Erhvervsskolen af 2011 ApS

Afdelingsleder til STU-skole

Erhvervsskolen af 2011 ApS

Indrykket 

Erhvervsskolen af 2011 søger ny afdelingsleder pr. 1. oktober 2021

Om opgaven

Som afdelingsleder skal du i samarbejde med det øvrige personale sørge for et velfungerende undervisningsmiljø, der løbende skal tilpasses de unges behov. Du skal sikre, at de unge får en indholdsrig, rar og rolig skoledag, hvor de via praktik og undervisning gøres klar til at komme videre i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet.

Du har ansvaret for at dokumentation og forløbsplaner på afdelingen holder et højt fagligt niveau og altid bliver leveret til tiden. Og du skal sikre et godt samarbejde med kommunale samarbejdspartnere og sørge for, at alle aftaler og kontraktlige forpligtelser overholdes. I arbejdet med STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) indgår en del socialpædagogiske opgaver, som vi gerne tager os af. Du skal således være leder i en meget varieret arbejdsdag, der altid tager udgangspunkt i elevernes ønsker og behov.

Det er selvfølgelig vigtigt, at du samtidig bidrager med at udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, hvor både de unge og personalet trives.

Der er for tiden 50 unge og 15 ansatte på afdelingen, der ligger på Amager fordelt på fire forskellige matrikler. Her har vi blandt andet autoværksted og en gård med heste og andre dyr.

Om målgruppen

Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der af forskellige grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som derfor af kommunerne visiteres til STU hos os.

De unge kan have forskellige diagnoser som ASF (autismespektrumforstyrrelser), personlighedsforstyrrelser og ADHD.

Om Erhvervsskolen

Vi har, som navnet antyder, eksisteret siden 2011 og samarbejder i øjeblikket med mere end 25 kommuner om treårige STU-forløb. Vi har stor fokus på afklaring og brobygning til videre uddannelse og beskæftigelse, og vores forløb er altid 100% tilpasset den enkelte unges behov og ønsker.

En del af STU-forløbet handler også om at hjælpe de unge med at blive selvstændige og styrende i deres eget liv – fra omsorg til myndiggørelse!

Vi samarbejder med et stort antal virksomheder, hvor de unge i mange forskellige praktikforløb kan afprøve interesser og blive afklaret i forhold til fremtidige job og uddannelser.

Udover STU løser vi pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver for jobcentre og forvaltninger.

Vi har ca. 160 elever, 55 ansatte og afdelinger på Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og Amager samt i Tårnby, Dragør, Ballerup og Brøndby.

Skolen har også botilbud (SL§107) samt aktivitets- og samværstilbud (SL§104).

Vi forventer:

 • Solid ledelseserfaring
 • En relevant uddannelse – gerne lærer
 • Erfaring med STU, produktionsskoler eller specialundervisning
 • En problemløsende, kreativ og udadvendt tilgang til arbejdet
 • Evnen til at kommunikere tydeligt både skriftligt og mundtligt
 • Masser af humor og en robust personlighed

Vi tilbyder:

 • Stor indflydelse på egne opgaver og høj grad af selvbestemmelse
 • En organisation i stadig vækst og forandring
 • Et stærkt lederteam
 • Et spændende og udfordrende lederjob
 • Supervision og videreuddannelse
 • Stærk økonomi
 • En god arbejdsplads

Stillingen er til besættelse 1.oktober 2021 eller efter aftale.

Du kan læse mere om Erhvervsskolen her: www.dinstu.dk.

Og lidt STU: www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse.

Kontakt

Leder Thomas Vørnle 2071 3311. Ansøgningen sendes via linket "Søg jobbet online" nedenfor.

Ansættelsessamtaler finder sted løbende.