheder inden for civil luftfart, grøn energi og offentlige forsyningsvirksomheder i Skandinavien, Europa og resten af verden.

Vores strategi er fortsat at vækste med de rette kompetencer og fuld fokus på de opgaver der passer til os. Vi har modtaget Børsens Gazellepris i 2020 og 2021 og lægger vægt på høj stabilitet og høj faglig troværdighed i vores virke.

Vi har siden 2013 skabt en stærk værdibaseret firmakultur med en sund dagligdag i en helt flad organisation, så hos os er der altid kort vej fra beslutning til handling. Vi indrammer vores firmakultur med løn efter kvalifikationer, pensionsplan, sundhedsforsikring, frokostordning, stor tillid og efteruddannelse efter behov.

Vi bor tæt på offentlig transport på Østerbro, eller du kan tage cyklen på arbejde lige som vi gør! Se mere om os og vores porteføljer på følgende hjemmesider: www.syseng.dk, www.systemsengineeringconcept.com samt www.81346.com

Vi vil gerne høre fra dig og høre hvad du kan bidrage med! Spørgsmål kan stilles til CEO Henrik Balslev på mail (hb@syseng.dk) alternativt på telefon 21 68 48 67, da vi kan godt lide den personlige samtale og hurtige afklaring. Vi leder indtil vi har fundet den rigtige profil, så vi hører gerne fra dig snarest. Ansættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.